1856 1860 1865 1868 1874 1881 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1908 1909 1910 1912 1913 1914 1921 1923 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1941 1942 1943 1948 1949 1950 1952 1953 1954 1955 1956 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

2024

Anonymus (2024): RNDr. Marie Sedláčková. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 13: 56.
Blahut P. & Hradílek Z. (2024): Acaulon muticum. – In: Dančák M. & Kocián P. [eds],, Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XVII., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 73: 85.
Blahut P. & Hradílek Z. (2024): Buxbaumia aphylla. – In: Dančák M. & Kocián P. [eds],, Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XVII., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 73: 85.
Blahut P. & Hradílek Z. (2024): Pterygoneurum ovatum. – In: Dančák M. & Kocián P. [eds],, Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XVII., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 73: 85–86.
Blahut P. & Hradílek Z. (2024): Tortula protobryoides. – In: Dančák M. & Kocián P. [eds],, Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XVII., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 73: 86.
Dančák M. & Kocián P. [eds], (2024): Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XVII. – Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 73: 84–98.
Hlisnikovský D. & Kocián P. (2024): Strastiplné vlastivědné putování za květenou Beskyd moravských k připomenutí stého výročí úmrtí pátera Františka Gogely. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 13: 32–39.
Horák D. (2024): Exkurze za pozdně jarní květenou lesa Ochozy u Bystřice pod Hostýnem. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 13: 22–25.
Hradílek Z. (2024): Bryologická exkurze do přírodní rezervace Suchá Dora u Jakubčovic nad Odrou (Nízký Jeseník). – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 13: 46–49.
Kalníková V. (2024): Výroční zpráva Moravskoslezské pobočky ČBS za rok 2023. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 13: 5–10.
Kocián P. (2024): Nová kniha. Spájajú nás Beskydy. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 13: 50.
Kocián P. (2024): Publikace členů Moravskoslezské pobočky ČBS v roce 2023. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 13: 51–53.
Lamla F. & Hroneš M. (2024): Exkurze z Hané až na Makču Pikču. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 13: 26–31.
Lederer J. (2024): Mykologické exkurze do údolí Černé Ostravice a lesa Rovňa. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 13: 40–45.
Štěpánková J., Chrtek J. jun. & Kaplan Z. [eds] (2024): Květena České republiky 9. – Academia, Praha.
Taraška V. (2024): Třinácté číslo. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 13: 4.
Taraška V., Hédl R. & Chudomelová M. (2024): Exkurze do žulovských luhů a hájů. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 13: 11–16.
Taraška V., Hradílek Z., Duchoslav M. & Hroneš M. (2024): K 60. narozeninám Boba Trávníčka. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 13: 54–55.
Tkáčiková J. (2024): Nové nálezy růže galské (Rosa gallica) na Vsetínsku (Česká republika). – Acta Carpathica Occidentalis 15: 18–22. 
Tkáčiková J. & Chlapek J. (2024): Splachnum ampullaceum. – In: Dančák M. & Kocián P. [eds],, Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XVII., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 73: 86.
Tkáčiková J., Kubešová S. & Plaček J. (2024): Bryologická exkurze na rašelinné louky Beskyd. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 13: 17–21.

2023

Bábková Hrochová M., Juřička J. & Kubešová S. (2023): Podzimní setkání muzejních botaniků 2022. – Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 325: 147–149.
Bábková Hrochová M., Kaffková K. & Kočendová J. (2023): Olomoucké barokní herbárium a jeho materia medica na přelomu 18. a 19. století. – Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 325: 79–121.
Bureš L. (2023): Fenomén Velká kotlina 2. Geodiverzita, biodiverzita, ochrana přírody. – Academia, Praha.
Dančák M. & Hroneš M. (2023): Krajinou sopek Nízkého Jeseníku – exkurze na Velký a Malý Roudný. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 12: 20–24.
Dvořák V. (2023): Poznámky k výskytu muchomůrky Vittadiniho (Amanita vittadinii) na střední a jihovýchodní Moravě. – Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 325: 44-50.
Dvořák V. (2023): Stoletý příběh ostřice Otrubovy (Carex otrubae Podp.). – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 12: 51–62.
Eliáš P. st. (2023): Spoločne za moravskými populáciami divozela úhľadného. Spomienka na doc. RNDr. Víteka Grulicha, CSc. (1956–2022). – Acta Carpathica Occidentalis 14: 148–153. 
Fajmon K. & Kalníková V. (2023): Aconitum variegatum. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XXI., Zprávy České botanické společnosti 58: 29.
Halasů V. (2023): Recentní nálezy rážovek rodu Thyronectria (Ascomycetes, Hypocreales) v Olomouci a okolí. – Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 325: 51–68.
Hédl R. (2023): Tundra i pastvina aneb jesenické hřebeny pohledem současné vědy. – Botanický ústav AV ČR, v. v. i., Brno.
Hlisnikovský D. (2023): Odešel Zdeněk Vrubel, environmentalista a botanik z Pazderny. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 12: 70–72.
Hlisnikovský D. & Kocián P. (2023): Čtyři úhly pohledu na flóru Moravskoslezského kraje. – In: Kaplan Z., Brabec J., Koutecký P., Lososová Z., Pyšek P. [eds], Konference České botanické společnosti. Dlouhodobé změny flóry České republiky, Praha, 25. – 26. listopadu 2023. Sborník abstraktů: 14, Česká botanická společnost, Praha.
Horák D., Trávníček B., Király G., Détraz-Méroz J., Vymyslický T., Kozoni M., Harpke D. & Hroneš M. (2023): Cytogeography of Gagea bohemica (Liliaceae) outside the Mediterranean: two ploidy levels, spatial differentiation of cytotypes, and occurrence of mixed‑ploidy populations. – Plant Systematics and Evolution 309: 37 (1–13). 
Hradílek Z. (2023): Equisetum ×meridionale. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XXI., Zprávy České botanické společnosti 58: 64–65.
Hradílek Z. (2023): Inventarizační průzkum PR Malý Javorník z oboru bryologie (mechorosty). – Ms. [Depon. in: Ústřední seznam ochrany přírody, Praha].
Hradílek Z. (2023): Inventarizační průzkum PR Uplaz z oboru bryologie (mechorosty). – Ms. [Depon. in: Ústřední seznam ochrany přírody, Praha].
Hradílek Z. & Tkáčiková J. (2023): Bryologická exkurze do okolí Štramberka. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 12: 11–14.
Hroneš M. & Tichý T. (2023): Hyacinthella leucophaea var. rumelica a Muscari azureum, dva nepůvodní druhy vysazené v Českém krasu. – Zprávy České botanické společnosti 58: 1–10.
Jagnešáková M., Chmelík M., Juřák P., Removčíková O., Tkáčiková J. & Tomáň P. (2023): Spájajú nás Beskydy. – Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava, Oravský Podzámok.
Janeček J., Kočí M. & Popelářová M. (2023): Oměj tuhý moravský – endemit západních Karpat. – Živa 6/2023: 303–306.
Kalníková V. (2023): Montia fontana subsp. fontana. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XXI., Zprávy České botanické společnosti 58: 101.
Kalníková V. (2023): Moravskoslezská pobočka ČBS a její činnost v roce 2023. – Acta Carpathica Occidentalis 14: 143–147. 
Kalníková V. (2023): Výroční zpráva Moravskoslezské pobočky ČBS za rok 2022. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 12: 5–10.
Kalníková V. & Valasová A. (2023): Salix rosmarinifolia. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XXI., Zprávy České botanické společnosti 58: 124.
Kaplan Z., Brabec J., Koutecký P., Lososová Z., Pyšek P. [eds] (2023): Konference České botanické společnosti. Dlouhodobé změny flóry České republiky, Praha, 25. – 26. listopadu 2023. Sborník abstraktů. – Česká botanická společnost, Praha.
Kocián J. (2023): Dvanácté číslo. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 12: 4.
Kocián J. (2023): Floristický inventarizační průzkum PP Travertinová kaskáda. – Ms. [Depon. in: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava].
Kocián J. (2023): Inventarizace pérovníku pštrosího (Matteuccia struthiopteris) v PR Kunov v roce 2023. – Ms. [Depon. in: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava].
Kocián J. (2023): Inventarizační průzkum invazních rostlin v PP Niva Morávky. – Ms. [Depon. in: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava].
Kocián J. (2023): Rámcový floristický inventarizační průzkum ochranného pásma PR Svinec. – Ms. [Depon. in: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava].
Mlčoch P. & Halasů V. (2023): Aleuria cestrica (mísenka chesterská). – In: Kocián J., Mlčoch P., Stużyński D., Šamaj M., Hlisnikovský D., Halasů V., Chytil P., Kocián P. & Zíbarová L., Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska III., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 72: 72–74.
Kocián J. & Šamaj M. (2023): Amanita ceciliae (muchomůrka stroupkatá). – In: Kocián J., Mlčoch P., Stużyński D., Šamaj M., Hlisnikovský D., Halasů V., Chytil P., Kocián P. & Zíbarová L., Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska III., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 72: 74–75.
Stużyński D. & Zíbarová L. (2023): Amanita franchetii (muchomůrka drsná). – In: Kocián J., Mlčoch P., Stużyński D., Šamaj M., Hlisnikovský D., Halasů V., Chytil P., Kocián P. & Zíbarová L., Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska III., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 72: 76–77.
Šamaj M. (2023): Amanita solitaria (muchomůrka ježatohlavá). – In: Kocián J., Mlčoch P., Stużyński D., Šamaj M., Hlisnikovský D., Halasů V., Chytil P., Kocián P. & Zíbarová L., Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska III., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 72: 77.
Šamaj M. (2023): Amanita strobiliformis (muchomůrka šiškovitá). – In: Kocián J., Mlčoch P., Stużyński D., Šamaj M., Hlisnikovský D., Halasů V., Chytil P., Kocián P. & Zíbarová L., Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska III., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 72: 77–79.
Kocián P., Kocián J. & Šamaj M. (2023): Boletus fechtneri (hřib Fechtnerův). – In: Kocián J., Mlčoch P., Stużyński D., Šamaj M., Hlisnikovský D., Halasů V., Chytil P., Kocián P. & Zíbarová L., Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska III., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 72: 79–82.
Stużyński D. (2023): Boletus legaliae (hřib Le Galové). – In: Kocián J., Mlčoch P., Stużyński D., Šamaj M., Hlisnikovský D., Halasů V., Chytil P., Kocián P. & Zíbarová L., Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska III., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 72: 82–83.
Stużyński D. (2023): Boletus satanas (hřib satan). – In: Kocián J., Mlčoch P., Stużyński D., Šamaj M., Hlisnikovský D., Halasů V., Chytil P., Kocián P. & Zíbarová L., Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska III., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 72: 84.
Hlisnikovský D. & Chytil P. (2023): Gyrodon lividus (podloubník siný). – In: Kocián J., Mlčoch P., Stużyński D., Šamaj M., Hlisnikovský D., Halasů V., Chytil P., Kocián P. & Zíbarová L., Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska III., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 72: 84.
Mlčoch P. (2023): Gyroporus castaneus (hřib kaštanový). – In: Kocián J., Mlčoch P., Stużyński D., Šamaj M., Hlisnikovský D., Halasů V., Chytil P., Kocián P. & Zíbarová L., Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska III., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 72: 85.
Kocián J. & Hlisnikovský D. (2023): Hemileccinum depilatum (hřib skvrnitý). – In: Kocián J., Mlčoch P., Stużyński D., Šamaj M., Hlisnikovský D., Halasů V., Chytil P., Kocián P. & Zíbarová L., Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska III., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 72: 86.
Kocián J. & Stużyński D. (2023): Hygrocybe flavipes (voskovka žlutonohá). – In: Kocián J., Mlčoch P., Stużyński D., Šamaj M., Hlisnikovský D., Halasů V., Chytil P., Kocián P. & Zíbarová L., Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska III., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 72: 86–87.
Kocián J. (2023): Hygrocybe laeta (voskovka veselá). – In: Kocián J., Mlčoch P., Stużyński D., Šamaj M., Hlisnikovský D., Halasů V., Chytil P., Kocián P. & Zíbarová L., Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska III., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 72: 87.
Kocián J. (2023): Hygrocybe russocoriacea (voskovka juchtová). – In: Kocián J., Mlčoch P., Stużyński D., Šamaj M., Hlisnikovský D., Halasů V., Chytil P., Kocián P. & Zíbarová L., Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska III., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 72: 88–89.
Mlčoch P. (2023): Leccinum holopus (kozák bílý). – In: Kocián J., Mlčoch P., Stużyński D., Šamaj M., Hlisnikovský D., Halasů V., Chytil P., Kocián P. & Zíbarová L., Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska III., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 72: 89–90.
Mlčoch P. (2023): Neobarya parasitica. – In: Kocián J., Mlčoch P., Stużyński D., Šamaj M., Hlisnikovský D., Halasů V., Chytil P., Kocián P. & Zíbarová L., Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska III., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 72: 90–91.
Kocián J., Mlčoch P., Stużyński D., Šamaj M., Hlisnikovský D., Halasů V., Chytil P., Kocián P. & Zíbarová L. (2023): Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska III. – Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 72: 70–95. 
Kocián P. (2023): Lžičník dánský (Cochlearia danica) konečně dorazil na severovýchod České republiky. – Acta Musei Beskidensis 13: 3–14.
Kocián P. (2023): Publikace členů Moravskoslezské pobočky ČBS v roce 2022. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 12: 65–69.
Kocián P. (2023): Viatická migrace na dálnicích Moravy a Slezska (Česká republika) na příkladu dálničních druhů rostlin. – Ms. – Diplomová práce. [Depon. in: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie].
Kubešová S. & Tkáčiková J. (2023): Bryologická exkurze do údolí potoka Mazák v Ostravici. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 12: 37–41.
Lamla F. (2023): Nová kniha. Fenomén Velká kotlina 1: Flóra, vegetace, fauna. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 12: 63–64.
Lederer J. (2023): Mykologická exkurze do okolí osady Jamník. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 12: 42–45.
Lederer J. (2023): Mykologická exkurze Palkovickými hůrkami. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 12: 46–50.
Lederer J. & Tkáčiková J. (2023): Zajímavé a vzácné druhy na výstavě živých hub ve Frýdku-Místku v roce 2023. – Acta Musei Beskidensis 13: 45–54.
Lukeš Z. (2023): Valerianella rimosa. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XXI., Zprávy České botanické společnosti 58: 139.
Lukeš Z. & Mruzíková Z. (2023): Vycházka (nejen) za prstnatci bezovými na Osoblažsko. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 12: 15–19.
Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2023): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XXI. – Zprávy České botanické společnosti 58: 25–152.
Mlčoch P. & Trčálková E. (2023): Distribution and current status of mountain hawkweeds (Hieracium) populations in Mt. Králický Sněžník. – Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 72: 260–282. 
Popelářová M. (2023): Diphasiastrum tristachyum. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XXI., Zprávy České botanické společnosti 58: 63–64.
Popelářová M. & Kalníková V. (2023): Exkurze za historickými lokalitami vstavače osmahlého (Neotinea ustulata). – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 12: 31–36.
Popelářová M. & Kalníková V. (2023): Soumrak Beskydských rostlin aneb Jak (ne)propadat depresi. – Živa 6/2023: 297–302.
Rozbrojová Z. (2023): Staré stromy v krajině. – Vlastivědné listy Slezska 1–2/2023: 60–61.
Řepka R. & Taraška V. (2023): Typification of three Carex nothospecies names dedicated to Czech botanists by J. Podpěra. – Phytotaxa 618: 172–180. 
Sedlářová M. & Ondryáš S. (2023): Původci mykóz rostlin na území přírodní rezervace Plané loučky. – Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 325: 69–78.
Skarka M. & Hlisnikovský D. (2023): Pachysandra terminalis. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XXI., Zprávy České botanické společnosti 58: 110.
Sobotíková R. (2023): Vladimír Kajdoš. – Hlasy Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm 40: 59–62.
Spitzer L. & Kašák J. (2023): Acta Carpathica Occidentalis od roku 2023 jen on-line. – Acta Carpathica Occidentalis 14: 154–156. 
Ševčík J., Hippa H., Burdíková N., Sopuch K., Skuhravá M. & Bruun H. H. (2023): Integrative taxonomy of Central European Planetella (Diptera: Cecidomyiidae) indicates high species diversity, intraspecific variation and low host specificity. – Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 63: 413–450.
Štencl R. (2023): Listera cordata. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XXI., Zprávy České botanické společnosti 58: 94.
Štencl R. (2023): Monotropa hypophegea. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XXI., Zprávy České botanické společnosti 58: 99–100.
Štencl R. (2023): Thesium alpinum. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XXI., Zprávy České botanické společnosti 58: 136.
Taraška V. (2023): Exkurze Kytičky osady Hraničky. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 12: 25–30.
Taraška V. (2023): Spergularia marina. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XXI., Zprávy České botanické společnosti 58: 131.
Tkáčiková J. (2023): Mechorosty přírodní rezervace Makyta (Javorníky). – Acta Musei Beskidensis 13: 15–44.
Tkáčiková J. (2023): Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín mimo CHKO Beskydy v roce 2023. – Acta Carpathica Occidentalis 14: 157–159. 
Trávníček B. & Hlisnikovský D. (2023): Lactuca saligna. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XXI., Zprávy České botanické společnosti 58: 88–89.
Uhlířová J. (2023): Allium zebdanense. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XXI., Zprávy České botanické společnosti 58: 32–33.

2022

Anonymus (2022): Jubilea členů Východočeské pobočky ČBS v roce 2022. – Východočeský botanický zpravodaj 24: 33–35.
Blahník Z. (2022): Stromy a keře zámeckého parku Letohrad. – Východočeský botanický zpravodaj 24: 13–16.
Boublík K. (2022): Červená kniha květeny Vysočiny. – Zprávy České botanické společnosti 57: 175–176.
Bureš L. (2022): Fenomén Velká kotlina 1. Flóra, vegetace, fauna. – Academia, Praha.
Cimalová Š. (2022): Agrimonia procera. – In: Dančák M. & Kocián P. [eds], Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XVI., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 71: 257.
Cimalová Š. (2022): Trifolium ochroleucon. – In: Dančák M. & Kocián P. [eds], Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XVI., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 71: 260.
Černá M. (2022): Vegetační změny lužních lesů CHKO Litovelské Pomoraví. – Ms. – Diplomová práce. [Depon. in: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie].
Černínová E. (2022): Althaea taurinensis. – In: Dančák M. & Kocián P. [eds], Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XVI., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 71: 257.
Černínová E. (2022): The floristic survey of floodplain forests Břest and Rasina in Central Moravia. – Ms. – Bakalářská práce. [Depon. in: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie].
Číhal L. (2022): Tomáš Svěrák. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 11: 77–80.
Dančák M. (2022): Calamagrostis pseudophragmites. – In: Dančák M. & Kocián P. [eds], Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XVI., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 71: 258.
Dančák M. & Kocián P. [eds] (2022): Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XVI. – Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 71: 255–262.
Danihelka J., Chytrý K., Harásek M., Hubatka P., Klinkovská K., Kratoš F., Kučerová A., Slachová K., Szokala D., Prokešová H., Šmerdová E., Večeřa M. & Chytrý M. (2022): Halophytic flora and vegetation in southern Moravia and northern Lower Austria: past and present. – Preslia 94: 13–110. 
Dřevojan P. [ed.], Blahut P., Homolová Z., Hradílek Z., Hrivnák R., Kučera J., Mikulášková E., Palice Z., Peterka T., Plaček J., Slezák M., Štechová T. & Vicherová E. (2022): Zajímavé bryofloristické nálezy XXXVII. – Bryonora 69: 46–54. 
Dřevojan P. [ed.], Hájková P., Holá E., Hradílek Z., Hrivnák M., Hrivnák R., Kubešová S., Kučera J., Manukjanová A., Mazancová E., Mikulášková E., Peterka T., Široká A., Štechová T. & Tkáčiková J. (2022): Zajímavé bryofloristické nálezy XXXVIII. – Bryonora 70: 40–49. 
Dřevojan P. & Kubešová S. (2022): Znovu o pozoruhodné bryologické lokalitě Ondrášova skála v Moravskoslezských Beskydech. – Acta Carpathica Occidentalis 13: 3–10.
Dřevojan P., Novák P. [eds], Doležal J., Hubatka P., Lustyk P. & Peterka T. (2022): Komentované fytocenologické snímky z České republiky 6. – Zprávy České botanické společnosti 57: 21–39.
Taraška V. (2022): 147. Arum maculatum L. – In: Dudáš M. [ed.], Ďurišová Ľ., Eliáš P. Jr., Eliášová M., Kobiv Y., Kšiňan S., Malovcová-Staníková M., Pliszko A. & Taraška V., New floristic records from Central Europe 10 (reports 134-148), Thaiszia – Journal of Botany 32: 186–187.
Dudáš M. [ed.], Ďurišová Ľ., Eliáš P. Jr., Eliášová M., Kobiv Y., Kšiňan S., Malovcová-Staníková M., Pliszko A. & Taraška V. (2022): New floristic records from Central Europe 10 (reports 134-148). – Thaiszia – Journal of Botany 32: 179-192.
Dudová L. & Szabó P. (2022): Holocene history of Larix in the Jeseníky Mts, Czech Republic. – Preslia 94: 233–253. 
Ducháček M. & Samková V. (2022): Botanická exkurze do okolí Kovače. – Východočeský botanický zpravodaj 24: 2–6.
Dvořák D. (2022): Hygrocybe laeta (voskovka veselá). – In: Kocián J. [ed.], Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska II., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 71: 122–123. 
Dvořák D. (2022): Lepiota oreadiformis (bedla špičkovitá). – In: Kocián J. [ed.], Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska II., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 71: 125–126. 
Dvořák D., Mlčoch P. & Stużyński D. (2022): Ionomidotis irregularis (ušinka nepravidelná). – In: Kocián J. [ed.], Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska II., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 71: 123–125. 
Dvořák V. (2022): Univerzitní botanická zahrada v Olomouci. – Nová Botanika 5: 44–46.
Dýma M. & Štencl R. (2022): Cystopteris sudetica. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XX., Zprávy České botanické společnosti 57: 101–102.
Hédl R. (2022): Příčiny vysoké biodiverzity sudetských karů: stará teorie v nových souvislostech. – Živa 6/2022: 285–287. 
Hédl R. (2022): Úpadek a obnova jesenických horských holí. – Jeseníky Rychlebské hory 9/2022: 16–17.
Hlisnikovský D. (2022): Dvě exotické liány na Těšínsku. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 11: 63–72.
Hlisnikovský D. (2022): Odešel nápadný samorost, jehož nikdo neznal…. – Acta Musei Beskidensis 12: 86–93.
Hlisnikovský D. & Chytil P. (2022): Entoloma sinuatum (závojenka olovová). – In: Kocián J. [ed.], Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska II., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 71: 121. 
Hrabovský S. (2022): Kvetoucí (krytosemenné) rostliny. – In: Tkáčiková J. [ed.], Tajemství květeny hradu Hukvaldy: 46–63, Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava, Oravský Podzámok.
Hradílek Z. (2022): Botanický inventarizační průzkum PP Lesy u Bezuchova – flóra. – Ms. [Depon. in: Krajský úřad Olomouckého kraje, Olomouc].
Hradílek Z. (2022): Bryologický inventarizační průzkum PR Hrubovodské sutě. – Ms. [Depon. in: Krajský úřad Olomouckého kraje, Olomouc].
Hradílek Z. (2022): Harpanthus scutatus. – In: Dřevojan P. [ed.], Hájková P., Holá E., Hradílek Z., Hrivnák M., Hrivnák R., Kubešová S., Kučera J., Manukjanová A., Mazancová E., Mikulášková E., Peterka T., Široká A., Štechová T. & Tkáčiková J., Zajímavé bryofloristické nálezy XXXVIII, Bryonora 70: 40–41. 
Hradílek Z. & Blahut P. (2022): Pohlia lutescens. – In: Dřevojan P. [ed.], Blahut P., Homolová Z., Hradílek Z., Hrivnák R., Kučera J., Mikulášková E., Palice Z., Peterka T., Plaček J., Slezák M., Štechová T. & Vicherová E., Zajímavé bryofloristické nálezy XXXVII, Bryonora 69: 50. 
Hradílek Z. & Mikulášková E. (2022): Neckera pennata. – In: Dřevojan P. [ed.], Blahut P., Homolová Z., Hradílek Z., Hrivnák R., Kučera J., Mikulášková E., Palice Z., Peterka T., Plaček J., Slezák M., Štechová T. & Vicherová E., Zajímavé bryofloristické nálezy XXXVII, Bryonora 69: 49. 
Hradílek Z., Dřevojan P. & Kubešová S. (2022): Anomodon rugelii. – In: Dřevojan P. [ed.], Hájková P., Holá E., Hradílek Z., Hrivnák M., Hrivnák R., Kubešová S., Kučera J., Manukjanová A., Mazancová E., Mikulášková E., Peterka T., Široká A., Štechová T. & Tkáčiková J., Zajímavé bryofloristické nálezy XXXVIII, Bryonora 70: 42. 
Hradílek Z., Plaček J., Tkáčiková J. & Kocián P. (2022): Bryologická exkurze do přírodní rezervace Smrdutá u Chvalčova v Hostýnských vrších. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 11: 39–42.
Hroneš M. & Dančák M. (2022): Exkurze mokřadními loukami Nízkého Jeseníku mezi Ondrášovem a Domašovem nad Bystřicí. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 11: 28–32.
Hroneš M. & Hradílek Z. (2022): Floristický kurz České botanické společnosti, Přerov 2022 (10.–16. 7. 2022). Informační materiály pro účastníky. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 11, Příloha 1: 3–28. 
Chytil P. & Hlisnikovský D. (2022): Boletus satanas (hřib satan). – In: Kocián J. [ed.], Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska II., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 71: 118. 
Chytrý K., Prokešová H., Duchoň M., Grulich V., Chytrý M. & Divíšek J. (2022): Substrate associated biogeographical patterns in the north-western Pannonian forest-steppe. – Preslia 94: 215–232. 
Chytrý M. & Rotreklová O. (2022): Vít Grulich (1956–2022) – botanik, učitel, ochranář, cestovatel a popularizátor. – Živa 6/2022: CLIII–CLV. 
Kalníková V. (2022): Alloclavaria purpurea (kyjanka purpurová). – In: Kocián J. [ed.], Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska II., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 71: 117–118. 
Kalníková V. (2022): Výroční zpráva Moravskoslezské pobočky ČBS za rok 2021. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 11: 5–9.
Kalníková V., Šulgan F. & Valasová A. (2022): Exkurze na Hradisko. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 11: 22–27.
Kaplan Z., Danihelka J., Chrtek J. Jr., Prančl J., Grulich V., Jelínek B., Úradníček L., Řepka R., Šmarda P., Vašut R. J. & Wild J. (2022): Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 11. – Preslia 94: 335–427. 
Kocián J. (2022): Cortinarius rubellus (pavučinec výjimečný). – In: Kocián J. [ed.], Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska II., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 71: 119. 
Kocián J. (2022): Floristický a fytocenologický inventarizační průzkum PP Kamenárka. – Ms. [Depon. in: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava].
Kocián J. (2022): Floristický a fytocenologický inventarizační průzkum PP Váňův kámen. – Ms. [Depon. in: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava].
Kocián J. (2022): Jedenácté číslo. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 11: 4.
Kocián J. [ed.] (2022): Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska II. – Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 71: 115–130. 
Kocián J., Kocián P., Šamaj M., Honc A. & Tkáčiková J. (2022): Příspěvek k rozšíření ryzce lososového (Lactarius salmonicolor) na severovýchodní Moravě. – Acta Musei Beskidensis 12: 3–20.
Kocián P. (2022): Publikace členů Moravskoslezské pobočky ČBS v roce 2021. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 11: 73–76.
Kocián P. (2022): Turanka sumatránská (Conyza sumatrensis), nový nepůvodní druh na severovýchodě České republiky. – Acta Musei Beskidensis 12: 21–31.
Krahulec F. (2022): Zdenek Kaplan – 50 let. – Východočeský botanický zpravodaj 24: 28–31.
Kučera J. [ed.] (2022): Příspěvky ke květeně východních Čech. 13. – Východočeský botanický zpravodaj 24: 16–23.
Kučera J., Hradílek Z. & Dřevojan P. (2022): Didymodon sinuosus. – In: Dřevojan P. [ed.], Blahut P., Homolová Z., Hradílek Z., Hrivnák R., Kučera J., Mikulášková E., Palice Z., Peterka T., Plaček J., Slezák M., Štechová T. & Vicherová E., Zajímavé bryofloristické nálezy XXXVII, Bryonora 69: 47–48. 
Laburdová J. & Samková V. (2022): Botanická exkurze do lesa Vražba. – Východočeský botanický zpravodaj 24: 6–12.
Lederer J. (2022): Mykologická exkurze do okolí osady Samčanka. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 11: 47–50.
Lederer J. (2022): Mykologická exkurze na Skalickou Strážnici, Vrchy a do údolí Morávky. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 11: 43–46.
Lenart J., Schuchová K., Kašing M., Falteisek L., Cimalová Š., Bílá J., Ličbinská M. & Kupka J. (2022): The abandoned underground mine as a semi-natural ecosystem: The story of Flaschar’s Mine (Czechia). – Catenia 213: 106178. 
Lepší M. & Lepší P. (2022): Rozšíření, stav populace a další poznatky o jeřábu manětínském (Sorbus rhodanthera). – Zprávy České botanické společnosti 57: 1–20.
Lukeš Z. (2022): Arctium nemorosum. – In: Dančák M. & Kocián P. [eds], Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XVI., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 71: 257.
Lukeš Z. (2022): Polystichum braunii. – In: Dančák M. & Kocián P. [eds], Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XVI., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 71: 259.
Lukeš Z. (2022): Trifolium ochroleucon. – In: Dančák M. & Kocián P. [eds], Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XVI., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 71: 260.
Sádlo J. (2022): Acaena microphylla. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XX., Zprávy České botanické společnosti 57: 44–45.
Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2022): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XX. – Zprávy České botanické společnosti 57: 41–171.
Ekrt L. (2022): Adiantum capillus-veneris. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XX., Zprávy České botanické společnosti 57: 45–46.
Zámečník J. (2022): Aira caryophyllea. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XX., Zprávy České botanické společnosti 57: 46.
Zámečník J. (2022): Aira praecox. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XX., Zprávy České botanické společnosti 57: 46–48.
Lukeš Z. & Mruzíková M. (2022): Ajuga chamaepitys. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XX., Zprávy České botanické společnosti 57: 48.
Hlaváček R. & Trunečková L. (2022): Alchemilla cymatophylla. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XX., Zprávy České botanické společnosti 57: 50.
Batoušek P. (2022): Alchemilla cymatophylla. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XX., Zprávy České botanické společnosti 57: 50.
Hroneš M. (2022): Althaea taurinensis. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XX., Zprávy České botanické společnosti 57: 51–52.
Letz D. R. (2022): Amaranthus emarginatus subsp. emarginatus. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XX., Zprávy České botanické společnosti 57: 53.
Paulič R. (2022): Androsace elongata. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XX., Zprávy České botanické společnosti 57: 55.
Hroneš M. & Uvírová A. (2022): Anthriscus caucalis. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XX., Zprávy České botanické společnosti 57: 55–56.
Lustyk P. (2022): Aralia cordata. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XX., Zprávy České botanické společnosti 57: 56–57.
Gutzerová N. (2022): Arnoseris minima. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XX., Zprávy České botanické společnosti 57: 57.
Doležal J., Samková V. & Košnar J. (2022): Artemisia scoparia. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XX., Zprávy České botanické společnosti 57: 57–59.
Ekrt L. & Štencl R. (2022): Asplenium adiantum-nigrum var. silesiacum. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XX., Zprávy České botanické společnosti 57: 59–61.
Zámečník J. (2022): Botrychium matricariifolium. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XX., Zprávy České botanické společnosti 57: 62–65.
Filippov P. (2022): Brachypodium rupestre. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XX., Zprávy České botanické společnosti 57: 66.
Prančl J. (2022): Brachypodium rupestre. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XX., Zprávy České botanické společnosti 57: 65–66, 67.
Majesky Ľ., Hroneš M., Kitner M., Válová L., Mártonfiová L., Płachno B. J., Conti F. & Dančák M. (2022): Pinguicula vulgaris in central Europe: when does one species turn into another?. – Preslia 94: 275–304. 
Man M., Malíček J., Kalčík V., Novotný P., Chobot K. & Wild J. (2022): DaLiBor: Database of Lichens and Bryophytes of the Czech Republic. – Preslia 94: 579–605. 
Mičková P. (2022): Příspěvek k výskytu šalvěje luční (Salvia pratensis L.) na Novojičínsku. – Vlastivědný sborník Novojičínska 72: 104–110.
Mikulášková E., Tkáčiková J. & Kučera J. (2022): Heterocladium flaccidum (Schimp.) A.J.E. Sm. – In: Dřevojan P. [ed.], Hájková P., Holá E., Hradílek Z., Hrivnák M., Hrivnák R., Kubešová S., Kučera J., Manukjanová A., Mazancová E., Mikulášková E., Peterka T., Široká A., Štechová T. & Tkáčiková J., Zajímavé bryofloristické nálezy XXXVIII, Bryonora 70: 44. 
Mlčoch P. (2022): Cortinarius uliginosus (pavučinec bažinný). – In: Kocián J. [ed.], Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska II., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 71: 120–121. 
Mlčoch P. (2022): Hohenbuehelia mastrucata (hlívička kožíšková). – In: Kocián J. [ed.], Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska II., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 71: 122. 
Mlčoch P. (2022): Volvariella murinella (kukmák myší). – In: Kocián J. [ed.], Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska II., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 71: 127. 
Mlčoch P. (2022): Volvariella pusilla (kukmák maličký). – In: Kocián J. [ed.], Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska II., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 71: 128. 
Mruzíková Z. & Lukeš Z. (2022): Isolepis setacea. – In: Dančák M. & Kocián P. [eds], Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XVI., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 71: 258–259.
Prach K. (2022): Jan Jeník (6. 1. 1929–13. 2. 2022). – Zprávy České botanické společnosti 57: 173–174.
Preinfalk A., Moser D. & Essl F. (2022): Conservation status and ecology of the highly threatened endemic Gentianella bohemica. – Preslia 94: 255–273. 
Pyšek P., Kaplan Z. & Pipek P. (2022): Editorial: from printed past to digital future. – Preslia 94: 1–11. 
Pyšek P., Sádlo J., Chrtek J. Jr., Chytrý M., Kaplan Z., Pergl J., Pokorná A., Axmanová I., Čuda J., Doležal J., Dřevojan P., Hejda M., Kočár P., Kortz A., Lososová Z., Lustyk P., Skálová H., Štajerová K., Večeřa M., Vítková M., Wild J. & Danihelka J. (2022): Catalogue of alien plants of the Czech Republic (3rd edition): species richness, status, distributions, habitats, regional invasion levels, introduction pathways and impacts. – Preslia 94: 447–577. 
Rozbrojová Z. (2022): Invazky a co s nimi. – Vlastivědné listy Slezska 1–2/2022: 44–45.
Rozbrojová Z. (2022): Paulownia tomentosa. – In: Dančák M. & Kocián P. [eds], Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XVI., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 71: 259.
Řepka R. & Taraška V. (2022): Carex ×gogelana Podp.: clarification of its identity and typification of the name. – Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae 107: 49–54. 
Samková V. (2022): Hodnocení činnosti Východočeské pobočky ČBS za rok 2021. – Východočeský botanický zpravodaj 24: 23–26.
Samková V. (2022): Životní jubileum RNDr. Romany Prausové, Ph.D. – Východočeský botanický zpravodaj 24: 31–33.
Segar J., Pereira H., Baeten L., Bernhardt-Römermann M., De Frenne P., Fernández N., Gilliam F., Lenoir J., Ortmann-Ajkai A., Verheyen K., Waller D., Teleki B., Berki I., Brunet J., Chudomelová M., Decocq G., Dirnböck T., Hédl R., Heinken T., Jaroszewicz B., Kopecký M., Macek M., Máliš F., Naaf T., Orczewska A., Reczyńska K., Schmidt W., Šebesta J., Stachurska-Swakoń A., Standovár T., Świerkosz K., Vild O., Wulf M. & Staude I. (2022): Divergent roles of herbivory in eutrophying forests. – Nature Communications 13: 7837. 
Skokanová K., Šingliarová B., Španiel S., Mereďa Jr. P., Mártonfiová L. & Zozomová-Lihová J. (2022): Relative DNA content differences reliably identify Solidago ×niederederi, a hybrid between native and invasive alien species. – Preslia 94: 183–213. 
Staude I. R., Pereira H. M., Daskalova G., Bernhardt-Römermann M., Diekmann M., Pauli H., Van Calster H., Vellend M., Bjorkman A., Brunet J., De Frenne P., Hédl R., Jandt U., Lenoir J., Myers-Smith I., Verheyen K., Wipf S., Wulf M., Andrews C., Barančok P., Barni E., Benito-Alonso J.-L., Bennie J., Berki I., Blüml V., Chudomelová M., Decocq G., Dick J., Dirnböck T., Durak T., Eriksson O., Erschbamer B., Graae B. J., Heinken T., Schei F. H., Jaroszewicz B., Kopecký M., Kudernatsch T., Macek M., Malicki M., Máliš F., Michelsen O., Naaf T., Nagel T. A., Newton A. C., Nicklas L., Oddi L., Ortmann-Ajkai A., Palaj A., Petraglia A., Petřík P., Pielech R., Porro F., Pușcaș M., Reczyńska K., Rixen C., Schmidt W., Standovár T., Steinbauer K., Świerkosz K., Teleki B., Theurillat J.-P., Turtureanu P. D., Ursu T.-M., Vanneste T., Vergeer P. Vild O., Villar L., Vittoz P., Winkler M. & Baeten L. (2022): Directional temporal turnover toward plant species with larger ranges across habitats. – Ecology Letters 25: 466–482. 
Šrámek P. & Lustyk P. (2022): Anacamptis coriophora. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XX., Zprávy České botanické společnosti 57: 53–54.
Štencl R. (2022): Sleziník netíkovitý. I mezi rostlinami je pořád co nacházet. – Jeseníky Rychlebské hory 9/2022: 28–29.
Štencl R., Chrtek J., Rotreklová O. & Bräutigam S. (2022): Chlupáčky (rod Pilosella) chráněné krajinné oblasti Jeseníky. – Zprávy České botanické společnosti 57: 177–218.
Taraška V. (2022): Carex otrubae. – In: Dančák M. & Kocián P. [eds], Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XVI., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 71: 258.
Taraška V. (2022): Centaurium pulchellum. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XX., Zprávy České botanické společnosti 57: 79.
Taraška V. (2022): Hordeum jubatum. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XX., Zprávy České botanické společnosti 57: 119.
Taraška V. (2022): Poa bulbosa. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XX., Zprávy České botanické společnosti 57: 148.
Taraška V. (2022): Zajímavé druhy železniční květeny na Jesenicku – II. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 11: 51–62. 
Taraška V. & Štencl R. (2022): Sleziník nepravý (Asplenium adulterinum) a jeho významná severomoravská lokalita – přírodní památka Chrastický hadec. – Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 323: 31–42.
Taraška V. & Vojtěchová K. (2022): Květena a vegetace přírodní památky Poláchovy stráně – Výří skály v Hanušovicích (severní Morava). – Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 323: 5–30.
Tkáčiková J. (2022): Moravskoslezská pobočka ČBS ve fotografii za uplynulých 10 let (2011–2020) – taxony. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 11: 10–21.
Tkáčiková J. (2022): Ptilium crista-castrensis. – In: Dančák M. & Kocián P. [eds], Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XVI., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 71: 256.
Tkáčiková J. (2022): Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín mimo CHKO Beskydy v roce 2022. – Acta Carpathica Occidentalis 13: 101–103.
Tkáčiková J. (2022): Úvod, Charakteristika území a ochrana přírody, Historie botanického výzkumu, Mechorosty, Kapradiny, Verbascum. – In: Tkáčiková J. [ed.], Tajemství květeny hradu Hukvaldy: 5–43, 62, Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava, Oravský Podzámok.
Tkáčiková J. [ed.] (2022): Tajemství květeny hradu Hukvaldy. – Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava, Oravský Podzámok.
Tkáčiková J., Kubešová S., Kocián J. & Švandová H. (2022): Bryologická exkurze za rašeliníky do osady Hutě ve Starých Hamrech. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 11: 33–38.
Trávníček B. & Hroneš M. (2022): Veronica anagalloides. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XX., Zprávy České botanické společnosti 57: 166.
Velebil J., Lepší M., Nosková J. & Lepší P. (2022): Taxonomic assessment of Sorbus subgenus Aria in the Malé Karpaty Mountains. – Preslia 94: 305–334. 

