A B C Č D E F H I J K L M N O P R S T V W Z Ž

A

Abhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft zu Görlitz

Sapetza J. (1868): Nachtrag zu der Flora von Neutitschein. – Abhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft zu Görlitz 13: 93–94.  
Sapetza J. (1865): Die Flora von Neutitschein. Ein Beitrag zu der Pflanzen-Geographie der mährischen Karpathen. – Abhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft zu Görlitz 12: 1–56.  

Acta Carpathica Occidentalis

Eliáš P. st. (2023): Spoločne za moravskými populáciami divozela úhľadného. Spomienka na doc. RNDr. Víteka Grulicha, CSc. (1956–2022). – Acta Carpathica Occidentalis 14: 148–153. 
Kalníková V. (2023): Moravskoslezská pobočka ČBS a její činnost v roce 2023. – Acta Carpathica Occidentalis 14: 143–147. 
Spitzer L. & Kašák J. (2023): Acta Carpathica Occidentalis od roku 2023 jen on-line. – Acta Carpathica Occidentalis 14: 154–156. 
Tkáčiková J. (2023): Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín mimo CHKO Beskydy v roce 2023. – Acta Carpathica Occidentalis 14: 157–159. 
Dřevojan P. & Kubešová S. (2022): Znovu o pozoruhodné bryologické lokalitě Ondrášova skála v Moravskoslezských Beskydech. – Acta Carpathica Occidentalis 13: 3–10.
Tkáčiková J. (2022): Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín mimo CHKO Beskydy v roce 2022. – Acta Carpathica Occidentalis 13: 101–103.
Tkáčiková J. (2021): Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín mimo CHKO Beskydy v roce 2021. – Acta Carpathica Occidentalis 12: 185–187.
Eliáš P. st. (2019): Kvetena stredovekých hradov Ľubovňa, Plaveč a Zborov na severovýchodnom Slovensku. – Acta Carpathica Occidentalis 10: 32–46.  
Kliment J. (2019): Rozšírenie Rhodiola rosea na Slovensku. – Acta Carpathica Occidentalis 10: 8–26.  
Lederer J. (2019): Nové lokality bránovitce dvoutvarého Trichaptum biforme v Moravskoslezském kraji. – Acta Carpathica Occidentalis 10: 3–7.  
Tkáčiková J. (2019): Moravskoslezská pobočka České botanické společnosti v roce 2019. – Acta Carpathica Occidentalis 10: 98–103.  
Tkáčiková J. (2019): Nálezy ozdobnice obrovské (Miscanthus ×giganteus) na Vsetínsku (Česká republika). – Acta Carpathica Occidentalis 10: 27–31.  
Tkáčiková J. (2019): Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín mimo CHKO Beskydy v roce 2019. – Acta Carpathica Occidentalis 10: 96–98.  
Dudáš M. & Šimek R. (2018): Rozšírenie chlpánika vrcholíkatého (Pilosella cymosa) na Slovensku. – Acta Carpathica Occidentalis 9: 18–26.  
Kliment J. (2018): Rozšírenie Saxifraga aizoides na Slovensku. – Acta Carpathica Occidentalis 9: 3–17.  
Šibík J. (2018): Vybrané rastlinné spoločenstvá Babej hory nad hornou hranicou lesa. – Acta Carpathica Occidentalis 9: 27–32.  
Tkáčiková J. (2018): Moravskoslezská pobočka České botanické společnosti v roce 2018. – Acta Carpathica Occidentalis 9: 112–118.  
Tkáčiková J. (2018): Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín mimo CHKO Beskydy v roce 2018. – Acta Carpathica Occidentalis 9: 119–121.  
Dančák M. & Tkáčiková J. (2017): Moravskoslezská pobočka České botanické společnosti v roce 2017. – Acta Carpathica Occidentalis 8: 137–139.  
Kučera P. (2017): Lokalita krížencov Salix hastata vo Veľkej Fatre v nivačnom kotli Ostredka. – Acta Carpathica Occidentalis 8: 12–21.  
Lederer J. (2017): Nález tří vzácných druhů hub u Brňova (část města Valašské Meziříčí). – Acta Carpathica Occidentalis 8: 3–7.  
Tkáčiková J. (2017): Nálezy šalvěje hispánské (Salvia hispanica) v povodí Bečvy (Česká republika). – Acta Carpathica Occidentalis 8: 8–11.  
Tkáčiková J. (2017): Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín mimo CHKO Beskydy v roce 2017. – Acta Carpathica Occidentalis 8: 150–153.  
Zukal D. & Novák P. (2017): Příspěvek k lesní vegetaci Štramberského krasu. – Acta Carpathica Occidentalis 8: 22–33.  
Dančák M. & Tkáčiková J. (2016): Moravskoslezská pobočka České botanické společnosti v roce 2016. – Acta Carpathica Occidentalis 7: 101–103. 
Dítě D., Sedláková B. & Dítětová Z. (2016): Lyžičník pyrenejský (Cochlearia pyrenaica DC.) – staronový druh podhoria Belianskych Tatier a poznámky k jeho výskytu na Slovensku. – Acta Carpathica Occidentalis 7: 15–19. 
Hroneš M. & Kobrlová L. (2016): Nová lokalita křivatce českého (Gagea bohemica) na Záhorské nížině (západní Slovensko). – Acta Carpathica Occidentalis 7: 20–25. 
Jasík M. & Dítě D. (2016): Súčasné poznatky o rozšírení linnéovky severskej (Linnaea borealis L.) na Slovensku. – Acta Carpathica Occidentalis 7: 9–14. 
Štrba P. & Gogoláková A. (2016): Výškové maximá a pozoruhodnejšie vertikálne výskyty cievnatých rastlín z oblasti Demänovskej doliny v Nízkych Tatrách. – Acta Carpathica Occidentalis 7: 3–8. 
Šuhaj J. (2016): Výskyt hřibu rubínového (Rubinoboletus rubinus) ve Slezsku (Česká republika). – Acta Carpathica Occidentalis 7: 47–50. 
Šuhaj J. & Mikšík M. (2016): Nálezy hřibu parkového (Hortiboletus bubalinus) v Bohumíně a poznámky k jeho ekologii v České republice. – Acta Carpathica Occidentalis 7: 51–55. 
Tkáčiková J. (2016): Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín mimo CHKO Beskydy v roce 2016. – Acta Carpathica Occidentalis 7: 103–105. 
Tkáčiková J. & Kubešová S. (2016): Mechorosty, cévnaté rostliny a vegetace přírodních rezervací Halvovský potok a Kutaný (Vsetínské vrchy). – Acta Carpathica Occidentalis 7: 26–46. 
Banaš M., Stanovský J., Dvořák V. & Zeidler M. (2015): Příspěvek k poznání vegetace a fauny brouků 10 let po provedené revitalizaci části potoka Kněhyně (k. ú. Prostřední Bečva) v CHKO Beskydy. – Acta Carpathica Occidentalis 6: 93–107. 
Dančák M. & Tkáčiková J. (2015): Moravskoslezská pobočka České botanické společnosti v roce 2015. – Acta Carpathica Occidentalis 6: 158–160. 
Dítě D., Melečková Z. & Eliáš P. jun. (2015): Ostrica blšná (Carex pulicaris) – nový druh vo Veľkej Fatre. – Acta Carpathica Occidentalis 6: 23–27. 
Dítě D., Murin B., Hájek M., Hájková P., Sedláková B., Melečková Z. & Eliáš P. jun. (2015): Nová lokalita páperca alpínskeho (Trichophorum alpinum) na Slovensku. – Acta Carpathica Occidentalis 6: 17–22. 
Dřevojan P. & Galušková H. (2015): Pozoruhodné floristické nálezy z nivy Moravy mezi Strážnicí a Kunovicemi. – Acta Carpathica Occidentalis 6: 28–49. 
Plevová L. (2015): Flóra Vlárského průsmyku v severní části Bílých Karpat. – Acta Carpathica Occidentalis 6: 50–76. 
Štrba P. (2015): Poznámky k výškovému rozšíreniu zástupcov radu Polygonales v Západných Karpatoch. – Acta Carpathica Occidentalis 6: 77–83. 
Tkáčiková J. (2015): Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín mimo CHKO Beskydy v roce 2015. – Acta Carpathica Occidentalis 6: 161–162. 
Valachovič M. (2015): Lesné spoločenstvá s borovicou lesnou na Slovensku – koncept ich klasifikácie. – Acta Carpathica Occidentalis 6: 84–92. 
Dančák M. & Tkáčiková J. (2014): Moravskoslezská pobočka České botanické společnosti v roce 2014. – Acta Carpathica Occidentalis 5: 231–233.  
Deckerová H. & Šuhaj J. (2014): Výskyt chřapáče kalíškovitého (Helvella leucomelaena) ve Slezsku a na severní Moravě (Česká republika). – Acta Carpathica Occidentalis 5: 3–11.  
Deckerová H., Šuhaj J. & Polčák J. (2014): Rozšíření muchomůrky šupinaté (Amanita ceciliae) ve Slezsku a na severovýchodní a střední Moravě (Česká republika). – Acta Carpathica Occidentalis 5: 12–19.  
Dítě D. & Eliáš P. jun. (2014): Rozšírenie ostrice vláskovitej (Carex capillaris) na Slovensku. – Acta Carpathica Occidentalis 5: 24–32.  
Kocián P. (2014): Pelyněk Tournefortův (Artemisia tournefortiana) – dálniční druh na území České republiky?. – Acta Carpathica Occidentalis 5: 56–60.  
Kocián P. (2014): První nálezy invazního starčku úzkolistého (Senecio inaequidens) na dálnicích a rychlostních silnicích Moravy a Slezska (Česká republika). – Acta Carpathica Occidentalis 5: 46–55.  
Kocián P. & Kubešová S. (2014): Mech Plagiopus oederianus stále roste ve Štramberském krasu. – Acta Carpathica Occidentalis 5: 20–23.  
Tkáčiková J. (2014): Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín mimo CHKO Beskydy v roce 2014. – Acta Carpathica Occidentalis 5: 234–235.  
Turis P. & Valachovič M. (2014): Sekundárne lesné spoločenstvá s Pinus nigra na Slovensku. – Acta Carpathica Occidentalis 5: 33–45.  
Dančák M. & Tkáčiková J. (2013): Moravskoslezská pobočka České botanické společnosti v roce 2013. – Acta Carpathica Occidentalis 4: 106–108. 
Deckerová H., Šuhaj J. & Polčák J. (2013): Výskyt klouzku strakoše (Suillus variegatus) na severovýchodní Moravě a ve Slezsku (Česká republika). – Acta Carpathica Occidentalis 4: 75–78. 
Dvořák V. & Dančák M. (2013): Historie a současnost výskytu lněnky pyrenejské (Thesium pyrenaicum Pourr.) v Moravskoslezských Beskydech a Beskydském podhůří. – Acta Carpathica Occidentalis 4: 15–19. 
Kalníková V. & Eremiášová R. (2013): Rozšíření třtiny pobřežní (Calamagrostis pseudophragmites /Haller f./ Koeler) na řece Ostravici. – Acta Carpathica Occidentalis 4: 3–14. 
Kliment J., Jarolímek I. & Valachovič M. (2013): Lieskové kroviny severozápadného Slovenska. – Acta Carpathica Occidentalis 4: 51–74. 
Kocián P. & Kocián J. (2013): Hledíček dobromyslolistý (Chaenorhinum origanifolium /L./ Kostel.) – nový nepůvodní druh v České republice. – Acta Carpathica Occidentalis 4: 20–24. 
Štrba P. & Gogoláková A. (2013): Snilovské sedlo v Národnom parku Malá Fatra – jedno z najvyššej položených ohnísk výskytu synatropných druhov rastlín v Západných Karpatoch. – Acta Carpathica Occidentalis 4: 25–31. 
Šuhaj J., Deckerová H., Janotová Y. & Polčák J. (2013): Nálezy vzácné houby šťavnatky březnovky Hygrophorus marzuolus ve Slezsku a na severovýchodní Moravě (Česká republika). – Acta Carpathica Occidentalis 4: 79–85. 
Tkáčiková J. (2013): Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín – pilotní projekt. – Acta Carpathica Occidentalis 4: 109–110. 
Vybral P. & Culek M. (2013): Rozšíření hořce tolitovitého (Gentiana asclepiadea L.) v geomorfologickém okrsku Radhošťský hřbet s ohledem na vybrané ekologické faktory. – Acta Carpathica Occidentalis 4: 32–50. 
Dančák M. & Tkáčiková J. (2012): Moravskoslezská pobočka České botanické společnosti v roce 2012. – Acta Carpathica Occidentalis 3: 135–136. 
Hroneš M., Dančák M. & Vašut R. J. (2012): Rozšíření vrby švýcarské (Salix helvetica Vill.) v Západních Karpatech. – Acta Carpathica Occidentalis 3: 3–8. 
Kocián J. & Dančák M. (2012): Rozšíření jestřábníku věsenkovitého (Hieracium prenanthoides Vill.) v Západních Karpatech. – Acta Carpathica Occidentalis 3: 9–20. 
Kocián P. (2012): Nález starčku úzkolistého (Senecio inaequidens DC.) v Novém Jičíně (severní Morava, Česká republika). – Acta Carpathica Occidentalis 3: 111–113. 
Lederer J. (2012): Nález holubinky černobílé (Russula albonigra /Krombh./ Fr.) v Javorníkách (Česká republika). – Acta Carpathica Occidentalis 3: 109–110. 
Pavelka K. & Koleček J. (2012): Nový nález židoviníku německého (Myricaria germanica) v korytě Bečvy. – Acta Carpathica Occidentalis 3: 114–116. 
Svačina T. & Hanáková P. (2012): Rozšíření a ekologie kriticky ohroženého snědku pyrenejského kulatoplodého (Ornithogalum pyrenaicum L. subsp. sphaerocarpum /Kerner/ Hegi) v Hostýnských vrších. – Acta Carpathica Occidentalis 3: 21–43. 
Tkáčiková J. & Dančák M. (2012): Rukopis G. A. Říčana „Květena Vsatských hor“ – zapomenutý pramen ke květeně severovýchodní Moravy. – Acta Carpathica Occidentalis 3: 44–85. 
Bártová E. & Vašut R. J. (2011): Rozšíření vrby lýkovcové (Salix daphnoides Vill.) na Moravě a ve Slezsku. – Acta Carpathica Occidentalis 2: 3–10. 
Dančák M. & Tkáčiková J. (2011): Moravskoslezská pobočka České botanické společnosti v roce 2011. – Acta Carpathica Occidentalis 2: 88–89.
Ondrová V., Novotný I., Hájek M., Fuksová J., Fajmon K. & Hettenbergerová E. (2011): Mechorosty a cévnaté rostliny mokřadní lokality Kolo na Předních loukách v Bílých Karpatech. – Acta Carpathica Occidentalis 2: 11–22. 
Orlová B. & Tkáčiková J. (2011): Flóra na vybraných lokalitách západně od Valašského Meziřičí. – Acta Carpathica Occidentalis 2: 23–40. 
Popelářová M., Koutecký P. & Krupa M. (2011): Šafrán karpatský (Crocus heuffelianus Herbert) na východní Moravě. – Acta Carpathica Occidentalis 2: 41–50. 
Rop O., Mlček J. & Posolda M. (2011): Antioxidační vlastnosti krajových odrůd jabloní z regionu Bílých Karpat. – Acta Carpathica Occidentalis 2: 51–55. 
Tkáčiková J., Dančák M. & Kašpar T. (2011): Divizna brunátná Verbascum phoeniceum L. (Scrophulariaceae) na Vsetínsku (Česká republika). – Acta Carpathica Occidentalis 2: 79–80. 
Rop O. (2010): Výživová hodnota krajových odrůd jabloní typických pro oblast Bílých Karpat. – Acta Carpathica Occidentalis 1: 69–73. 
Tkáčiková J. (2010): Flóra a vegetace přírodní památky Prlov I., II. a III. (okres Vsetín). – Acta Carpathica Occidentalis 1: 74–96.  
Tkáčiková J. (2010): Nález průtržníku lysého Herniaria glabra L. (Caryophyllaceae) ve Vsetínské kotlině (Česká republika). – Acta Carpathica Occidentalis 1: 102–103. 

Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae

Ševčík J., Hippa H., Burdíková N., Sopuch K., Skuhravá M. & Bruun H. H. (2023): Integrative taxonomy of Central European Planetella (Diptera: Cecidomyiidae) indicates high species diversity, intraspecific variation and low host specificity. – Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 63: 413–450.

Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitas Ostraviensis. Biologica-Ecologica

Ševčík J. (2003): Insects associated with wood-decaying fungi in the Czech and Slovak republics: a review of present knowledge. – Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitas Ostraviensis. Biologica-Ecologica 9: 0.  
Sobotková V. (1995): Floristický a fytocenologický výzkum rudiště v Třinci. – Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitas Ostraviensis. Biologica-Ecologica 3: 7–16. 

Acta Musei Beskidensis

Kocián P. (2023): Lžičník dánský (Cochlearia danica) konečně dorazil na severovýchod České republiky. – Acta Musei Beskidensis 13: 3–14.
Lederer J. & Tkáčiková J. (2023): Zajímavé a vzácné druhy na výstavě živých hub ve Frýdku-Místku v roce 2023. – Acta Musei Beskidensis 13: 45–54.
Tkáčiková J. (2023): Mechorosty přírodní rezervace Makyta (Javorníky). – Acta Musei Beskidensis 13: 15–44.
Hlisnikovský D. (2022): Odešel nápadný samorost, jehož nikdo neznal…. – Acta Musei Beskidensis 12: 86–93.
Kocián J., Kocián P., Šamaj M., Honc A. & Tkáčiková J. (2022): Příspěvek k rozšíření ryzce lososového (Lactarius salmonicolor) na severovýchodní Moravě. – Acta Musei Beskidensis 12: 3–20.
Kocián P. (2022): Turanka sumatránská (Conyza sumatrensis), nový nepůvodní druh na severovýchodě České republiky. – Acta Musei Beskidensis 12: 21–31.
Hlisnikovský D. & Kocián P. (2021): Poznámky k adventivní flóře severní Moravy a Slezska 5. Microrrhinum litorale. – Acta Musei Beskidensis 11: 53–66.
Lederer J. & Tkáčiková J. (2021): Zajímavé a vzácné druhy na výstavě živých hub ve Frýdku Místku v roce 2021. – Acta Musei Beskidensis 11: 110–123.
Tkáčiková J. & Kubešová S. (2021): Bryologický herbář Muzea v Bruntále. – Acta Musei Beskidensis 11: 3–52.
Kantorová N. (2018): Květena Vendryně a sousedních vsí (Slezsko, Česká republika). – Acta Musei Beskidensis 10: 13–109.
Mikoláš V. (2018): Světlík Euphrasia picta (Orobanchaceae), nový druh pro flóru Moravskoslezských Beskyd. – Acta Musei Beskidensis 10: 155–158.
Kocián J. (2017): Nová lokalita pavučince anýzového (Cortinarius odorifer) u Nového Jičína (Česká republika). – Acta Musei Beskidensis 9: 71–73.
Mazáč D., Holuša O. & Zouhar V. (2017): Biometrické hodnocení edifikátorů společenstev „dubových bučin a jedlí“ v oblasti Hostýnských vrchů a Bílých Karpat. – Acta Musei Beskidensis 9: 61–69.
Cimalová Š. & Gřundělová A. (2016): Revitalizační efekt řeky Bílovky z pohledu vegetace. – Acta Musei Beskidensis 8: 11–24.
Šuhaj J. (2016): Výskyt hřibu příživného (Pseudoboletus parasiticus) ve Slezsku (Česká republika). – Acta Musei Beskidensis 8: 97–99.
Šuhaj J. (2016): Výskyt muchomůrky šiškovité (Amanita strobiliformis) ve Frýdku-Místku (Česká republika). – Acta Musei Beskidensis 8: 100–102.
Hroneš M. (2015): Poznámky k adventivní flóře severní Moravy a Slezska 4. Buglossoides arvensis a B. incrassata subsp. splitgerberi. – Acta Musei Beskidensis 7: 23–37.  
Deckerová H. & Šuhaj J. (2014): Nálezy vzácné houby ušíčka černého (Pseudoplectania nigrella (Pers.) Fuckel) ve Slezsku a na severní Moravě. – Acta Musei Beskidensis 6: 17–25.
Hlisnikovský D. & Kocián P. (2014): Poznámky k adventivní flóře severní Moravy a Slezska 1. Euphorbia taurinensis. – Acta Musei Beskidensis 6: 49–59.  
Hlisnikovský D. & Kocián P. (2014): Poznámky k adventivní flóře severní Moravy a Slezska 3. Geranium rotundifolium. – Acta Musei Beskidensis 6: 69–76.  
Kocián P. (2014): Nezpozorované a rychlé šíření lebedy různosemenné (Atriplex micrantha) a omanu smradlavého (Dittrichia graveolens) na dálnicích Moravy a Slezska (Česká republika). – Acta Musei Beskidensis 6: 27–47.  
Kocián P. & Hlisnikovský D. (2014): Poznámky k adventivní flóře severní Moravy a Slezska 2. Geranium purpureum. – Acta Musei Beskidensis 6: 61–68.  
Deckerová H. & Šuhaj J. (2013): Přehled nálezů vzácné houby psivky Ravenelovy (Mutinus ravenelii) ve Slezsku a na severovýchodní Moravě (Česká republika), její ekologie a rozšíření ve světě. – Acta Musei Beskidensis 5: 13–19.
Deckerová H. & Šuhaj J. (2013): Výskyt klouzku douglaskového (Suillus lakei) na severovýchodní Moravě a ve Slezsku (Česká republika). – Acta Musei Beskidensis 5: 21–25.
Dužíková B. (2013): Zdravotní stav dřevin s ohledem na míru napadení dřevokaznými houbami na území Přírodní památky Vodopády Satiny (Moravskoslezské Beskydy). – Acta Musei Beskidensis 5: 27–31.
Kocián P. (2013): Velbloudník tenkokřídlý (Corispermum pallasii, Chenopodiaceae) na severní Moravě (Česká republika). – Acta Musei Beskidensis 5: 67–71. 
Krchňáková T. (2013): Evidence výskytu dříve pěstovaných ovocných druhů a odrůd na Frýdeckomístecku. – Acta Musei Beskidensis 5: 33–43.
Tkáčiková J. & Kubešová S. (2013): Přírodní památka Domorazské louky (Moravská brána, Česká republika) – mechorosty, cévnaté rostliny a vegetace. – Acta Musei Beskidensis 5: 45–65. 
Mičková P. (2012): Teplomilná květena Moravské brány na Novojičínsku. – Acta Musei Beskidensis 4: 59–136.  
Olšiaková M. (2012): Fytocenologická analýza přírodě blízkých lesů a ruderálních společenstev kamenolomů na rozhraní Hercynské a Severopanonské biogeografické podprovincie. – Acta Musei Beskidensis 4: 39–58.
Hájková A. & Prymusová Z. (2011): Příspěvek k rozšíření karpatského druhu kozlíku celolistého (Valeriana simplicifolia) na území severovýchodní Moravy a Slezska. – Acta Musei Beskidensis 3: 31–48. 
Holuša O. & Holuša J. st. (2011): Characteristics of the 7th (Fageti-piceeta s.lat.), 8th (Piceeta s.lat.) and 9th (Pineta mugo s.lat.) vegetation tiers of northeastern Moravia and Silesia (Czech Republic). – Acta Musei Beskidensis 3: 1–15.
Horáček M., Holuša O. & Samec P. (2011): Průběh hranice Polonské a Západokarpatské biogeografické podprovincie na území České republiky. – Acta Musei Beskidensis 3: 17–30.
Holuša O. & Holuša J. st. (2010): Characteristics of the 5th (Abieti-fageta s.lat.) and 6th (Picei-fageta s.lat.) vegetation tiers of the northeastern Moravia and Silesia (Czech Republic). – Acta Musei Beskidensis 2: 49–62.
Kocián P. (2010): Nálezy zajímavějších neofytů na severní Moravě a ve Slezsku (Česká republika). – Acta Musei Beskidensis 2: 15–28. 
Kocián P. (2010): Poznámky k rozšíření Digitaria sanguinalis subsp. pectiniformis na železnici severní Moravy a Slezska (Česká republika). – Acta Musei Beskidensis 2: 7–14. 
Roháčová M. (2010): RNDr. Alena Hájková. – Acta Musei Beskidensis 2: 209–211.
Tkáčiková J. (2010): Flóra a vegetace Přírodní rezervace Čerňavina (Moravskoslezské Beskydy). – Acta Musei Beskidensis 2: 29–47.
Chmiel E. & Chmielová A. (2009): Nález okrotice červené (Cephalanthera rubra, Orchidaceae) na Jablunkovsku (Moravskoslezské Beskydy, Česká republika). – Acta Musei Beskidensis 1: 115–117.
Kocián P. (2009): Invazní starček úzkolistý (Senecio inaequidens) také na severní Moravě a ve Slezsku. – Acta Musei Beskidensis 1: 23–29.  
Rychtecká P. (2009): Produkce vrby šedé (Salix elaeagnos) na přirozeném stanovišti v aluviu řeky Morávky v Podbeskydském bioregionu (Česká republika). – Acta Musei Beskidensis 1: 31–38.
Stanovský J. (2009): K otázce živných rostlin mandelinky Prasocuris phellandrii (Coleoptera: Chrysomelidae). – Acta Musei Beskidensis 1: 121.
Velčovská M. (2009): Studie břehových porostů řeky Mohelnice (Moravskoslezský kraj). – Acta Musei Beskidensis 1: 39–58.

Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae

Řepka R. & Taraška V. (2022): Carex ×gogelana Podp.: clarification of its identity and typification of the name. – Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae 107: 49–54. 
Antonín V. & Dvořák D. (2010): New, rare and lesser-known macromycetes in Moravia (Czech Republic) – IX. – Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae 95/1: 143–162.  
Antonín V., Deckerová H. & Jongepier J. W. (2010): Red-listed macromycetes collected in the Bílé Karpaty (White Carpathian Mts.) Protected Landscape Area (Czech Republic). – Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae 95/1: 163–200.  
Kubešová S. (2010): Environmental factors structuring bryophyte species composition in block fields in south-western Moravia (Czech Republic). – Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae 95/2: 55–70.
Novotný I. & Kubešová S. (2010): The moss Rhabdoweisia crenulata (Mitt.) H. Jameson in the Czech Republic and adjacent regions. – Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae 95/1: 223–229.  
Sutorý K. (2010): Adventive occurrences of Hypericum annulatum Moris. in Europe with the first record in the Czech Republic. – Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae 95/1: 231–234.  
Sutorý K. (2010): Lectotypification of infraspecific taxa in Cortusa matthioli (Primulaceae) described by Josef Podpěra. – Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae 95/2: 71–75. 
Zázvorka J. (2010): Orobanche kochii and O. elatior (Orobanchaceae) in central Europe. – Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae 95/2: 77–119.  
Sutorý K. (1998): Rozšíření druhu Cerinthe minor L. na území České republiky. – Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae 82: 39–55. 

Acta Musei Reginaehradecensis, Series A – scientiae naturales

Gerža M. (2021): Květena národní přírodní rezervace Trčkov v Orlických horách. – Acta Musei Reginaehradecensis, Series A – scientiae naturales 39: 33–60.  
Prausová R., Andres M., Šimůnek J., Andresová T. & Špičková A. (2021): Stav populací rudohlávku kukačky – Anacamptis morio (L.) Bateman, Pridgeon & Chase v Choceňské plošině ve východních Čechách. – Acta Musei Reginaehradecensis, Series A – scientiae naturales 39: 89–104.  
Tejklová T. (2021): Houby přírodní rezervace Černý důl (CHKO Orlické hory). – Acta Musei Reginaehradecensis, Series A – scientiae naturales 39: 5–32.  

Acta musei richnoviensis, sect. natur.

Hradílek Z. & Halda J. (2016): Mechorosty a lišejníky NPR Špraněk. – Acta musei richnoviensis, sect. natur. 23: 73–100. 

Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales

Kocián J., Mlčoch P., Stużyński D., Šamaj M., Hlisnikovský D., Halasů V., Chytil P., Kocián P. & Zíbarová L. (2023): Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska III. – Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 72: 70–95. 
Mlčoch P. & Trčálková E. (2023): Distribution and current status of mountain hawkweeds (Hieracium) populations in Mt. Králický Sněžník. – Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 72: 260–282. 
Dančák M. & Kocián P. [eds] (2022): Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XVI. – Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 71: 255–262.
Kocián J. [ed.] (2022): Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska II. – Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 71: 115–130.  
Dančák M. & Kocián P. [eds] (2021): Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XV. – Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 70: 243–259.  
Kocián J. [ed.] (2021): Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska I. – Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 70: 51–63.  
Plášek V. (2021): Bryophytes recorded in the Radhošť National Nature Reserve (Moravskoslezské Beskydy Mts) during the survey in 2020. – Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 70: 93–96.  
Černý M., Kocián J. & Ševčík J. (2020): First rearing record and DNA sequence of Chromatomyia aizoon (Hering, 1932) (Diptera: Agromyzidae) associated with Saxifraga paniculata Miller from the Czech Republic. – Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 69: 283–288.  
Dančák M. & Kocián P. [eds] (2020): Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XIII. – Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 69: 29–45. 
Dančák M. & Kocián P. [eds] (2020): Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XIV. – Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 69: 231–248. 
Dančák M. & Kocián P. [eds] (2018): Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XII. – Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 67: 139–163. 
Dančák M. & Kocián P. [eds] (2017): Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XI. – Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 66: 237–251. 
Dančák M. & Kocián P. [eds] (2016): Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska X. – Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 65: 243–255. 
Dančák M., Kocián P. & Hlisnikovský D. [eds] (2015): Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska IX. – Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 64: 219–240. 
Dančák M., Kocián P. & Hlisnikovský D. [eds] (2014): Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska VIII. – Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 63: 263–282. 
Plášek V. & Cimalová Š. [eds] (2014): Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska VII. – Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 63: 69–82. 

Acta rerum naturalium

Danihelka J., Knollová I. & Řezníčková M. (2020): Ořechokřídlec klandonský (Caryopteris ×clandonensis) zplanělý na Brněnsku. – Acta rerum naturalium 24: 13–18.  
Bezděčka P. (2019): Laudatio: RNDr. Ivan Růžička osmdesátiletý. – Acta rerum naturalium 23: 47–52.  
Danihelka J. & Harčarik J. (2019): Rozrazil hořcovitý (Veronica gentianoides), zapomenutý adventivní druh české květeny. – Acta rerum naturalium 23: 39–42.  
Lepší P. & Lepší M. (2017): Rozšíření, ekologie a stav populace jeřábu olšolistého (Sorbus alnifrons). – Acta rerum naturalium 20: 39–47.  

B

Beihefte zum botanischen Centralblatt

Schmeja O. (1931): Beitrag zur Kenntnis der Gattung Jasione. – Beihefte zum botanischen Centralblatt 48: 1–51.
Hruby J. (1923): Die nördlichen Vorlagen des Glatzer Schneeberges und des Hohen und Niederen Gesenkes. – Beihefte zum botanischen Centralblatt 39: 399–435. 
Podpěra J. (1923): Studien über den Formenkreis der Cortusa Matthioli L. – Beihefte zum botanischen Centralblatt 39: 276–287. 

Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft

Ascherson P. (1902): Erechthites hieracifolius in Schlesien. – Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft 20: 129–140.
Schube T. (1898): Emil Fiek. – Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft 16: 12–17. 

Bohemia centralis

Hauer T., Kaštovský J. & Bešta T. (2019): Flóra sinic a řas CHKO Brdy I. – stojaté vody. – Bohemia centralis 35: 169–222.  
Hlaváček R. & Karlík P. (2019): Příspěvek k fytogeografii Brd. – Bohemia centralis 35: 27–150.  
Kaštovský J., Hauer T. & Bešta T. (2019): Flóra sinic a řas CHKO Brdy II. – tekoucí vody. – Bohemia centralis 35: 223–253.  
Kotlaba F. & Pouzar Z. (2019): Příspěvky k mykoflóře pohoří Brdy. – Bohemia centralis 35: 151–159.  
Mejstřík V. (2019): Lišejníky vrchu Praha v Brdech. – Bohemia centralis 35: 161–168.  

Bryonora

Dřevojan P. [ed.], Blahut P., Homolová Z., Hradílek Z., Hrivnák R., Kučera J., Mikulášková E., Palice Z., Peterka T., Plaček J., Slezák M., Štechová T. & Vicherová E. (2022): Zajímavé bryofloristické nálezy XXXVII. – Bryonora 69: 46–54. 
Dřevojan P. [ed.], Hájková P., Holá E., Hradílek Z., Hrivnák M., Hrivnák R., Kubešová S., Kučera J., Manukjanová A., Mazancová E., Mikulášková E., Peterka T., Široká A., Štechová T. & Tkáčiková J. (2022): Zajímavé bryofloristické nálezy XXXVIII. – Bryonora 70: 40–49. 
Dřevojan P. [ed.], Hradílek Z., Hrivnáková K., Janišová M., Košnar J., Koval Š., Kubešová S., Kučera J., Širka P. & Tkáčiková J. (2021): Zajímavé bryofloristické nálezy XXXV. – Bryonora 67: 42–52.  
Holá E., Tenčík A., Jandová J., Manukjanová A., Singh P., Tkáčiková J., Novotný I., Man M., Plaček J. & Soldán Z. (2021): Mechorosty zaznamenané v průběhu 32. podzimního setkání Bryologicko-lichenologické sekce ČBS v Brdech (září 2020). – Bryonora 67: 24–35.  
Malíček J., Bouda F., Hlisnikovský D., Konečná E., Peksa O. & Syrovátková L. (2021): Lišejníky zaznamenané během bryologicko-lichenologických dní ve Spáleném Poříčí. – Bryonora 67: 8–23.  
Palice Z. (2021): Česká a slovenská lichenologická bibliografie XXXIII. – Bryonora 67: 36–41.  
Peterka T., Plesková Z., Kalníková V., Palpurina S. & Ćušterevska R. (2021): Remarks on spring vegetation (the Montio-Cardaminetea class) in the Republic of North Macedonia. – Bryonora 67: 1–7.  
Plášek V. & Trávníček B. (2021): RNDr. Zbyněk Hradílek, Ph.D. – 60 let. – Bryonora 67: 53–59.  
Soldán Z. (2021): RNDr. Lenka Němcová, CSc. – jubileum (24. 9. 2020). – Bryonora 67: 59–60.  
Dřevojan P. [ed.], Holá E., Janošík L., Kučera J., Kučerová A., Lukáč M., Manukjanová A., Marek M., Mikulášková E., Plaček J., Soldán Z., Szokala D., Štech M., Štechová T., Tkáčiková J. & Tenčík A. (2020): Zajímavé bryofloristické nálezy XXXIV. – Bryonora 66: 62–73.  
Dvořák V., Hradílek Z., Jeništa J., Křenková Z., Říhová V. & Duchoslav M. (2020): Mechy na uměleckých objektech ve veřejném prostoru vybraných středomoravských měst. – Bryonora 66: 8–24. 
Kubešová S., Tkačíková J. & Dančák M. (2009): Bryoflóra vybraných pískovcových výchozů na Vsetínsku. – Bryonora 44: 13–20.  
Duda J. (1997): Pozor na omyl při určování Leucobryum glaucum a L. juniperoideum!. – Bryonora 19: 22. 
Soldán Z. (1997): Česká a slovenská bryologická bibliografie IX. – Bryonora 19: 22–26. 
Duda J. (1996): Poznámky k respektování bryologické literatury. – Bryonora 18: 19–20. 
Váňa J. (1995): Josef Duda (* 19.3.1925). – Bryonora 15: 13–14.

Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti

Eliáš P. st. (2019): Spoločenstvá s Euphorbia maculata a E. prostrata na Slovensku a poznámky k ich syntaxonomickej klasifikácii v strednej Európe. – Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti 41: 77–88.  

