doc. RNDr. Vladimír Řehořek, CSc.

* 9. 11. 1933 Kořenec u Boskovic –⁠⁠⁠ † 29. 3. 2021 Brno

Aka: 

Životopis: 
Profesní kariéra: ředitel botanické zahrady Vysoké školy poľnohospodárské v Nitře, vysokoškolský učitel a vedoucí katedry systematické botaniky a geobotaniky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Zaměření: botanika

Oblast působení: Morava, Slovensko
Herbáře: BRNU

Datace sběrů: 
Portréty: 
Členství ve společnostech: 

Poznámka: 
Adresa: 

Příbuzenstvo: 
Hrob: 

Zdroje:;
  • Chytrý M. (2021): Vladimír Řehořek (1933–2021). Botanický polyhistor a životní optimista. – Živa 4/2021: CXVII–CXIX.
Odkazy:
  • https://ziva.avcr.cz/files/ziva/pdf/vladimir-rehorek-1933-2021-botanicky-polyhistor-a.pdf
Zpracoval: Petr Kocián, 4.12.2022