2021

Bábková Hrochová M. (2021): Zajímavý nález bračky rolní (Sherardia arvensis) mezi Jívovou a Hraničnými Petrovicemi. – Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 321: 79–80.  
Batoušek P. (2021): Alchemilla baltica. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae – XIX, Zprávy České botanické společnosti 56: 35–36.
Batoušek P. (2021): Exkurze na louky Filena u Záhlinických rybníků. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 10: 29–32.
Cimalová Š., Hlisnikovský D. & Mifková A. (2021): Floristický minikurz Jakartovice 2021. 18.–20. června 2021. Informační materiály. – Ms. [Depon. in: Knihovna Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti]. 
Čížková S. (2021): Inventarizační průzkum PP U Banínského viaduktu z oboru botanika. – Ms. [Depon. in: Krajský úřad Pardubického kraje, Pardubice]. 
Čížková S. (2021): Inventarizační průzkum z oboru botanika rašeliniště pod Suchým vrchem. – Ms. [Depon. in: Krajský úřad Pardubického kraje, Pardubice]. 
Dančák M. (2021): Botanický inventarizační průzkum PR a EVL Království – flóra. – Ms. [Depon. in: Krajský úřad Olomouckého kraje, Olomouc]. 
Dančák M. & Kocián P. [eds] (2021): Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XV. – Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 70: 243–259. 
Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffman A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zprávy České botanické společnosti 56: 249–300.
Danihelka J. & Hlisnikovský D. (2021): Paběrky z moravskoslezských rudišť I: lnice vonná (Linaria odora) a silenka východní (Silene csereii). – Zprávy České botanické společnosti 56: 1–16.  
Danihelka J. & Hlisnikovský D. (2021): Paběrky z moravskoslezských rudišť II: hrachor řídkokvětý (Lathyrus laxiflorus), silenka přímá (Silene stricta) a několik oprav. – Zprávy České botanické společnosti 56: 201–217.  
Doležal J. (2021): Amaranthus graecizans subsp. sylvestris. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae – XIX, Zprávy České botanické společnosti 56: 37–38.
Dřevojan P. [ed.], Hradílek Z., Hrivnáková K., Janišová M., Košnar J., Koval Š., Kubešová S., Kučera J., Širka P. & Tkáčiková J. (2021): Zajímavé bryofloristické nálezy XXXV. – Bryonora 67: 42–52.  
Dřevojan P., Novák P. [eds], Doležal J., Chytrý K., Prokešová H., Sedláček V. & Zukal D. (2021): Komentované fytocenologické snímky z České republiky 5. – Zprávy České botanické společnosti 56: 17–30.
Ducháček M. & Doležal J. (2021): Elymus obtusiflorus. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae – XIX, Zprávy České botanické společnosti 56: 77–80.
Faltys V. (2021): Bidens ferulifolius. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae – XIX, Zprávy České botanické společnosti 56: 44–45.
Fialová M. (2021): Botanický inventarizační průzkum PP Žďár – flóra. – Ms. [Depon. in: Krajský úřad Olomouckého kraje, Olomouc]. 
Fialová M. (2021): Botanický inventarizační průzkum PP Žďár – vegetace. – Ms. [Depon. in: Krajský úřad Olomouckého kraje, Olomouc]. 
Filipová K. (2021): Trapa natans. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae – XIX, Zprávy České botanické společnosti 56: 165.
Gerža M. (2021): Květena národní přírodní rezervace Trčkov v Orlických horách. – Acta Musei Reginaehradecensis, Series A – scientiae naturales 39: 33–60.  
Grulich V. & Vydrová A. (2021): Betula nana. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae – XIX, Zprávy České botanické společnosti 56: 43–44.
Grulich V., Vydrová A. & Zdařil L. (2021): Aira praecox. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae – XIX, Zprávy České botanické společnosti 56: 34.
Gutzerová N. (2021): Podklady pro plán péče přírodní rezervace Maštale z oboru botanika. – Ms. [Depon. in: Krajský úřad Pardubického kraje, Pardubice]. 
Hadinec J., Prančl J. & Ducháček M. (2021): Floristický příspěvek k dosud nenapsané nové Květeně Prahy. II. – Muzeum a současnost, řada přírodovědná 32: 9–50. 
Hédl R. & Chudomelová M. (2021): Echinops sphaerocephalus. – In: Dančák M. & Kocián P. [eds], Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XV., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 70: 246–247. 
Hédl R. & Chudomelová M. (2021): Mercurialis annua. – In: Dančák M. & Kocián P. [eds], Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XV., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 70: 251. 
Hédl R. & Taraška V. (2021): Geranium sibiricum. – In: Dančák M. & Kocián P. [eds], Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XV., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 70: 247. 
Hédl R. & Taraška V. (2021): Kukačka aneb Exkurze do lomu za léčebnou. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 10: 33–38.
Hédl R., Taraška V. & Chudomelová M. (2021): Solanum decipiens. – In: Dančák M. & Kocián P. [eds], Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XV., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 70: 255. 
Hlisnikovský D. (2021): Sagina apetala subsp. apetala. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae – XIX, Zprávy České botanické společnosti 56: 151–152.
Hlisnikovský D. & Kocián P. (2021): Poznámky k adventivní flóře severní Moravy a Slezska 5. Microrrhinum litorale. – Acta Musei Beskidensis 11: 53–66.
Hlisnikovský D. & Řeháček M. (2021): Gagea villosa. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae – XIX, Zprávy České botanické společnosti 56: 90.
Hlisnikovský D. & Trávníček B. (2021): Gypsophila perfoliata. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae – XIX, Zprávy České botanické společnosti 56: 96.
Holá E., Tenčík A., Jandová J., Manukjanová A., Singh P., Tkáčiková J., Novotný I., Man M., Plaček J. & Soldán Z. (2021): Mechorosty zaznamenané v průběhu 32. podzimního setkání Bryologicko-lichenologické sekce ČBS v Brdech (září 2020). – Bryonora 67: 24–35. 
Hradílek Z. (2021): Botanický inventarizační průzkum EVL Dřevohostický les – flóra. – Ms. [Depon. in: Krajský úřad Olomouckého kraje, Olomouc]. 
Hradílek Z. (2021): Bryologický inventarizační průzkum PP Rašeliniště na Smrku. – Ms. [Depon. in: Krajský úřad Olomouckého kraje, Olomouc]. 
Hradílek Z. (2021): Bryologický inventarizační průzkum PR Račí údolí. – Ms. [Depon. in: Krajský úřad Olomouckého kraje, Olomouc]. 
Hradílek Z. (2021): Inventarizační průzkum PP Smradlavá z oboru bryologie (mechorosty). – Ms. [Depon. in: Ústřední seznam ochrany přírody, Praha].
Hradílek Z. (2021): Inventarizační průzkum PR Litovelské luhy (část Horní záseky) z oboru bryologie (mechorosty). – Ms. [Depon. in: Ústřední seznam ochrany přírody, Praha].
Hroneš M. (2021): Gagea villosa. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae – XIX, Zprávy České botanické společnosti 56: 90.
Hroneš M. & Dančák M. (2021): Exkurze do Tršické pahorkatiny v okolí Velkého Újezda. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 10: 24–28.
Hroneš M. & Dančák M. (2021): Potentilla lindackeri. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae – XIX, Zprávy České botanické společnosti 56: 146.
Hustáková K. (2021): Arum cylindraceum. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae – XIX, Zprávy České botanické společnosti 56: 41–42.
Hykel M. (2021): Botanický inventarizační průzkum PR Hrubovodské sutě – flóra. – Ms. [Depon. in: Krajský úřad Olomouckého kraje, Olomouc]. 
Hykel M. (2021): Botanický inventarizační průzkum PR Hrubovodské sutě – vegetace. – Ms. [Depon. in: Krajský úřad Olomouckého kraje, Olomouc]. 
Chytrá M. (2021): Nález dřeviny Toxicodendron radicans, jedovatec kořenující, v obci Chotěbuz v okrese Karviná. – Zprávy České botanické společnosti 56: 301–304.
Chytrý M. (2021): Vladimír Řehořek (1933–2021). Botanický polyhistor a životní optimista. – Živa 4/2021: CXVII–CXIX.  
Chytrý M. & Danihelka J. (2021): Obnova zaniklých slanisk u Šakvic na jižní Moravě. – Zprávy České botanické společnosti 56: 229–248.
Kaplan Z., Danihelka J., Dřevojan P., Řepka R., Koutecký P., Grulich V. & Wild J. (2021): Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 10. – Preslia 93: 255–304.  
Kocián J. (2021): Floristický a fytocenologický inventarizační průzkum PR Svinec. – Ms. [Depon. in: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava]. 
Kocián J. (2021): Floristický inventarizační průzkum PR Palkovické hůrky. – Ms. [Depon. in: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava]. 
Kocián J. (2021): Floristický inventarizační průzkum PR Skalka. – Ms. [Depon. in: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava]. 
Kocián J. (2021): Floristický inventarizační průzkum PR Valach. – Ms. [Depon. in: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava]. 
Kocián J. (2021): Jubilejní desáté číslo. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 10: 4.
Kocián J. (2021): K 80. jubileu RNDr. Marie Sedláčkové. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 10: 70.
Kocián J. (2021): Mykologický inventarizační průzkum PR Svinec. – Ms. [Depon. in: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava]. 
Kocián J. (2021): Mykologický inventarizační průzkum PR Valach. – Ms. [Depon. in: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava]. 
Kocián J. (2021): Orchis ×loreziana. – In: Dančák M. & Kocián P. [eds], Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XV., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 70: 251–252.
Kocián J. (2021): Amanita ceciliae (muchomůrka stroupkatá). – In: Kocián J. [ed.], Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska I., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 70: 53. 
Mlčoch P. (2021): Callistosporium luteoolivaceum (penízovka olivová). – In: Kocián J. [ed.], Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska I., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 70: 53–54. 
Mlčoch P. (2021): Camaropella lutea (bolinka žlutá). – In: Kocián J. [ed.], Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska I., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 70: 54–55. 
Mlčoch P. (2021): Clavaria fumosa (kyjanka zakouřená). – In: Kocián J. [ed.], Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska I., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 70: 55–56. 
Halasů V. (2021): Gamundia striatula (kalichovka zimní). – In: Kocián J. [ed.], Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska I., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 70: 56. 
Mlčoch P. (2021): Gerronema xanthophyllum (kalichovka žlutolupenná). – In: Kocián J. [ed.], Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska I., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 70: 57–58. 
Halasů V. (2021): Lentinellus ursinus (houžovec medvědí). – In: Kocián J. [ed.], Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska I., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 70: 58. 
Kocián J., Halasů V. & Hlisnikovský D. (2021): Phleogena faginea (prachovečník bukový). – In: Kocián J. [ed.], Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska I., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 70: 59. 
Kocián J. (2021): Pycnoporellus fulgens (oranžovec vláknitý). – In: Kocián J. [ed.], Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska I., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 70: 60. 
Hlisnikovský D. (2021): Suillus lakei (klouzek douglaskový). – In: Kocián J. [ed.], Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska I., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 70: 60. 
Hlisnikovský D. (2021): Tricholoma matsutake (čirůvka větší). – In: Kocián J. [ed.], Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska I., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 70: 60–61. 
Kocián J. [ed.] (2021): Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska I. – Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 70: 51–63. 
Kocián J., Kocián P. & Lukeš Z. (2021): Hieracium bifidum. – In: Dančák M. & Kocián P. [eds], Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XV., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 70: 248–250. 
Kocián P. (2021): Publikace členů Moravskoslezské pobočky ČBS v roce 2020. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 10: 66–69.
Kocián P. & Hlisnikovský D. (2021): Polycnemum majus. – In: Dančák M. & Kocián P. [eds], Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XV., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 70: 253–254. 
Kotilínek M. (2021): Botrychium matricariifolium. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae – XIX, Zprávy České botanické společnosti 56: 45.
Koutecká V. & Koutecký T. (2021): Botanický inventarizační průzkum – flóra. Přírodní památka Sedlnické sněženky. – Ms. [Depon. in: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava]. 
Koutecká V. & Koutecký T. (2021): Botanický inventarizační průzkum – flóra. Přírodní rezervace rybníky v Trnávce. – Ms. [Depon. in: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava]. 
Krahulec F. (2021): Chlupáčky (Pilosella): příčiny velké variability populací a jak je studovat. – Zprávy České botanické společnosti 56: 219–228.
Kubešová S. (2021): Opustila nás Magda Zmrhalová. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 10: 71–72.
Kubešová S. & Tkáčiková J. (2021): Bryologická exkurze do údolí potoka Trubiska. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 10: 39–42.
Kučera J. [ed.] (2021): Příspěvky ke květeně Rychnovska. 15. – Ochis 40/1: 2–7.
Kúr P., Píšová S., Tremetsberger K., Dřevojan P., Kacki Z., Böckelmann J., Bernhardt K.-G., Hroudová Z., Mesterházy A. & Šumberová K. (2021): Ecology and Genetics of Cyperus fuscus in Central Europe—A Model for Ephemeral Wetland Plant Research and Conservation. – Water 13/9: 1277.  
Lederer J. & Tkáčiková J. (2021): Zajímavé a vzácné druhy na výstavě živých hub ve Frýdku Místku v roce 2021. – Acta Musei Beskidensis 11: 110–123.
Lukeš Z. (2021): Epipactis greuteri. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae – XIX, Zprávy České botanické společnosti 56: 80–81.
Lukeš Z. (2021): Glaucium corniculatum. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae – XIX, Zprávy České botanické společnosti 56: 95.
Lukeš Z. (2021): Hieracium maculatum. – In: Dančák M. & Kocián P. [eds], Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XV., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 70: 250. 
Lukeš Z. (2021): Ribes petraeum. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae – XIX, Zprávy České botanické společnosti 56: 151.
Lukeš Z. & Mruzíková Z. (2021): Carex cespitosa. – In: Dančák M. & Kocián P. [eds], Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XV., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 70: 245. 
Lukeš Z. & Mruzíková Z. (2021): Carex hartmanii. – In: Dančák M. & Kocián P. [eds], Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XV., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 70: 246. 
Lukeš Z. & Mruzíková Z. (2021): Caucalis platycarpos. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae – XIX, Zprávy České botanické společnosti 56: 60.
Lukeš Z. & Mruzíková Z. (2021): Gladiolus imbricatus. – In: Dančák M. & Kocián P. [eds], Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XV., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 70: 247–248. 
Lukeš Z. & Mruzíková Z. (2021): Nicandra physalodes. – In: Dančák M. & Kocián P. [eds], Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XV., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 70: 251. 
Lukeš Z. & Mruzíková Z. (2021): Polystichum braunii. – In: Dančák M. & Kocián P. [eds], Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XV., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 70: 254.
Lukeš Z. & Mruzíková Z. (2021): Vicia lathyroides. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae – XIX, Zprávy České botanické společnosti 56: 167. 
Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2021): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae – XIX. – Zprávy České botanické společnosti 56: 31–176.
Malíček J., Bouda F., Hlisnikovský D., Konečná E., Peksa O. & Syrovátková L. (2021): Lišejníky zaznamenané během bryologicko-lichenologických dní ve Spáleném Poříčí. – Bryonora 67: 8–23. 
Marek M. & Krahulec F. (2021): Ammi majus. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae – XIX, Zprávy České botanické společnosti 56: 38–39.
Matyáš J. [ed.] (2021): Veselá v proměnách časů. – Obec Zašová, Zašová.
Mokrejš M., Hlisnikovský D., Petřík P., Janošík L. & Tkáčiková J. (2021): Botrychium matricariifolium. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae – XIX, Zprávy České botanické společnosti 56: 45–48.
Mruzíková Z. (2021): Epipogium aphyllum. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae – XIX, Zprávy České botanické společnosti 56: 81–82.
Mruzíková Z. & Lukeš Z. (2021): Diphasiastrum tristachyum. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae – XIX, Zprávy České botanické společnosti 56: 73.
Mruzíková Z. & Lukeš Z. (2021): Filago germanica. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae – XIX, Zprávy České botanické společnosti 56: 84–85.
Mruzíková Z. & Lukeš Z. (2021): Poznámky k rozšíření některých vzácnějších druhů na Osoblažsku II. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 10: 43–52.
Němec R. (2021): Asparagus verticillatus. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae – XIX, Zprávy České botanické společnosti 56: 42.
Novák K. (2021): Zhodnocení biologického potenciálu dřevin na lokalitě Třešňový sad Kosíř lomy. – Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 321: 50–78. 
Novohradská J. (2021): Biomonitoring PR Přesypy u Rokytna závěrečná zpráva. – Ms. [Depon. in: Krajský úřad Pardubického kraje, Pardubice]. 
Nunvářová Kabátová K. (2021): Botanický inventarizační průzkum EVL Dřevohostický les – vegetace. – Ms. [Depon. in: Krajský úřad Olomouckého kraje, Olomouc]. 
Nunvářová Kabátová K. (2021): Botanický inventarizační průzkum PP a EVL Pod Rudným vrchem – flóra. – Ms. [Depon. in: Krajský úřad Olomouckého kraje, Olomouc]. 
Nunvářová Kabátová K. (2021): Botanický inventarizační průzkum PP a EVL Pod Rudným vrchem – vegetace. – Ms. [Depon. in: Krajský úřad Olomouckého kraje, Olomouc]. 
Ondráček Č. (2021): Arnoseris minima. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae – XIX, Zprávy České botanické společnosti 56: 40–41.
Palice Z. (2021): Česká a slovenská lichenologická bibliografie XXXIII. – Bryonora 67: 36–41. 
Peterka T., Plesková Z., Kalníková V., Palpurina S. & Ćušterevska R. (2021): Remarks on spring vegetation (the Montio-Cardaminetea class) in the Republic of North Macedonia. – Bryonora 67: 1–7. 
Petřík P. & Hlisnikovský D. (2021): Výzva k aktivnějšímu zapojení ČBS do posuzování vlivů záměrů na životní prostředí. – Zprávy České botanické společnosti 56: 180–181.
Plášek V. (2021): Bryophytes recorded in the Radhošť National Nature Reserve (Moravskoslezské Beskydy Mts) during the survey in 2020. – Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 70: 93–96.  
Plášek V. & Trávníček B. (2021): RNDr. Zbyněk Hradílek, Ph.D. – 60 let. – Bryonora 67: 53–59. 
Popelářová M. & Honcová K. (2021): Moneses uniflora. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae – XIX, Zprávy České botanické společnosti 56: 125.
Prančl J. (2021): Anthriscus caucalis. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae – XIX, Zprávy České botanické společnosti 56: 39–40.
Prančl J. (2021): Dymnivka nízká (Corydalis pumila) v Praze. – Muzeum a současnost, řada přírodovědná 32: 71–96. 
Prančl J. (2021): Pryskyřník ilyrský (Ranunculus illyricus) a hojník chlumní (Sideritis montana) po delší době znovu ověřeny na svých historických lokalitách v Praze. – Muzeum a současnost, řada přírodovědná 32: 97–106. 
Prausová R., Andres M. & Šimůnek J. (2021): Záchrana populace vstavače kukačky (Orchis morio) v PR Mazurovy chalupy. – Východočeský sborník přírodovědný – Práce a studie 27: 77–98. 
Prausová R., Andres M., Šimůnek J., Andresová T. & Špičková A. (2021): Stav populací rudohlávku kukačky – Anacamptis morio (L.) Bateman, Pridgeon & Chase v Choceňské plošině ve východních Čechách. – Acta Musei Reginaehradecensis, Series A – scientiae naturales 39: 89–104.  
Rozbrojová Z., Mertová E., Roháčová M. & Stanovský J. (2021): Bělský les v kontextu přírodních hodnot. – Vlastivědné listy Slezska 1–2/2021: 57–59.
Rožek D. (2021): Epipactis greuteri. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae – XIX, Zprávy České botanické společnosti 56: 81.
Soldán Z. (2021): RNDr. Lenka Němcová, CSc. – jubileum (24. 9. 2020). – Bryonora 67: 59–60. 
Szokala D. (2021): Arabis nemorensis. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae – XIX, Zprávy České botanické společnosti 56: 40.
Szokala D. (2021): Kniphofia ×praecox. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae – XIX, Zprávy České botanické společnosti 56: 110–11.
Šťastný M. (2021): Botanický průzkum PR EVL Střemošická stráň, JZ část PP Kusá hora. – Ms. [Depon. in: Krajský úřad Pardubického kraje, Pardubice]. 
Štencl R. (2021): Moneses uniflora. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae – XIX, Zprávy České botanické společnosti 56: 125–126.
Štencl R. & Dýma M. (2021): Asplenium adulterinum. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae – XIX, Zprávy České botanické společnosti 56: 43.
Štencl R. & Dýma M. (2021): Asplenium scolopendrium. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae – XIX, Zprávy České botanické společnosti 56: 43.
Taraška V. (2021): Botanický inventarizační průzkum PP Chrastický hadec – flóra. – Ms. [Depon. in: Krajský úřad Olomouckého kraje, Olomouc]. 
Taraška V. (2021): Botanický inventarizační průzkum PP Poláchovy stráně – Výří skály – flóra. – Ms. [Depon. in: Krajský úřad Olomouckého kraje, Olomouc]. 
Taraška V. (2021): Botanický inventarizační průzkum PP Poláchovy stráně – Výří skály – vegetace. – Ms. [Depon. in: Krajský úřad Olomouckého kraje, Olomouc]. 
Taraška V. (2021): Cerinthe minor. – In: Dančák M. & Kocián P. [eds], Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XV., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 70: 246. 
Taraška V. (2021): Gagea minima. – In: Dančák M. & Kocián P. [eds], Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XV., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 70: 247. 
Taraška V. (2021): Lomikámen trojprstý černý pasažér na červeném seznamu. – Jeseníky Rychlebské hory 7/2021: 26–27.
Taraška V. (2021): Mokřady na Jesenicku jako regionální centra biodiverzity. – KROK - Kulturní revue Olomouckého kraje 2/2021: 51–56. 
Taraška V. (2021): Veronica peregrina. – In: Dančák M. & Kocián P. [eds], Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XV., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 70: 255.
Taraška V. (2021): Zajímavé druhy železniční květeny na Jesenicku. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 10: 53–63.
Taraška V. (2021): Železniční květena na Jesenicku: překvapivé nálezy a nepozorované expanze. – Vlastivědný sborník Jesenicko 22: 55–68.
Taraška V. & Vojtěchová K. (2021): Asperugo procumbens. – In: Dančák M. & Kocián P. [eds], Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XV., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 70: 245. 
Taraška V. & Vojtěchová K. (2021): Lobularia maritima. – In: Dančák M. & Kocián P. [eds], Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XV., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 70: 250. 
Taraška V. & Vojtěchová K. (2021): Rhinanthus alectorolophus. – In: Dančák M. & Kocián P. [eds], Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XV., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 70: 254–255. 
Taraška V., Batoušek P., Duchoslav M., Temsch E. M., Weiss-Schneeweiss H. & Trávníček B. (2021): Morphological variability, cytotype diversity, and cytogeography of populations traditionally called Dactylorhiza fuchsii in Central Europe. – Plant Systematics and Evolution 307: 51. 
Taraška V., Hradílek Z. & Vojtěchová K. (2021): Flóra a vegetace přírodní rezervace Vidnavské mokřiny. – Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 321: 4–49. 
Tejklová T. (2021): Houby přírodní rezervace Černý důl (CHKO Orlické hory). – Acta Musei Reginaehradecensis, Series A – scientiae naturales 39: 5–32.  
Tkáčiková J. (2021): Abutilon theophrasti. – In: Dančák M. & Kocián P. [eds], Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XV., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 70: 244–245. 
Tkáčiková J. (2021): Bryum weigelii. – In: Dančák M. & Kocián P. [eds], Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XV., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 70: 244. 
Tkáčiková J. (2021): Květena v Zašové a Veselé. – In: Matyáš J. [ed.], Veselá v proměnách časů: 363–391, Obec Zašová, Zašová.
Tkáčiková J. (2021): Moravskoslezská pobočka ČBS ve fotografii za uplynulých 10 let (2011–2020). – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 10: 10–23.
Tkáčiková J. (2021): Nová kniha. Klenoty květeny Zlínského kraje. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 10: 64–65.
Tkáčiková J. (2021): Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín mimo CHKO Beskydy v roce 2021. – Acta Carpathica Occidentalis 12: 185–187.
Tkáčiková J. (2021): Výroční zpráva Moravskoslezské pobočky ČBS za rok 2020. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 10: 5–9.
Tkáčiková J. & Kubešová S. (2021): Bryologický herbář Muzea v Bruntále. – Acta Musei Beskidensis 11: 3–52.
Tkáčiková J., Ducháček M. & Sádlo J. (2021): Miscanthus ×giganteus. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae – XIX, Zprávy České botanické společnosti 56: 120–122.
Trávníček B. (2021): Cerastium dubium. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae – XIX, Zprávy České botanické společnosti 56: 62–63.
Trávníček B. (2021): Taraxacum atactum. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae – XIX, Zprávy České botanické společnosti 56: 160–161.
Trávníček B. (2021): Taraxacum planum. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae – XIX, Zprávy České botanické společnosti 56: 161–162.
Trávníček B. & Hroneš M. (2021): Stellaria neglecta. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae – XIX, Zprávy České botanické společnosti 56: 156–157.
Trávníček B. & Hroneš M. (2021): Stellaria ruderalis. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae – XIX, Zprávy České botanické společnosti 56: 158.
Uvírová A. (2021): Arum cylindraceum. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae – XIX, Zprávy České botanické společnosti 56: 41.
Uvírová A. & Hroneš M. (2021): Carex grayi. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae – XIX, Zprávy České botanické společnosti 56: 56.
Vávra M., Hroneš M. & Doležal J. (2021): Althaea hirsuta. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae – XIX, Zprávy České botanické společnosti 56: 36, 38.
Zíbarová L., Běťák J., Dvořák D., Husáková D., Kříž M. & Lepšová A. (2021): Závěrečná zpráva z mykologického průzkumu EVL Království v letech 2020–21. – Ms. [Depon. in: Krajský úřad Olomouckého kraje, Olomouc]. 