C

Campanula – Sborník Chráněné krajinné oblasti Jeseníky

Hošek E. (1971): Estetika jako jedna z funkcí lesa v minulosti a budoucnosti se zvláštním zřetelem na poměry v Jeseníkách. – Campanula – Sborník Chráněné krajinné oblasti Jeseníky 2: 101–117.
Jeník J. (1971): Příčiny druhového bohatství Velké kotliny v Hrubém Jeseníku. – Campanula – Sborník Chráněné krajinné oblasti Jeseníky 2: 25–30.
Krkavec F. (1971): K rozšíření některých druhů rodu Salix (L.) v Hrubém Jeseníku. – Campanula – Sborník Chráněné krajinné oblasti Jeseníky 2: 41–45.
Kuthan J. (1971): Zajímavý výskyt sírovce žlutooranžového - Laetiporus sulphureus (Bull. ex Fr.) Bond. et Sing. na smrcích v reservacích oblasti Pradědu. – Campanula – Sborník Chráněné krajinné oblasti Jeseníky 2: 155–157.
Rejmánek M., Sýkora T. & Štursa J. (1971): Fytocenologické poznámky k vegetaci Hrubého Jeseníku. – Campanula – Sborník Chráněné krajinné oblasti Jeseníky 2: 31–39.
Tichý J. (1971): Rekonstrukce některých složek přírodních geobiocenóz jako podklad pro ochranu a tvorbu krajiny. – Campanula – Sborník Chráněné krajinné oblasti Jeseníky 2: 119–144.

Carinthia II

Stöhr O. & Brandes D. (2014): Flora der Bahnhöfe von Osttirol. – Carinthia II 204/124: 631–670.  

Catenia

Lenart J., Schuchová K., Kašing M., Falteisek L., Cimalová Š., Bílá J., Ličbinská M. & Kupka J. (2022): The abandoned underground mine as a semi-natural ecosystem: The story of Flaschar’s Mine (Czechia). – Catenia 213: 106178. 

Č

Časopis Moravského musea zemského

Otruba J. (1925): Druhý příspěvek ku poznání květeny moravské. – Časopis Moravského musea zemského 22: 94–107. 
Otruba J. (1921): První příspěvek ku poznání květeny moravské. – Časopis Moravského musea zemského 17–19: 389–402. 
Podpěra J. (1913): Výsledky bryologického výzkumu Moravy za léta 1909–1912. – Časopis Moravského musea zemského 13: 32–54, 233–257. 
Podpěra J. (1904): Geranium lucidum L., nová na Moravě rostlina jevnosnubná. – Časopis Moravského musea zemského 4: 198–201. 

Časopis Moravského musea, Vědy přírodní

Pospíšil V. (1965): Die Mährische Pforte, eine pflanzengeographische studie 2. – Časopis Moravského musea, Vědy přírodní 50: 129–170. 
Pospíšil V. (1964): Die Mährische Pforte, eine pflanzengeographische studie. – Časopis Moravského musea, Vědy přírodní 49: 103–190. 
Pospíšil V. (1962): Jak pronikaly thermofyty do nitra severozápadních Karpat. – Časopis Moravského musea, Vědy přírodní 47: 69–108. 

Časopis Slezského muzea, série A, Vědy přírodní

Duda J. & Váňa J. (1988): Rozšíření játrovek v Československu – LII. – Časopis Slezského muzea, série A, Vědy přírodní 37: 97–113. 
Grulich V. & Zmrhalová M. (1988): Ostřice skalní (Carex rupestris All.) v Hrubém Jeseníku. – Časopis Slezského muzea, série A, Vědy přírodní 37: 161–167. 
Simančík F. (1988): Indukcia krátkodobej dormancie u semien Prunus laurocerasus L. striedavými teplotami stratifikácie a giberelínom. – Časopis Slezského muzea, série A, Vědy přírodní 37: 183–189. 
Šula B. (1985): Josef Duda – 60 let. – Časopis Slezského muzea, série A, Vědy přírodní 34: 95–96.
Duda J. (1983): Játrovky Nízkého Jeseníku a přilehlých území. – Časopis Slezského muzea, série A, Vědy přírodní 32: 257–269.
Duda J. & Váňa J. (1983): Rozšíření játrovek v Československu – XXXVI. – Časopis Slezského muzea, série A, Vědy přírodní 32: 23–35.
Duda J. & Váňa J. (1983): Rozšíření játrovek v Československu – XXXVII. – Časopis Slezského muzea, série A, Vědy přírodní 32: 97–110.
Duda J. & Váňa J. (1983): Rozšíření játrovek v Československu – XXXVIII. – Časopis Slezského muzea, série A, Vědy přírodní 32: 215–231.
Frank M. (1983): Mezidruhový kříženec rodu Eleutherococcus (Maxim.) (Acanthopanax Miq.). – Časopis Slezského muzea, série A, Vědy přírodní 32: 181–190.
Knobloch E. (1983): Ojedinělé rostlinné nálezy z badenu na Opavsku. – Časopis Slezského muzea, série A, Vědy přírodní 32: 243–244.
Krkavec F. (1983): Zemřel Ing. Zdeněk Kříž, CSc. (* 6. března 1933, † 20. prosince 1982). – Časopis Slezského muzea, série A, Vědy přírodní 32: 93–96.
Mottl J. (1983): Zakládání břehových a doprovodných porostů vodních toků v Severomoravském kraji. – Časopis Slezského muzea, série A, Vědy přírodní 32: 245–256.
Opravil E. (1983): Habr obecný (Carpinus betulus L.) v československém kvartéru. – Časopis Slezského muzea, série A, Vědy přírodní 32: 67–82.
Purkyňová E. (1983): Nové nálezy spodnokřídových rostlin v těšínsko-hradišťském souvrství Západních Karpat na severní Moravě. – Časopis Slezského muzea, série A, Vědy přírodní 32: 57–65.
Purkyňová E. (1983): Příspěvek k poznání megaflór sloje Prokop v hornoslezské černouhelné pánvi. – Časopis Slezského muzea, série A, Vědy přírodní 32: 285–288.
Duda J. & Váňa J. (1976): Die Verbreitung der Lebermoose in der Tschechoslowakei – XIX. – Časopis Slezského muzea, série A, Vědy přírodní 25: 27–50.
Duda J. & Váňa J. (1965): Doplněk k výzkumu mechů okolí Štramberka a Nového Jičína. – Časopis Slezského muzea, série A, Vědy přírodní 14: 109–110. 
Kühn F. (1965): Polní plevele Osoblažska. I. část – celková charakteristika. – Časopis Slezského muzea, série A, Vědy přírodní 14: 99–107.
Duda J. (1963): Cephaloziella arctica Bryhn et Douin v Československu. – Časopis Slezského muzea, série A, Vědy přírodní 12: 9–10.
Duda J. (1963): Játrovky ve sbárkách československých muzeí. – Časopis Slezského muzea, série A, Vědy přírodní 12: 69–84.
Duda J. (1962): Játrovky vrchoviště Hutě pod Smrkem v Beskydách na Moravě. – Časopis Slezského muzea, série A, Vědy přírodní 11: 21–28.
Duda J. (1962): K rozšíření játrovek v Československu II. – Časopis Slezského muzea, série A, Vědy přírodní 11: 65–90.
Duda J. (1962): Odontoschisma elongatum (Lindb.) Evans – nová československá játrovka. – Časopis Slezského muzea, série A, Vědy přírodní 11: 33–34.
Duda J. & Kříž Z. (1962): Dřeviny opavských parků a zahrad – I. – Časopis Slezského muzea, série A, Vědy přírodní 11: 15–19.
Velísek V. (1962): Nová lokalita prhy arniky (Arnica montana L.) na Moravě. – Časopis Slezského muzea, série A, Vědy přírodní 11: 127–132.
Duda J. & Krkavec F. (1959): Rašelinné louky v okolí Březové na Vítkovsku. – Časopis Slezského muzea, série A, Vědy přírodní 8: 11–36. 

Časopis Slezského muzea, série C, Dendrologie

Duda J. & Kříž Z. (1962): Dřeviny parkových ploch okresů Přerov a Vsetín. – Časopis Slezského muzea, série C, Dendrologie 1: 13–38.
Opravil E. (1962): Tis červený (Taxus baccata L.) v minulosti Slezska. – Časopis Slezského muzea, série C, Dendrologie 1: 1–11.
Samek V. (1962): Lesy bruntálského panství na počátku 19. století. – Časopis Slezského muzea, série C, Dendrologie 1: 39–51.

Časopis Slezského zemského muzea, série A, Vědy přírodní

Plášek V. & Cimalová Š. [eds] (2012): Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska VI. – Časopis Slezského zemského muzea, série A, Vědy přírodní 61: 255–264. 
Plášek V., Cimalová Š., Hlisnikovský D. & Prymusová Z. (2011): Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska V. – Časopis Slezského zemského muzea, série A, Vědy přírodní 60: 284–288. 
Plášek V. & Cimalová Š. [eds] (2010): Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska IV. – Časopis Slezského zemského muzea, série A, Vědy přírodní 59: 273–280. 
Plášek V. & Cimalová Š. [eds] (2009): Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska III. – Časopis Slezského zemského muzea, série A, Vědy přírodní 58: 239–242. 
Hradílek Z. & Kincl L. (2008): Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Hůrka u Hranic. – Časopis Slezského zemského muzea, série A, Vědy přírodní 57: 237–258. 
Plášek V. & Cimalová Š. [eds] (2008): Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska I. – Časopis Slezského zemského muzea, série A, Vědy přírodní 57: 45–48. 
Plášek V. & Cimalová Š. [eds] (2008): Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska II. – Časopis Slezského zemského muzea, série A, Vědy přírodní 57: 271–275. 
Dančák M. & Duchoslav M. (2006): Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Špraněk (Javoříčský kras). – Časopis Slezského zemského muzea, série A, Vědy přírodní 55: 201–227.
Duda J. & Duda J. (2006): Mechorosty území mezi Příborem a Brušperkem (severní Morava). – Časopis Slezského zemského muzea, série A, Vědy přírodní 55: 83–86. 
Plášek V. (2005): K osmdesátinám RNDr. Josefa Dudy, CSc. – Časopis Slezského zemského muzea, série A, Vědy přírodní 54: 90–92.
Sedláčková M. & Plášek V. [eds] (2005): Červený seznam cévnatých rostlin Moravskoslezského kraje (2005). – Časopis Slezského zemského muzea, série A, Vědy přírodní 54: 97–120.  
Duda J. (1999): Mechorosty obce Sedlnice a okolí (okr. Nový Jičín). – Časopis Slezského zemského muzea, série A, Vědy přírodní 48: 83–85.
Duda J., Opravil E. & Šula B. (1999): Zajímavé druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 9. – Časopis Slezského zemského muzea, série A, Vědy přírodní 48: 153–164.
Hrabovský S. (1999): Příspěvek k flóře severovýchodní Moravy a Slezska - I. – Časopis Slezského zemského muzea, série A, Vědy přírodní 48: 86–90.
Musil I. (1999): RTDr. Ing. Ladislav David - 85 let. – Časopis Slezského zemského muzea, série A, Vědy přírodní 48: 287–288.
Plášek V. & Zmrhalová M. (1999): Příspěvek k bryoflóře Rychlebských hor a Vidnavska (SZ Slezsko). – Časopis Slezského zemského muzea, série A, Vědy přírodní 48: 205–208.
Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). – Časopis Slezského zemského muzea, série A, Vědy přírodní 48: 209–222.
Zmrhalová M. (1999): Nové informace o výskytu játrovky Lophozia capitata (Hook.) Macoun v České republice. – Časopis Slezského zemského muzea, série A, Vědy přírodní 48: 33–40.
Duda J. & Pilous Z. (1998): Mechorosty Štramberka a okolí - 2. – Časopis Slezského zemského muzea, série A, Vědy přírodní 47: 65–87. 
Duda J. & Pilous Z. (1997): Mechorosty Štramberka a okolí - 1. – Časopis Slezského zemského muzea, série A, Vědy přírodní 46: 209–218. 
Duda J., Opravil E. & Šula B. (1997): Zajímavé druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 6. – Časopis Slezského zemského muzea, série A, Vědy přírodní 46: 159–168.
Duda J., Opravil E. & Šula B. (1997): Zajímavé druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 7. – Časopis Slezského zemského muzea, série A, Vědy přírodní 46: 225–234.
Plášek V. (1997): Příspěvek k bryoflóře vápencových skalek v údolí Říčky u Ochozu (Česká republika). – Časopis Slezského zemského muzea, série A, Vědy přírodní 46: 200–202.
Plášek V. (1997): The occurrence of the gemmae in liverwort Cephalozia bicuspidata (L.) Dum. – Časopis Slezského zemského muzea, série A, Vědy přírodní 46: 197–199.
Duda J., Opravil E. & Šula B. (1995): Chráněné a ohrožené druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 6. – Časopis Slezského zemského muzea, série A, Vědy přírodní 44: 63–74. 
Duda J., Opravil E. & Šula B. (1995): Chráněné a ohrožené druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 7. – Časopis Slezského zemského muzea, série A, Vědy přírodní 44: 111–122. 
Kovanda M. & Kavalcová V. (1995): Dobromysl obecná, Origanum vulgare L., ve Velké kotlině v Hrubém Jeseníku. – Časopis Slezského zemského muzea, série A, Vědy přírodní 44: 91–95.
Opravil E. (1995): RNDr. Josef Duda, CSc. - 70 let. – Časopis Slezského zemského muzea, série A, Vědy přírodní 44: 88.
Velička M. (1995): Introdukce a stav Metasequoia glyptostroboides Hu et Cheng (Taxodiaceae) na severní Moravě. – Časopis Slezského zemského muzea, série A, Vědy přírodní 44: 75–87.
Duda J., Opravil E. & Šula B. (1994): Chráněné a ohrožené druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 3. – Časopis Slezského zemského muzea, série A, Vědy přírodní 43: 45–56. 
Duda J., Opravil E. & Šula B. (1994): Chráněné a ohrožené druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 4. – Časopis Slezského zemského muzea, série A, Vědy přírodní 43: 113–127. 
Duda J., Opravil E. & Šula B. (1994): Chráněné a ohrožené druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 5. – Časopis Slezského zemského muzea, série A, Vědy přírodní 43: 263–275. 
Duda J., Opravil E. & Šula B. (1993): Chráněné a ohrožené druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 1. – Časopis Slezského zemského muzea, série A, Vědy přírodní 42: 31–42. 
Duda J., Opravil E. & Šula B. (1993): Chráněné a ohrožené druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 2. – Časopis Slezského zemského muzea, série A, Vědy přírodní 42: 137–152.

Časopis Slezského zemského muzea, série B, Vědy historické

Musil I. & Svoboda A. M. (2014): Ing. Milan Velička – 80 let jednoho ze spolutvůrců Arboreta v Novém Dvoře u Opavy. – Časopis Slezského zemského muzea, série B, Vědy historické 63: 92–100. 

Časopis Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci

Gogela F. (1906): Květena Beskyd moravských. – Časopis Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci 23: 54–58.  
Gogela F. (1904): Květena Beskyd moravských. – Časopis Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci 21: 109–114.  
Gogela F. (1903): Květena Beskyd moravských. – Časopis Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci 20: 134–138.  
Gogela F. (1899): Květena okolí Misteckého. – Časopis Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci 16: 27–29, 103–108.  
Gogela F. (1898): Květena okolí Misteckého. – Časopis Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci 15: 132–134.  
Gogela F. (1895): Květena okolí Misteckého. – Časopis Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci 12: 154–157.  
Gogela F. (1893): Květena okolí Misteckého. – Časopis Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci 10: 150–154.  
Gogela F. (1892): Květena okolí Misteckého. – Časopis Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci 9: 93–96.  
Gogela F. (1891): Květena okolí Misteckého. – Časopis Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci 8: 109–112.  
Gogela F. (1890): Květena okolí Misteckého. – Časopis Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci 7: 107–110.  
Spitzner V. (1890): Výsledky botanického zkoumání na Moravě a v rak. Slezsku za rok 1889. – Časopis Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci 7: 93–94. 
Spitzner V. (1890): Zajímavá rostlinná znetvořenina. – Časopis Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci 7: 139–140. 
Spitzner V. (1889): Výsledky botanického zkoumání na Moravě a v rak. Slezsku za rok 1888. – Časopis Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci 6: 85. 
Spitzner V. (1888): Výsledky botanického zkoumání na Moravě a v rak. Slezsku za rok 1887. – Časopis Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci 5: 128–129. 
Spitzner V. (1887): Výsledky botanického zkoumání na Moravě a ve Slezsku za rok 1886. – Časopis Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci 4: 90. 
Remeš M. (1886): Pozorování botanické. – Časopis Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci 3: 135. 
Spitzner V. (1886): Lidová jména rostlin na Hané a na vysočině Drahanské. – Časopis Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci 3: 136–137. 

Časopis Vlastivědné společnosti muzejní v Olomouci

Duda J. & Váňa J. (1970): Die Verbreitung der Lebermoose in der Tschechoslowakei – VII. – Časopis Vlastivědné společnosti muzejní v Olomouci 60: 17–30. 

D

Das Kuhländchen

Melcher R. (1939): Botanische Wanderungen auf dem Kotoutsch und in seiner nächsten Umgebung. – Das Kuhländchen 14: 48-53. 
Krischke K. (1929): Die Farnpflanzen des Kuhländchens. – Das Kuhländchen 11: 181–183. 

E

Ecology Letters

Staude I. R., Pereira H. M., Daskalova G., Bernhardt-Römermann M., Diekmann M., Pauli H., Van Calster H., Vellend M., Bjorkman A., Brunet J., De Frenne P., Hédl R., Jandt U., Lenoir J., Myers-Smith I., Verheyen K., Wipf S., Wulf M., Andrews C., Barančok P., Barni E., Benito-Alonso J.-L., Bennie J., Berki I., Blüml V., Chudomelová M., Decocq G., Dick J., Dirnböck T., Durak T., Eriksson O., Erschbamer B., Graae B. J., Heinken T., Schei F. H., Jaroszewicz B., Kopecký M., Kudernatsch T., Macek M., Malicki M., Máliš F., Michelsen O., Naaf T., Nagel T. A., Newton A. C., Nicklas L., Oddi L., Ortmann-Ajkai A., Palaj A., Petraglia A., Petřík P., Pielech R., Porro F., Pușcaș M., Reczyńska K., Rixen C., Schmidt W., Standovár T., Steinbauer K., Świerkosz K., Teleki B., Theurillat J.-P., Turtureanu P. D., Ursu T.-M., Vanneste T., Vergeer P. Vild O., Villar L., Vittoz P., Winkler M. & Baeten L. (2022): Directional temporal turnover toward plant species with larger ranges across habitats. – Ecology Letters 25: 466–482. 

F

Folia Facultatis Scientiarium Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis

Folia Geobotanica

Freudenthaler Ländchen

Marx J. (1943): Adolf Rieger. Ein Gedenken zu seinem 25. Todestage. – Freudenthaler Ländchen 22: 29–31. 
Marx J. (1932): Pflanzenkundliches aus dem Mohratale. – Freudenthaler Ländchen 12: 36–45. 

H

Hlasy Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm

Sobotíková R. (2023): Vladimír Kajdoš. – Hlasy Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm 40: 59–62.
Mičková P. (2016): Invazní druhy rostlin u nás. – Hlasy Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm 33: 53–58. 
Sedláčková M. (2015): Poznámky ke květeně a vegetaci vrchu Strážnice u Kozlovic. – Hlasy Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm 32: 54–58. 
Sedláčková M. (2014): Poznámky k ověření kříženců kyčelnice Paxovy (Dentaria x paxiana) na Frenštátsku. – Hlasy Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm 31: 49–52. 
Sedláčková M. (2013): K výskytu vzácnějších ohrožených cévnatých rostlin Frenštátska. – Hlasy Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm 30: 52–59. 
Sedláčková M. (2012): Poznámky k historii květeny a vegetace Národní přírodní rezervace Radhošť. – Hlasy Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm 29: 59–64.  
Sedláčková M. (2011): Poznámky k výskytu teplomilných cévnatých rostlin v Beskydském podhůří na Frenštátsku. – Hlasy Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm 28: 45–49.  
Figarová A. (2010): Marie Sedláčková jubilující. – Hlasy Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm 27: 93.  
Sedláčková M. (2010): Přírodní rezervace „Les Na Rozdílné“. – Hlasy Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm 27: 38–41.  
Sedláčková M. (2009): Výskyt zajímavého křížence kyčelnic na Frenštátsku. – Hlasy Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm 26: 65–68. 

Hlasy Okresního musea ve Frenštátě p. R.

Kajdoš V. (1955): Z botanické činnosti našeho musea. – Hlasy Okresního musea ve Frenštátě p. R. 1: 3. 
Kajdoš V. (1954): K botanickému výzkumu Frenštátska. – Hlasy Okresního musea ve Frenštátě p. R. 2: 0. 

Hlasy svatohostýnské

Neoral A. (1914): P. František Gogela, rostlinopisec svatohostýnský, šedesátníkem. – Hlasy svatohostýnské 10: 178–180.

I

Informace Slezského muzea v Opavě

Duda J. (1970): Botanická exkurze na Králický Sněžník. – Informace Slezského muzea v Opavě 6: 12–13.
Duda J. (1970): Cyklus botanických přednášek. – Informace Slezského muzea v Opavě 4: 22.
Kříž Z. (1969): Floristický kurs Severomoravské pobočky ČSBS. – Informace Slezského muzea v Opavě 2: 18–19.
Velička M. (1969): O konferenci československých botanických zahrad. – Informace Slezského muzea v Opavě 2: 16–17.

J

Jahres-Bericht der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur

Kern F. (1914): Verzeichnis der Moosarten, die seit dem Erscheinen der Limprichtschen Werke in Schlesien entdeckt worden sind. – Jahres-Bericht der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur 91: 65–72. 
Fiek E. (1888): Resultate der Durchforschung der schlesischen Phanerogamenflora im Jahre 1887. – Jahres-Bericht der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur 65: 309–339. 

Jahres-Bericht über die Staats-Ober-Realschule in Troppau

Hein T. (1874): Beiträge zur Laubmoosflora des Troppauer Kreises. – Jahres-Bericht über die Staats-Ober-Realschule in Troppau für das Schuljahr 1873–74: 3–33.

Jahresbericht des öffentlichen Communal-Obergymnasiums in Friedek

Weeber G. (1901): Flora von Friedek und Umgebung, Teil 1. – Jahresbericht des öffentlichen Communal-Obergymnasiums in Friedek 6: 1–53. 

Jeseníky Rychlebské hory

Hédl R. (2022): Úpadek a obnova jesenických horských holí. – Jeseníky Rychlebské hory 9/2022: 16–17.
Štencl R. (2022): Sleziník netíkovitý. I mezi rostlinami je pořád co nacházet. – Jeseníky Rychlebské hory 9/2022: 28–29.
Taraška V. (2021): Lomikámen trojprstý černý pasažér na červeném seznamu. – Jeseníky Rychlebské hory 7/2021: 26–27.
Dvořák D. (2020): Jelení bučina království hub. – Jeseníky Rychlebské hory 5/2020: 15–17.
Taraška V. (2020): Prstnatec Fuchsův chladnomilný. Malá orchidej z Velké kotliny. – Jeseníky Rychlebské hory 5/2020: 8–9.
Kocián J. (2018): Horské jestřábníky - znovuobjevené poklady jesenické flóry. – Jeseníky Rychlebské hory 2/2018: 10–12.

Journal Europäischer Orchideen

Batoušek P. (2011): Orchideenneuigkeiten aus der Tschechischen Republik. – Journal Europäischer Orchideen 43/1: 161–174.  

K

KROK - Kulturní revue Olomouckého kraje

Taraška V. (2021): Mokřady na Jesenicku jako regionální centra biodiverzity. – KROK - Kulturní revue Olomouckého kraje 2/2021: 51–56. 

Kuhländler Heimatkalender

Tannert H. (1966): Kuhländler Pflanzennamen: Ein- und vielnamige Pflanzen. – Kuhländler Heimatkalender 9: 108–109. 

L

Listy cukrovarnické a řepařské

Trávníček B. & Dančák M. (2011): Zajímavé rostliny na usazovacích polích cukrovarů na Hané. – Listy cukrovarnické a řepařské 127/1: 21–25.  