2020

Bábková Hrochová M., Dvořák V. & Lehotský T. (2020): Remešův rukopisný seznam rostlin pěstovaných v olomoucké botanické zahradě do roku 1953. – Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 319: 96–107.  
Barcuchová K. (2020): Ostravský přírodovědec, muzejník a pedagog Jindřich Vodička. – Vlastivědné listy Slezska 1–2/2020: 25.
Černý M., Kocián J. & Ševčík J. (2020): First rearing record and DNA sequence of Chromatomyia aizoon (Hering, 1932) (Diptera: Agromyzidae) associated with Saxifraga paniculata Miller from the Czech Republic. – Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 69: 283–288.  
Dančák M. (2020): Euphorbia maculata. – In: Dančák M. & Kocián P. [eds], Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XIV., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 69: 237. 
Dančák M. & Hroneš M. (2020): Exkurze do údolí potoka Bělidlo u Domašova nad Bystřicí. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 9: 40–44. 
Dančák M. & Kocián P. [eds] (2020): Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XIII. – Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 69: 29–45. 
Dančák M. & Kocián P. [eds] (2020): Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XIV. – Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 69: 231–248. 
Danihelka J., Knollová I. & Řezníčková M. (2020): Ořechokřídlec klandonský (Caryopteris ×clandonensis) zplanělý na Brněnsku. – Acta rerum naturalium 24: 13–18.  
Danihelka J., Somlyay L. & Pyšek P. (2020): Nejstarší nálezy bolševníku velkolepého (Heracleum mantegazzianum) v Čechách. – Zprávy České botanické společnosti 55: 197–205.  
Doležal J., Lustyk P. & Lukavský J. (2020): Heracleum sosnowskyi. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XVIII., Zprávy České botanické společnosti 55: 74–76.
Dřevojan P. [ed.], Holá E., Janošík L., Kučera J., Kučerová A., Lukáč M., Manukjanová A., Marek M., Mikulášková E., Plaček J., Soldán Z., Szokala D., Štech M., Štechová T., Tkáčiková J. & Tenčík A. (2020): Zajímavé bryofloristické nálezy XXXIV. – Bryonora 66: 62–73.  
Dvořák D. (2020): Jelení bučina království hub. – Jeseníky Rychlebské hory 5/2020: 15–17.
Dvořák V. (2020): Amaranthus blitum. – In: Dančák M. & Kocián P. [eds], Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XIV., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 69: 233. 
Dvořák V., Hradílek Z., Jeništa J., Křenková Z., Říhová V. & Duchoslav M. (2020): Mechy na uměleckých objektech ve veřejném prostoru vybraných středomoravských měst. – Bryonora 66: 8–24. 
Dýma M. & Štencl R. (2020): Pyrola chlorantha. – In: Dančák M. & Kocián P. [eds], Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XIII., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 69: 40. 
Fellner R. & Landa J. (2020): Luční houby Krkonoš jako bioindikátory ochranářského významu jejich stanovišť. – Opera Corcontica 57: 35–54.  
Hadinec J. & Hrčka D. (2020): Floristický příspěvek k dosud nenapsané nové Květeně Prahy. – Muzeum a současnost, řada přírodovědná 31: 7–34. 
Hédl R. (2020): Galium rivale. – In: Dančák M. & Kocián P. [eds], Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XIII., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 69: 35. 
Hédl R. & Chudomelová M. (2020): Brachypodium pinnatum. – In: Dančák M. & Kocián P. [eds], Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XIV., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 69: 234–235. 
Hédl R. & Chudomelová M. (2020): Corydalis intermedia. – In: Dančák M. & Kocián P. [eds], Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XIV., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 69: 236. 
Hédl R. & Chudomelová M. (2020): Isopyrum thalictroides. – In: Dančák M. & Kocián P. [eds], Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XIV., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 69: 239. 
Hédl R., Taraška V. & Chudomelová M. (2020): Moneses uniflora. – In: Dančák M. & Kocián P. [eds], Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XIV., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 69: 240–241. 
Hédl R., Taraška V. & Vojtěchová K. (2020): Hyacinthoides hispanica. – In: Dančák M. & Kocián P. [eds], Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XIV., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 69: 238. 
Hlisnikovský D. (2020): Nová kniha. Klíč ke květeně České republiky. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 9: 77–82. 
Horák D. (2020): Orobanche elatior. – In: Dančák M. & Kocián P. [eds], Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XIV., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 69: 242. 
Hradílek Z. (2020): Botanický inventarizační průzkum Přírodní památky Přestavlcký les floristika. – Ms. [Depon. in: Ústřední seznam ochrany přírody, Praha].
Hradílek Z. (2020): Inventarizační průzkum NPR Špraněk z oboru bryologie (mechorosty). – Ms. [Depon. in: Ústřední seznam ochrany přírody, Praha]. 
Hradílek Z. (2020): Inventarizační průzkum PR Pod Trlinou z oboru bryologie (mechorosty). – Ms. [Depon. in: Krajský úřad Olomouckého kraje, Olomouc]. 
Hradílek Z. & Blahut Z. (2020): Zajímavá upolínová louka u Slavkova v Oderských vrších. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 9: 54–61. 
Hradílek Z. & Tkáčiková J. (2020): Bryologická exkurze do přírodní památky Bludný u Chvalčova v Hostýnských vrších. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 9: 11–13. 
Hroneš M. (2020): Geranium molle. – In: Dančák M. & Kocián P. [eds], Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XIV., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 69: 238. 
Hroneš M. (2020): Rhinanthus alectorolophus. – In: Dančák M. & Kocián P. [eds], Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XIV., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 69: 243. 
Hroneš M. & Uvírová A. (2020): Rozšíření rodu snědek (Ornithogalum L., Asparagaceae) v Olomouci. – Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 319: 5–15.  
Hroneš M. & Dančák M. (2020): Exkurze do nejvýchodnějšího výběžku Tršické pahorkatiny. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 9: 24–28. 
Hroneš M. & Jindra I. (2020): Hyacinthoides hispanica. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XVIII., Zprávy České botanické společnosti 55: 78–79.
Hroneš M. & Rendárová M. (2020): Corydalis intermedia. – In: Dančák M. & Kocián P. [eds], Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XIII., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 69: 32. 
Hronová Šafářová L. (2020): Jánské stromořadí v krajině u Olomouce a jeho vývoj do městského parku. – Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 319: 46–74.  
Kalníková V. & Popelářová M. (2020): Exkurze po zajímavých bezlesých enklávách aneb Z bláta do louže kolem Smradlavé. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 9: 29–33. 
Kaplan Z., Danihelka J., Ekrt L., Štech M., Řepka R., Chrtek J. Jr., Grulich V., Rotreklová O., Dřevojan P., Šumberová K. & Wild J. (2020): Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 9. – Preslia 92: 255–340. 
Kocián J. (2020): Deváté číslo. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 9: 4. 
Kocián J. (2020): Floristická inventarizace NPP Šipka. – Ms. [Depon. in: Ústřední seznam ochrany přírody, Praha].
Kocián J. (2020): Floristický inventarizační průzkum PP Pod Hukvaldskou oborou. – Ms. [Depon. in: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava].
Kocián J. (2020): Floristický inventarizační průzkum PP Stříbrné jezírko. – Ms. [Depon. in: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava].
Kocián J. (2020): Floristický inventarizační průzkum PR Suchá Dora. – Ms. [Depon. in: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava].
Kocián J. (2020): Fytocenologická inventarizace NPP Šipka. – Ms. [Depon. in: Ústřední seznam ochrany přírody, Praha].
Kocián J. (2020): Mykologická inventarizace PR Klíny. – Ms. [Depon. in: Ústřední seznam ochrany přírody, Praha].
Kocián J. (2020): Mykologická inventarizace PR Trojačka. – Ms. [Depon. in: Ústřední seznam ochrany přírody, Praha].  
Kocián J. (2020): Mykologická inventarizace PR V Podolánkách. – Ms. [Depon. in: Ústřední seznam ochrany přírody, Praha].  
Kocián P. (2020): Publikace členů Moravskoslezské pobočky ČBS v roce 2019. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 9: 83–84. 
Kubešová S. & Tkáčiková J. (2020): Bryologická exkurze na Starojický kopec. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 9: 50–53. 
Kubinová L. (2020): Druhové složení vegetace železniční tratě ve východních Čechách. – Ms. – Bakalářská práce. [Depon. in: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta, Ústav biologie rostlin, Brno].  
Lederer J. (2020): Mykologická exkurze v Oderských vrších. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 9: 45–49. 
Lepší M., Lepší P. & Boublík K. [red.] (2020): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XXVI. – Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy 60: 29–64.  
Lukeš Z. & Mruzíková Z. (2020): Exkurze na Ondřejník. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 9: 34–39. 
Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2020): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XVIII. – Zprávy České botanické společnosti 55: 27–138. 
Mruzíková Z. (2020): Poznámky k rozšíření některých vzácnějších druhů na Osoblažsku aneb běžné druhy ne tak běžnými. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 9: 73–76. 
Mruzíková Z. (2020): Příspěvek k poznání zajímavých polních plevelů Osoblažska – II. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 9: 62–72. 
Roleček J., Klinkovská K. & Dřevojan P. (2020): Liliová hora u Lulče na Vyškovsku – významná lokalita teplomilné flóry a vegetace. – Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 319: 16–29.  
Rozbrojová Z. & Závalský O. (2020): Lesní společenstva a biodiverzita v areálu ZOO Ostrava. – Vlastivědné listy Slezska 1–2/2020: 56–58.
Štefková M. (2020): Přírodní poměry a flóra údolí Sedlnického potoka u Příbora. – Ms. – Bakalářská práce. [Depon. in: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie, Brno]. 
Taraška V. (2020): Dvě historické orchidejové lokality v Nízkém Jeseníku. – Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 319: 92–95.  
Taraška V. (2020): Prstnatec Fuchsův chladnomilný. Malá orchidej z Velké kotliny. – Jeseníky Rychlebské hory 5/2020: 8–9.
Taraška V. & Popelka O. (2020): Květena dvou kamenolomů v Moravské bráně na úpatí Nízkého Jeseníku. – Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 319: 30–45.  
Tkáčiková J. (2020): Exkurze za orchidejemi do Kateřinic. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 9: 14–19. 
Tkáčiková J. (2020): Thamnobryum neckeroides. – In: Dřevojan P. [ed.], Holá E., Janošík L., Kučera J., Kučerová A., Lukáč M., Manukjanová A., Marek M., Mikulášková E., Plaček J., Soldán Z., Szokala D., Štech M., Štechová T., Tkáčiková J. & Tenčík A., Zajímavé bryofloristické nálezy XXXIV., Bryonora 66: 71. 
Tkáčiková J. (2020): Výroční zpráva Moravskoslezské pobočky ČBS za rok 2019. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 9: 5–10. 
Uvírová A. (2020): Morfologie, cenologická vazba a cytologická variabilita okruhu popence obecného (Glechoma hederacea agg.). – Ms. – Diplomová práce. [Depon. in: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky, Olomouc].  
Valová V. (2020): Cytogeografie lipnice alpské (Poa alpina L.) v Západních Karpatech a Sudetech. – Ms. – Bakalářská práce. [Depon. in: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky, Olomouc].  
Zeidler M. & Banaš M. (2020): Historie, přítomnost a management nepůvodní kleče ve vztahu k vegetaci v Hrubém Jeseníku. – Opera Corcontica 57: 19–34.  
Zmrhalová M. & Halda J. P. (2020): Vycházka za lišejníky a mechorosty do pohoří Králického Sněžníku. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 9: 20–23. 

2019

Bezděčka P. (2019): Laudatio: RNDr. Ivan Růžička osmdesátiletý. – Acta rerum naturalium 23: 47–52.  
Dančák M. & Hroneš M. (2019): Exkurze na Slunečnou, nejvyšší vrchol Nízkého Jeseníku. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 8: 29–33. 
Danihelka J. (2019): Josef Podpěra (1878–1954): osudy přírodovědce v neklidných dobách. – Živa 4/2019: LXXXV–XCI.  
Danihelka J. (2019): První nález včelníku drobnokvětého (Dracocephalum parviflorum) v České republice. – Zprávy České botanické společnosti 54: 1–7.  
Danihelka J. & Harčarik J. (2019): Rozrazil hořcovitý (Veronica gentianoides), zapomenutý adventivní druh české květeny. – Acta rerum naturalium 23: 39–42. 
Doležal J. & Zámečník J. (2019): Nové nálezy chlupáčků (rod Pilosella) ve východních Čechách. Část II. – Orlické podhůří a Orlické opuky. – Zprávy České botanické společnosti 54: 9–22.  
Duchoslav M., Dančák M. & Kuras T. (2019): Mgr. Jan Mládek, Ph.D. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 8: 63–64.
Dvořák V. (2019): Exkurze po východních svazích Velkého Kosíře. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 8: 20–23. 
Eliáš P. st. (2019): Kvetena stredovekých hradov Ľubovňa, Plaveč a Zborov na severovýchodnom Slovensku. – Acta Carpathica Occidentalis 10: 32–46.  
Eliáš P. st. (2019): Spoločenstvá s Euphorbia maculata a E. prostrata na Slovensku a poznámky k ich syntaxonomickej klasifikácii v strednej Európe. – Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti 41: 77–88.  
Halda J. P. (2019): Lichenologická exkurze po vápencových ostrůvcích mezi Ostružnou a Brannou. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 8: 11–13. 
Hauer T., Kaštovský J. & Bešta T. (2019): Flóra sinic a řas CHKO Brdy I. – stojaté vody. – Bohemia centralis 35: 169–222.  
Hlaváček R. & Karlík P. (2019): Příspěvek k fytogeografii Brd. – Bohemia centralis 35: 27–150.  
Hlisnikovský D. (2019): Botanická inventarizace PP Vysutý. – Ms. [Depon. in: Ústřední seznam ochrany přírody, Praha].
Hlisnikovský D. (2019): Botanická inventarizace PR Kršle. – Ms. [Depon. in: Ústřední seznam ochrany přírody, Praha].
Hradílek Z. (2019): Bryologický inventarizační průzkum NPP Borový. – Ms. [Depon. in: Ústřední seznam ochrany přírody, Praha]. 
Hradílek Z. (2019): Bryologický inventarizační průzkum NPP Venušiny misky. – Ms. [Depon. in: Ústřední seznam ochrany přírody, Praha]. 
Hradílek Z. (2019): Inventarizační průzkum NPP Jeskyně Na Pomezí z oboru bryologie (mechorosty). – Ms. [Depon. in: Ústřední seznam ochrany přírody, Praha]. 
Hradílek Z. (2019): Inventarizační průzkum NPP Šipka z oboru bryologie (mechorosty). – Ms. [Depon. in: Ústřední seznam ochrany přírody, Praha]. 
Hroneš M. & Dančák M. (2019): Exkurze do nejsevernějšího výběžku Tršické pahorkatiny. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 8: 24–28. 
Chrtek J. jun. (2019): Hieracium L. – jestřábník. – In: Kaplan Z., Danihelka J., Chrtek J. jun., Kirschner J., Kubát K., Štech M. & Štěpánek J. [eds], Klíč ke květeně České republiky. Ed. 2: 1086–1100, Academia, Praha.
Kalníková V. (2019): Osmé číslo. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 8: 4. 
Kalníková V. & Tkáčiková J. (2019): Údolím řeky Mohelnice – floristicko-bryologická exkurze. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 8: 34–39. 
Kalníková V., Dřevojan P., Večeřa M. & Novák P. (2019): Srovnání vegetace říčních náplavů Labe s dalšími řekami napříč Českou republikou. – Příroda 39: 167–187. 
Kaplan Z., Danihelka J., Chrtek J. jun., Kirschner J., Kubát K., Štech M. & Štěpánek J. [eds] (2019): Klíč ke květeně České republiky. Ed. 2. – Academia, Praha.
Kaštovský J., Hauer T. & Bešta T. (2019): Flóra sinic a řas CHKO Brdy II. – tekoucí vody. – Bohemia centralis 35: 223–253.  
Kliment J. (2019): Rozšírenie Rhodiola rosea na Slovensku. – Acta Carpathica Occidentalis 10: 8–26.  
Kliment J. (2019): Rozšírenie vŕby bylinnej (Salix herbacea) na Slovensku. – Zprávy České botanické společnosti 54: 23–45.
Kocián P. (2019): Invazní mech Campylopus introflexus na severovýchodě České republiky. – Ms. – Bakalářská práce. [Depon. in: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Katedra biologie, Olomouc].  
Kocián P. (2019): Nález šikouška bezlistého (Buxbaumia aphylla) ve Veřovických vrších. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 8: 58–60. 
Kocián P. (2019): Poznámky k výskytu plevelů na Novojičínsku 1. Xanthium strumarium a X. albinum. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 8: 48–53. 
Kocián P. (2019): Poznámky k výskytu plevelů na Novojičínsku 2. Datura stramonium. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 8: 54–57. 
Kocián P. (2019): Publikace členů Moravskoslezské pobočky ČBS v roce 2018. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 8: 61–62. 
Kotlaba F. & Pouzar Z. (2019): Příspěvky k mykoflóře pohoří Brdy. – Bohemia centralis 35: 151–159.  
Kovář P. (2019): Jarmila Kubíková – příběh osobnosti univerzitní biologie a spolutvůrkyně moderní ochrany přírody v praxi. – Zprávy České botanické společnosti 54: 149–154.
Kratoš F. (2019): Sukcese vegetace na zrušených železničních tratích ve východní části České republiky. – Ms. – Diplomová práce. [Depon. in: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie, Brno].  
Lederer J. (2019): Mykologická exkurze v Moravskoslezských Beskydech: Bílá – Staré Hamry. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 8: 43–47. 
Lederer J. (2019): Nové lokality bránovitce dvoutvarého Trichaptum biforme v Moravskoslezském kraji. – Acta Carpathica Occidentalis 10: 3–7.  
Lepší M. & Lepší P. [red.] (2019): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XXV. – Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy 59: 5–43. 
Lepší M., Lepší P., Koutecký P., Lučanová M., Koutecká E. & Kaplan Z. (2019): Stellaria ruderalis, a new species in the Stellaria media group from central Europe. – Preslia 91: 391–420.  
Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2019): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XVII. – Zprávy České botanické společnosti 54: 47–148. 
Mandák B. & Pyšek P. (2019): Reynoutria Houtt. – křídlatka. – In: Kaplan Z., Danihelka J., Chrtek J. jun., Kirschner J., Kubát K., Štech M. & Štěpánek J. [eds], Klíč ke květeně České republiky. Ed. 2: 688–690, Academia, Praha.
Mejstřík V. (2019): Lišejníky vrchu Praha v Brdech. – Bohemia centralis 35: 161–168.  
Michalik J. (2019): Rozšíření kruštíků v Slezských Beskydech. – Ms. – Bakalářská práce. [Depon. in: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie a životního prostředí, Olomouc]. 
Orban M. (2019): Botanický průzkum vybraných lokalit v záplavovém území uvažovaného vodního díla Skalička u Hustopečí nad Bečvou. – Ms. – Bakalářská práce. [Depon. in: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Katedra biologie, Olomouc]. 
Plaček J. (2019): Inventarizační průzkum NPP Kosířské lomy v oboru bryologie (mechorosty). – Ms. [Depon. in: Ústřední seznam ochrany přírody, Praha]. 
Polčák J. (2019): Inventarizační mykologický průzkum PR Kelčský Javorník. – Ms. [Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje, Zlín].
Polčák J. (2019): Inventarizační mykologický průzkum PR Obřany. – Ms. [Depon. in: Ústřední seznam ochrany přírody, Praha].
Polčák J. (2019): Inventarizační mykologický průzkum PR Smrdutá. – Ms. [Depon. in: Ústřední seznam ochrany přírody, Praha].
Syniawa M. (2019): Biograficzny słownik przyrodników śląskich. Tom 2. – Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice.
Šída O. (2019): Erigeron L. – turan. – In: Kaplan Z., Danihelka J., Chrtek J. jun., Kirschner J., Kubát K., Štech M. & Štěpánek J. [eds], Klíč ke květeně České republiky. Ed. 2: 983–986, Academia, Praha.
Škrabal O. (2019): Květena území mezi Kobeřicemi a Oldřišovem na Opavsku. – Ms. – Diplomová práce. [Depon. in: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie, Brno]. 
Španihelová K. (2019): Historické a současné rozšíření vzácných fytogeograficky významných prvků květeny CHKO Beskydy. – Ms. – Bakalářská práce. [Depon. in: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie a životního prostředí, Olomouc].  
Švandová H. & Tkáčiková J. (2019): Bryologická exkurze na nejvyšší vrchol Vsetínských vrchů. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 8: 40–42. 
Tkáčiková J. (2019): Bryologická inventarizace lokality NPR Hůrka u Hranic. – Ms. [Depon. in: Ústřední seznam ochrany přírody, Praha]. 
Tkáčiková J. (2019): Exkurze za masožravou rosnatkou okrouhlolistou do přírodní památky Kamenec u Frýdku-Místku. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 8: 14–19. 
Tkáčiková J. (2019): Moravskoslezská pobočka České botanické společnosti v roce 2019. – Acta Carpathica Occidentalis 10: 98–103.  
Tkáčiková J. (2019): Nálezy ozdobnice obrovské (Miscanthus ×giganteus) na Vsetínsku (Česká republika). – Acta Carpathica Occidentalis 10: 27–31.  
Tkáčiková J. (2019): Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín mimo CHKO Beskydy v roce 2019. – Acta Carpathica Occidentalis 10: 96–98.  
Tkáčiková J. (2019): Výroční zpráva Moravskoslezské pobočky ČBS za rok 2018. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 8: 5–10. 
Wild J., Kaplan Z., Danihelka J., Petřík P., Chytrý M., Novotný P., Rohn M., Šulc V., Brůna J., Chobot K., Ekrt L., Holubová D., Knollová I., Kocián P., Štech M., Štěpánek J. & Zouhar V. (2019): Plant distribution data for the Czech Republic integrated in the Pladias database. – Preslia 91: 1–24. 
Zimová N. (2019): Monitoring plevelů na vybraném úseku železnice. – Ms. – Bakalářská práce. [Depon. in: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta, Ústav biologie rostlin, Brno].  