Lotos

Pohl F. (1941): Das auf die Sudetenländer bezügliche botanische Schrifttum des Jahres 1941. – Lotos 88: 226–245. 
Pohl F. (1941): Die Wälder des Ondrejnik in den mähr.-schles. Beskiden und die Verbreitung von Melica uniflora Retz in den Sudetenländern. – Lotos 88: 99–126. 

M

Mittheilungen des Naturwissenschaftlichen Vereines in Troppau

Anonymus (1938): Zur den „Botanischen Miscellen“ in Nr. 28 der „Mitteilungen“. – Mittheilungen des Naturwissenschaftlichen Vereines in Troppau 29: 16.
Jedlitschka H. (1938): Die Schwingelarten am Ostrande des Niederen Gesenkes. – Mittheilungen des Naturwissenschaftlichen Vereines in Troppau 29: 16–17.
Jedlitschka H. (1938): Ein neuer Fundpunkt marinen Miozäns im Niederen Gesenke. – Mittheilungen des Naturwissenschaftlichen Vereines in Troppau 29: 17–18.
Adamek J. (1937): Beiträge zur Kenntnis der Flora von Mähren-Schlesien. – Mittheilungen des Naturwissenschaftlichen Vereines in Troppau 28: 30–31.
Brossmann E. (1937): Scabiosa ochroleuca bei Wagstadt. – Mittheilungen des Naturwissenschaftlichen Vereines in Troppau 28: 19.
Jedlitschka H. (1937): Juncus tenuis (Wild.) im niederen Gesenke. – Mittheilungen des Naturwissenschaftlichen Vereines in Troppau 28: 29–30.
Malik L. (1937): Die Wassernuss (Trapa natans L.) im Hultschiner Ländchen. – Mittheilungen des Naturwissenschaftlichen Vereines in Troppau 28: 31–32.
Schmeja O. (1937): Floristische Notizen II. – Mittheilungen des Naturwissenschaftlichen Vereines in Troppau 28: 19–28.
Jedlitschka H. (1935): Beitrag zur Kenntnis der Mikrofauna der subbeskidischen Schichten. – Mittheilungen des Naturwissenschaftlichen Vereines in Troppau 27: 31–48.
Jedlitschka H. (1935): Emil Rzehak +. Sein Lebens- und Arbeitsbild. – Mittheilungen des Naturwissenschaftlichen Vereines in Troppau 27: 3–10.
Adamek J. (1934): Beiträge zur Kenntnis der Flora Schlesiens. – Mittheilungen des Naturwissenschaftlichen Vereines in Troppau 26: 23–24.
Jedlitschka H. (1934): Neue Beobachtungen über Salvinia natans (Schwimmfarn) in Schlesien. – Mittheilungen des Naturwissenschaftlichen Vereines in Troppau 26: 25.
Jedlitschka H. (1934): Über das Vordringen von Impatiens parviflora (DC) in die Pflanzenwelt des Wagbach-Odergebietes in Schlesien (Č.S.R.). – Mittheilungen des Naturwissenschaftlichen Vereines in Troppau 26: 17–23.
Jedlitschka H. (1932): Die miocänen Meeresablagerungen des Niederen Gesenkes. – Mittheilungen des Naturwissenschaftlichen Vereines in Troppau 24–25: 51–69.
Jedlitschka H. (1930): Die miocänen Meeresablagerungen des Niederen Gesenkes. – Mittheilungen des Naturwissenschaftlichen Vereines in Troppau 21–22: 24–40.
Jedlitschka H. (1929): Die miocänen Meeresablagerungen des Niederen Gesenkes. – Mittheilungen des Naturwissenschaftlichen Vereines in Troppau 19–20: 12–52.
Jedlitschka H. (1928): Die Verbreitung der Salvinia natans (All.) und einiger seltener Wasserpflanzen in Schlesien. – Mittheilungen des Naturwissenschaftlichen Vereines in Troppau 17: 26–32.
Laus H. (1928): Die Vegetation der mährischen Serpentininseln mit besonderer Rücksicht auf die Farne. – Mittheilungen des Naturwissenschaftlichen Vereines in Troppau 17: 13–26.
Jedlitschka H. (1927): Die Tektonik des Wagbachtales. – Mittheilungen des Naturwissenschaftlichen Vereines in Troppau 15: 5–13. 
Jedlitschka H. (1927): Ein neuer Fundort der Salvinia natans (All.) in Westschlesien. – Mittheilungen des Naturwissenschaftlichen Vereines in Troppau 15: 30–31. 
Laus H. (1927): Die Vegetation der mährischen Serpentininseln mit besonderer Rücksicht auf die Farne. – Mittheilungen des Naturwissenschaftlichen Vereines in Troppau 16: 13–29.
Rangel V. (1895): Zur Kenntnis der schlesischen Orchideen. – Mittheilungen des Naturwissenschaftlichen Vereines in Troppau 2: 31.  

Muzeum a současnost, řada přírodovědná

Hadinec J., Prančl J. & Ducháček M. (2021): Floristický příspěvek k dosud nenapsané nové Květeně Prahy. II. – Muzeum a současnost, řada přírodovědná 32: 9–50. 
Prančl J. (2021): Dymnivka nízká (Corydalis pumila) v Praze. – Muzeum a současnost, řada přírodovědná 32: 71–96. 
Prančl J. (2021): Pryskyřník ilyrský (Ranunculus illyricus) a hojník chlumní (Sideritis montana) po delší době znovu ověřeny na svých historických lokalitách v Praze. – Muzeum a současnost, řada přírodovědná 32: 97–106. 
Hadinec J. & Hrčka D. (2020): Floristický příspěvek k dosud nenapsané nové Květeně Prahy. – Muzeum a současnost, řada přírodovědná 31: 7–34. 

N

Natur und Heimat

Krischke K. (1942): Heinrich Laus. – Natur und Heimat 12: 33–35.
Röhrich H. (1942): Prof. Dr. Ottokar Leneček. – Natur und Heimat 12: 65–67.
Melcher R. (1938): Ein neuer Fundort der „Brachdistel“ im Kuhländchen. – Natur und Heimat 9: 85–86. 
Laus H. (1937): Sudetische Gebirgspflanzen, insbesondere Poa Chaixii Vill. ssp. laxa Aschers. et Gr. im oberen Marchbecken. – Natur und Heimat 8: 69–71.
Leidolf R. (1937): Sedlnitzer Schneeglöckchen. – Natur und Heimat 8: 18–19.
Leneček O. (1937): Eine monströse Form von Anemone nemorosa L. – Natur und Heimat 8: 83.
Leneček O. (1937): Etwas über die Gauklerblume und über andere eingebürgerte eingeschleppte Pflanzen. – Natur und Heimat 8: 72–74.
Leneček O. (1937): Solmsiella Heegeri Borb., eine verchollene Pflanze, wieder aufgetaucht. – Natur und Heimat 8: 71–72.
Schmeja O. (1937): Blütenpflanzen der Umgebung von Oderberg. – Natur und Heimat 8: 20.
Leidolf R. (1936): Bemerkenswerter Moosfund. – Natur und Heimat 7: 104. 
Schmeja O. (1936): Blütenpflanzen der Umgebung von Oderberg. – Natur und Heimat 7: 152–153.
Schmeja O. (1936): Neue oder bemerkenswerte Blütenpflanzen der Umgebung von Oderberg. – Natur und Heimat 7: 105–106. 

Nature Communications

Segar J., Pereira H., Baeten L., Bernhardt-Römermann M., De Frenne P., Fernández N., Gilliam F., Lenoir J., Ortmann-Ajkai A., Verheyen K., Waller D., Teleki B., Berki I., Brunet J., Chudomelová M., Decocq G., Dirnböck T., Hédl R., Heinken T., Jaroszewicz B., Kopecký M., Macek M., Máliš F., Naaf T., Orczewska A., Reczyńska K., Schmidt W., Šebesta J., Stachurska-Swakoń A., Standovár T., Świerkosz K., Vild O., Wulf M. & Staude I. (2022): Divergent roles of herbivory in eutrophying forests. – Nature Communications 13: 7837. 

Nová Botanika

Dvořák V. (2022): Univerzitní botanická zahrada v Olomouci. – Nová Botanika 5: 44–46.

O

Oesterreichische botanische Zeitschrift

Spitzner W. (1888): Correspondenz. – Oesterreichische botanische Zeitschrift 38: 144–145. 
Spitzner W. (1887): Correspondenz. – Oesterreichische botanische Zeitschrift 37: 407–408. 
Bubela J. (1885): Correspondenz. – Oesterreichische botanische Zeitschrift 35: 36. 
Bubela J. (1885): Correspondenz. – Oesterreichische botanische Zeitschrift 35: 291–292. 
Formánek E. (1885): Beitrag zur Flora des böhmisch-mährischen und des Glatzer Schneegebirges. – Oesterreichische botanische Zeitschrift 35: 316–321. 
Formánek E. (1885): Beitrag zur Flora des böhmisch-mährischen und des Glatzer Schneegebirges. – Oesterreichische botanische Zeitschrift 35: 153–160. 
Formánek E. (1885): Beitrag zur Flora des böhmisch-mährischen und des Glatzer Schneegebirges. – Oesterreichische botanische Zeitschrift 35: 202–206. 
Formánek E. (1885): Beitrag zur Flora des böhmisch-mährischen und des Glatzer Schneegebirges. – Oesterreichische botanische Zeitschrift 35: 235–241. 
Formánek E. (1885): Beitrag zur Flora des böhmisch-mährischen und des Glatzer Schneegebirges. – Oesterreichische botanische Zeitschrift 35: 265–270. 
Formánek E. (1885): Beitrag zur Flora des böhmisch-mährischen und des Glatzer Schneegebirges. – Oesterreichische botanische Zeitschrift 35: 386–388. 
Formánek E. (1885): Beitrag zur Flora des böhmisch-mährischen und des Glatzer Schneegebirges. – Oesterreichische botanische Zeitschrift 35: 424–427. 
Formánek E. (1885): Beitrag zur Flora des böhmisch-mährischen und des Glatzer Schneegebirges. – Oesterreichische botanische Zeitschrift 35: 355–357. 
Formánek E. (1885): Correspondenz. – Oesterreichische botanische Zeitschrift 35: 185. 
Formánek E. (1885): Correspondenz. – Oesterreichische botanische Zeitschrift 35: 75. 
Formánek E. (1885): Correspondenz. – Oesterreichische botanische Zeitschrift 35: 225. 
Formánek E. (1885): Correspondenz. – Oesterreichische botanische Zeitschrift 35: 108. 
Formánek E. (1885): Correspondenz. – Oesterreichische botanische Zeitschrift 35: 256. 
Formánek E. (1885): Correspondenz. – Oesterreichische botanische Zeitschrift 35: 145. 
Formánek E. (1885): Correspondenz. – Oesterreichische botanische Zeitschrift 35: 369. 
Formánek E. (1885): Correspondenz. – Oesterreichische botanische Zeitschrift 35: 291. 
Formánek E. (1885): Correspondenz. – Oesterreichische botanische Zeitschrift 35: 410. 
Formánek E. (1885): Correspondenz. – Oesterreichische botanische Zeitschrift 35: 444–445. 
Formánek E. (1885): Correspondenz. – Oesterreichische botanische Zeitschrift 35: 35–36. 
Formánek E. (1885): Correspondenz. – Oesterreichische botanische Zeitschrift 35: 328. 
Formánek E. (1885): Mährische Rosen. – Oesterreichische botanische Zeitschrift 35: 119–121. 
Formánek E. (1885): Teratologisches. – Oesterreichische botanische Zeitschrift 35: 46–47. 
Formánek E. (1885): Ueber Bildungsabweichungen am Schneeglöckchen. (Galanthus nivalis L.). – Oesterreichische botanische Zeitschrift 35: 345–346. 
Formánek E. (1885): Zur Flora Mährens. – Oesterreichische botanische Zeitschrift 35: 90. 
Bubela J. (1884): Teratologisches. – Oesterreichische botanische Zeitschrift 34: 425–426. 
Formánek E. (1884): Beitrag zur Flora der Beskiden und des Hochgesenkes. – Oesterreichische botanische Zeitschrift 34: 288–292. 
Formánek E. (1884): Beitrag zur Flora der Beskiden und des Hochgesenkes. – Oesterreichische botanische Zeitschrift 34: 322–327. 
Formánek E. (1884): Beitrag zur Flora der Beskiden und des Hochgesenkes. – Oesterreichische botanische Zeitschrift 34: 196–205. 
Formánek E. (1884): Beitrag zur Flora der Beskiden und des Hochgesenkes. – Oesterreichische botanische Zeitschrift 34: 242–247. 
Formánek E. (1884): Beitrag zur Flora der Beskiden und des Hochgesenkes. – Oesterreichische botanische Zeitschrift 34: 361–362. 
Formánek E. (1884): Beitrag zur Flora der Beskiden und des Hochgesenkes. – Oesterreichische botanische Zeitschrift 34: 157–168. 
Formánek E. (1884): Correspondenz. – Oesterreichische botanische Zeitschrift 34: 448. 
Formánek E. (1884): Correspondenz. – Oesterreichische botanische Zeitschrift 34: 378–379. 
Formánek E. (1884): Correspondenz. – Oesterreichische botanische Zeitschrift 34: 308–309. 
Formánek E. (1884): Correspondenz. – Oesterreichische botanische Zeitschrift 34: 412–413. 
Formánek E. (1884): Zur Flora Mährens. – Oesterreichische botanische Zeitschrift 34: 428–429. 
Fiek E. (1881): Ueber das Vorkommen von Crocus vernus Wulf. in den Sudeten. – Oesterreichische botanische Zeitschrift 31: 78–81. 