2018

Batoušek P. (2018): Exkurze po historických lokalitách Spiranthes spiralis na Vsetínsku. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 7: 38–40. 
Dančák M. & Kocián P. [eds] (2018): Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XII. – Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 67: 139–163. 
Dančák M. & Tkáčiková J. (2018): Exkurze za jarním aspektem na Skaličku. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 7: 11–14. 
Dudáš M. & Šimek R. (2018): Rozšírenie chlpánika vrcholíkatého (Pilosella cymosa) na Slovensku. – Acta Carpathica Occidentalis 9: 18–26. 
Duchoslav M., Hradílek Z. & Trávníček B. (2018): Doc. RNDr. Vratislav Bednář, CSc. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 7: 79–80. 
Hlisnikovský D. (2018): Asplenium trichomanes subsp. pachyrachis (Christ) Lovis & Reichst. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae – XVI, Zprávy České botanické společnosti 53: 54–55.
Hlisnikovský D. (2018): Botanická inventarizace PR Gutské peklo. – Ms. [Depon. in: Ústřední seznam ochrany přírody, Praha]. 
Hlisnikovský D. (2018): Centunculus minimus L. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae – XVI, Zprávy České botanické společnosti 53: 62.
Hlisnikovský D. (2018): Eleocharis quinqueflora (Hartmann) O. Schwarz. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae – XVI, Zprávy České botanické společnosti 53: 77.
Hlisnikovský D. (2018): Ferroviatická flóra Moravskoslezského kraje. – Ms. – Diplomová práce. [Depon. in: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie, Praha].  
Hlisnikovský D. & Kocián P. (2018): Draba muralis L. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae – XVI, Zprávy České botanické společnosti 53: 74–75.
Hlisnikovský D., Řepka R. & Žárník M. (2018): Carex pulicaris L. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae – XVI, Zprávy České botanické společnosti 53: 60–61.
Hradílek Z. (2018): Inventarizační průzkum NPP Na Špičáku z oboru bryologie (mechorosty). – Ms. [Depon. in: Ústřední seznam ochrany přírody, Praha]. 
Hradílek Z. (2018): Inventarizační průzkum PR Doubrava z oboru bryologie (mechorosty). – Ms. [Depon. in: Ústřední seznam ochrany přírody, Praha]. 
Hradílek Z. (2018): Inventarizační průzkum PR Kačení louka z oboru bryologie (mechorosty). – Ms. [Depon. in: Ústřední seznam ochrany přírody, Praha]. 
Hradílek Z. (2018): Inventarizační průzkum PR U Spálené z oboru bryologie (mechorosty). – Ms. [Depon. in: Ústřední seznam ochrany přírody, Praha]. 
Hradílek Z., Kučera J., Bradáčová J. & Tkáčiková J. (2018): Mechorosty okolí řeky Bečvy mezi obcemi Choryně a Špičky. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 7: 66–69. 
Hroneš M. (2018): Exkurze údolím Bystřice u Moravského Berouna. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 7: 20–24. 
Hroneš M. (2018): Exkurze z Přerova-Předmostí po stopách mamutů do Lhotky. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 7: 15–19. 
Hroneš M. (2018): Nová kniha. Ohrožené rostliny střední Moravy. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 7: 76. 
Kalníková V. (2018): Sedmička. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 7: 4. 
Kantorová N. (2018): Květena Vendryně a sousedních vsí (Slezsko, Česká republika). – Acta Musei Beskidensis 10: 13–109.
Kaplan Z., Danihelka J., Chrtek J. Jr., Prančl J., Ducháček M., Ekrt L., Kirschner J., Brabec J., Zázvorka J., Trávníček B., Dřevojan P., Šumberová K., Kocián P., Wild J. & Petřík P. (2018): Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 7. – Preslia 90: 425–531. 
Kliment J. (2018): Rozšírenie Saxifraga aizoides na Slovensku. – Acta Carpathica Occidentalis 9: 3–17.  
Kocián J. (2018): Horské jestřábníky - znovuobjevené poklady jesenické flóry. – Jeseníky Rychlebské hory 2/2018: 10–12.
Kocián P. (2018): Publikace členů Moravskoslezské pobočky ČBS v roce 2017. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 7: 77–78. 
Kocián P. & Batoušek P. (2018): Poznámky k některým zástupcům rodu kruštík ve Štramberku a okolí. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 7: 61–65. 
Kocián P. & Trávníček B. (2018): Za ruderálními pampeliškami (Taraxacum sect. Taraxacum) na Novojičínsku. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 7: 55–60. 
Kocián P., Ducháček M. & Kúr P. (2018): Bodloplev hroznatý (Tragus racemosus) na dálnicích České republiky. – Zprávy České botanické společnosti 53: 1–9. 
Kubešová S., Hradílek Z. & Tkáčiková J. (2018): Bryologická exkurze na vápencové skály u Černotína. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 7: 41–44. 
Lukeš Z. (2018): Vzácnější druhy plevelů Metylovic a okolí. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 7: 45–54. 
Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2018): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae – XVI. – Zprávy České botanické společnosti 53: 31–112. 
Malíček J., Hradílek Z. & Tkáčiková J. (2018): Lichenologická a bryologická exkurze na Kelčský Javorník v Hostýnských vrších. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 7: 29–33. 
Mikoláš V. (2018): Světlík Euphrasia picta (Orobanchaceae), nový druh pro flóru Moravskoslezských Beskyd. – Acta Musei Beskidensis 10: 155–158.
Ohryzek J. (2018): Smilkové pastviny na hřebeni Radhoště. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 7: 34–37. 
Plášek V. (2018): Inventarizační průzkum mechorostů v rámci PR Gutské peklo. – Ms. [Depon. in: Ústřední seznam ochrany přírody, Praha].
Plášek V. (2018): Inventarizační průzkum mechorostů v rámci PR Skalské rašeliniště. – Ms. [Depon. in: Ústřední seznam ochrany přírody, Praha].
Polčák J. (2018): Mykologická inventarizace PR Kutaný. – Ms. [Depon. in: Ústřední seznam ochrany přírody, Praha]. 
Polčák J. (2018): Mykologická inventarizace PR Makyta. – Ms. [Depon. in: Ústřední seznam ochrany přírody, Praha].
Polčák J. (2018): Mykologická inventarizace PR Malý Javorník. – Ms. [Depon. in: Ústřední seznam ochrany přírody, Praha].
Polčák J. (2018): Mykologická inventarizace PR Noříčí. – Ms. [Depon. in: Ústřední seznam ochrany přírody, Praha].
Šibík J. (2018): Vybrané rastlinné spoločenstvá Babej hory nad hornou hranicou lesa. – Acta Carpathica Occidentalis 9: 27–32. 
Tkáčiková J. (2018): Bryologický herbář Jana Vrány. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 7: 70–75. 
Tkáčiková J. (2018): Moravskoslezská pobočka České botanické společnosti v roce 2018. – Acta Carpathica Occidentalis 9: 112–118. 
Tkáčiková J. (2018): Přírodní památka Kotrlé Bryologický inventarizační průzkum. – Ms. [Depon. in: Ústřední seznam ochrany přírody, Praha]. 
Tkáčiková J. (2018): Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín mimo CHKO Beskydy v roce 2018. – Acta Carpathica Occidentalis 9: 119–121. 
Tkáčiková J. (2018): Výroční zpráva Moravskoslezské pobočky ČBS za rok 2017. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 7: 5–10. 
Tkáčiková J. & Popelářová M. (2018): Sjezdovky a sihly pod Lysou horou – floristicko-bryologická exkurze. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 7: 25–28. 
Uvírová A. (2018): Morfologická variabilita okruhu popence obecného na Moravě. – Ms. – Bakalářská práce. [Depon. in: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie a životního prostředí, Olomouc].  

2017

Batoušek P. (2017): Floristický inventarizační průzkum rostlin lokality PP Mokřady Vesník. – Ms. [Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje, Zlín].  
Batoušek P. (2017): Nález kruštíku uherského (Epipactis tallosii) na Opavsku. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 6: 48–51. 
Dančák M. (2017): Válečka skalní (Brachypodium rupestre) – výzva ke sledování. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 6: 56–60. 
Dančák M. & Kocián P. [eds] (2017): Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XI. – Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 66: 237–251. 
Dančák M. & Tkáčiková J. (2017): Moravskoslezská pobočka České botanické společnosti v roce 2017. – Acta Carpathica Occidentalis 8: 137–139. 
Dančák M. & Tkáčiková J. (2017): Výroční zpráva Moravskoslezské pobočky ČBS za rok 2016. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 6: 5–10. 
Ducháček M., Batoušek P., Brabec J., Kúr P. & Višňák R. (2017): Lžičník dánský (Cochlearia danica) – nový zavlečený druh pro Českou republiku. – Zprávy České botanické společnosti 52: 1–8.  
Duchoslav M. & Hradílek Z. (2017): Květena a vegetace vápencového vrchu Třesín u Litovle. – Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 313: 4–43.
Dvořák V. & Hlinická V. (2017): K nedožitým devadesátinám Čestmíra Deyla (1927–2003). – Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 313: 76–78.
Faltysová H. & Faltys V. (2017): Rozšíření lomikamene trojprstého (Saxifraga tridactylites L.) na železnicích východních Čech v roce 2016. – Východočeský sborník přírodovědný – Práce a studie 24: 105–111.  
Grulich V. (2017): Červený seznam cévnatých rostlin ČR. – Příroda 35: 75–132. 
Hédl R., Tkáčiková J. & Zmrhalová M. (2017): Floristická exkurze po vápencových ostrůvcích mezi Ostružnou a Brannou. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 6: 15–19. 
Horák D. & Hroneš M. (2017): Exkurze po železnici a jejím okolí mezi Olomoucí a Nezamyslicemi. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 6: 30–33. 
Hroneš M. (2017): Exkurze do okolí Hlinska pod Hostýnem a Holešova. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 6: 25–29. 
Hroneš M. & Dančák M. (2017): Exkurze do Grygovských kopců a Tršické pahorkatiny. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 6: 20–24. 
Hroneš M. & Dančák M. (2017): Exkurze na hadce v okolí Raškova a Rudy nad Moravou. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 6: 39–42. 
Jehlík V., Zaliberová M. & Májeková J. (2017): The influence of the Eastern migration route on the Slovak flora – a comparison after 40 years. – Tuexenia 37: 313–332. 
Jiménez-Mejías P., Míguez M., Spencer M. A., Jarvis C. E. & Martín-Bravo S. (2017): Typification of 18th Century names in Carex sect. Rhynchocystis (Cyperaceae): Carex pendula and allies. – Taxon 66: 973–975.  
Kalníková V. (2017): O šestém ročníku. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 6: 4. 
Knotek A. (2017): Herbář Regionálního muzea v Mikulově se představuje už potřetí. – RegioM zpravodaj Regionálního muzea v Mikulově 2017: 151–158. 
Kocián J. (2017): Nová lokalita pavučince anýzového (Cortinarius odorifer) u Nového Jičína (Česká republika). – Acta Musei Beskidensis 9: 71–73.
Kocián P. (2017): Další výskyty velbloudníku tenkokřídlého (Corispermum pallasii) v prodejnách písku na severní Moravě. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 6: 52–55. 
Kocián P. (2017): Publikace členů Moravskoslezské pobočky ČBS v roce 2016. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 6: 63–64. 
Kubešová S. & Tkáčiková J. (2017): Bryologická exkurze do PP Lúčky-Roveňky a PP Růžděcký Vesník ve Vsetínských vrších. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 6: 43–47. 
Kučera P. (2017): Lokalita krížencov Salix hastata vo Veľkej Fatre v nivačnom kotli Ostredka. – Acta Carpathica Occidentalis 8: 12–21. 
Kyselá M. & Dančák M. (2017): Exkurze do lužního lesa u Olomouce. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 6: 11–14. 
Lederer J. (2017): Nález tří vzácných druhů hub u Brňova (část města Valašské Meziříčí). – Acta Carpathica Occidentalis 8: 3–7. 
Lepší P. & Lepší M. (2017): Rozšíření, ekologie a stav populace jeřábu olšolistého (Sorbus alnifrons). – Acta rerum naturalium 20: 39–47.  
Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2017): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XV. – Zprávy České botanické společnosti 52: 37–133. 
Mazáč D., Holuša O. & Zouhar V. (2017): Biometrické hodnocení edifikátorů společenstev „dubových bučin a jedlí“ v oblasti Hostýnských vrchů a Bílých Karpat. – Acta Musei Beskidensis 9: 61–69.
Nytra Ł. (2017): Hodnocení biodiverzity vybraných skupin organismů v oblasti Petrovic u Karviné. – Ms. – Doktorská práce. [Depon. in: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta, Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství, Brno].  
Pavlík P. (2017): Černý a červený seznam cévnatých rostlin Štramberka a okolí. – Vlastivědný sborník Novojičínska 67: 93–125. 
Popelářová M. (2017): Exkurze za teplomilnou květenou Beskyd. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 6: 34–38. 
Popelářová M. (2017): Nová kniha. Rukopisy vsetínského botanika Jana Bubely. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 6: 61–62. 
Rozbrojová Z. (2017): Přírodní rezervace Rezavka – součást CHKO Poodří. – Poodří 1/2017: 22–27.
Škrabal O. (2017): Květena území mezi Kobeřicemi a Oldřišovem na Opavsku. – Ms. – Bakalářská práce. [Depon. in: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie, Brno]. 
Tkáčiková J. (2017): Nálezy šalvěje hispánské (Salvia hispanica) v povodí Bečvy (Česká republika). – Acta Carpathica Occidentalis 8: 8–11. 
Tkáčiková J. (2017): Přírodní rezervace Trojačka. Bryologický inventarizační průzkum. – Ms. [Depon. in: Ústřední seznam ochrany přírody, Praha].
Tkáčiková J. (2017): Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín mimo CHKO Beskydy v roce 2017. – Acta Carpathica Occidentalis 8: 150–153. 
Zukal D. & Novák P. (2017): Příspěvek k lesní vegetaci Štramberského krasu. – Acta Carpathica Occidentalis 8: 22–33. 

2016

Cimalová Š. & Gřundělová A. (2016): Revitalizační efekt řeky Bílovky z pohledu vegetace. – Acta Musei Beskidensis 8: 11–24.
Dančák M. & Kocián P. [eds] (2016): Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska X. – Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 65: 243–255. 
Dančák M. & Tkáčiková J. (2016): Moravskoslezská pobočka České botanické společnosti v roce 2016. – Acta Carpathica Occidentalis 7: 101–103. 
Dančák M. & Tkáčiková J. (2016): Výroční zpráva Moravskoslezské pobočky ČBS za rok 2015. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 5: 5–10. 
Dítě D., Sedláková B. & Dítětová Z. (2016): Lyžičník pyrenejský (Cochlearia pyrenaica DC.) – staronový druh podhoria Belianskych Tatier a poznámky k jeho výskytu na Slovensku. – Acta Carpathica Occidentalis 7: 15–19. 
Duchoslav M. & Dančák M. (2016): Flóra a vegetace štěrkopískových náplavů, nátrží a břehů dolního toku řeky Bečvy u Oseka nad Bečvou patnáct let od mimořádné povodně. – Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 311: 5–28.
Dvořák V. & Dančák M. (2016): Exkurze do PR Obřany v Hostýnských vrších. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 5: 15–17. 
Fialová M. & Kyselá M. (2016): Monitoring bylinného patra a jeho změn v závislosti na výšce hladiny podzemní vody v Evropsky významné lokalitě a Přírodní rezervaci Království. – Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 311: 92–99.
Hédl R. (2016): Mokřadní exkurze na Vidnavské mokřiny a Zábřežské louky. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 5: 20–26. 
Hertlová B., Zeidler M. & Banaš M. (2016): Rozlišení vybraných druhů alpínských hořců na základě morfometrických parametrů – příkladová studie z NPR Praděd (CHKO Jeseníky). – Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 311: 77–81.
Hlisnikovský D. (2016): K 75. jubileu RNDr. Marie Sedláčkové. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 5: 62–64. 
Hradílek Z. & Halda J. (2016): Mechorosty a lišejníky NPR Špraněk. – Acta musei richnoviensis, sect. natur. 23: 73–100. 
Hroneš M. (2016): Exkurze do Hranického krasu. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 5: 18–19. 
Hroneš M. & Kobrlová L. (2016): Nová lokalita křivatce českého (Gagea bohemica) na Záhorské nížině (západní Slovensko). – Acta Carpathica Occidentalis 7: 20–25. 
Jasík M. & Dítě D. (2016): Súčasné poznatky o rozšírení linnéovky severskej (Linnaea borealis L.) na Slovensku. – Acta Carpathica Occidentalis 7: 9–14. 
Kalníková V. (2016): Exkurze řekou Morávkou. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 5: 37–42. 
Kalníková V. (2016): Půlkulatý, pátý ročník. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 5: 4. 
Kocián P. (2016): Publikace členů Moravskoslezské pobočky ČBS v roce 2015. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 5: 60–61. 
Koutecká V. & Koutecký T. (2016): Navržené ZCHÚ Libotín botanický inventarizační průzkum. – Ms. [Depon. in: Ústřední seznam ochrany přírody, Praha]. 
Koutecký T. & Koutecká V. (2016): Navržené ZCHÚ Kojetínské vrchy botanický inventarizační průzkum. – Ms. [Depon. in: Ústřední seznam ochrany přírody, Praha]. 
Kříž M. (2016): Lignikolní makromycety na tlejících jedlích v NPR Salajka. – Ms. [Depon. in: Ústřední seznam ochrany přírody, Praha].
Kubešová S. & Tkáčiková J. (2016): Bryologická exkurze do PR Klenov ve Vsetínských vrších. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 5: 11–14. 
Kúr P. & Ducháček M. (2016): Rod kuřinka (Spergularia) – výzva ke sledování. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 5: 47–54. 
Lederer J. (2016): Mykologická exkurze v obci Bílá. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 5: 43–46. 
Mičková P. (2016): Invazní druhy rostlin u nás. – Hlasy Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm 33: 53–58.
Novák P. (2016): Vegetace Babí skály v údolí Třebůvky u Loštic. – Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 311: 66–76.
Oulehlová M. (2016): Herbář katedry botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého slaví 60. výročí od založení. – Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 311: 86–91.
Popelářová M. (2016): Exkurze na rašelinné biotopy Moravskoslovenského pomezí. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 5: 27–32. 
Sedláčková M. & Mičková P. (2016): Herbář Vladimíra Kajdoše v Muzeu Novojičínska. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 5: 55–59. 
Štrba P. & Gogoláková A. (2016): Výškové maximá a pozoruhodnejšie vertikálne výskyty cievnatých rastlín z oblasti Demänovskej doliny v Nízkych Tatrách. – Acta Carpathica Occidentalis 7: 3–8. 
Šuhaj J. (2016): Výskyt hřibu příživného (Pseudoboletus parasiticus) ve Slezsku (Česká republika). – Acta Musei Beskidensis 8: 97–99.
Šuhaj J. (2016): Výskyt hřibu rubínového (Rubinoboletus rubinus) ve Slezsku (Česká republika). – Acta Carpathica Occidentalis 7: 47–50. 
Šuhaj J. (2016): Výskyt muchomůrky šiškovité (Amanita strobiliformis) ve Frýdku-Místku (Česká republika). – Acta Musei Beskidensis 8: 100–102.
Šuhaj J. & Mikšík M. (2016): Nálezy hřibu parkového (Hortiboletus bubalinus) v Bohumíně a poznámky k jeho ekologii v České republice. – Acta Carpathica Occidentalis 7: 51–55. 
Tkáčiková J. (2016): Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín mimo CHKO Beskydy v roce 2016. – Acta Carpathica Occidentalis 7: 103–105. 
Tkáčiková J. & Hlisnikovský D. (2016): Ve stopách Kiliánových – potoky Slezských Beskyd. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 5: 33–36. 
Tkáčiková J. & Kubešová S. (2016): Mechorosty, cévnaté rostliny a vegetace přírodních rezervací Halvovský potok a Kutaný (Vsetínské vrchy). – Acta Carpathica Occidentalis 7: 26–46. 

2015

Banaš M., Stanovský J., Dvořák V. & Zeidler M. (2015): Příspěvek k poznání vegetace a fauny brouků 10 let po provedené revitalizaci části potoka Kněhyně (k. ú. Prostřední Bečva) v CHKO Beskydy. – Acta Carpathica Occidentalis 6: 93–107. 
Běťák J. (2015): Reliktní jedlové a smrkové porosty v údolí Dyje – významná refugia horských druhů hub. – Thayensia 12: 79–118.  
Běťák J. & Čapoun M. (2015): Špičatička stepní (Galeropsis desertorum) znovu objevena v České republice. – Thayensia 12: 119–127.  
Cimalová Š. (2015): Botanický inventarizační průzkum Přírodní památky Žermanický lom. – Ms. [Depon. in: Ústřední seznam ochrany přírody, Praha].
Dančák M. & Tkáčiková J. (2015): Moravskoslezská pobočka České botanické společnosti v roce 2015. – Acta Carpathica Occidentalis 6: 158–160. 
Dančák M. & Tkáčiková J. (2015): Výroční zpráva Moravskoslezské pobočky ČBS za rok 2014. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 4: 5–6. 
Dančák M., Dvořák V. & Hroneš M. (2015): Floristický kurz České botanické společnosti, Litovel 2015 (12.–18. 7. 2015). Informační materiály pro účastníky. – Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 4, Příloha 1: 3–29. 
Dančák M., Kocián P. & Hlisnikovský D. [eds] (2015): Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska IX. – Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 64: 219–240. 
Dítě D., Melečková Z. & Eliáš P. jun. (2015): Ostrica blšná (Carex pulicaris) – nový druh vo Veľkej Fatre. – Acta Carpathica Occidentalis 6: 23–27. 
Dítě D., Murin B., Hájek M., Hájková P., Sedláková B., Melečková Z. & Eliáš P. jun. (2015): Nová lokalita páperca alpínskeho (Trichophorum alpinum) na Slovensku. – Acta Carpathica Occidentalis 6: 17–22. 
Dřevojan P. (2015): Poznámky k nálezu zárazy síťnaté (Orobanche reticulata) na Znojemsku. – Thayensia 12: 169–172.  
Dřevojan P. & Galušková H. (2015): Pozoruhodné floristické nálezy z nivy Moravy mezi Strážnicí a Kunovicemi. – Acta Carpathica Occidentalis 6: 28–49. 
Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2015): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIII. – Zprávy České botanické společnosti 50: 23–129. 
Hlisnikovský D. (2015): Ferroviatická flóra okresu Ostrava-město. – Ms. – Bakalářská práce. [Depon. in: Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie a ekologie, Ostrava].  
Hlisnikovský D. (2015): Geranium aequale (Bab.) Aedo. – In: Hadinec J. & Lustyk P. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIII., Zprávy České botanické společnosti 50: 61–62. 
Hlisnikovský D. (2015): Za zbožnou kostelní flórou a hřbitovním kvítím Oderských vrchů. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 4: 19–21. 
Hohla M., Diewald W. & Király G. (2015): Limonium gmelini – eine Steppenpflanze an österreichischen Autobahnen sowie weitere Neuigkeiten zur Flora Österreichs. – Stapfia 103: 127–150.  
Hrčková A. (2015): Co možná nevíte o pohance. – Vlastivědný sborník Novojičínska 65: 109–113.
Hroneš M. (2015): Okruh kamejky rolní (Buglossoides arvensis agg.) – výzva ke sledování. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 4: 39–42. 
Hroneš M. (2015): Poznámky k adventivní flóře severní Moravy a Slezska 4. Buglossoides arvensis a B. incrassata subsp. splitgerberi. – Acta Musei Beskidensis 7: 23–37.  
Chytrý M. & Danihelka J. (2015): Panicum virgatum L. – In: Hadinec J. & Lustyk P. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIII., Zprávy České botanické společnosti 50: 83–85. 
Kocián J. (2015): Je dymnivka nízká (Corydalis pumila) součástí květeny Severomoravského kraje?. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 4: 28–32. 
Kocián P. (2015): Čtvrtý ročník. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 4: 4. 
Kocián P. (2015): Lilík mochyňovitý (Nicandra physalodes) – zajímavý plevel na Novojičínsku. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 4: 37–38. 
Kocián P. (2015): Publikace členů Moravskoslezské pobočky ČBS v roce 2014. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 4: 50–52. 
Kocián P. (2015): Troskut prstnatý (Cynodon dactylon) v Ostravě. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 4: 33–36. 
Kubešová S. & Tkáčiková J. (2015): Bryologická exkurze do PR Kutaný a PR Halvovský potok ve Vsetínských vrších. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 4: 7–10. 
Kučera J., Musil Z., Hradílek Z., Holá E., Košnar J., Kubešová S., Manukjanová A., Marková I., Mikulášková E., Uhereková Šmelková D. & Vicherová E. (2015): Mechorosty zaznamenané během exkurzí Bryologicko-lichenologických dnů v Podyjí (duben 2011). – Thayensia 12: 49–64.  
Lederer J. & Dančák M. (2015): Exkurze zaměřená na trávy. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 4: 11–13. 
Lederer J. & Tkáčiková J. (2015): Zajímavé a vzácné druhy na výstavě živých hub ve Valašském Meziříčí. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 4: 25–27. 
Lustyk P. (2015): Veronica peregrina L. – In: Hadinec J. & Lustyk P. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIII., Zprávy České botanické společnosti 50: 112–124. 
Novák P. & Roleček J. (2015): Lesní vegetace Krumlovského lesa a okolí. – Thayensia 12: 3–48.  
Plevová L. (2015): Flóra Vlárského průsmyku v severní části Bílých Karpat. – Acta Carpathica Occidentalis 6: 50–76. 
Popelářová M. (2015): Botanika na sjezdovkách. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 4: 14–18. 
Sedláčková M. (2015): Hořec brvitý (Gentianopsis ciliata) na Novojičínsku. – Vlastivědný sborník Novojičínska 65: 115–124.
Sedláčková M. (2015): Poznámky ke květeně a vegetaci vrchu Strážnice u Kozlovic. – Hlasy Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm 32: 54–58.
Šoun J. & Němec R. (2015): Lišejníky rodu Usnea na Znojemsku. – Thayensia 12: 65–78.  
Štrba P. (2015): Poznámky k výškovému rozšíreniu zástupcov radu Polygonales v Západných Karpatoch. – Acta Carpathica Occidentalis 6: 77–83. 
Tkáčiková J. (2015): Herbář Viktora Navrátila v Muzeu regionu Valašsko. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 4: 43–49. 
Tkáčiková J. (2015): Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín mimo CHKO Beskydy v roce 2015. – Acta Carpathica Occidentalis 6: 161–162. 
Tkáčiková J., Dančák M. & Fajmon K. [eds] (2015): Výsledky floristického minikurzu Moravskoslezské pobočky ČBS Horní Lideč (13.–15. června 2014). – Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 4, Příloha 2: 3–48. 
Valachovič M. (2015): Lesné spoločenstvá s borovicou lesnou na Slovensku – koncept ich klasifikácie. – Acta Carpathica Occidentalis 6: 84–92. 
Vašut R. J. (2015): Exkurze „Za vrbami ve středním Pobečví a v Moravskoslezských Beskydech“. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 4: 22–24. 

2014

Anonymus (2014): Nová kniha. Roháček et al. [eds]: Příroda Slezska. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 3: 67. 
Bartošová R. (2014): Rodová klasifikace v tribu Triticeae se zaměřením na pýry ve střední Evropě. – Ms. – Bakalářská práce. [Depon. in: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky, Praha].  
Batoušek P. (2014): Exkurze za kruštíky do Ždánického lesa. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 3: 21–22. 
Brandová B. & Vašut R. J. (2014): Určování vrb v NPR Praděd (Salix hastata subsp. vegeta, S. silesiaca, S. ×chlorophana). – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 3: 57–60. 
Dančák M. & Tkáčiková J. (2014): Moravskoslezská pobočka České botanické společnosti v roce 2014. – Acta Carpathica Occidentalis 5: 231–233. 
Dančák M. & Tkáčiková J. (2014): Výroční zpráva Moravskoslezské pobočky ČBS za rok 2013. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 3: 6–7. 
Dančák M., Kocián P. & Hlisnikovský D. [eds] (2014): Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska VIII. – Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 63: 263–282. 
Deckerová H. & Šuhaj J. (2014): Výskyt chřapáče kalíškovitého (Helvella leucomelaena) ve Slezsku a na severní Moravě (Česká republika). – Acta Carpathica Occidentalis 5: 3–11. 
Deckerová H. & Dvořák D. (2014): Inventarizační průzkum NPP Ptačí hora z oboru mykologie. – Ms. [Depon. in: Ústřední seznam ochrany přírody, Praha].
Deckerová H. & Dvořák D. (2014): Inventarizační průzkum NPP Velký Roudný z oboru mykologie. – Ms. [Depon. in: Ústřední seznam ochrany přírody, Praha].
Deckerová H. & Šuhaj J. (2014): Nálezy vzácné houby ušíčka černého (Pseudoplectania nigrella (Pers.) Fuckel) ve Slezsku a na severní Moravě. – Acta Musei Beskidensis 6: 17–25.
Deckerová H., Šuhaj J. & Polčák J. (2014): Rozšíření muchomůrky šupinaté (Amanita ceciliae) ve Slezsku a na severovýchodní a střední Moravě (Česká republika). – Acta Carpathica Occidentalis 5: 12–19. 
Dítě D. & Eliáš P. jun. (2014): Rozšírenie ostrice vláskovitej (Carex capillaris) na Slovensku. – Acta Carpathica Occidentalis 5: 24–32. 
Dvořák D. & Deckerová H. (2014): Inventarizační průzkum NPP Na Špičáku z oboru mykologie. – Ms. [Depon. in: Ústřední seznam ochrany přírody, Praha].
Dvořák V. (2014): Severní svahy vrchu Staškov – floristicky pestrá lokalita Moravskoslezských Beskyd. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 3: 34–38. 
Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2014): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XII. – Zprávy České botanické společnosti 49: 73–206. 
Hlisnikovský D. (2014): Euphorbia maculata L. – In: Hadinec J. & Lustyk P. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XII., Zprávy České botanické společnosti 49: 125. 
Hlisnikovský D. (2014): Euphorbia prostrata Aiton. – In: Hadinec J. & Lustyk P. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XII., Zprávy České botanické společnosti 49: 125–126. 
Hlisnikovský D. (2014): Hledíček pobřežní (Microrrhinum litorale) – výzva ke sledování. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 3: 61–63. 
Hlisnikovský D. (2014): Za flórou přehradních litorálů – Slezská Harta. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 3: 27–30. 
Hlisnikovský D. & Kocián P. (2014): Poznámky k adventivní flóře severní Moravy a Slezska 1. Euphorbia taurinensis. – Acta Musei Beskidensis 6: 49–59.  
Hlisnikovský D. & Kocián P. (2014): Poznámky k adventivní flóře severní Moravy a Slezska 3. Geranium rotundifolium. – Acta Musei Beskidensis 6: 69–76.  
Hradílek Z. (2014): RTDr. Ing. Ladislav David – vzpomínka. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 3: 71. 
Király G., Eliáš P. jun. & Dítě D. (2014): Two thermophilic alien species new to the flora of Slovakia. – Thaiszia – Journal of Botany 24: 125–134.  
Kocián J. (2014): Nová kniha. Kolektiv autorů: Příroda Pobečví. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 3: 67. 
Kocián J. (2014): Nová kniha. Leo Bureš: Chráněné a ohrožené rostliny Chráněné krajinné oblasti Jeseníky. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 3: 66. 
Kocián P. (2014): Do třetice všeho ....?. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 3: 5. 
Kocián P. (2014): Nezpozorované a rychlé šíření lebedy různosemenné (Atriplex micrantha) a omanu smradlavého (Dittrichia graveolens) na dálnicích Moravy a Slezska (Česká republika). – Acta Musei Beskidensis 6: 27–47.  
Kocián P. (2014): Pelyněk Tournefortův (Artemisia tournefortiana) – dálniční druh na území České republiky?. – Acta Carpathica Occidentalis 5: 56–60. 
Kocián P. (2014): První nálezy invazního starčku úzkolistého (Senecio inaequidens) na dálnicích a rychlostních silnicích Moravy a Slezska (Česká republika). – Acta Carpathica Occidentalis 5: 46–55. 
Kocián P. (2014): Publikace členů Moravskoslezské pobočky ČBS v roce 2013. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 3: 64–65. 
Kocián P. (2014): Vladimír „Jim“ Petr – vzpomínka. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 3: 72. 
Kocián P. (2014): Výskyt tromínu prorostlého (Smyrnium perfoliatum) v Novém Jičíně. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 3: 50–53. 
Kocián P. & Hlisnikovský D. (2014): Poznámky k adventivní flóře severní Moravy a Slezska 2. Geranium purpureum. – Acta Musei Beskidensis 6: 61–68.  
Kocián P. & Hlisnikovský D. [eds] (2014): Nálezová databáze Moravskoslezské pobočky ČBS a záznamy rostlin během pilotního projektu. – Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 3, Příloha 2: 3–12. 
Kocián P. & Kubešová S. (2014): Mech Plagiopus oederianus stále roste ve Štramberském krasu. – Acta Carpathica Occidentalis 5: 20–23.  
Kocián P., Hlisnikovský D. & Tkáčiková J. (2014): Několik nálezů rozchodníku španělského (Sedum hispanicum) na severovýchodě ČR. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 3: 47–49. 
Koutecká V. (2014): Exkurze „Za skrytými poklady hornického Karvinska“. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 3: 18–20. 
Kubešová S. & Tkáčiková J. (2014): Bryologická exkurze na vápence do okolí Teplic nad Bečvou. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 3: 8–9. 
Lederer J. (2014): Exkurze do Jeseníků. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 3: 23–26. 
Mičková P. (2014): Exkurze do botanické zahrady ve Štramberku a okolí. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 3: 10–12. 
Mruzíková Z. (2014): Poznámky k rozšíření orchidejí na Osoblažsku. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 3: 39–46. 
Mruzíková Z. & Hlisnikovský D. (2014): Ohlédnutí se za floristickým minikurzem – Osoblažsko 2013. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 3: 16–17. 
Mruzíková Z. & Hlisnikovský D. [eds] (2014): Výsledky floristického minikurzu Moravskoslezské pobočky ČBS po Osoblažsku (7.–9. června 2013). – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 3, Příloha 1: 3–48.  
Musil I. & Svoboda A. M. (2014): Ing. Milan Velička – 80 let jednoho ze spolutvůrců Arboreta v Novém Dvoře u Opavy. – Časopis Slezského zemského muzea, série B, Vědy historické 63: 92–100. 
Plášek V. & Cimalová Š. [eds] (2014): Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska VII. – Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 63: 69–82. 
Popelářová M. (2014): Determinační setkání – rod Salix. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 3: 33. 
Popelářová M. (2014): Exkurze na javornické louky. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 3: 13–15. 
Popelářová M. [ed.] (2014): Přednášky na výročním setkání Moravskoslezské pobočky ČBS (2013). – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 3: 31–32. 
Rozbrojová Z. (2014): Prof. Jindřich Vodička (*8. 7. 1886 – †12. 1. 1961). – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 3: 68–70.
Rozbrojová Z. & Táborská M. (2014): Botanický průzkum Hrabětického lesa. – Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 307: 49–64.
Sedláčková M. (2014): Poznámky k ověření kříženců kyčelnice Paxovy (Dentaria x paxiana) na Frenštátsku. – Hlasy Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm 31: 49–52.
Stöhr O. & Brandes D. (2014): Flora der Bahnhöfe von Osttirol. – Carinthia II 204/124: 631–670.  
Taraška V. (2014): Karyologická a morfologická variabilita okruhu Dactylorhiza maculata v České republice a na západním Slovensku. – Ms. – Diplomová práce. [Depon. in: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky, Olomouc].  
Tkáčiková J. (2014): Invazní mech křivonožka vehnutá (Campylopus introflexus) v Havířově-Prostřední Suché. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 3: 54–56. 
Tkáčiková J. (2014): Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín mimo CHKO Beskydy v roce 2014. – Acta Carpathica Occidentalis 5: 234–235. 
Tkáčiková J., Dančák M., Hlisnikovský D. & Hlavatá J. (2014): Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín mimo CHKO Beskydy v roce 2014. – Ms. [Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje, Zlín].
Turis P. & Valachovič M. (2014): Sekundárne lesné spoločenstvá s Pinus nigra na Slovensku. – Acta Carpathica Occidentalis 5: 33–45. 

2013

Batoušek P. (2013): Inventarizační průzkum rostlin lokality PP Barborka. – Ms. [Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje, Zlín].  
Batoušek P. (2013): Inventarizační průzkum rostlin lokality PP Břestecká skála. – Ms. [Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje, Zlín].  
Batoušek P. (2013): Inventarizační průzkum rostlin lokality PP Máchova dolina. – Ms. [Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje, Zlín].  
Batoušek P. (2013): Inventarizační průzkum rostlin lokality PP Makovica. – Ms. [Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje, Zlín].  
Batoušek P. (2013): Inventarizační průzkum rostlin lokality PP Maršava. – Ms. [Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje, Zlín].  
Batoušek P. (2013): Inventarizační průzkum rostlin lokality PP Nazaret. – Ms. [Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje, Zlín].  
Batoušek P. (2013): Inventarizační průzkum rostlin lokality PR Holý kopec. – Ms. [Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje, Zlín].  
Batoušek P. (2013): Inventarizační průzkum rostlin lokality PR Smutný žleb. – Ms. [Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje, Zlín].  
Bureš L. (2013): Chráněné a ohrožené rostliny Chráněné krajinné oblasti Jeseníky. – Rubico, Olomouc.
Dančák M. & Tkáčiková J. (2013): Moravskoslezská pobočka České botanické společnosti v roce 2013. – Acta Carpathica Occidentalis 4: 106–108. 
Dančák M. & Tkáčiková J. (2013): Výroční zpráva Moravskoslezské pobočky ČBS za rok 2012. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 2: 4–6.
Deckerová H. & Šuhaj J. (2013): Přehled nálezů vzácné houby psivky Ravenelovy (Mutinus ravenelii) ve Slezsku a na severovýchodní Moravě (Česká republika), její ekologie a rozšíření ve světě. – Acta Musei Beskidensis 5: 13–19.
Deckerová H. & Šuhaj J. (2013): Výskyt klouzku douglaskového (Suillus lakei) na severovýchodní Moravě a ve Slezsku (Česká republika). – Acta Musei Beskidensis 5: 21–25.
Deckerová H., Šuhaj J. & Polčák J. (2013): Výskyt klouzku strakoše (Suillus variegatus) na severovýchodní Moravě a ve Slezsku (Česká republika). – Acta Carpathica Occidentalis 4: 75–78. 
Duchoslav M. (2013): Exkurze za poznáním mokřadní vegetace Hané (PR Plané loučky u Olomouce): poslední exkurze dr. Lubomíra Kincla. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 2: 29–30.
Duchoslav M. (2013): RNDr. Lubomír Kincl, CSc. – vzpomínka. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 2: 66. 
Dužíková B. (2013): Zdravotní stav dřevin s ohledem na míru napadení dřevokaznými houbami na území Přírodní památky Vodopády Satiny (Moravskoslezské Beskydy). – Acta Musei Beskidensis 5: 27–31.
Dvořák V. & Dančák M. (2013): Historie a současnost výskytu lněnky pyrenejské (Thesium pyrenaicum Pourr.) v Moravskoslezských Beskydech a Beskydském podhůří. – Acta Carpathica Occidentalis 4: 15–19. 
Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2013): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XI. – Zprávy České botanické společnosti 48: 31–141. 
Hlisnikovský D. (2013): Exkurze za termofilní flórou heřmanické sopky (jedné ze dvou posledních termoaktivních hald na Ostravsku). – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 2: 43–47. 
Hradílek Z. (2013): Bryologická vycházka aneb za mechorosty do Hostýnských vrchů. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 2: 25–28. 
Hradílek Z. (2013): Inventarizační průzkum NPR Kaluža z oboru bryologie (mechorosty). – Ms. [Depon. in: Ústřední seznam ochrany přírody, Praha].
Hradílek Z. (2013): RNDr. Josef Duda, CSc. – vzpomínka. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 2: 64–65.
Hroneš M. (2013): Exkurze do PR Rohová u Moravské Třebové. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 2: 31–32.
Kalníková V. & Eremiášová R. (2013): Rozšíření třtiny pobřežní (Calamagrostis pseudophragmites /Haller f./ Koeler) na řece Ostravici. – Acta Carpathica Occidentalis 4: 3–14. 
Kliment J., Jarolímek I. & Valachovič M. (2013): Lieskové kroviny severozápadného Slovenska. – Acta Carpathica Occidentalis 4: 51–74. 
Kocián J. (2013): Dvě nové lokality jestřábníku dvouklaného (Hieracium bifidum) ve Štramberském krasu. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 2: 52–53. 
Kocián P. (2013): Praktické poznámky k určení: kakost nachový (Geranium purpureum). – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 2: 54–55+VI. 
Kocián P. (2013): Publikace členů Moravskoslezské pobočky ČBS v roce 2012. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 2: 61–63. 
Kocián P. (2013): Quo vadis, pobočkový časopise?. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 2: 3. 
Kocián P. (2013): Velbloudník tenkokřídlý (Corispermum pallasii, Chenopodiaceae) na severní Moravě (Česká republika). – Acta Musei Beskidensis 5: 67–71. 
Kocián P. & Kocián J. (2013): Hledíček dobromyslolistý (Chaenorhinum origanifolium /L./ Kostel.) – nový nepůvodní druh v České republice. – Acta Carpathica Occidentalis 4: 20–24. 
Krchňáková T. (2013): Evidence výskytu dříve pěstovaných ovocných druhů a odrůd na Frýdeckomístecku. – Acta Musei Beskidensis 5: 33–43.
Kubešová S. & Tkáčiková J. (2013): Bryologická exkurze do údolí Černé Ostravice. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 2: 21–24. 
Lederer J. (2013): Přednáška „Houby a houbaření“. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 2: 50–51.
Mládek J. (2013): Kdo chce vidět, že ještě jsou druhově bohaté louky, jede s námi na Závrší (CHKO Bílé Karpaty). – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 2: 39–41.
Mruzíková Z. (2013): Příspěvek k poznání zajímavých polních plevelů Osoblažska. – Zprávy České botanické společnosti 48: 17–29.  
Nováčková K. (2013): Mikroevoluční procesy, změny v rozšíření a ohrožení zástupců rodu Polycnemum ve střední Evropě. – Ms. – Bakalářská práce. [Depon. in: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky].  
Popelářová M. (2013): Exkurze za mokřady Radhošťských Beskyd. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 2: 33–38.
Popelářová M. (2013): Exkurze za poznáním pozdě kvetoucích kruštíků Bílých Karpat a Hlucké pahorkatiny. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 2: 42. 
Popelářová M. (2013): Floristický minikurz na Plumlovsku. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 2: 7–15. 
Sedláčková M. (2013): K výskytu vzácnějších ohrožených cévnatých rostlin Frenštátska. – Hlasy Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm 30: 52–59.
Sedláčková M. (2013): Les Roveň – zajímavá botanická lokalita Novojičínska. – Vlastivědný sborník Novojičínska 63: 165–182.
Štrba P. & Gogoláková A. (2013): Snilovské sedlo v Národnom parku Malá Fatra – jedno z najvyššej položených ohnísk výskytu synatropných druhov rastlín v Západných Karpatoch. – Acta Carpathica Occidentalis 4: 25–31. 
Šuhaj J., Deckerová H., Janotová Y. & Polčák J. (2013): Nálezy vzácné houby šťavnatky březnovky Hygrophorus marzuolus ve Slezsku a na severovýchodní Moravě (Česká republika). – Acta Carpathica Occidentalis 4: 79–85. 
Tkáčiková J. (2013): Bryologická exkurze do údolí Šumného a Hraničního potoka v Hrubém Jeseníku. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 2: 48–49. 
Tkáčiková J. (2013): Gogelova květena okresu Valašskomeziříčského – poznámky k rukopisu. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 2: 56–60. 
Tkáčiková J. (2013): Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín – pilotní projekt. – Acta Carpathica Occidentalis 4: 109–110. 
Tkáčiková J. & Dančák M. (2013): Jarní aspekt suchomilných trávníků na Plumlovsku (po zavátých stopách Václava Spitznera). – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 2: 16–20. 
Tkáčiková J. & Kubešová S. (2013): Přírodní památka Domorazské louky (Moravská brána, Česká republika) – mechorosty, cévnaté rostliny a vegetace. – Acta Musei Beskidensis 5: 45–65. 
Tkáčiková J., Dančák M., Kocián P. & Hlisnikovský D. (2013): Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín. – Ms. [Depon. in: Muzeum regionu Valašsko, Valašské Meziříčí].
Vybral P. & Culek M. (2013): Rozšíření hořce tolitovitého (Gentiana asclepiadea L.) v geomorfologickém okrsku Radhošťský hřbet s ohledem na vybrané ekologické faktory. – Acta Carpathica Occidentalis 4: 32–50. 
Zmrhalová M. (2013): Inventarizační průzkum NPR Rejvíz z oboru bryologie. – Ms. [Depon. in: Ústřední seznam ochrany přírody, Praha].

2012

Anonymus (2012): Determinační setkání. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 1: 27.
Anonymus (2012): PR Škrabalka a hrad Helfštýn u Lipníka nad Bečvou. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 1: 11–12.
Anonymus (2012): Přednáškové odpoledne. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 1: 5–6.
Anonymus (2012): Výroční schůze pobočky. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 1: 4–5.
Batoušek P. & Kežlínek Z. (2012): Kruštíky České republiky. – Český svaz ochránců přírody ZO Hořepník, Prostějov.  
Bohuš M. (2012): Údolí Bystřice mezi Domašovem n. B. a Jívovou u Olomouce. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 1: 9–11.
Dančák M. & Tkáčiková J. (2012): Moravskoslezská pobočka České botanické společnosti v roce 2012. – Acta Carpathica Occidentalis 3: 135–136. 
Dočkalová Z. & Czernik A. (2012): Inventarizační průzkum botanický Přírodní rezervace Bartošovický luh zaměřený na cévnaté rostliny. – Ms. [Depon. in: Ústřední seznam ochrany přírody, Praha]. 
Hlisnikovský D. (2012): Mechorosty údolí Hluchové. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 1: 25–26.
Hlisnikovský D. (2012): PR Plané loučky u Olomouce. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 1: 19–21.
Hradílek Z. (2012): Předběžný seznam mechorostů Štramberka a okolí na základě dosud publikovaných nálezů – stav k roku 2012. – Ms. [Depon. in: Botanická zahrada Štramberk, Štramberk]. 
Hroneš M., Dančák M. & Vašut R. J. (2012): Rozšíření vrby švýcarské (Salix helvetica Vill.) v Západních Karpatech. – Acta Carpathica Occidentalis 3: 3–8. 
Kocián J. & Dančák M. (2012): Rozšíření jestřábníku věsenkovitého (Hieracium prenanthoides Vill.) v Západních Karpatech. – Acta Carpathica Occidentalis 3: 9–20. 
Kocián P. (2012): Nález starčku úzkolistého (Senecio inaequidens DC.) v Novém Jičíně (severní Morava, Česká republika). – Acta Carpathica Occidentalis 3: 111–113. 
Lederer J. (2012): Nález holubinky černobílé (Russula albonigra /Krombh./ Fr.) v Javorníkách (Česká republika). – Acta Carpathica Occidentalis 3: 109–110. 
Mičková P. (2012): Teplomilná květena Moravské brány na Novojičínsku. – Acta Musei Beskidensis 4: 59–136.  
Olšiaková M. (2012): Fytocenologická analýza přírodě blízkých lesů a ruderálních společenstev kamenolomů na rozhraní Hercynské a Severopanonské biogeografické podprovincie. – Acta Musei Beskidensis 4: 39–58.
Pavelka K. & Koleček J. (2012): Nový nález židoviníku německého (Myricaria germanica) v korytě Bečvy. – Acta Carpathica Occidentalis 3: 114–116. 
Plášek V. & Cimalová Š. [eds] (2012): Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska VI. – Časopis Slezského zemského muzea, série A, Vědy přírodní 61: 255–264. 
Plášek V. & Popelářová M. (2012): Historie pobočky. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 1: 2–4.
Popelářová M. (2012): Za květnatými loukami Javorníků – PR Galovské lúky. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 1: 21–25.
Pyšek P., Danihelka J., Sádlo J., Chrtek J. Jr., Chytrý M., Jarošík V., Kaplan Z., Krahulec F., Moravcová L., Pergl J., Štajerová K. & Tichý L. (2012): Catalogue of alien plants of the Czech Republic (2nd edition): checklist update, taxonomic diversity and invasion patterns. – Preslia 84: 155–255.  
Sedláčková M. (2012): K výskytu pomněnkovce velkolistého (Brunnera macrophylla) na Moravě. – Vlastivědný sborník Novojičínska 62: 213–216.
Sedláčková M. (2012): Poznámky k historii květeny a vegetace Národní přírodní rezervace Radhošť. – Hlasy Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm 29: 59–64.  
Sedláčková M. (2012): PR Svinec u Nového Jičína. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 1: 12–16.
Svačina T. & Hanáková P. (2012): Rozšíření a ekologie kriticky ohroženého snědku pyrenejského kulatoplodého (Ornithogalum pyrenaicum L. subsp. sphaerocarpum /Kerner/ Hegi) v Hostýnských vrších. – Acta Carpathica Occidentalis 3: 21–43. 
Taraška V. (2012): Karyologická a morfologická studie vybraných populací okruhu Dactylorhiza maculata. – Ms. – Bakalářská práce. [Depon. in: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky, Olomouc].  
Ťažár A. (2012): Rozšíření starčku úzkolistého (Senecio inaequidens DC.) v České republice: druhé přiblížení. – Ms. – Bakalářská práce. [Depon. in: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, České Budějovice]. 
Tkáčiková J. (2012): PR Pod Trlinou a vitošovské vápence u Zábřehu na Moravě. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 1: 16–19.
Tkáčiková J. (2012): Za ladoňkami do PR Doubek u Zámrsk. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 1: 6–8.
Tkáčiková J. (2012): Zpráva o hospodaření pobočky. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 1: 27.
Tkáčiková J. & Dančák M. (2012): Rukopis G. A. Říčana „Květena Vsatských hor“ – zapomenutý pramen ke květeně severovýchodní Moravy. – Acta Carpathica Occidentalis 3: 44–85. 
Trnková J. (2012): Druhové složení plevelů na městských komunikacích. – Ms. – Bakalářská práce. [Depon. in: Mendlova univerzita v Brně, Agronomická fakulta, Brno]. 

2011

Bártová E. & Vašut R. J. (2011): Rozšíření vrby lýkovcové (Salix daphnoides Vill.) na Moravě a ve Slezsku. – Acta Carpathica Occidentalis 2: 3–10. 
Batoušek P. (2011): Orchideenneuigkeiten aus der Tschechischen Republik. – Journal Europäischer Orchideen 43/1: 161–174.  
Dančák M. & Tkáčiková J. (2011): Moravskoslezská pobočka České botanické společnosti v roce 2011. – Acta Carpathica Occidentalis 2: 88–89.
Hájková A. & Prymusová Z. (2011): Příspěvek k rozšíření karpatského druhu kozlíku celolistého (Valeriana simplicifolia) na území severovýchodní Moravy a Slezska. – Acta Musei Beskidensis 3: 31–48. 
Hlisnikovský D. (2011): PP Podrgúň botanický inventarizační průzkum. – Ms. [Depon. in: Ústřední seznam ochrany přírody, Praha].
Holuša O. & Holuša J. st. (2011): Characteristics of the 7th (Fageti-piceeta s.lat.), 8th (Piceeta s.lat.) and 9th (Pineta mugo s.lat.) vegetation tiers of northeastern Moravia and Silesia (Czech Republic). – Acta Musei Beskidensis 3: 1–15.
Horáček M., Holuša O. & Samec P. (2011): Průběh hranice Polonské a Západokarpatské biogeografické podprovincie na území České republiky. – Acta Musei Beskidensis 3: 17–30.
Ondrová V., Novotný I., Hájek M., Fuksová J., Fajmon K. & Hettenbergerová E. (2011): Mechorosty a cévnaté rostliny mokřadní lokality Kolo na Předních loukách v Bílých Karpatech. – Acta Carpathica Occidentalis 2: 11–22. 
Orlová B. & Tkáčiková J. (2011): Flóra na vybraných lokalitách západně od Valašského Meziřičí. – Acta Carpathica Occidentalis 2: 23–40. 
Plášek V., Cimalová Š., Hlisnikovský D. & Prymusová Z. (2011): Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska V. – Časopis Slezského zemského muzea, série A, Vědy přírodní 60: 284–288. 
Popelářová M., Hlisnikovský D., Koutecký P., Dančák M., Tkáčiková J., Vašut R.J., Vymazalová M., Dvorský M., Lustyk P. & Ohryzková L. (2011): Rozšíření vybraných taxonů cévnatých rostlin v CHKO Beskydy a blízkém okolí (Výsledky mapování flóry z let 2006-2009). – Zprávy České botanické společnosti 46: 277–359. 
Popelářová M., Koutecký P. & Krupa M. (2011): Šafrán karpatský (Crocus heuffelianus Herbert) na východní Moravě. – Acta Carpathica Occidentalis 2: 41–50. 
Rop O., Mlček J. & Posolda M. (2011): Antioxidační vlastnosti krajových odrůd jabloní z regionu Bílých Karpat. – Acta Carpathica Occidentalis 2: 51–55. 
Sedláčková M. (2011): Poznámky k výskytu orchideje vstavače bledého (Orchis pallens) na Novojičínsku. – Vlastivědný sborník Novojičínska 61: 128–136.
Sedláčková M. (2011): Poznámky k výskytu teplomilných cévnatých rostlin v Beskydském podhůří na Frenštátsku. – Hlasy Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm 28: 45–49.  
Skarka M. (2011): Mizející rostliny Těšínska. Konitrud lékařský (Gratiola officinalis L.). – Těšínsko 54/2: 20–21.
Tkáčiková J., Dančák M. & Kašpar T. (2011): Divizna brunátná Verbascum phoeniceum L. (Scrophulariaceae) na Vsetínsku (Česká republika). – Acta Carpathica Occidentalis 2: 79–80. 
Trávníček B. & Dančák M. (2011): Zajímavé rostliny na usazovacích polích cukrovarů na Hané. – Listy cukrovarnické a řepařské 127/1: 21–25. 
Verloove F. (2011): Verbena incompta (Verbenaceae), an overlooked xenophyte in Europe. – Willdenowia 41: 43–49. 

2010

Antonín V. & Dvořák D. (2010): New, rare and lesser-known macromycetes in Moravia (Czech Republic) – IX. – Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae 95/1: 143–162.  
Antonín V., Deckerová H. & Jongepier J. W. (2010): Red-listed macromycetes collected in the Bílé Karpaty (White Carpathian Mts.) Protected Landscape Area (Czech Republic). – Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae 95/1: 163–200.  
Figarová A. (2010): Marie Sedláčková jubilující. – Hlasy Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm 27: 93.  
Figarová A. (2010): Životní jubileum Marie Sedláčkové. – Vlastivědný sborník Novojičínska 60: 192–196.
Holuša O. & Holuša J. st. (2010): Characteristics of the 5th (Abieti-fageta s.lat.) and 6th (Picei-fageta s.lat.) vegetation tiers of the northeastern Moravia and Silesia (Czech Republic). – Acta Musei Beskidensis 2: 49–62.
Chrtek J. jun., Kaplan Z. & Štěpánková J. [eds] (2010): Květena České republiky 8. – Academia, Praha.
Joza V. (2010): Výzva k zaznamenávání lokalit rozchodníku španělského (Sedum hispanicum) a rozchodníku bledého (Sedum pallidum) v České republice. – Zprávy České botanické společnosti 45: 131–132.  
Kocián P. (2010): Nálezy zajímavějších neofytů na severní Moravě a ve Slezsku (Česká republika). – Acta Musei Beskidensis 2: 15–28. 
Kocián P. (2010): Poznámky k rozšíření Digitaria sanguinalis subsp. pectiniformis na železnici severní Moravy a Slezska (Česká republika). – Acta Musei Beskidensis 2: 7–14. 
Kubát K. (2010): Orchis L. – vstavač. – In: Chrtek J. jun., Kaplan Z. & Štěpánková J. [eds], Květena České republiky 8: 524–541, Academia, Praha.
Kubešová S. (2010): Environmental factors structuring bryophyte species composition in block fields in south-western Moravia (Czech Republic). – Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae 95/2: 55–70.
Lazebníček J. & Frélich Z. (2010): Mykologický inventarizační průzkum v PR Skalka (průzkum č. 2.16) – závěrečná zpráva. – Ms. [Depon. in: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava]. 
Lazebníček J. & Frélich Z. (2010): Mykologický inventarizační průzkum v PR Suchá Dora. Závěrečná zpráva. – Ms. [Depon. in: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava].
Novotný I. & Kubešová S. (2010): The moss Rhabdoweisia crenulata (Mitt.) H. Jameson in the Czech Republic and adjacent regions. – Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae 95/1: 223–229.  
Plášek V. & Cimalová Š. [eds] (2010): Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska IV. – Časopis Slezského zemského muzea, série A, Vědy přírodní 59: 273–280. 
Roháčová M. (2010): RNDr. Alena Hájková. – Acta Musei Beskidensis 2: 209–211.
Rop O. (2010): Výživová hodnota krajových odrůd jabloní typických pro oblast Bílých Karpat. – Acta Carpathica Occidentalis 1: 69–73. 
Sedláčková M. (2010): Poznámky k dokumentaci hořce křížatého (Gentiana cruciata) na Novojičínsku. – Vlastivědný sborník Novojičínska 60: 163–174.
Sedláčková M. (2010): Přírodní rezervace „Les Na Rozdílné“. – Hlasy Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm 27: 38–41.  
Sutorý K. (2010): Adventive occurrences of Hypericum annulatum Moris. in Europe with the first record in the Czech Republic. – Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae 95/1: 231–234.  
Sutorý K. (2010): Lectotypification of infraspecific taxa in Cortusa matthioli (Primulaceae) described by Josef Podpěra. – Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae 95/2: 71–75. 
Tkáčiková J. (2010): Flóra a vegetace přírodní památky Prlov I., II. a III. (okres Vsetín). – Acta Carpathica Occidentalis 1: 74–96. 
Tkáčiková J. (2010): Flóra a vegetace Přírodní rezervace Čerňavina (Moravskoslezské Beskydy). – Acta Musei Beskidensis 2: 29–47.
Tkáčiková J. (2010): Nález průtržníku lysého Herniaria glabra L. (Caryophyllaceae) ve Vsetínské kotlině (Česká republika). – Acta Carpathica Occidentalis 1: 102–103. 
Trávníček B. (2010): Ladoňky (rod Scilla s. lat.) v České republice. II. Taxony pěstované a zplaňující. – Zprávy České botanické společnosti 45: 137–153.  
Zázvorka J. (2010): Orobanche kochii and O. elatior (Orobanchaceae) in central Europe. – Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae 95/2: 77–119.  

2009

Cimalová Š. (2009): Segetální vegetace severní a střední Moravy. – Ms. – Doktorská práce. [Depon. in: Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, Brno]. 
Eliáš P. jun. (2009): First record of Euphorbia maculata L. (Euphorbiaceae) in Slovakia. – Thaiszia – Journal of Botany 19: 21–25. 
Hradílek Z. (2009): NPR Hůrka u Hranic Botanický inventarizační průzkum. Cévnaté rostliny a mechorosty. – Ms. [Depon. in: Ústřední seznam ochrany přírody, Praha]. 
Chmiel E. & Chmielová A. (2009): Nález okrotice červené (Cephalanthera rubra, Orchidaceae) na Jablunkovsku (Moravskoslezské Beskydy, Česká republika). – Acta Musei Beskidensis 1: 115–117.
Kocián P. (2009): Invazní starček úzkolistý (Senecio inaequidens) také na severní Moravě a ve Slezsku. – Acta Musei Beskidensis 1: 23–29. 
Kocián P. & Kocián J. (2009): Příspěvek ke květeně Novojičínska a okolí – I. – Vlastivědný sborník Novojičínska 59: 173–185. 
Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkáčiková J. & Hlisnikovský D. [eds] (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). – Zprávy České botanické společnosti 44, Příloha 2009/1: 1–106. 
Kubešová S., Tkačíková J. & Dančák M. (2009): Bryoflóra vybraných pískovcových výchozů na Vsetínsku. – Bryonora 44: 13–20.  
Mičková P. (2009): Studium vegetace obnažených den vybraných rybníků v Chráněné krajinné oblasti Poodří a blízkém okolí. – Vlastivědný sborník Novojičínska 59: 138–160.
Plášek V. (2009): PR Hněvošický háj Inventarizační průzkum mechorostů. – Ms. [Depon. in: Ústřední seznam ochrany přírody, Praha].
Plášek V. & Cimalová Š. [eds] (2009): Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska III. – Časopis Slezského zemského muzea, série A, Vědy přírodní 58: 239–242. 
Růžička V. & Koblížek J. (2009): Kakost nachový (Geranium purpureum), nový druh pro květenu České republiky. – Zprávy České botanické společnosti 44: 23–27.  
Rychtecká P. (2009): Produkce vrby šedé (Salix elaeagnos) na přirozeném stanovišti v aluviu řeky Morávky v Podbeskydském bioregionu (Česká republika). – Acta Musei Beskidensis 1: 31–38.
Sedláčková M. (2009): Tořič včelonosný (Ophrys apifera) - vzácná orchidej v Národní přírodní památce Šipka na Kotouči u Štramberka. – Vlastivědný sborník Novojičínska 59: 170–172.
Sedláčková M. (2009): Výskyt zajímavého křížence kyčelnic na Frenštátsku. – Hlasy Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm 26: 65–68. 
Stanovský J. (2009): K otázce živných rostlin mandelinky Prasocuris phellandrii (Coleoptera: Chrysomelidae). – Acta Musei Beskidensis 1: 121.
Špryňar P. & Kubát K. (2009): Eragrostis albensis a E. pectinacea, dva nové cizí druhy trav pro květenu České republiky (Poaceae). – Zprávy České botanické společnosti 44: 1–24.  
Tlusták V. & Hlůza B. (2009): Význačný botanik a muzejní pracovník RNDr. Bohumil Šula (3. 1. 1920–2. 11. 2001). – Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 297: 72–85.
Velčovská M. (2009): Studie břehových porostů řeky Mohelnice (Moravskoslezský kraj). – Acta Musei Beskidensis 1: 39–58.

2008

Batoušek P. (2008): Inventarizační průzkum rostlin PR Smrdutá. – Ms. [Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje, Zlín]. 
Hradílek Z. & Kincl L. (2008): Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Hůrka u Hranic. – Časopis Slezského zemského muzea, série A, Vědy přírodní 57: 237–258.
Koutecký P. (2008): Taxonomická studie středoevropských zástupců Centaurea sect. Jacea. – Ms. – Doktorská práce. [Depon. in: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta, České Budějovice]. 
Lederer J. (2008): Inventarizační mykofloristický průzkum přírodní památky Na Čermence (Česká republika, Nízký Jeseník). – Ms. [Depon. in: Ústřední seznam ochrany přírody, Praha].
Plášek V. (2008): Inventarizační průzkum mechorostů NPP Šipka. – Ms. [Depon. in: Ústřední seznam ochrany přírody, Praha]. 
Plášek V. & Cimalová Š. [eds] (2008): Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska I. – Časopis Slezského zemského muzea, série A, Vědy přírodní 57: 45–48. 
Plášek V. & Cimalová Š. [eds] (2008): Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska II. – Časopis Slezského zemského muzea, série A, Vědy přírodní 57: 271–275. 
Sedláčková M. (2008): Černý a červený seznam cévnatých rostlin Novojičínska. – Vlastivědný sborník Novojičínska 58: 85–109.

2007

Pavlík P. (2007): Příspěvek k poznání makrofytní vegetace v Dolních Marklovicích (Těšínské Slezsko, ČR). – Ms. [Depon. in: Knihovna Moravskoslezské pobočky ČBS].
Sedláčková M. (2007): Příspěvek ke květeně a vegetaci obce Lubiny a okolí. – Vlastivědný sborník Novojičínska 56–57: 64–76.
Vrubel Z. & Hlisnikovský D. (2007): Doplňky k výskytu kapraďorostů (Pteridophyta) na východě Moravskoslezského kraje a v přilehlých území. – Práce a studie Muzea Beskyd, Přírodní vědy 19: 193–200.