Ochis

Kučera J. [ed.] (2021): Příspěvky ke květeně Rychnovska. 15. – Ochis 40/1: 2–7.

Ochrana přírody

Krkavec F. (1966): Rosnatka okrouhlolistá v Severomoravském kraji. – Ochrana přírody 21/3: 45–46.
Procházka F. (1966): K problematice chráněných druhů kapraďorostů v Československu. – Ochrana přírody 21/9: 141–144.
Procházka F. (1966): K problematice chráněných druhů kapraďorostů v Československu. – Ochrana přírody 21/8: 126–127.
Tříska J. (1966): 5. dubna 1966. Životní jubileum RNDr. Jaroslava Veselého. – Ochrana přírody 21/3: 33. 
Pospíšil V. (1954): Nástin vegetace přírodních reservací u Hranic a jejich geobotanický význam. – Ochrana přírody 9/6: 165–168. 

Opavsko

Duda J. (1964): Uctění botanických tradic na Opavsku. – Opavsko 10: 0.
Kříž Z. (1963): Staré památné stromy na Opavsku. – Opavsko 7: 4–9.
Lazebníček J. (1963): K výročí Krajského arboreta. – Opavsko 7: 4–5.
Lazebníček J. (1963): Z činnosti severomoravské pobočky Čs. botanické společnosti v r. 1962. – Opavsko 7: 9.
Opravil E. (1963): O zbytcích potravy ze středověkých odpadních jam v Opavě. – Opavsko 7: 20–22.
Velička M. (1963): Nové dřeviny z čeledi vřesovitých v arboretu v Novém Dvoře. – Opavsko 7: 5–8.
Kříž Z. (1959): Krajské arboretum v Novém Dvoře. – Opavsko 1: 13–15.

Opera Corcontica

Fellner R. & Landa J. (2020): Luční houby Krkonoš jako bioindikátory ochranářského významu jejich stanovišť. – Opera Corcontica 57: 35–54.  
Zeidler M. & Banaš M. (2020): Historie, přítomnost a management nepůvodní kleče ve vztahu k vegetaci v Hrubém Jeseníku. – Opera Corcontica 57: 19–34.  

P

Památky a příroda

Čeřovský J. (1981): K pětasedmdesátinám Jaroslava Veselého. – Památky a příroda 5/1981: 313. 
Čeřovský J. (1981): K pětasedmdesátinám Jaroslava Veselého. – Památky a příroda 5/1981: 313.

Phytotaxa

Řepka R. & Taraška V. (2023): Typification of three Carex nothospecies names dedicated to Czech botanists by J. Podpěra. – Phytotaxa 618: 172–180. 

Plant Systematics and Evolution

Horák D., Trávníček B., Király G., Détraz-Méroz J., Vymyslický T., Kozoni M., Harpke D. & Hroneš M. (2023): Cytogeography of Gagea bohemica (Liliaceae) outside the Mediterranean: two ploidy levels, spatial differentiation of cytotypes, and occurrence of mixed‑ploidy populations. – Plant Systematics and Evolution 309: 37 (1–13). 
Taraška V., Batoušek P., Duchoslav M., Temsch E. M., Weiss-Schneeweiss H. & Trávníček B. (2021): Morphological variability, cytotype diversity, and cytogeography of populations traditionally called Dactylorhiza fuchsii in Central Europe. – Plant Systematics and Evolution 307: 51. 

Poodří

Rozbrojová Z. (2017): Přírodní rezervace Rezavka – součást CHKO Poodří. – Poodří 1/2017: 22–27.

Práce a studie

Hájková A. (1977): Fytogeografická studie komplexu Lysé hory. – Práce a studie 1: 1–98. 

Práce a studie Muzea Beskyd

Velička M. (2001): Výsledky dendrologického průzkumu v okrese Frýdek-Místek. – Práce a studie Muzea Beskyd 11: 155–172.  

Práce a studie Muzea Beskyd, Přírodní vědy

Vrubel Z. & Hlisnikovský D. (2007): Doplňky k výskytu kapraďorostů (Pteridophyta) na východě Moravskoslezského kraje a v přilehlých území. – Práce a studie Muzea Beskyd, Přírodní vědy 19: 193–200.
Vrubel Z. & Hlisnikovský D. (2005): Přehled kapraďorostů (Pteridophyta) volně rostoucích v devíti kvadrantech a přilehlém území na východě Moravskoslezského kraje za období let 1995-2004. – Práce a studie Muzea Beskyd, Přírodní vědy 15: 141–156.

Práce a studie Okresního vlastivědného muzea ve Frýdku-Místku

Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. [red.] (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.–13.7.1975. – Práce a studie Okresního vlastivědného muzea ve Frýdku-Místku 3: 1–246.

Preslia

Danihelka J., Chytrý K., Harásek M., Hubatka P., Klinkovská K., Kratoš F., Kučerová A., Slachová K., Szokala D., Prokešová H., Šmerdová E., Večeřa M. & Chytrý M. (2022): Halophytic flora and vegetation in southern Moravia and northern Lower Austria: past and present. – Preslia 94: 13–110. 
Dudová L. & Szabó P. (2022): Holocene history of Larix in the Jeseníky Mts, Czech Republic. – Preslia 94: 233–253. 
Chytrý K., Prokešová H., Duchoň M., Grulich V., Chytrý M. & Divíšek J. (2022): Substrate associated biogeographical patterns in the north-western Pannonian forest-steppe. – Preslia 94: 215–232. 
Kaplan Z., Danihelka J., Chrtek J. Jr., Prančl J., Grulich V., Jelínek B., Úradníček L., Řepka R., Šmarda P., Vašut R. J. & Wild J. (2022): Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 11. – Preslia 94: 335–427. 
Majesky Ľ., Hroneš M., Kitner M., Válová L., Mártonfiová L., Płachno B. J., Conti F. & Dančák M. (2022): Pinguicula vulgaris in central Europe: when does one species turn into another?. – Preslia 94: 275–304. 
Man M., Malíček J., Kalčík V., Novotný P., Chobot K. & Wild J. (2022): DaLiBor: Database of Lichens and Bryophytes of the Czech Republic. – Preslia 94: 579–605. 
Preinfalk A., Moser D. & Essl F. (2022): Conservation status and ecology of the highly threatened endemic Gentianella bohemica. – Preslia 94: 255–273. 
Pyšek P., Kaplan Z. & Pipek P. (2022): Editorial: from printed past to digital future. – Preslia 94: 1–11. 
Pyšek P., Sádlo J., Chrtek J. Jr., Chytrý M., Kaplan Z., Pergl J., Pokorná A., Axmanová I., Čuda J., Doležal J., Dřevojan P., Hejda M., Kočár P., Kortz A., Lososová Z., Lustyk P., Skálová H., Štajerová K., Večeřa M., Vítková M., Wild J. & Danihelka J. (2022): Catalogue of alien plants of the Czech Republic (3rd edition): species richness, status, distributions, habitats, regional invasion levels, introduction pathways and impacts. – Preslia 94: 447–577. 
Skokanová K., Šingliarová B., Španiel S., Mereďa Jr. P., Mártonfiová L. & Zozomová-Lihová J. (2022): Relative DNA content differences reliably identify Solidago ×niederederi, a hybrid between native and invasive alien species. – Preslia 94: 183–213. 
Velebil J., Lepší M., Nosková J. & Lepší P. (2022): Taxonomic assessment of Sorbus subgenus Aria in the Malé Karpaty Mountains. – Preslia 94: 305–334. 
Kaplan Z., Danihelka J., Dřevojan P., Řepka R., Koutecký P., Grulich V. & Wild J. (2021): Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 10. – Preslia 93: 255–304.  
Kaplan Z., Danihelka J., Ekrt L., Štech M., Řepka R., Chrtek J. Jr., Grulich V., Rotreklová O., Dřevojan P., Šumberová K. & Wild J. (2020): Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 9. – Preslia 92: 255–340. 
Lepší M., Lepší P., Koutecký P., Lučanová M., Koutecká E. & Kaplan Z. (2019): Stellaria ruderalis, a new species in the Stellaria media group from central Europe. – Preslia 91: 391–420.  
Wild J., Kaplan Z., Danihelka J., Petřík P., Chytrý M., Novotný P., Rohn M., Šulc V., Brůna J., Chobot K., Ekrt L., Holubová D., Knollová I., Kocián P., Štech M., Štěpánek J. & Zouhar V. (2019): Plant distribution data for the Czech Republic integrated in the Pladias database. – Preslia 91: 1–24. 
Kaplan Z., Danihelka J., Chrtek J. Jr., Prančl J., Ducháček M., Ekrt L., Kirschner J., Brabec J., Zázvorka J., Trávníček B., Dřevojan P., Šumberová K., Kocián P., Wild J. & Petřík P. (2018): Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 7. – Preslia 90: 425–531. 
Pyšek P., Danihelka J., Sádlo J., Chrtek J. Jr., Chytrý M., Jarošík V., Kaplan Z., Krahulec F., Moravcová L., Pergl J., Štajerová K. & Tichý L. (2012): Catalogue of alien plants of the Czech Republic (2nd edition): checklist update, taxonomic diversity and invasion patterns. – Preslia 84: 155–255.  
Mandák B., Pyšek P. & Bímová K. (2004): History of the invasion and distribution of Reynoutria taxa in the Czech Republic: a hybrid spreading faster than its parents. – Preslia 76: 15–64.  
Hejný S. (2001): RNDr. Vladimír Jehlík, DrSc. šedesátníkem. – Preslia 73: 281–285. 
Neuhäuslová Z. (2000): Jubilea členů ČBS. – Preslia 72: 553–561.
Váňa J. (1995): K sedmdesátinám RNDr. Josefa Dudy, CSc. – Preslia 67: 71–74.
Trávníček B. & Trávníčková V. (1994): Floristické poměry ostrůvků teplomilné vegetace v území SZ od Prostějova. – Preslia 66: 61–84.  
Tříska J. (1986): RNDr. Jaroslav Veselý 5. 4. 1906–28. 8. 1985. – Preslia 58: 173–174. 
Váňa J. (1985): RNDr. Josef Duda, CSc. – 60 let. – Preslia 57: 180–190.
Jehlík V. (1984): Artemisia biennis v Československu. – Preslia 56: 319–328. 
Duda J. (1983): Ing. Zdeněk Kříž, CSc. 6. 3. 1933 – 20. 12. 1982. – Preslia 55: 375–376. 
Smejkal M. & Vicherek J. (1983): RNDr. Valentin Pospíšil, CSc. – 70 let. – Preslia 55: 181–183. 
Opravil E. (1982): RNDr. František Krkavec – 60 let. – Preslia 54: 283–284. 
Smejkal M. (1982): Josef Dvořák 18. 3. 1913 – 7. 3. 1981. – Preslia 54: 381–383. 
Špaček J. (1982): RNDr. Anežka Hrabětová-Uhrová, CSc. 5. 9. 1900 – 4. 5. 1981. – Preslia 54: 379–380. 
Pospíšil V. (1980): RNDr. Bohumil Šula – 60 let. – Preslia 52: 279–282.
Hejný S. (1979): RNDr. František Grüll, CSc. – 60 let. – Preslia 51: 377–379. 
Pospíšil V. (1971): JUDr. Václav Skřivánek 1. 10. 1896–9. 1. 1971. – Preslia 43: 377–378. 
Grüll F. (1966): Nové lokality Iva xanthiifolia Nutt. na Moravě. – Preslia 38: 418–419. 
Hrabětová-Uhrová A. (1964): Ferdinand Weber–60 let. – Preslia 36: 193–194.
Hrabětová-Uhrová A. (1964): PhDr. František Nábělek – 80 let. – Preslia 36: 311–312.
Veselý J. (1961): Plukovník Josef Šourek, sedmdesátník. – Preslia 33: 425–427. 
Zavřel H. (1961): Příspěvek ke květeně okolí Dřevohostic a Všechovic (okres Holešov). – Preslia 33: 69–78.  
Smejkal M. (1960): Doc. Dr Josef Jedlička zemřel. – Preslia 32: 267–270. 