2006

Dančák M. & Duchoslav M. (2006): Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Špraněk (Javoříčský kras). – Časopis Slezského zemského muzea, série A, Vědy přírodní 55: 201–227.
Duda J. & Duda J. (2006): Mechorosty území mezi Příborem a Brušperkem (severní Morava). – Časopis Slezského zemského muzea, série A, Vědy přírodní 55: 83–86. 
Hradílek Z. (2006): Návrh metodiky monitoringu pro mech Timmia bavarica Hessl. [Bryophyta, Timmiales]. – Ms. [Depon. in: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha].

2005

Plášek V. (2005): K osmdesátinám RNDr. Josefa Dudy, CSc. – Časopis Slezského zemského muzea, série A, Vědy přírodní 54: 90–92.
Sedláčková M. & Plášek V. [eds] (2005): Červený seznam cévnatých rostlin Moravskoslezského kraje (2005). – Časopis Slezského zemského muzea, série A, Vědy přírodní 54: 97–120.  
Vrubel Z. & Hlisnikovský D. (2005): Přehled kapraďorostů (Pteridophyta) volně rostoucích v devíti kvadrantech a přilehlém území na východě Moravskoslezského kraje za období let 1995-2004. – Práce a studie Muzea Beskyd, Přírodní vědy 15: 141–156.
Zmrhalová M. (2005): Inventarizační průzkum NPR Králický Sněžník. Obor: bryologie. – Ms. [Depon. in: Ústřední seznam ochrany přírody, Praha]. 

2004

Duda J. (2004): Jubileum RNDr. Marie Sedláčkové. – Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 54–55: 168–170.
Hradílek Z. & Kubešová S. (2004): Mechorosty nalezené během exkurzí na floristickém kurzu ČBS v Novém Jičíně (1999). – Zprávy České botanické společnosti 39: 459–462. 
Chrtek J. jun. (2004): Hieracium L. – jestřábník. – In: Slavík B. & Štěpánková J. [eds], Květena České republiky 7: 540–701, Academia, Praha.
Mandák B., Pyšek P. & Bímová K. (2004): History of the invasion and distribution of Reynoutria taxa in the Czech Republic: a hybrid spreading faster than its parents. – Preslia 76: 15–64.  
Sedláčková M. (2004): PR Svinec. Inventarizační průzkum botanický. – Ms. [Depon. in: Ústřední seznam ochrany přírody, Praha].
Sedláčková M. (2004): Vegetace Poodří před vyhlášením CHKO. – Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 54–55: 42–45.
Slavík B. & Štěpánková J. [eds] (2004): Květena České republiky 7. – Academia, Praha.
Šída O. (2004): Erigeron L. – turan. – In: Slavík B. & Štěpánková J. [eds], Květena České republiky 7: 140–153, Academia, Praha. 
Štursová H. (2004): VKP 35328. Svinec, Včelínek. – Ms. [Depon. in: Městský úřad Nový Jičín, Nový Jičín].

2003

Byrtusová V. (2003): Kateřina Švendová (1949-2003). – Těšínsko 46/2: 30–31.
Kubačka M. & Opravil E. (2003): Naučná stezka Hvozdnice. – Statutární město Opava, Opava. 
Polčák J. (2003): Inventarizační mykologický průzkum Přírodní rezervace Bukoveček k. ú. Paršovice. – Ms. [Depon. in: Ústřední seznam ochrany přírody, Praha].
Polčák J. (2003): Inventarizační mykologický průzkum Přírodní rezervace Dvorčák, k. ú. Paršovice. – Ms. [Depon. in: Ústřední seznam ochrany přírody, Praha].
Ševčík J. (2003): Insects associated with wood-decaying fungi in the Czech and Slovak republics: a review of present knowledge. – Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitas Ostraviensis. Biologica-Ecologica 9: 0. 
Vlčko J., Dítě D. & Kolník M. (2003): Vstavačovité Slovenska. – ZO SZOPK Orchidea, Zvolen. 

2001

Hejný S. (2001): RNDr. Vladimír Jehlík, DrSc. šedesátníkem. – Preslia 73: 281–285. 
Prymusová Z. (2001): Botanická bádání Zdeňka Kiliána na Těšínsku. – Těšínsko 44/2: 28–30.
Velička M. (2001): Výsledky dendrologického průzkumu v okrese Frýdek-Místek. – Práce a studie Muzea Beskyd 11: 155–172.  

2000

Grulich V. (2000): Microrrhinum (Endl.) Fourr. – hledíček. – In: Slavík B. [ed.], Květena České republiky 6: 336–337, Academia, Praha. 
Hájková A. (2000): Dvě zajímavé přírodní památky v Podbeskydské pahorkatině. – Těšínsko 43/1: 31–33. 
Křísa B. (2000): Asperugo L. – ostrolist. – In: Slavík B. [ed.], Květena České republiky 6: 214–216, Academia, Praha. 
Neuhäuslová Z. (2000): Jubilea členů ČBS. – Preslia 72: 553–561.
Sedláčková M. (2000): Poznámky k vegetaci a květeně okolí Hodslavic. – Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 52–53: 77–81.
Slavík B. (2000): Verbena L. – sporýš. – In: Slavík B. [ed.], Květena České republiky 6: 550–554, Academia, Praha.
Slavík B. [ed.] (2000): Květena České republiky 6. – Academia, Praha.
Sutorý K. (2000): Cerinthe L. – voskovka. – In: Slavík B. [ed.], Květena České republiky 6: 190–192, Academia, Praha. 
Švendová K. (2000): Havířov – zelené město. – Těšínsko 43/4: 27–30. 
Švendová K. (2000): Chráněné a vzácné rostliny rybniční oblasti v Orlové-Porubě. – Těšínsko 43/3: 31–32. 

1999

Duda J. (1999): Mechorosty obce Sedlnice a okolí (okr. Nový Jičín). – Časopis Slezského zemského muzea, série A, Vědy přírodní 48: 83–85.
Duda J., Opravil E. & Šula B. (1999): Zajímavé druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 9. – Časopis Slezského zemského muzea, série A, Vědy přírodní 48: 153–164.
Hájková A. (1999): Přírodovědné zajímavosti Třinecka. – Těšínsko 42/3: 31–32. 
Hrabovský S. (1999): Příspěvek k flóře severovýchodní Moravy a Slezska - I. – Časopis Slezského zemského muzea, série A, Vědy přírodní 48: 86–90.
Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989). – Sagittaria - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc.
Kubát K. & Skalický V. (1999): Dodatky k "Bibliografii k flóre ČSR do roku 1952". – Severočeskou přírodou, Příloha 10: 5–135. 
Musil I. (1999): RTDr. Ing. Ladislav David - 85 let. – Časopis Slezského zemského muzea, série A, Vědy přírodní 48: 287–288.
Plášek V. & Zmrhalová M. (1999): Příspěvek k bryoflóře Rychlebských hor a Vidnavska (SZ Slezsko). – Časopis Slezského zemského muzea, série A, Vědy přírodní 48: 205–208.
Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). – Časopis Slezského zemského muzea, série A, Vědy přírodní 48: 209–222.
Švendová K. (1999): Floristický výzkum přírodní památky Věřňovice. – Těšínsko 42/4: 31–33. 
Zmrhalová M. (1999): Nové informace o výskytu játrovky Lophozia capitata (Hook.) Macoun v České republice. – Časopis Slezského zemského muzea, série A, Vědy přírodní 48: 33–40.

1998

Duda J. & Pilous Z. (1998): Mechorosty Štramberka a okolí - 2. – Časopis Slezského zemského muzea, série A, Vědy přírodní 47: 65–87. 
Jehlík V. [ed.] (1998): Cizí expanzivní plevele České republiky a Slovenské republiky. – Academia, Praha. 
Kudělová J. (1998): Historie a současnost botanického výzkumu Slezských Beskyd. – Těšínsko 41/4: 30–31. 
Sutorý K. (1998): Rozšíření druhu Cerinthe minor L. na území České republiky. – Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae 82: 39–55. 
Švendová K. (1998): Floristický výzkum mokřadních společenstev na katastru obce Petrovice u Karviné. – Těšínsko 41/2: 29–32. 

1997

Duda J. (1997): Pozor na omyl při určování Leucobryum glaucum a L. juniperoideum!. – Bryonora 19: 22. 
Duda J. (1997): Sbírka mechorostů Rudolfa Leidolfa. – Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 51: 78–79. 
Duda J. & Pilous Z. (1997): Mechorosty Štramberka a okolí - 1. – Časopis Slezského zemského muzea, série A, Vědy přírodní 46: 209–218. 
Duda J., Opravil E. & Šula B. (1997): Zajímavé druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 6. – Časopis Slezského zemského muzea, série A, Vědy přírodní 46: 159–168.
Duda J., Opravil E. & Šula B. (1997): Zajímavé druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 7. – Časopis Slezského zemského muzea, série A, Vědy přírodní 46: 225–234.
Kašparová M. (1997): Gustav Adolf Říčan 130 let od narození. – Zpravodaj Okresního vlastivědného muzea ve Vsetíně 1997: 67.
Mikoláš V. (1997): Microrrhinum litorale (BERNH. ex WILLD.) SPETA, a new species in the flora of Slovakia and Czech Republic. – Thaiszia – Journal of Botany 7: 41–50.  
Plášek V. (1997): Příspěvek k bryoflóře vápencových skalek v údolí Říčky u Ochozu (Česká republika). – Časopis Slezského zemského muzea, série A, Vědy přírodní 46: 200–202.
Plášek V. (1997): The occurrence of the gemmae in liverwort Cephalozia bicuspidata (L.) Dum. – Časopis Slezského zemského muzea, série A, Vědy přírodní 46: 197–199.
Sedláčková M. (1997): Z historie a současnosti květeny a vegetace Kotouče u Štramberka. – Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 51: 72–77. 
Skalická A. (1997): Celastraceae R. Br. – jesencovité. – In: Slavík B. [ed.], Květena České republiky 5: 432–435, Academia, Praha.
Skalická A. (1997): Rhus L. – škumpa. – In: Slavík B. [ed.], Květena České republiky 5: 142–144, Academia, Praha.
Slavík B. [ed.] (1997): Květena České republiky 5. – Academia, Praha.
Soldán Z. (1997): Česká a slovenská bryologická bibliografie IX. – Bryonora 19: 22–26. 
Štěpánek J. & Holub J. (1997): Dipsacus L. – štětka. – In: Slavík B. [ed.], Květena České republiky 5: 533–534, Academia, Praha.
Švendová K. (1997): Chráněné rostliny okresu Karviná. – Těšínsko 40/1: 27–28. 

1996

Danihelka J. & Grulich V. (1996): Nástin floristické a geobotanické bibliografie nejjižnější Moravy. – Zprávy České botanické společnosti 31, Příloha 1996/1: 87–125.
Danihelka J. & Grulich V. [eds] (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). – Zprávy České botanické společnosti 31, Příloha 1996/1: 1–86.
Duda J. (1996): Poznámky k respektování bryologické literatury. – Bryonora 18: 19–20. 
Kovář P., Jirásek J. & Grundová H. [red.] (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11. - 17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2. - 10. 7. 1970). – Zprávy České botanické společnosti 31, Příloha 1996/2: 3–74.
Sedláčková M. (1996): Poznámky k ohroženým rostlinám v okrese Nový Jičín. – Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 50: 45–54. 

1995

Dančák M. (1995): Teplomilné rostliny v povodí Ratibořky. – Zpravodaj Okresního vlastivědného muzea ve Vsetíně 1995: 28–29.
Duda J., Opravil E. & Šula B. (1995): Chráněné a ohrožené druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 6. – Časopis Slezského zemského muzea, série A, Vědy přírodní 44: 63–74.
Duda J., Opravil E. & Šula B. (1995): Chráněné a ohrožené druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 7. – Časopis Slezského zemského muzea, série A, Vědy přírodní 44: 111–122.
Hrnčiřík J. (1995): Houby v lesních rezervacích Vsetínska. – Zpravodaj Okresního vlastivědného muzea ve Vsetíně 1995: 20–23. 
Kašparová M. (1995): František Gogela - botanik, sběratel a badatel. – Zpravodaj Okresního vlastivědného muzea ve Vsetíně 1995: 41–42.
Kašparová M. (1995): Inventarizační průzkum mokřadu Podlízaná v KÚ Horní Bečva. – Zpravodaj Okresního vlastivědného muzea ve Vsetíně 1995: 14–16.
Kašparová M. (1995): Mechy rašeliníkové ve sbírkách Okresního vlastivědného muzea Vsetín. – Zpravodaj Okresního vlastivědného muzea ve Vsetíně 1995: 17–19.
Kovanda M. & Kavalcová V. (1995): Dobromysl obecná, Origanum vulgare L., ve Velké kotlině v Hrubém Jeseníku. – Časopis Slezského zemského muzea, série A, Vědy přírodní 44: 91–95.
Kubát K. (1995): Trifolium L. – jetel. – In: Slavík B. [ed.], Květena České republiky 4: 462–481, Academia, Praha. 
Kyslingrová D. (1995): Šafrán bělokvětý (Crocus albiflorus Kit. ex Schult.) v Lačnově na Sucháčkových pasekách. – Zpravodaj Okresního vlastivědného muzea ve Vsetíně 1995: 24–25.
Opravil E. (1995): RNDr. Josef Duda, CSc. - 70 let. – Časopis Slezského zemského muzea, série A, Vědy přírodní 44: 88.
Pavelka J. (1995): Nové nálezy vzácných taxonů rostlin na Vsetínsku. – Zpravodaj Okresního vlastivědného muzea ve Vsetíně 1995: 26.
Pavelka J. (1995): Pcháč bezlodyžný (Cirsium acaule Scop.) na Vsetínsku. – Zpravodaj Okresního vlastivědného muzea ve Vsetíně 1995: 27–28.
Přikryl V. (1995): Věkovitý strom javor polní neboli babyka (Acer campestre L.) u Lačnova, okres Vsetín. – Zpravodaj Okresního vlastivědného muzea ve Vsetíně 1995: 40–41.
Skalický V. (1995): Agrimonia L. – řepík. – In: Slavík B. [ed.], Květena České republiky 4: 233–238, Academia, Praha. 
Slavík B. [ed.] (1995): Květena České republiky 4. – Academia, Praha.
Sobotková V. (1995): Floristický a fytocenologický výzkum rudiště v Třinci. – Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitas Ostraviensis. Biologica-Ecologica 3: 7–16. 
Váňa J. (1995): Josef Duda (* 19.3.1925). – Bryonora 15: 13–14.
Váňa J. (1995): K sedmdesátinám RNDr. Josefa Dudy, CSc. – Preslia 67: 71–74.
Velička M. (1995): Introdukce a stav Metasequoia glyptostroboides Hu et Cheng (Taxodiaceae) na severní Moravě. – Časopis Slezského zemského muzea, série A, Vědy přírodní 44: 75–87.

1994

Duda J., Opravil E. & Šula B. (1994): Chráněné a ohrožené druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 3. – Časopis Slezského zemského muzea, série A, Vědy přírodní 43: 45–56.
Duda J., Opravil E. & Šula B. (1994): Chráněné a ohrožené druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 4. – Časopis Slezského zemského muzea, série A, Vědy přírodní 43: 113–127.
Duda J., Opravil E. & Šula B. (1994): Chráněné a ohrožené druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 5. – Časopis Slezského zemského muzea, série A, Vědy přírodní 43: 263–275.
Trávníček B. & Trávníčková V. (1994): Floristické poměry ostrůvků teplomilné vegetace v území SZ od Prostějova. – Preslia 66: 61–84. 

1993

Deyl Č. (1993): Suchá louka u pevnůstky jižně od opuštěného vápencového kamenolomu severně od Branné. – Ms. [Depon. in: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Olomoucko, Olomouc].
Deyl Č. (1993): Vápencový kopeček s vnitřním opuštěným vápencovým kamenolomem sev. od Branné. – Ms. [Depon. in: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Olomoucko, Olomouc].
Duda J., Opravil E. & Šula B. (1993): Chráněné a ohrožené druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 1. – Časopis Slezského zemského muzea, série A, Vědy přírodní 42: 31–42.
Duda J., Opravil E. & Šula B. (1993): Chráněné a ohrožené druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 2. – Časopis Slezského zemského muzea, série A, Vědy přírodní 42: 137–152.

1992

Dvořáková M. (1992): Lepidium L. – řeřicha. – In: Hejný S. & Slavík B. [eds], Květena České republiky 3: 185–194, Academia, Praha. 
Hejný S. & Slavík B. [eds] (1992): Květena České republiky 3. – Academia, Praha.
Homola T. (1992): Flóra železničního uzlu Olomouc. – Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 269: 11–23.
Chrtek J. (1992): Draba L. – chudina. – In: Hejný S. & Slavík B. [eds], Květena České republiky 3: 152–155, Academia, Praha. 
Mlčochová O. (1992): Zajímavosti z květeny okolí Nového Jičína. – Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 49: 73–78. 
Smejkal M. (1992): Lobularia Desv. – tařicovka. – In: Hejný S. & Slavík B. [eds], Květena České republiky 3: 149–150, Academia, Praha. 
Šula B. (1992): Josef Otruba a Heinrich Laus olomoučtí botanikové první poloviny 20. století. – Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 269: 50–51.
Tlusták V. (1992): Floristické nálezy z Olomouce. – Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 269: 51–52.

1991

Deyl Č. (1991): Hanušovický vrch /635 m n.m./. – Ms. [Depon. in: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Olomoucko, Olomouc]. 
Kouřilová D. & Opravil E. (1991): Vikštejn památky a příroda. – Okresní úřad v Opavě, Opava.
Opravil E. (1991): Příroda. – In: Kouřilová D. & Opravil E., Vikštejn památky a příroda: 6–17, Okresní úřad v Opavě, Opava.

1990

Drlík M. (1990): Staré stromy v obci Bernartice n. O. – Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 46: 42–44.
Hejný S. & Slavík B. [eds] (1990): Květena České republiky 2. – Academia, Praha.
Chrtek J. (1990): Reynoutria Houtt. – křídlatka. – In: Hejný S. & Slavík B. [eds], Květena České republiky 2: 362–366, Academia, Praha. 
Mlčochová O. (1990): Floristický průzkum vyšších rostlin na území jižně od Nového Jičína /se zaměřením na chráněné druhy/. – Ms. [Depon. in: Knihovna Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti]. 
Páleníková I. (1990): Chráněný přírodní výtvor Pod Hukvaldskou oborou. Inventarizační průzkum botanický dle metodiky SÚPPOP z r. 1973. – Ms. [Depon. in: Ústřední seznam ochrany přírody, Praha].
Sutorý K. (1990): Sagina L. – úrazník. – In: Hejný S. & Slavík B. [eds], Květena České republiky 2: 109–112, Academia, Praha. 

1989

Černý A. (1989): Parazitické dřevokazné houby. – Státní zemědělské nakladatelství, Praha. 
Duda J. (1989): Nejstarší botanické informace o Hrubém Jeseníku. – Vlastivědné listy 15/1: 14.
Hradílek Z. (1989): Bublinatka jižní (Utricularia australis R. Br.) u Přerova. – Zprávy Krajského vlastivědného muzea v Olomouci 259: 25–27. 
Opravil E. (1989): Zlatá lípa u Guntramovic. – Vlastivědné listy 15/2: 38.
Sedláčková M. (1989): O návrhu chráněné oblasti Poodří. – Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 44: 62–70. 
Tlusták V. (1989): Přehled neofyt Olomouce. – Zprávy Krajského vlastivědného muzea v Olomouci 259: 28–30. 
Tlusták V. (1989): Ruderální společenstva Olomouce I. Bidentetea tripartiti. – Zprávy Krajského vlastivědného muzea v Olomouci 259: 1–16. 

1988

Bednář V. (1988): Ing. Čestmír Deyl – 60 let. – Zprávy Krajského vlastivědného muzea v Olomouci 253: 39.
Duda J. & Váňa J. (1988): Rozšíření játrovek v Československu – LII. – Časopis Slezského muzea, série A, Vědy přírodní 37: 97–113. 
Frank M. (1988): 30 let Arboreta Nový Dvůr 1958 - 1988. – Vlastivědné listy 14/2: 37–40.
Grulich V. & Zmrhalová M. (1988): Ostřice skalní (Carex rupestris All.) v Hrubém Jeseníku. – Časopis Slezského muzea, série A, Vědy přírodní 37: 161–167. 
Hejný S. & Slavík B. [eds] (1988): Květena České socialistické republiky 1. – Academia, Praha.
Opravil E. (1988): Koukol polní kdysi a dnes. – Vlastivědné listy 14/1: 37–38.
Sedláčková M. (1988): Zajímavá lokalita na Domorazu. – Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 42: 62–63. 
Simančík F. (1988): Indukcia krátkodobej dormancie u semien Prunus laurocerasus L. striedavými teplotami stratifikácie a giberelínom. – Časopis Slezského muzea, série A, Vědy přírodní 37: 183–189. 
Skalický V. (1988): Regionálně fytogeografické členění. – In: Hejný S. & Slavík B. [eds], Květena České socialistické republiky 1: 103–121, Academia, Praha.

1987

Opravil E. (1987): Ochrana genofondu. – Vlastivědné listy 13/2: 43–44.
Opravil E. (1987): Středověké dřevo z Bruntálska. – Vlastivědné listy 13/2: 40–41.
Sedláčková M. (1987): Botanické sbírky Okresního vlastivědného muzea v Novém Jičíně. – Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 39: 70–71.
Sedláčková M. (1987): K výskytu vzácnějších rostlin v okolí Fulneku. – Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 40: 58–62. 
Sedláčková M. (1987): Zajímavé rostliny Frenštátské kotliny. – Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 39: 63–70. 

1986

Duda J. (1986): RNDr. František Krkavec in memoriam. – Vlastivědné listy 12/1: 42.
Opravil E. (1986): 6500 let rdesna ptačího u nás. – Vlastivědné listy 12/2: 36–37.
Opravil E. (1986): Pouva řepňolistá v našem kraji. – Vlastivědné listy 12/2: 37–38.
Purkyňová E. (1986): Vzácný nález fosilní cykasové rostliny od Rychaltic. – Vlastivědné listy 12/1: 41.
Sedláčková M. (1986): K výskytu vzácnějších polních plevelů na Novojičínsku. – Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 38: 61–69. 
Švendová K. (1986): Emil Burša zemřel (21. 1. 1926 – 3. 4. 1986). – Těšínsko 29/3: 30. 
Tříska J. (1986): RNDr. Jaroslav Veselý 5. 4. 1906–28. 8. 1985. – Preslia 58: 173–174. 

1985

Opravil E. (1985): K šedesátinám dr. Josefa Dudy. – Vlastivědné listy 11/1: 38–39.
Opravil E. (1985): Nález fíkovníku z barokní Olomouce. – Vlastivědné listy 11/2: 42–43.
Sedláčková M. (1985): Květena okolí obce Hůrky. – Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 36: 59–67. 
Šula B. (1985): Josef Duda – 60 let. – Časopis Slezského muzea, série A, Vědy přírodní 34: 95–96.
Váňa J. (1985): RNDr. Josef Duda, CSc. – 60 let. – Preslia 57: 180–190.

1984

Duda J. (1984): K počátkům botanické práce na Opavsku. – Vlastivědné listy 10/1: 26–27.
Jehlík V. (1984): Artemisia biennis v Československu. – Preslia 56: 319–328. 
Kotlaba F. (1984): Zeměpisné rozšíření a ekologie chorošů /Polyporales s.l./ v Československu. – Academia, Praha.
Opravil E. (1984): Klíčení starých semen blínu černého v Opavě. – Vlastivědné listy 10/1: 41–42.
Opravil E. (1984): Nález plodů konopě z doby hradištní v Olomouci. – Vlastivědné listy 10/1: 28.
Opravil E. (1984): Netýkavka žláznatá příležitostný polní plevel. – Vlastivědné listy 10/2: 34–35.
Sedláčková M. (1984): K výskytu hořečku brvitého na Novojičínsku (Gentianopsis ciliata /L./ Ma). – Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 33: 45–53. 
Sedláčková M. (1984): Vegetace lesa „Bažantnice“ u Studénky nad Odrou. – Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 34: 59–64.

1983

Buchar J. (1983): Zoogeografie. – Státní pedagogické nakladatelství, Praha. 
Čulíková V. & Opravil E. (1983): Zaniklé plevelné společenství u Opavy. – Vlastivědné listy 9/2: 38–39.
Duda J. (1983): Ing. Zdeněk Kříž, CSc. 6. 3. 1933 – 20. 12. 1982. – Preslia 55: 375–376. 
Duda J. (1983): Játrovky Nízkého Jeseníku a přilehlých území. – Časopis Slezského muzea, série A, Vědy přírodní 32: 257–269.
Duda J. & Váňa J. (1983): Rozšíření játrovek v Československu – XXXVI. – Časopis Slezského muzea, série A, Vědy přírodní 32: 23–35.
Duda J. & Váňa J. (1983): Rozšíření játrovek v Československu – XXXVII. – Časopis Slezského muzea, série A, Vědy přírodní 32: 97–110.
Duda J. & Váňa J. (1983): Rozšíření játrovek v Československu – XXXVIII. – Časopis Slezského muzea, série A, Vědy přírodní 32: 215–231.
Foukal L. (1983): Chráněné stromy v okrese Přerov. Přerovsko. – Okresní vlastivědné muzeum J. A. Komenského v Přerově, Přerov.
Frank M. (1983): Mezidruhový kříženec rodu Eleutherococcus (Maxim.) (Acanthopanax Miq.). – Časopis Slezského muzea, série A, Vědy přírodní 32: 181–190.
Knobloch E. (1983): Ojedinělé rostlinné nálezy z badenu na Opavsku. – Časopis Slezského muzea, série A, Vědy přírodní 32: 243–244.
Krkavec F. (1983): Zemřel Ing. Zdeněk Kříž, CSc. (* 6. března 1933, † 20. prosince 1982). – Časopis Slezského muzea, série A, Vědy přírodní 32: 93–96.
Mottl J. (1983): Zakládání břehových a doprovodných porostů vodních toků v Severomoravském kraji. – Časopis Slezského muzea, série A, Vědy přírodní 32: 245–256.
Opravil E. (1983): Habr obecný (Carpinus betulus L.) v československém kvartéru. – Časopis Slezského muzea, série A, Vědy přírodní 32: 67–82.
Opravil E. (1983): Ke květeně hradních zřícenin. – Vlastivědné listy 9/2: 43–44.
Purkyňová E. (1983): Nové nálezy spodnokřídových rostlin v těšínsko-hradišťském souvrství Západních Karpat na severní Moravě. – Časopis Slezského muzea, série A, Vědy přírodní 32: 57–65.
Purkyňová E. (1983): Příspěvek k poznání megaflór sloje Prokop v hornoslezské černouhelné pánvi. – Časopis Slezského muzea, série A, Vědy přírodní 32: 285–288.
Sedláčková M. (1983): Hrabětický les - zajímavá botanická lokalita na Novojičínsku. – Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 31: 64–67. 
Sedláčková M. (1983): Nutnost ochrany ohrožené květeny na Novojičínsku. – Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 31: 54–64. 
Smejkal M. & Vicherek J. (1983): RNDr. Valentin Pospíšil, CSc. – 70 let. – Preslia 55: 181–183. 

1982

Balhar R. (1982): Soupis dřevin v ohrožené státní přírodní rezervaci Loucké rybníky. – Přírodovědecký sborník 26: 85–90.
Frank M. (1982): František Krkavec šedesátiletý. – Vlastivědné listy 8/2: 41–42.
Klášterský I., Hrabětová-Uhrová A. & Duda J. (1982): Dějiny floristického výzkumu v Čechách, na Moravě a ve Slezsku I. – Severočeskou přírodou , Příloha 1982/1: 1–242.
Krkavec F. (1982): Evidence sbírek v botanických zahradách. Konference čs. botanických zahrad v Opavě. – Vlastivědné listy 8/2: 36.
Kuthan J. (1982): Poznámky k sběrům vzácných a zajímavých makromycetů na území města Ostravy. – Přírodovědecký sborník 26: 153–166.
Kyselá M. (1982): Floristická charakteristika navrhované chráněné lokality na katastru obce Veřovice. – Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 29: 52–59. 
Lednický V. (1982): Fenologie ovocných dřevin. – Vlastivědné listy 8/2: 30–34.
Lukášová E. (1982): Pionýrská rezervace v okrese Nový Jičín. – Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 30: 66–68.
Opravil E. (1982): RNDr. František Krkavec – 60 let. – Preslia 54: 283–284. 
Opravil E. (1982): Vzácný výskyt štěničníku paprskujícího v Opavě. – Vlastivědné listy 8/1: 39.
Opravil E. (1982): Zemřela významná moravská botanička Anežka Hrabětová-Uhrová. – Vlastivědné listy 8/2: 43.
Opravil E. (1982): Zplanělá klejicha. – Vlastivědné listy 8/2: 38–39.
Opravil E. & Purkyňová E. (1982): O kulmu v Severomoravském kraji. – Vlastivědné listy 8/1: 39–31.
Sedláčková M. (1982): Ohrožené rostliny okresu Nový Jičín. – Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 29: 43–52. 
Sedláčková M. (1982): Příspěvek ke květeně okolí Frenštátu p. R. a Trojanovic. – Přírodovědecký sborník 26: 137–151.
Smejkal M. (1982): Josef Dvořák 18. 3. 1913 – 7. 3. 1981. – Preslia 54: 381–383. 
Strnadel D. (1982): Vegetační pokryv mezí v Trojanovicích. – Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 30: 60–63. 
Šef (1982): Jubileum Emanuela Opravila. – Vlastivědné listy 8/2: 40.
Špaček J. (1982): RNDr. Anežka Hrabětová-Uhrová, CSc. 5. 9. 1900 – 4. 5. 1981. – Preslia 54: 379–380. 
Švendová K. (1982): Floristický výzkum rybniční oblasti v Karviné IX – Loukách nad Olší. – Přírodovědecký sborník 26: 61–84.

1981

Čeřovský J. (1981): K pětasedmdesátinám Jaroslava Veselého. – Památky a příroda 5/1981: 313. 
Čeřovský J. (1981): K pětasedmdesátinám Jaroslava Veselého. – Památky a příroda 5/1981: 313.
Kříž Z. (1981): Botanický seminář v Olomouci. – Zprávy Československé botanické společnosti 16: 80.
Lukášová E. (1981): Chráněné přírodní výtvory a chráněné přírodní památky v okrese Nový Jičín. – Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 27: 53–57. 
Musil J. V. (1981): Význačné a staré stromy v Holčovicích. – Vlastivědné listy 7/1: 39–39.
Musilová I. & Teterová I. (1981): Inventarizační průzkum vegetace lokality Brus v katastru obce Stařechovice, okres Prostějov. – Ms. [Depon. in: knihovna ZO CSOP Hořepník, Prostějov]. 
Opravil E. (1981): Křoviny v naší krajině. – Vlastivědné listy 7/2: 30–31.
Opravil E. (1981): Lopuch. – Vlastivědné listy 7/1: 40–41.
Opravil E. (1981): Rozrazil niťovitý v Opavě. – Vlastivědné listy 7/2: 42.
Smejkal M. (1981): Komentovaný katalog moravské flóry. – Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Brno.
Svoboda A. M. (1981): Introdukce okrasných listnatých dřevin. – Studie ČSAV 12: 1–175. 

1980

Duda J. (1980): Zajímavá botanická lokalita u Bernartic nad Odrou. – Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 25: 69–70. 
Foukal L. & Navrátilová D. (1980): Chráněné stromy v okrese Přerov. Hranicko. – Okresní vlastivědné muzeum J. A. Komenského v Přerově, Přerov.
Opravil E. (1980): Ovocná školka zámeckého zahradnictví ve Fulneku a její katalog. – Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 26: 43–53. 
Pospíšil V. (1980): RNDr. Bohumil Šula – 60 let. – Preslia 52: 279–282.
Speta F. (1980): Die Gattungen Chaenorhinum (DC.) Reichenb. und Microrrhinum (Endl.) Fourr. im östlichen Teil ihrer Areale (Balkan bis Indien). – Stapfia 7: 1–72.  

1979

Duda J. (1979): Mech Schistostega pennata (Hedw.) Web. et Mohr v Oderských vrších. – Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 23: 62–63. 
Duda J. (1979): Rašelinné louky Kudlačena (Horní Bečva, okres Vsetín). – Zprávy Krajského vlastivědného muzea v Olomouci 201: 14–20.
Hejný S. (1979): RNDr. František Grüll, CSc. – 60 let. – Preslia 51: 377–379. 
Hubáček J. (1979): Příspěvek k zoocecidiologickému výzkumu na Uhersko-hradišťsku. – Zprávy Vlastivědného ústavu v Olomouci 197: 1–19.
Chaloupka F. (1979): K nedožitým devadesátinám Josefa Otruby. – Zprávy Krajského vlastivědného muzea v Olomouci 201: 26–30.
Kyselá M. (1979): Floristická charakteristika návrhu chráněného přírodního výtvoru "Prameny Zrzávky". – Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 24: 59–65. 
Opravil E. (1979): Etnografické poznámky v Kolenatiho květeně Hrubého Jeseníku. – Zprávy Vlastivědného ústavu v Olomouci 197: 25–29.
Pospíšil V. & Šula B. (1979): Památce moravského botanika F. Webra. – Zprávy Vlastivědného ústavu v Olomouci 197: 29–31.

1978

A. H. [= Hájková A.] (1978): Botanik Zdeněk Kilián 80letý. – Těšínsko 21/4: 5–7. 
Foukal L. (1978): Zámecký park Veselíčko. – Okresní vlastivědné muzeum J. A. Komenského v Přerově, Přerov.
Sedláčková M. (1978): Floristické poznámky k výskytu mečíku střechovitého (Gladiolus imbricatus L.) ve Frenštátské kotlině. – Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 22: 59–68. 
Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. [red.] (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.–13.7.1975. – Práce a studie Okresního vlastivědného muzea ve Frýdku-Místku 3: 1–246.

1977

Hájková A. (1977): Fytogeografická studie komplexu Lysé hory. – Práce a studie 1: 1–98. 
Kupka J. (1977): Mykologické poznámky – 1976. – Zprávy Vlastivědného ústavu v Olomouci 185: 1–3. 
Lukášová E. (1977): Příspěvek k poznání rozšíření xerotermní vegetace v jihovýchodní části Moravské brány. – Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 20: 59–67. 
Sedláčková M. (1977): Dokumentace výskytu chráněných druhů rostlin v okrese Nový Jičín. – Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 19: 56–71. 
Zemánková J. & Pospíšil V. (1977): Mechorosty přírodní rezervace Smrdutá v Hostýnských horách. – Zprávy Vlastivědného ústavu v Olomouci 185: 3–6.  

1976

Burša E. (1976): Zeleň města Havířova. – Těšínsko 19/3: 21–25. 
Čvančara A. (1976): Floristické poměry severovýchodní části Ralské pahorkatiny I. – Sborník Severočeského musea, Přírodní vědy 8: 3–50. 
Duda J. & Váňa J. (1976): Die Verbreitung der Lebermoose in der Tschechoslowakei – XIX. – Časopis Slezského muzea, série A, Vědy přírodní 25: 27–50.
Jarnot O. (1976): Některá lidová pojmenování hub na Těšínsku. – Těšínsko 19/2: 15–16. 
Sedláčková M. (1976): Výstava chráněných druhů rostlin. – Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 18: 73–74.

1975

Burša E. (1975): Nová lokalita česneku hadího (Allium victoriale L.) na Těšínsku. – Těšínsko 18/1: 23. 
Burša E. (1975): Příspěvek k poznání květeny Havířova. – Těšínsko 18/3: 26–29. 
Jarnot O. (1975): Neobvyklý lidový název plevele. – Těšínsko 18/2: 34. 
Kuthan J. (1975): Zpráva o mykologickém průzkumu prováděném v roce 1974 v chráněných územích ČSR. – Ms. [Depon. in: Ústřední seznam ochrany přírody, Praha]. 
Sedláčková M. (1975): Květena Starojického kopce. – Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 15: 63–64. 
Sedláčková M. (1975): Vegetační poměry přírodní rezervace Trojačka. – Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 16: 61–65. 

1974

Duda J. (1974): Játrovky pískovcových skal Českého ráje. – Sborník Severočeského musea, Přírodní vědy 6: 47–50. 
Duda J. (1974): Poznámky k fytogeografickému členění severní Moravy a Slezska. – Zprávy Vlastivědného ústavu v Olomouci 169: 25–27. 
Kolbek J. & Petříček V. (1974): Vegetace Bobří soutěsky a její vztah k povodí Dolní Ploučnice. – Sborník Severočeského musea, Přírodní vědy 6: 3–45. 
Kupka J. (1974): Mykologické poznámky z r. 1974. – Zprávy Vlastivědného ústavu v Olomouci 169: 27. 
Pokluda L. (1974): Bryoflora krasového území Drahanské vrchoviny mezi Mladčí a Konicí. – Zprávy Vlastivědného ústavu v Olomouci 169: 10–25. 
Sedláčková M. (1974): K charakteristice bukových lesů chráněné krajinné oblasti Beskyd v okrese Nový Jičín. – Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 14: 65–69. 
Šula B. & Duda J. (1974): Květena při horním toku řeky Odry. – Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 14: 60–65. 

1973

Deyl Č. (1973): Příspěvek ke květeně širšího okolí Olomouce. – Zprávy Československé botanické společnosti 8: 96–108.  
Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1973): Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS Valašské Klobouky – 1973. – Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody - Brno, Brno. 
Sedláčková M. (1973): Chráněné druhy plavuní v Oderských vrších. – Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 13: 58–62. 
Sedláčková M. (1973): Příspěvek k poznání vegetačních poměrů v okolí Fulneka. – Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 12: 41–58. 
Slavík B. (1973): Rozšíření violky dvoukvěté (Viola biflora L.) v povodí Jizery se zvláštním zřetelem na výskyt v nižších polohách. – Sborník Severočeského musea, Přírodní vědy 5: 3–11. 

1972

Kilián Z. (1972): Příspěvek ke květeně hald na Ostravsku. – Přírodovědecký sborník 25: 265–266. 
Kuthan J. (1972): Makromycety sbírané na povrchu a v nejbližším okolí dolu Jan Šverma v Ostravě. – Přírodovědecký sborník 25: 183–190.
Sedláčková M. (1972): Přírodní rezervace okresu Nový Jičín. – Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 8–9: 46–52. 
Sofron J. (1972): Příspěvek k biologii plevelů v obilninách. – Sborník Severočeského musea, Přírodní vědy 4: 97–109. 
Sýkora T. (1972): Grafické hodnocení fytocenologických tabulek. – Sborník Severočeského musea, Přírodní vědy 4: 111–118. 
Sýkora T. (1972): Příspěvek k vegetaci skupiny Klíče v Lužických horách. – Sborník Severočeského musea, Přírodní vědy 4: 53–96. 
Tomandl M. (1972): Příspěvek k výskytu jedle (Abies alba Mill.) na Růžovském vrchu u Děčína. – Sborník Severočeského musea, Přírodní vědy 4: 119–121. 

1971

Hošek E. (1971): Estetika jako jedna z funkcí lesa v minulosti a budoucnosti se zvláštním zřetelem na poměry v Jeseníkách. – Campanula – Sborník Chráněné krajinné oblasti Jeseníky 2: 101–117.
Jeník J. (1971): Příčiny druhového bohatství Velké kotliny v Hrubém Jeseníku. – Campanula – Sborník Chráněné krajinné oblasti Jeseníky 2: 25–30.
Krkavec F. (1971): K rozšíření některých druhů rodu Salix (L.) v Hrubém Jeseníku. – Campanula – Sborník Chráněné krajinné oblasti Jeseníky 2: 41–45.
Kříž Z. (1971): Významné parky Severomoravského kraje. – Profil, Ostrava.
Kříž Z. (1971): Zámecké parky okresu Šumperk. – Vlastivědný ústav v Šumperku, Šumperk. 
Kuthan J. (1971): Zajímavý výskyt sírovce žlutooranžového - Laetiporus sulphureus (Bull. ex Fr.) Bond. et Sing. na smrcích v reservacích oblasti Pradědu. – Campanula – Sborník Chráněné krajinné oblasti Jeseníky 2: 155–157.
Pospíšil V. (1971): JUDr. Václav Skřivánek 1. 10. 1896–9. 1. 1971. – Preslia 43: 377–378. 
Rejmánek M., Sýkora T. & Štursa J. (1971): Fytocenologické poznámky k vegetaci Hrubého Jeseníku. – Campanula – Sborník Chráněné krajinné oblasti Jeseníky 2: 31–39.
Slavík B. (1971): Metodika síťového mapování ve vztahu k připravovanému fytogeografickému atlasu ČSR. – Zprávy Československé botanické společnosti 6: 55–63.  
Tichý J. (1971): Rekonstrukce některých složek přírodních geobiocenóz jako podklad pro ochranu a tvorbu krajiny. – Campanula – Sborník Chráněné krajinné oblasti Jeseníky 2: 119–144.

1970

Balabán K. & Kotlaba F. (1970): Atlas dřevokazných hub. – Státní zemědělské nakladatelství, Praha. 
Duda J. (1970): Botanická exkurze na Králický Sněžník. – Informace Slezského muzea v Opavě 6: 12–13.
Duda J. (1970): Cyklus botanických přednášek. – Informace Slezského muzea v Opavě 4: 22.
Duda J. (1970): Míšenec kyčelnice devítilisté a kyčelnice žláznaté na Bílovecku. – Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 5: 39–40. 
Duda J. & Váňa J. (1970): Die Verbreitung der Lebermoose in der Tschechoslowakei – VII. – Časopis Vlastivědné společnosti muzejní v Olomouci 60: 17–30. 
Klášterský I., Hrabětová A. & Duda J. (1970): Botanikové na českém a moravskoslezském území od nejstarších dob. – Zprávy Československé společnosti pro dějiny věd a techniky 14–15: 1–213.

1969

Kříž Z. (1969): Floristický kurs Severomoravské pobočky ČSBS. – Informace Slezského muzea v Opavě 2: 18–19.
Velička M. (1969): O konferenci československých botanických zahrad. – Informace Slezského muzea v Opavě 2: 16–17.

1968

Deyl Č. (1968): Carex pediformis C. A. Mayer u Náměšti na Hané. – Zprávy Československé botanické společnosti 3: 144–147.  
Kilián Z. (1968): Vegetace plošiny nižší svahové haldy Dolu Trojice ve Slezské Ostravě. – Přírodovědecký sborník 24: 220–222. 
Krkavec F. (1968): Rod Salix L. a jeho rozšíření v jesenické oblasti. – Ms. – Kandidátská práce. [Depon. in: Slezské zemské muzeum, Opava].
Krkavec F. (1968): Vrby sekce Capreae Dumort. na Ostravsku. – Přírodovědecký sborník 24: 121–128.
Kroutilík V. (1968): Nositelům pokroku přírodovědeckého poznání na Ostravsku. – Přírodovědecký sborník 24: 3–15.
Kuthan J. (1968): Makromycety Dolu Jan Šverma v Ostravě. – Přírodovědecký sborník 24: 149–158.
Olšanská E. (1968): Ochrana přírody a přírodního prostředí v Severomoravském kraji. – Přírodovědecký sborník 24: 195–207.
Opravil E. (1968): Beiträge zur Geschichte der Flora und Vegetation mährischen Flussauen. – Přírodovědecký sborník 24: 97–102.
Opravil E. (1968): Rostliny z ostravského středověku – ul. Kostelní a Zeyerova. – Přírodovědecký sborník 24: 216–219.
Tichý J. (1968): Původní lesy na Ostravsku a možnosti pěstování dřevin. – Přírodovědecký sborník 24: 103–120.
Veselský J. (1968): Synusie makromycetů ve společenstvu terrestrických mechů na vybraných hornických a hutnických haldách v Ostravě. – Přírodovědecký sborník 24: 139–148.

1967

Duda J. (1967): Játrovky Wünschovy sbírky v Severočeském museu. – Sborník Severočeského musea, Přírodní vědy 3: 29–35.
Jehlík V. (1967): Příspěvek k poznání synantropní květeny Jablonecka. – Sborník Severočeského musea, Přírodní vědy 3: 77–117.
Krkavec F. (1967): Květena Poodří. – Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 1: 24–28. 
Pilous Z. (1967): Mechy Wünschovy sbírky v Severočeském museu. – Sborník Severočeského musea, Přírodní vědy 3: 37–45.
Pokorný J. & Svoboda A. M. (1967): Arboretum Hrubá Skála. – Sborník Severočeského musea, Přírodní vědy 3: 119–126.
Sýkora T. (1967): Vegetace Ještědského pohoří z hlediska rozšíření přirozených porostů a chráněných rostlin. – Sborník Severočeského musea, Přírodní vědy 3: 51–75.
Sýkora T. (1967): Významnější cévnaté rostliny Wünschova herbáře v Severočeském muzeu. – Sborník Severočeského musea, Přírodní vědy 3: 47–50.

1966

Anonymus (1966): Úvodem k vydávání Zpráv Československé botanické společnosti. – Zprávy Československé botanické společnosti 1: 1–4. 
Čábera A. (1966): Čtvrtý příspěvek ke květeně Humpolecka. – Zprávy Československé botanické společnosti 1: 41–44. 
Gašpierik F. (1966): Floristický obraz súvtoku Kysuce a Váhu. – Zprávy Československé botanické společnosti 1: 44–46. 
Grüll F. (1966): Nové lokality Iva xanthiifolia Nutt. na Moravě. – Preslia 38: 418–419. 
Hadač E. (1966): Černýš český – Melampyrum bohemicum Kern. – Zprávy Československé botanické společnosti 1: 35–37. 
Hadač J. (1966): Dvouzubec listnatý (Bidens frondosus L.) v okolí Pardubic. – Zprávy Československé botanické společnosti 1: 40–41. 
Houfek J. (1966): Mapování rozšíření rostlin v Československu. – Zprávy Československé botanické společnosti 1: 17–32. 
Chrtek J. (1966): Určování druhů z okruhu rdesna ptačího (Polygonum aviculare L.). – Zprávy Československé botanické společnosti 1: 33–35. 
Krkavec F. (1966): Rosnatka okrouhlolistá v Severomoravském kraji. – Ochrana přírody 21/3: 45–46.
Křísa B. (1966): Herbáře cévnatých rostlin na Karlově univerzitě v Praze. – Zprávy Československé botanické společnosti 1: 38–40. 
Procházka F. (1966): Cirsium x ambiguum All. a Cirsium x affine Tausch v Orlických horách. – Zprávy Československé botanické společnosti 1: 32. 
Procházka F. (1966): K problematice chráněných druhů kapraďorostů v Československu. – Ochrana přírody 21/8: 126–127.
Procházka F. (1966): K problematice chráněných druhů kapraďorostů v Československu. – Ochrana přírody 21/9: 141–144.
Skalický V. (1966): Poznámky k určování a sběru československých druhů violek ze sekce Hypocarpae (Viola L. sect. Hypocarpae Godr.). – Zprávy Československé botanické společnosti 1: 4–17. 
Tannert H. (1966): Kuhländler Pflanzennamen: Ein- und vielnamige Pflanzen. – Kuhländler Heimatkalender 9: 108–109. 
Tříska J. (1966): 5. dubna 1966. Životní jubileum RNDr. Jaroslava Veselého. – Ochrana přírody 21/3: 33. 

1965

Duda J. & Váňa J. (1965): Doplněk k výzkumu mechů okolí Štramberka a Nového Jičína. – Časopis Slezského muzea, série A, Vědy přírodní 14: 109–110. 
Kühn F. (1965): Polní plevele Osoblažska. I. část – celková charakteristika. – Časopis Slezského muzea, série A, Vědy přírodní 14: 99–107.
Pospíšil V. (1965): Die Mährische Pforte, eine pflanzengeographische studie 2. – Časopis Moravského musea, Vědy přírodní 50: 129–170. 

1964

Duda J. (1964): Poznámky k některým botanikům slezské oblasti. – In: Duda J. [red.], 150 let Slezského muzea: 87–99, Krajské nakladatelství v Ostravě, Ostrava.
Duda J. (1964): Uctění botanických tradic na Opavsku. – Opavsko 10: 0.
Duda J. [red.] (1964): 150 let Slezského muzea. – Krajské nakladatelství v Ostravě, Ostrava.
Hrabětová-Uhrová A. (1964): Ferdinand Weber–60 let. – Preslia 36: 193–194.
Hrabětová-Uhrová A. (1964): PhDr. František Nábělek – 80 let. – Preslia 36: 311–312.
Krkavec F. & Kilián Z. (1964): Další nálezy rostlin na rudištích Ostravska. – Zprávy Geografického ústavu ČSAV 1964/8 (137-B): 12–13.
Pospíšil V. (1964): Die Mährische Pforte, eine pflanzengeographische studie. – Časopis Moravského musea, Vědy přírodní 49: 103–190. 

1963

Duda J. (1963): Cephaloziella arctica Bryhn et Douin v Československu. – Časopis Slezského muzea, série A, Vědy přírodní 12: 9–10.
Duda J. (1963): Játrovky ve sbárkách československých muzeí. – Časopis Slezského muzea, série A, Vědy přírodní 12: 69–84.
Kilián Z. & Krkavec F. (1963): Několik dalších rostlin z rudišť na Ostravsku. – Zprávy Slezského ústavu ČSAV v Opavě, Přírodní vědy 126-B: 7–10.
Kříž Z. (1963): Staré památné stromy na Opavsku. – Opavsko 7: 4–9.
Lazebníček J. (1963): K výročí Krajského arboreta. – Opavsko 7: 4–5.
Lazebníček J. (1963): Z činnosti severomoravské pobočky Čs. botanické společnosti v r. 1962. – Opavsko 7: 9.
Opravil E. (1963): O zbytcích potravy ze středověkých odpadních jam v Opavě. – Opavsko 7: 20–22.
Velička M. (1963): Nové dřeviny z čeledi vřesovitých v arboretu v Novém Dvoře. – Opavsko 7: 5–8.

1962

Duda J. (1962): Játrovky vrchoviště Hutě pod Smrkem v Beskydách na Moravě. – Časopis Slezského muzea, série A, Vědy přírodní 11: 21–28.
Duda J. (1962): K rozšíření játrovek v Československu II. – Časopis Slezského muzea, série A, Vědy přírodní 11: 65–90.
Duda J. (1962): Odontoschisma elongatum (Lindb.) Evans – nová československá játrovka. – Časopis Slezského muzea, série A, Vědy přírodní 11: 33–34.
Duda J. & Kříž Z. (1962): Dřeviny opavských parků a zahrad – I. – Časopis Slezského muzea, série A, Vědy přírodní 11: 15–19.
Duda J. & Kříž Z. (1962): Dřeviny parkových ploch okresů Přerov a Vsetín. – Časopis Slezského muzea, série C, Dendrologie 1: 13–38.
Charvát F. (1962): Příspěvek ke květeně centrální části Lužických hor. – Sborník Severočeského musea, Přírodní vědy 2: 105–121. 
Jehlík V. (1962): Pěstované javory Frýdlantska. – Sborník Severočeského musea, Přírodní vědy 2: 123–129. 
Jehlík V. (1962): Rozšíření některých plavuní (Urostachys selago (L.) Hert., Lycopodium clavatum L., Lycopodium annotinum L.) v Jizerských horách. – Sborník Severočeského musea, Přírodní vědy 2: 131–139. 
Kilián Z. (1962): Nová lokalita Glyceria declinata Bréb. ve Slezsku. – Přírodovědný časopis slezský 23: 376. 
Kilián Z. & Krkavec F. (1962): Druhý příspěvek k poznání květeny rudišť na Ostravsku. – Přírodovědný časopis slezský 23: 45–50.
Kilián Z. & Krkavec F. (1962): Příspěvek k poznání květeny Frýdecka. – Přírodovědný časopis slezský 23: 325–340.
Neuhäusl R. (1962): Fytocenologický materiál z navrhované státní přírodní reservace na Jezevčím vrchu v Lužických horách. – Sborník Severočeského musea, Přírodní vědy 2: 99–103. 
Nevrlý M. (1962): Topografie živých rašelinišť Jizerských hor. – Sborník Severočeského musea, Přírodní vědy 2: 33–84. 
Opravil E. (1962): Tis červený (Taxus baccata L.) v minulosti Slezska. – Časopis Slezského muzea, série C, Dendrologie 1: 1–11.
Pospíšil V. (1962): Jak pronikaly thermofyty do nitra severozápadních Karpat. – Časopis Moravského musea, Vědy přírodní 47: 69–108. 
Samek V. (1962): Lesy bruntálského panství na počátku 19. století. – Časopis Slezského muzea, série C, Dendrologie 1: 39–51.
Velísek V. (1962): Nová lokalita prhy arniky (Arnica montana L.) na Moravě. – Časopis Slezského muzea, série A, Vědy přírodní 11: 127–132.

1961

Kilián Z. & Krkavec F. (1961): Floristický obraz rudišť na Ostravsku. – Přírodovědný časopis slezský 22: 255–264.
Kříž Z. (1961): Krajské arboretum v Novém Dvoře u Opavy. – Krajské nakladatelství v Ostravě, Ostrava. 
Veselý J. (1961): Plukovník Josef Šourek, sedmdesátník. – Preslia 33: 425–427. 
Zavřel H. (1961): Příspěvek ke květeně okolí Dřevohostic a Všechovic (okres Holešov). – Preslia 33: 69–78.  

1960

Baudyš E. (1960): Zoocecidie Kotouče a okolí – II. – Přírodovědný časopis slezský 21: 565–581. 
Baudyš E. (1960): Zoocecidie Kotouče a okolí I. – Přírodovědný časopis slezský 21: 397–413. 
Futák J. & Domin K. (1960): Bibliografia k flóre ČSR do r. 1952. – Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava.
Kilián Z. (1960): Květena železničních tratí Ostravska. – Přírodovědný časopis slezský 21: 124–125. 
Krkavec F. (1960): Několik zajímavých rostlin na Opavsku. – Přírodovědný časopis slezský 21: 279–282. 
Krkavec F. (1960): Salikologické poměry jihovýchodní části Osoblažska (Slezsko, ČSSR). – Přírodovědný časopis slezský 21: 551–559. 
Krkavec F. & Opravil E. (1960): Dnešní stav lokality tisu (Taxus baccata L.) u Vrbna. – Přírodovědný časopis slezský 21: 392. 
Neuhäusl R. & Vicherek J. (1960): Příspěvek ke květeně a vegetaci severovýchodního obvodu Nízkého Jeseníku. – Přírodovědný časopis slezský 21: 499–510. 
Opravil E. (1960): Některé adventivní rostliny z jižního podhůří Nízkého Jeseníku. – Přírodovědný časopis slezský 21: 414. 
Opravil E. (1960): Paleobotanický rozbor palhaneckých terasových štěrkopísků z Kateřinek u Opavy. – Přírodovědný časopis slezský 21: 385–391. 
Opravil E. (1960): Složení lesů mezi Opavou a Krnovem v mladším holocénu. – Přírodovědný časopis slezský 21: 535–540. 
Smejkal M. (1960): Doc. Dr Josef Jedlička zemřel. – Preslia 32: 267–270. 
Válek B. (1960): Příspěvek k poznání porostů pastevních oblastí ve Slezských Beskydách západně od Jablunkova ve vztahu k půdním vlastnostem. – Přírodovědný časopis slezský 21: 137–151. 
Vicherek J. (1960): Další nálezy vápnomilných rostlin v Hrubém Jeseníku. – Přírodovědný časopis slezský 21: 93–97. 
Vicherek J. (1960): Poznámky ke květeně Slezska II. – Přírodovědný časopis slezský 21: 443–446. 
Zavřel H. (1960): Příspěvek k rozšíření minujícího hmyzu ve Slezsku. – Přírodovědný časopis slezský 21: 25–47. 

1959

Duda J. & Krkavec F. (1959): Rašelinné louky v okolí Březové na Vítkovsku. – Časopis Slezského muzea, série A, Vědy přírodní 8: 11–36. 
Kříž Z. (1959): Krajské arboretum v Novém Dvoře. – Opavsko 1: 13–15.

1956

Kilián Z. & Kilián O. (1956): Zpráva o floristickém průzkumu Těšínska. – Přírodovědecký sborník Ostravského kraje 17: 289–290. 

1955

Kajdoš V. (1955): Z botanické činnosti našeho musea. – Hlasy Okresního musea ve Frenštátě p. R. 1: 3.

1954

Kajdoš V. (1954): K botanickému výzkumu Frenštátska. – Hlasy Okresního musea ve Frenštátě p. R. 2: 0.
Pospíšil V. (1954): Nástin vegetace přírodních reservací u Hranic a jejich geobotanický význam. – Ochrana přírody 9/6: 165–168. 
Šula B. (1954): Zemřel Josef Otruba. – Sborník SLUKO 1: 99–101.

1953

Jedlička J. (1953): Příspěvek k poznání mechorostů Kotouče u Štramberka a okolí. – Přírodovědecký sborník Ostravského kraje 14: 333–367. 

1952

Hejtmánek M. (1952): Isolace lišejníkové houby a její pěstění v čisté kultuře. – Přírodovědecký sborník Ostravského kraje 13: 122–128.
Kousal K. (1952): Nálezy hvězdic Geastrum Pers. na Ostravsku v r. 1951. – Přírodovědecký sborník Ostravského kraje 13: 273–274.
Kousal K. (1952): První výskyt draslavce hadincovitého (Helminthia echioides Gaertn.) ve Slezsku. – Přírodovědecký sborník Ostravského kraje 13: 274–277.
Nováková Z. & Řezníčková E. (1952): Zpráva o botanickém průzkumu jihovýchodní části Rychlebských hor od Dolní Lípové k Supíkovicím. – Přírodovědecký sborník Ostravského kraje 13: 289–290.
Velecký A. (1952): Proměnlivost borůvky. – Přírodovědecký sborník Ostravského kraje 13: 290.
Vincent G. (1952): Lesní obnova na Hrubém Jeseníku. – Přírodovědecký sborník Ostravského kraje 13: 81–112.
Zacha V. (1952): Parasitické houby na travosemenných kulturách – I. – Přírodovědecký sborník Ostravského kraje 13: 129–134.

1950

Duda J. (1950): Beskydská vrchoviště a rašelinné louky. – Přírodovědecký sborník Ostravského kraje 11: 66–92.
Duda J. (1950): Bryologický příspěvek. – Přírodovědecký sborník Ostravského kraje 11: 185–187.
Duda J. (1950): Výsledek bryologického výzkumu Slezska I. – Přírodovědecký sborník Ostravského kraje 11: 327–337.
Jedlička J. (1950): Leiocolea bantryensis (HOOKER) JÖRG. v Jeseníkách. – Přírodovědecký sborník Ostravského kraje 11: 182–185.
Rypáček V. & Radvan R. (1950): Kultury dřevokazných hub a jejich význam. – Přírodovědecký sborník Ostravského kraje 11: 61–65.
Smejkal M. (1950): Pérovník pštrosí - Matteucia struthiopteris (L) TODARO na Moravě a ve Slezsku. – Přírodovědecký sborník Ostravského kraje 11: 199–201.
Šmarda J. (1950): Srovnání květeny Hrubého Jeseníku se sousedními horskými masivy. – Přírodovědecký sborník Ostravského kraje 11: 176–182.
Šmarda J. (1950): Teplomilné prvky v květeně Hrubého Jeseníku. – Přírodovědecký sborník Ostravského kraje 11: 324–327.
Špaček J. (1950): Příspěvek k mykologickému výzkumu Hrubého Jeseníku. – Přírodovědecký sborník Ostravského kraje 11: 196–198.
Švacha A. (1950): Předběžná zpráva o botanickém průzkumu Hlučínska. – Přírodovědecký sborník Ostravského kraje 11: 369–372.
Švacha A. (1950): Zprávy o botanickém výzkumu rostlinných společenstev rybníků v oblasti Hrušov–Orlová–Stonava–Louky-zastávka v r. 1950. – Přírodovědecký sborník Ostravského kraje 11: 365–369.
Švacha A. & Kapler O. (1950): K rozšíření kotvice vzplývavé (Trapa natans L.) ve Slezsku. – Přírodovědecký sborník Ostravského kraje 11: 372–373.

1949

Anonymus (1949): Předběžná zpráva členů botanického ústavu přírodovědecké fakulty Masarykovy university v Brně na území Jeseníků a slezských Beskyd. – Přírodovědecký sborník Ostravského kraje 10: 170–171.
Duda J. (1949): Asarum europaeum L. var. intermedium C. A. MEYER v Beskydách na Moravě. – Přírodovědecký sborník Ostravského kraje 10: 364–367.
Duda J. (1949): Botanický výzkum okolí Vrbna a Malé Morávky. (Předběžná zpráva.). – Přírodovědecký sborník Ostravského kraje 10: 171–172.
Duda J. (1949): Příspěvek ke květeně Slezska. – Přírodovědecký sborník Ostravského kraje 10: 27–51.
Fojtách Z. (1949): Předběžná zpráva Ústavu pro fysiologii rostlin přírodovědecké fakulty Masarykovy university v Brně. – Přírodovědecký sborník Ostravského kraje 10: 174–175.
Gibl J. (1949): Orchideae (Vstavačovité) v Beskydách. – Přírodovědecký sborník Ostravského kraje 10: 166–167.
Grabovský J. (1949): Několik poznámek k realisaci plánu pěstovati léčivé, kořenné, aromatické a některé technické rostliny v ostravském kraji. – Přírodovědecký sborník Ostravského kraje 10: 416–418.
J. V. [= Vodička J.] (1949): Zámecký park v Šilheřovicích. – Přírodovědecký sborník Ostravského kraje 10: 275–276.
Jedlička J. (1949): Předběžná zpráva o bryologických výzkumech na území Jeseníku za léta 1946–1948. – Přírodovědecký sborník Ostravského kraje 10: 67–68.
Kempný L. (1949): Stav a úkoly přírodovědeckého průzkumu Slezska. – Přírodovědecký sborník Ostravského kraje 10: 65–66.
Ký-St. [= Kempný L. & Strnad V.] (1949): Exkurse Slezského studijního ústavu a Přírodovědecké společnosti v Opavě. – Přírodovědecký sborník Ostravského kraje 10: 277.
Müller J. (1949): Parmelia Mougeotii SCHAER. v československém Slezsku. – Přírodovědecký sborník Ostravského kraje 10: 361–363.
Paďour B. (1949): Z mykologického průzkumu Opavska. – Přírodovědecký sborník Ostravského kraje 10: 279.
Podpěra J. (1949): Jak proniká teplobytná květena do údolí jesenických a beskydských. – Přírodovědecký sborník Ostravského kraje 10: 81–95.
Podpěra J. (1949): Zapomenutá zpráva o slezských modřínech. – Přírodovědecký sborník Ostravského kraje 10: 169–170.
V. F. [= Ficek V.] (1949): Památce Tomáše Svěráka. – Přírodovědecký sborník Ostravského kraje 10: 175–176.
Vodička J. (1949): Jak nám v kraji mizejí přírodní památky. – Přírodovědecký sborník Ostravského kraje 10: 418–420.
Vodička J. (1949): Přírodovědecké oddělení městského musea v Ostravě. – Přírodovědecký sborník Ostravského kraje 10: 71–72.

1948

Hadač J. & Hadač E. (1948): Květena Pardubicka. – Přírodovědecký klub v Pardubicích, Pardubice. 
Podpěra J. (1948): Dr. Vladimír Krist. – Sborník Klubu přírodovědeckého v Brně 27: 22–25. 

1943

Marx J. (1943): Adolf Rieger. Ein Gedenken zu seinem 25. Todestage. – Freudenthaler Ländchen 22: 29–31. 

1942

Krischke K. (1942): Heinrich Laus. – Natur und Heimat 12: 33–35.
Röhrich H. (1942): Prof. Dr. Ottokar Leneček. – Natur und Heimat 12: 65–67.

1941

Pohl F. (1941): Das auf die Sudetenländer bezügliche botanische Schrifttum des Jahres 1941. – Lotos 88: 226–245. 
Pohl F. (1941): Die Wälder des Ondrejnik in den mähr.-schles. Beskiden und die Verbreitung von Melica uniflora Retz in den Sudetenländern. – Lotos 88: 99–126. 

1939

Melcher R. (1939): Botanische Wanderungen auf dem Kotoutsch und in seiner nächsten Umgebung. – Das Kuhländchen 14: 48-53. 

1938

Anonymus (1938): Zur den „Botanischen Miscellen“ in Nr. 28 der „Mitteilungen“. – Mittheilungen des Naturwissenschaftlichen Vereines in Troppau 29: 16.
Jedlitschka H. (1938): Die Schwingelarten am Ostrande des Niederen Gesenkes. – Mittheilungen des Naturwissenschaftlichen Vereines in Troppau 29: 16–17.
Jedlitschka H. (1938): Ein neuer Fundpunkt marinen Miozäns im Niederen Gesenke. – Mittheilungen des Naturwissenschaftlichen Vereines in Troppau 29: 17–18.
Melcher R. (1938): Ein neuer Fundort der „Brachdistel“ im Kuhländchen. – Natur und Heimat 9: 85–86. 
Stach Z. (1938): Důležité naše i cizí jedovaté a léčivé rostliny se zřetelem k jejich významu, pěstování a sběru. – Publikace Ministerstva zemědělství 101: 3–300. 

1937

Adamek J. (1937): Beiträge zur Kenntnis der Flora von Mähren-Schlesien. – Mittheilungen des Naturwissenschaftlichen Vereines in Troppau 28: 30–31.
Brossmann E. (1937): Scabiosa ochroleuca bei Wagstadt. – Mittheilungen des Naturwissenschaftlichen Vereines in Troppau 28: 19.
Jedlitschka H. (1937): Juncus tenuis (Wild.) im niederen Gesenke. – Mittheilungen des Naturwissenschaftlichen Vereines in Troppau 28: 29–30.
Laus H. (1937): Sudetische Gebirgspflanzen, insbesondere Poa Chaixii Vill. ssp. laxa Aschers. et Gr. im oberen Marchbecken. – Natur und Heimat 8: 69–71.
Leidolf R. (1937): Sedlnitzer Schneeglöckchen. – Natur und Heimat 8: 18–19.
Leneček O. (1937): Eine monströse Form von Anemone nemorosa L. – Natur und Heimat 8: 83.
Leneček O. (1937): Etwas über die Gauklerblume und über andere eingebürgerte eingeschleppte Pflanzen. – Natur und Heimat 8: 72–74.
Leneček O. (1937): Solmsiella Heegeri Borb., eine verchollene Pflanze, wieder aufgetaucht. – Natur und Heimat 8: 71–72.
Malik L. (1937): Die Wassernuss (Trapa natans L.) im Hultschiner Ländchen. – Mittheilungen des Naturwissenschaftlichen Vereines in Troppau 28: 31–32.
Schmeja O. (1937): Blütenpflanzen der Umgebung von Oderberg. – Natur und Heimat 8: 20.
Schmeja O. (1937): Floristische Notizen II. – Mittheilungen des Naturwissenschaftlichen Vereines in Troppau 28: 19–28.
Veselý J. (1937): Ohrožené přírodní památky na Hlučínsku. – Slezský sborník 2: 147–148. 

1936

Leidolf R. (1936): Bemerkenswerter Moosfund. – Natur und Heimat 7: 104. 
Schmeja O. (1936): Blütenpflanzen der Umgebung von Oderberg. – Natur und Heimat 7: 152–153.
Schmeja O. (1936): Neue oder bemerkenswerte Blütenpflanzen der Umgebung von Oderberg. – Natur und Heimat 7: 105–106.
Veselý J. (1936): Druhý příspěvek k zeměpisnému rozšíření rzí ve Slezsku. – Slezský sborník 1: 170–177. 

1935

Jedlitschka H. (1935): Beitrag zur Kenntnis der Mikrofauna der subbeskidischen Schichten. – Mittheilungen des Naturwissenschaftlichen Vereines in Troppau 27: 31–48.
Jedlitschka H. (1935): Emil Rzehak +. Sein Lebens- und Arbeitsbild. – Mittheilungen des Naturwissenschaftlichen Vereines in Troppau 27: 3–10.
Weeber G. (1935): Flora von Friedek und Umgebung. III. Teil. – Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Brünn 67: 51–71.  

1934

Adamek J. (1934): Beiträge zur Kenntnis der Flora Schlesiens. – Mittheilungen des Naturwissenschaftlichen Vereines in Troppau 26: 23–24.
Jedlitschka H. (1934): Neue Beobachtungen über Salvinia natans (Schwimmfarn) in Schlesien. – Mittheilungen des Naturwissenschaftlichen Vereines in Troppau 26: 25.
Jedlitschka H. (1934): Über das Vordringen von Impatiens parviflora (DC) in die Pflanzenwelt des Wagbach-Odergebietes in Schlesien (Č.S.R.). – Mittheilungen des Naturwissenschaftlichen Vereines in Troppau 26: 17–23.

1933

Teuber F. (1933): Botanische Studien in Mähren-Schlesien. – Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Brünn 65: 109–138. 

1932

Gogela F. (1932): Květena horstva hostýnského. – Zálhotský sborník Památkového spolku v Podhradní Lhotě 6: 29–31. 
Jedlitschka H. (1932): Die miocänen Meeresablagerungen des Niederen Gesenkes. – Mittheilungen des Naturwissenschaftlichen Vereines in Troppau 24–25: 51–69.
Marx J. (1932): Pflanzenkundliches aus dem Mohratale. – Freudenthaler Ländchen 12: 36–45. 

1931

Gogela F. (1931): Květena horstva hostýnského. – Zálhotský sborník Památkového spolku v Podhradní Lhotě 5: 9–10. 
Kratochvíl F. (1931): Sbírka pramenů. – Zálhotský sborník Památkového spolku v Podhradní Lhotě 5: 21–28.
Schmeja O. (1931): Beitrag zur Kenntnis der Gattung Jasione. – Beihefte zum botanischen Centralblatt 48: 1–51.

1930

Černý N. & Pelíšek R. [eds] (1930): Vlastivěda střední a severní Moravy. Vlastivěda župy olomoucké. Díl 1. Přírodní poměry střední a severní Moravy. – Učitelské jednoty v župě olomoucké, Kroměříž. 
Gogela F. (1930): Květena horstva hostýnského. – Zálhotský sborník Památkového spolku v Podhradní Lhotě 4: 17–21. 
Jedlitschka H. (1930): Die miocänen Meeresablagerungen des Niederen Gesenkes. – Mittheilungen des Naturwissenschaftlichen Vereines in Troppau 21–22: 24–40.
Laus J. (1930): Literatura botanická župy olomoucké. – In: Černý N. & Pelíšek R. [eds], Vlastivěda střední a severní Moravy. Vlastivěda župy olomoucké. Díl 1. Přírodní poměry střední a severní Moravy: 504–512, Učitelské jednoty v župě olomoucké, Kroměříž.
Laus J. (1930): Přírodní památky v župě olomoucké II. – In: Černý N. & Pelíšek R. [eds], Vlastivěda střední a severní Moravy. Vlastivěda župy olomoucké. Díl 1. Přírodní poměry střední a severní Moravy: 443–464, Učitelské jednoty v župě olomoucké, Kroměříž.
Otruba J. (1930): Rostlinné útvary župy olomoucké. – In: Černý N. & Pelíšek R. [eds], Vlastivěda střední a severní Moravy. Vlastivěda župy olomoucké. Díl 1. Přírodní poměry střední a severní Moravy: 225–274, Učitelské jednoty v župě olomoucké, Kroměříž.
Podpěra J. (1930): Rostliny mechovité (Bryophyta) na Hané ve srovnání s rozšířením na Moravě. – In: Černý N. & Pelíšek R. [eds], Vlastivěda střední a severní Moravy. Vlastivěda župy olomoucké. Díl 1. Přírodní poměry střední a severní Moravy: 214–224, Učitelské jednoty v župě olomoucké, Kroměříž.

1929

Jedlitschka H. (1929): Die miocänen Meeresablagerungen des Niederen Gesenkes. – Mittheilungen des Naturwissenschaftlichen Vereines in Troppau 19–20: 12–52.
Krischke K. (1929): Die Farnpflanzen des Kuhländchens. – Das Kuhländchen 11: 181–183. 
Viniklář L. [red.] (1929): Vývoj české přírodovědy. Jubilejní sborník na paměť 60letého trvání Přírodovědeckého klubu v Praze 1869 – 1929. – Přírodovědecký klub v Praze, Praha.

1928

Gogela F. (1928): Květena horstva hostýnského. – Zálhotský sborník Památkového spolku v Podhradní Lhotě 2: 4–11. 
Jedlitschka H. (1928): Die Verbreitung der Salvinia natans (All.) und einiger seltener Wasserpflanzen in Schlesien. – Mittheilungen des Naturwissenschaftlichen Vereines in Troppau 17: 26–32.
Laus H. (1928): Die Vegetation der mährischen Serpentininseln mit besonderer Rücksicht auf die Farne. – Mittheilungen des Naturwissenschaftlichen Vereines in Troppau 17: 13–26.

1927

Gogela F. (1927): Květena horstva hostýnského. – Zálhotský sborník Památkového spolku v Podhradní Lhotě 1: 4–9. 
Jedlitschka H. (1927): Die Tektonik des Wagbachtales. – Mittheilungen des Naturwissenschaftlichen Vereines in Troppau 15: 5–13.
Jedlitschka H. (1927): Ein neuer Fundort der Salvinia natans (All.) in Westschlesien. – Mittheilungen des Naturwissenschaftlichen Vereines in Troppau 15: 30–31.
Laus H. (1927): Die Vegetation der mährischen Serpentininseln mit besonderer Rücksicht auf die Farne. – Mittheilungen des Naturwissenschaftlichen Vereines in Troppau 16: 13–29.
Otruba J. (1927): Pátý příspěvek ku poznání květeny Moravy a Slezska. – Sborník Klubu přírodovědeckého v Brně 9: 99–104. 
Podpěra J. (1927): František Gogela. – Zálhotský sborník Památkového spolku v Podhradní Lhotě 1: 1–2.

1926

Lhotský A. [ed.] (1926): Vlastivědný sborník slezský. Část II. – Ústřední spolek českého učitelstva ve Slezsku, Opava.
Otruba J. (1926): Úvod ku květeně českosloven. Slezska. Část II. – In: Lhotský A. [ed.], Vlastivědný sborník slezský. Část II.: 283–396, Ústřední spolek českého učitelstva ve Slezsku, Opava.

1925

Lhotský A. [ed.] (1925): Vlastivědný sborník slezský. Část I. – Ústřední spolek českého učitelstva ve Slezsku, Opava.
Otruba J. (1925): Čtvrtý příspěvek ku poznání květeny moravské. – Sborník Klubu přírodovědeckého v Brně 7: 38–43. 
Otruba J. (1925): Druhý příspěvek ku poznání květeny moravské. – Časopis Moravského musea zemského 22: 94–107. 
Otruba J. (1925): Úvod ku květeně českoslov. Slezska. Část I. – In: Lhotský A. [ed.], Vlastivědný sborník slezský. Část I.: 35–50, Ústřední spolek českého učitelstva ve Slezsku, Opava.

1923

Hruby J. (1923): Die nördlichen Vorlagen des Glatzer Schneeberges und des Hohen und Niederen Gesenkes. – Beihefte zum botanischen Centralblatt 39: 399–435. 
Podpěra J. (1923): Studien über den Formenkreis der Cortusa Matthioli L. – Beihefte zum botanischen Centralblatt 39: 276–287. 

1921

Otruba J. (1921): První příspěvek ku poznání květeny moravské. – Časopis Moravského musea zemského 17–19: 389–402. 

1914

Kern F. (1914): Verzeichnis der Moosarten, die seit dem Erscheinen der Limprichtschen Werke in Schlesien entdeckt worden sind. – Jahres-Bericht der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur 91: 65–72. 
Neoral A. (1914): P. František Gogela, rostlinopisec svatohostýnský, šedesátníkem. – Hlasy svatohostýnské 10: 178–180.

1913

Laus H. (1913): Beitrag zur Flora von Mähren und Schlesien nebst Bemerkungen über die geographische Verbreitung einiger mährischer Pflanzenarten. – Zeitschrift des Mährischen Landesmuseums 13: 179–222.  
Podpěra J. (1913): Výsledky bryologického výzkumu Moravy za léta 1909–1912. – Časopis Moravského musea zemského 13: 32–54, 233–257. 

1912

Gogela F. (1912): Z květeny východní části hor Hříběcích (Chřibů). – Věstník Klubu přírodovědeckého v Prostějově 15: 61–83. 
Oborny A. (1912): Ueber einige Pflanzenfunde aus Mähren und Oest.-Schlesien. – Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Brünn 50: 1–55.  

1910

Gogela F. (1910): Květena na dolním toku Rusavy. Část druhá: Okolí Záhlic. – Věstník Klubu přírodovědeckého v Prostějově 12: 129–143. 
Laus H. (1910): Die pannonische Vegetation der Gegend von Olmütz. – Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Brünn 48: 195–240.  
Matouschek F. (1910): Bryologische Miszellen aus Mähren. – Zeitschrift des Mährischen Landesmuseums 10: 272–280. 
Merker G. (1910): Exkursionsflora für Mähren u. Österreichisch-Schlesien. – Selbstverlag des Verfassers, Mährisch-Weisskirchen. 

1909

Gogela F. (1909): Květena na dolním toku Rusavy v okolí Střebětic. – Věstník Klubu přírodovědeckého v Prostějově 11: 43–54. 
Podpěra J. (1909): Zeměpisné rozšíření mechovitých na Moravě. – Věstník Klubu přírodovědeckého v Prostějově 11: 21–42. 

1908

Gogela F. (1908): Z květeny Javorníka u Rajnochovic. – Věstník Klubu přírodovědeckého v Prostějově 10: 43–54. 

1906

Gogela F. (1906): Květena Beskyd moravských. – Časopis Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci 23: 54–58.  

1905

Gogela F. (1905): Naše vrby. – Vychovatelské listy 5: 51–54.
Gogela F. (1905): Z květeny na Místecku. – In: Schücker J., Prášek J. & Kadlčák J. M. [eds], Památník Matice místecké: 20–28, Matice Místecká, Místek.
Němec B. (1905): Biologie (oekologie) rostlinná v létech 1899—1903. – Věstník České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění 14: 38–47.
Němec B. (1905): Biologie (oekologie) rostlinná v létech 1899—1903. – Věstník České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění 14: 119–135.
Podpěra J. (1905): Výsledky bryologického výzkumu Moravy za rok 1903–4. – Věstník Klubu přírodovědeckého v Prostějově 7: 3–30. 
Schücker J., Prášek J. & Kadlčák J. M. [eds] (1905): Památník Matice místecké. – Matice Místecká, Místek. 

1904

Gogela F. (1904): Květena Beskyd moravských. – Časopis Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci 21: 109–114.  
Gogela F. (1904): O rozšíření některých druhů rostlinných na severovýchodní Moravě. – Věstník Klubu přírodovědeckého v Prostějově 6: 88–106. 
Matouschek F. (1904): Bryologisch-floristische Beiträge aus Mähren und Oest. Schlesien. III. – Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Brünn 42: 5–24.  
Podpěra J. (1904): Geranium lucidum L., nová na Moravě rostlina jevnosnubná. – Časopis Moravského musea zemského 4: 198–201. 

1903

Gogela F. (1903): Květena Beskyd moravských. – Časopis Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci 20: 134–138.  
Gogela F. (1903): Z květeny pahorkatiny podkarpatské na Moravě východní. – Věstník Klubu přírodovědeckého v Prostějově 5: 65–76. 
Gogela F. (1903): Z květeny Smrku a Lysé hory. – Sborník Musejní společnosti ve Valašském Meziříčí 11: 13–20.
Gogela F. (1903): Z vyššího tajnosnubného rostlinstva domácího. – Vychovatelské listy 3: 337–342.
Laus H. (1903): Die botanische Literatur Mährens und Österr.-Schlesiens bis 1903. – Zeitschrift des Mährischen Landesmuseums 3: 18–52.  
Matouschek F. (1903): Beiträge zur bryologischen Floristik von Rajnochowitz und dessen weiterer Umgebung. – Zeitschrift des Mährischen Landesmuseums 3: 113–122. 

1902

Ascherson P. (1902): Erechthites hieracifolius in Schlesien. – Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft 20: 129–140.
Gogela F. (1902): Pflanzen aus den mährischen Karpathen. – Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Brünn 40: 37. 
Gogela F. (1902): Z květeny moravských Karpat severovýchodních. – Věstník Klubu přírodovědeckého v Prostějově 4: 107–112. 
Matouschek F. (1902): Bryologisch-floristische Beiträge aus Mähren und Oest. Schlesien. II. – Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Brünn 40: 65–83. 

1901

Gogela F. (1901): Cystopteris sudetica aus Mähren. – Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Brünn 39: 45. 
Gogela F. (1901): Flora von Rajnochowitz. – Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Brünn 39: 65–81.  
Matouschek F. (1901): Bryologisch-floristiche Beiträge aus Mähren und Oest. Schlesien. I. – Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Brünn 39: 19–64. 
Weeber G. (1901): Flora von Friedek und Umgebung, Teil 1. – Jahresbericht des öffentlichen Communal-Obergymnasiums in Friedek 6: 1–53. 

1900

Gogela F. (1900): Z květeny Radhoště. – Sborník Musejní společnosti ve Valašském Meziříčí 7–8: 45–49.

1899

Gogela F. (1899): Květena okolí Misteckého. – Časopis Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci 16: 27–29, 103–108.  

1898

Gogela F. (1898): Ein Beitrag zur Gefässkryptogamenflora im nordöstlichen Karpathengebiete von Mähren. – Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Brünn 36: 3–5.  
Gogela F. (1898): Květena okolí Misteckého. – Časopis Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci 15: 132–134.  
Gogela F. (1898): Z květeny temen moravských Karpat severovýchodních. – Výroční zpráva Klubu přírodovědeckého v Prostějově za správní rok 1898: 11–17.
Schube T. (1898): Emil Fiek. – Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft 16: 12–17. 
Spitzner V. (1898): Květena Moravy. – Nákladem vlastním V. Spitzner, Prostějov. 

1897

Gogela F. (1897): Struthiopteris germanica in Mähren. – Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Brünn 35: 45. 

1896

Gogela F. (1896): Flora von Hochwald. – Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Brünn 34: 5–14.  

1895

Gogela F. (1895): Květena okolí Misteckého. – Časopis Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci 12: 154–157.  
Rangel V. (1895): Zur Kenntnis der schlesischen Orchideen. – Mittheilungen des Naturwissenschaftlichen Vereines in Troppau 2: 31.  

1893

Gogela F. (1893): Květena okolí Misteckého. – Časopis Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci 10: 150–154.  
Spitzner V. (1893): Ostružiny vysočiny Drahanské. – Nákladem vlastním V. Spitzner, Prostějov. 

1892

Gogela F. (1892): Einige Rosen aus der Umgebung von Friedek und Mistek. – Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Brünn 30: 35–43.  
Gogela F. (1892): Květena okolí Misteckého. – Časopis Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci 9: 93–96.  

1891

Gogela F. (1891): Květena okolí Misteckého. – Časopis Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci 8: 109–112.  

1890

Gogela F. (1890): Květena okolí Misteckého. – Časopis Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci 7: 107–110.  
Spitzner V. (1890): Ostrůvky květeny Pontické na jižní Moravě. – Nákladem vlastním V. Spitzner, Prostějov. 
Spitzner V. (1890): Výsledky botanického zkoumání na Moravě a v rak. Slezsku za rok 1889. – Časopis Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci 7: 93–94. 
Spitzner V. (1890): Zajímavá rostlinná znetvořenina. – Časopis Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci 7: 139–140. 

1889

Fiek E. (1889): Excursions - Flora für Schlesien enthaltend die Phanerogamen und Gefäss-Cryptogamen. – J. U. Kern’s Verlag, Breslau. 
Spitzner V. (1889): Výsledky botanického zkoumání na Moravě a v rak. Slezsku za rok 1888. – Časopis Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci 6: 85. 

1888

Fiek E. (1888): Resultate der Durchforschung der schlesischen Phanerogamenflora im Jahre 1887. – Jahres-Bericht der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur 65: 309–339. 
Spitzner V. (1888): Výsledky botanického zkoumání na Moravě a v rak. Slezsku za rok 1887. – Časopis Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci 5: 128–129. 
Spitzner W. (1888): Correspondenz. – Oesterreichische botanische Zeitschrift 38: 144–145. 

1887

Spitzner V. (1887): Květena okresu prostějovského a plumlovského. – Nákladem vlastním V. Spitzner, Prostějov. 
Spitzner V. (1887): Výsledky botanického zkoumání na Moravě a ve Slezsku za rok 1886. – Časopis Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci 4: 90. 
Spitzner W. (1887): Correspondenz. – Oesterreichische botanische Zeitschrift 37: 407–408. 

1886

Remeš M. (1886): Pozorování botanické. – Časopis Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci 3: 135.
Spitzner V. (1886): Lidová jména rostlin na Hané a na vysočině Drahanské. – Časopis Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci 3: 136–137. 

1885

Bubela J. (1885): Correspondenz. – Oesterreichische botanische Zeitschrift 35: 291–292. 
Bubela J. (1885): Correspondenz. – Oesterreichische botanische Zeitschrift 35: 36. 
Formánek E. (1885): Beitrag zur Flora des böhmisch-mährischen und des Glatzer Schneegebirges. – Oesterreichische botanische Zeitschrift 35: 386–388. 
Formánek E. (1885): Beitrag zur Flora des böhmisch-mährischen und des Glatzer Schneegebirges. – Oesterreichische botanische Zeitschrift 35: 265–270. 
Formánek E. (1885): Beitrag zur Flora des böhmisch-mährischen und des Glatzer Schneegebirges. – Oesterreichische botanische Zeitschrift 35: 202–206. 
Formánek E. (1885): Beitrag zur Flora des böhmisch-mährischen und des Glatzer Schneegebirges. – Oesterreichische botanische Zeitschrift 35: 316–321. 
Formánek E. (1885): Beitrag zur Flora des böhmisch-mährischen und des Glatzer Schneegebirges. – Oesterreichische botanische Zeitschrift 35: 355–357. 
Formánek E. (1885): Beitrag zur Flora des böhmisch-mährischen und des Glatzer Schneegebirges. – Oesterreichische botanische Zeitschrift 35: 424–427. 
Formánek E. (1885): Beitrag zur Flora des böhmisch-mährischen und des Glatzer Schneegebirges. – Oesterreichische botanische Zeitschrift 35: 153–160. 
Formánek E. (1885): Beitrag zur Flora des böhmisch-mährischen und des Glatzer Schneegebirges. – Oesterreichische botanische Zeitschrift 35: 235–241. 
Formánek E. (1885): Correspondenz. – Oesterreichische botanische Zeitschrift 35: 291. 
Formánek E. (1885): Correspondenz. – Oesterreichische botanische Zeitschrift 35: 35–36. 
Formánek E. (1885): Correspondenz. – Oesterreichische botanische Zeitschrift 35: 145. 
Formánek E. (1885): Correspondenz. – Oesterreichische botanische Zeitschrift 35: 225. 
Formánek E. (1885): Correspondenz. – Oesterreichische botanische Zeitschrift 35: 328. 
Formánek E. (1885): Correspondenz. – Oesterreichische botanische Zeitschrift 35: 75. 
Formánek E. (1885): Correspondenz. – Oesterreichische botanische Zeitschrift 35: 369. 
Formánek E. (1885): Correspondenz. – Oesterreichische botanische Zeitschrift 35: 444–445. 
Formánek E. (1885): Correspondenz. – Oesterreichische botanische Zeitschrift 35: 256. 
Formánek E. (1885): Correspondenz. – Oesterreichische botanische Zeitschrift 35: 185. 
Formánek E. (1885): Correspondenz. – Oesterreichische botanische Zeitschrift 35: 108. 
Formánek E. (1885): Correspondenz. – Oesterreichische botanische Zeitschrift 35: 410. 
Formánek E. (1885): Mährische Rosen. – Oesterreichische botanische Zeitschrift 35: 119–121. 
Formánek E. (1885): Teratologisches. – Oesterreichische botanische Zeitschrift 35: 46–47. 
Formánek E. (1885): Ueber Bildungsabweichungen am Schneeglöckchen. (Galanthus nivalis L.). – Oesterreichische botanische Zeitschrift 35: 345–346. 
Formánek E. (1885): Zur Flora Mährens. – Oesterreichische botanische Zeitschrift 35: 90. 
Spitzner V. (1885): Příspěvek ku květeně okolí města Prostějova. – Nákladem vlastním V. Spitzner, Prostějov. 

1884

Bubela J. (1884): Teratologisches. – Oesterreichische botanische Zeitschrift 34: 425–426. 
Formánek E. (1884): Beitrag zur Flora der Beskiden und des Hochgesenkes. – Oesterreichische botanische Zeitschrift 34: 196–205. 
Formánek E. (1884): Beitrag zur Flora der Beskiden und des Hochgesenkes. – Oesterreichische botanische Zeitschrift 34: 157–168. 
Formánek E. (1884): Beitrag zur Flora der Beskiden und des Hochgesenkes. – Oesterreichische botanische Zeitschrift 34: 288–292. 
Formánek E. (1884): Beitrag zur Flora der Beskiden und des Hochgesenkes. – Oesterreichische botanische Zeitschrift 34: 361–362. 
Formánek E. (1884): Beitrag zur Flora der Beskiden und des Hochgesenkes. – Oesterreichische botanische Zeitschrift 34: 242–247. 
Formánek E. (1884): Beitrag zur Flora der Beskiden und des Hochgesenkes. – Oesterreichische botanische Zeitschrift 34: 322–327. 
Formánek E. (1884): Correspondenz. – Oesterreichische botanische Zeitschrift 34: 308–309. 
Formánek E. (1884): Correspondenz. – Oesterreichische botanische Zeitschrift 34: 412–413. 
Formánek E. (1884): Correspondenz. – Oesterreichische botanische Zeitschrift 34: 448. 
Formánek E. (1884): Correspondenz. – Oesterreichische botanische Zeitschrift 34: 378–379. 
Formánek E. (1884): Zur Flora Mährens. – Oesterreichische botanische Zeitschrift 34: 428–429. 

1881

Fiek E. (1881): Flora von Schlesien preussischen und österreichischen Antheils, enthaltend die wildwachsenden, verwilderten und angebauten Phanerogamen und Gefäss-Cryptogamen. – J. U. Kern’s Verlag, Breslau. 
Fiek E. (1881): Ueber das Vorkommen von Crocus vernus Wulf. in den Sudeten. – Oesterreichische botanische Zeitschrift 31: 78–81. 

1874

Hein T. (1874): Beiträge zur Laubmoosflora des Troppauer Kreises. – Jahres-Bericht über die Staats-Ober-Realschule in Troppau für das Schuljahr 1873–74: 3–33.

1868

Sapetza J. (1868): Nachtrag zu der Flora von Neutitschein. – Abhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft zu Görlitz 13: 93–94.  

1865

Sapetza J. (1865): Die Flora von Neutitschein. Ein Beitrag zu der Pflanzen-Geographie der mährischen Karpathen. – Abhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft zu Görlitz 12: 1–56.  

1860

Sapetza J. (1860): Beitrag zur Flora von Mähren. – Verhandlungen des zoologisch-botanischen Vereins in Wien 10: 687–690.  

1856

Sapetza J. (1856): Beitrag zur Flora von Mähren und Schlesien. – Verhandlungen des zoologisch-botanischen Vereins in Wien 6: 471–474.