Příroda

Kalníková V., Dřevojan P., Večeřa M. & Novák P. (2019): Srovnání vegetace říčních náplavů Labe s dalšími řekami napříč Českou republikou. – Příroda 39: 167–187. 
Grulich V. (2017): Červený seznam cévnatých rostlin ČR. – Příroda 35: 75–132. 

Přírodovědecký sborník

Balhar R. (1982): Soupis dřevin v ohrožené státní přírodní rezervaci Loucké rybníky. – Přírodovědecký sborník 26: 85–90.
Kuthan J. (1982): Poznámky k sběrům vzácných a zajímavých makromycetů na území města Ostravy. – Přírodovědecký sborník 26: 153–166.
Sedláčková M. (1982): Příspěvek ke květeně okolí Frenštátu p. R. a Trojanovic. – Přírodovědecký sborník 26: 137–151.
Švendová K. (1982): Floristický výzkum rybniční oblasti v Karviné IX – Loukách nad Olší. – Přírodovědecký sborník 26: 61–84.
Kilián Z. (1972): Příspěvek ke květeně hald na Ostravsku. – Přírodovědecký sborník 25: 265–266. 
Kuthan J. (1972): Makromycety sbírané na povrchu a v nejbližším okolí dolu Jan Šverma v Ostravě. – Přírodovědecký sborník 25: 183–190.
Kilián Z. (1968): Vegetace plošiny nižší svahové haldy Dolu Trojice ve Slezské Ostravě. – Přírodovědecký sborník 24: 220–222. 
Krkavec F. (1968): Vrby sekce Capreae Dumort. na Ostravsku. – Přírodovědecký sborník 24: 121–128.
Kroutilík V. (1968): Nositelům pokroku přírodovědeckého poznání na Ostravsku. – Přírodovědecký sborník 24: 3–15.
Kuthan J. (1968): Makromycety Dolu Jan Šverma v Ostravě. – Přírodovědecký sborník 24: 149–158.
Olšanská E. (1968): Ochrana přírody a přírodního prostředí v Severomoravském kraji. – Přírodovědecký sborník 24: 195–207.
Opravil E. (1968): Beiträge zur Geschichte der Flora und Vegetation mährischen Flussauen. – Přírodovědecký sborník 24: 97–102.
Opravil E. (1968): Rostliny z ostravského středověku – ul. Kostelní a Zeyerova. – Přírodovědecký sborník 24: 216–219.
Tichý J. (1968): Původní lesy na Ostravsku a možnosti pěstování dřevin. – Přírodovědecký sborník 24: 103–120.
Veselský J. (1968): Synusie makromycetů ve společenstvu terrestrických mechů na vybraných hornických a hutnických haldách v Ostravě. – Přírodovědecký sborník 24: 139–148.

Přírodovědecký sborník Ostravského kraje

Kilián Z. & Kilián O. (1956): Zpráva o floristickém průzkumu Těšínska. – Přírodovědecký sborník Ostravského kraje 17: 289–290. 
Jedlička J. (1953): Příspěvek k poznání mechorostů Kotouče u Štramberka a okolí. – Přírodovědecký sborník Ostravského kraje 14: 333–367. 
Hejtmánek M. (1952): Isolace lišejníkové houby a její pěstění v čisté kultuře. – Přírodovědecký sborník Ostravského kraje 13: 122–128.
Kousal K. (1952): Nálezy hvězdic Geastrum Pers. na Ostravsku v r. 1951. – Přírodovědecký sborník Ostravského kraje 13: 273–274.
Kousal K. (1952): První výskyt draslavce hadincovitého (Helminthia echioides Gaertn.) ve Slezsku. – Přírodovědecký sborník Ostravského kraje 13: 274–277.
Nováková Z. & Řezníčková E. (1952): Zpráva o botanickém průzkumu jihovýchodní části Rychlebských hor od Dolní Lípové k Supíkovicím. – Přírodovědecký sborník Ostravského kraje 13: 289–290.
Velecký A. (1952): Proměnlivost borůvky. – Přírodovědecký sborník Ostravského kraje 13: 290.
Vincent G. (1952): Lesní obnova na Hrubém Jeseníku. – Přírodovědecký sborník Ostravského kraje 13: 81–112.
Zacha V. (1952): Parasitické houby na travosemenných kulturách – I. – Přírodovědecký sborník Ostravského kraje 13: 129–134.
Duda J. (1950): Beskydská vrchoviště a rašelinné louky. – Přírodovědecký sborník Ostravského kraje 11: 66–92.
Duda J. (1950): Bryologický příspěvek. – Přírodovědecký sborník Ostravského kraje 11: 185–187.
Duda J. (1950): Výsledek bryologického výzkumu Slezska I. – Přírodovědecký sborník Ostravského kraje 11: 327–337.
Jedlička J. (1950): Leiocolea bantryensis (HOOKER) JÖRG. v Jeseníkách. – Přírodovědecký sborník Ostravského kraje 11: 182–185.
Rypáček V. & Radvan R. (1950): Kultury dřevokazných hub a jejich význam. – Přírodovědecký sborník Ostravského kraje 11: 61–65.
Smejkal M. (1950): Pérovník pštrosí - Matteucia struthiopteris (L) TODARO na Moravě a ve Slezsku. – Přírodovědecký sborník Ostravského kraje 11: 199–201.
Šmarda J. (1950): Srovnání květeny Hrubého Jeseníku se sousedními horskými masivy. – Přírodovědecký sborník Ostravského kraje 11: 176–182.
Šmarda J. (1950): Teplomilné prvky v květeně Hrubého Jeseníku. – Přírodovědecký sborník Ostravského kraje 11: 324–327.
Špaček J. (1950): Příspěvek k mykologickému výzkumu Hrubého Jeseníku. – Přírodovědecký sborník Ostravského kraje 11: 196–198.
Švacha A. (1950): Předběžná zpráva o botanickém průzkumu Hlučínska. – Přírodovědecký sborník Ostravského kraje 11: 369–372.
Švacha A. (1950): Zprávy o botanickém výzkumu rostlinných společenstev rybníků v oblasti Hrušov–Orlová–Stonava–Louky-zastávka v r. 1950. – Přírodovědecký sborník Ostravského kraje 11: 365–369.
Švacha A. & Kapler O. (1950): K rozšíření kotvice vzplývavé (Trapa natans L.) ve Slezsku. – Přírodovědecký sborník Ostravského kraje 11: 372–373.
Anonymus (1949): Předběžná zpráva členů botanického ústavu přírodovědecké fakulty Masarykovy university v Brně na území Jeseníků a slezských Beskyd. – Přírodovědecký sborník Ostravského kraje 10: 170–171.
Duda J. (1949): Asarum europaeum L. var. intermedium C. A. MEYER v Beskydách na Moravě. – Přírodovědecký sborník Ostravského kraje 10: 364–367.
Duda J. (1949): Botanický výzkum okolí Vrbna a Malé Morávky. (Předběžná zpráva.). – Přírodovědecký sborník Ostravského kraje 10: 171–172.
Duda J. (1949): Příspěvek ke květeně Slezska. – Přírodovědecký sborník Ostravského kraje 10: 27–51.
Fojtách Z. (1949): Předběžná zpráva Ústavu pro fysiologii rostlin přírodovědecké fakulty Masarykovy university v Brně. – Přírodovědecký sborník Ostravského kraje 10: 174–175.
Gibl J. (1949): Orchideae (Vstavačovité) v Beskydách. – Přírodovědecký sborník Ostravského kraje 10: 166–167.
Grabovský J. (1949): Několik poznámek k realisaci plánu pěstovati léčivé, kořenné, aromatické a některé technické rostliny v ostravském kraji. – Přírodovědecký sborník Ostravského kraje 10: 416–418.
J. V. [= Vodička J.] (1949): Zámecký park v Šilheřovicích. – Přírodovědecký sborník Ostravského kraje 10: 275–276.
Jedlička J. (1949): Předběžná zpráva o bryologických výzkumech na území Jeseníku za léta 1946–1948. – Přírodovědecký sborník Ostravského kraje 10: 67–68.
Kempný L. (1949): Stav a úkoly přírodovědeckého průzkumu Slezska. – Přírodovědecký sborník Ostravského kraje 10: 65–66.
Ký-St. [= Kempný L. & Strnad V.] (1949): Exkurse Slezského studijního ústavu a Přírodovědecké společnosti v Opavě. – Přírodovědecký sborník Ostravského kraje 10: 277.
Müller J. (1949): Parmelia Mougeotii SCHAER. v československém Slezsku. – Přírodovědecký sborník Ostravského kraje 10: 361–363.
Paďour B. (1949): Z mykologického průzkumu Opavska. – Přírodovědecký sborník Ostravského kraje 10: 279.
Podpěra J. (1949): Jak proniká teplobytná květena do údolí jesenických a beskydských. – Přírodovědecký sborník Ostravského kraje 10: 81–95.
Podpěra J. (1949): Zapomenutá zpráva o slezských modřínech. – Přírodovědecký sborník Ostravského kraje 10: 169–170.
V. F. [= Ficek V.] (1949): Památce Tomáše Svěráka. – Přírodovědecký sborník Ostravského kraje 10: 175–176.
Vodička J. (1949): Jak nám v kraji mizejí přírodní památky. – Přírodovědecký sborník Ostravského kraje 10: 418–420.
Vodička J. (1949): Přírodovědecké oddělení městského musea v Ostravě. – Přírodovědecký sborník Ostravského kraje 10: 71–72.

Přírodovědný časopis slezský

Kilián Z. (1962): Nová lokalita Glyceria declinata Bréb. ve Slezsku. – Přírodovědný časopis slezský 23: 376. 
Kilián Z. & Krkavec F. (1962): Druhý příspěvek k poznání květeny rudišť na Ostravsku. – Přírodovědný časopis slezský 23: 45–50. 
Kilián Z. & Krkavec F. (1962): Příspěvek k poznání květeny Frýdecka. – Přírodovědný časopis slezský 23: 325–340.
Kilián Z. & Krkavec F. (1961): Floristický obraz rudišť na Ostravsku. – Přírodovědný časopis slezský 22: 255–264. 
Baudyš E. (1960): Zoocecidie Kotouče a okolí – II. – Přírodovědný časopis slezský 21: 565–581. 
Baudyš E. (1960): Zoocecidie Kotouče a okolí I. – Přírodovědný časopis slezský 21: 397–413. 
Kilián Z. (1960): Květena železničních tratí Ostravska. – Přírodovědný časopis slezský 21: 124–125. 
Krkavec F. (1960): Několik zajímavých rostlin na Opavsku. – Přírodovědný časopis slezský 21: 279–282. 
Krkavec F. (1960): Salikologické poměry jihovýchodní části Osoblažska (Slezsko, ČSSR). – Přírodovědný časopis slezský 21: 551–559. 
Krkavec F. & Opravil E. (1960): Dnešní stav lokality tisu (Taxus baccata L.) u Vrbna. – Přírodovědný časopis slezský 21: 392. 
Neuhäusl R. & Vicherek J. (1960): Příspěvek ke květeně a vegetaci severovýchodního obvodu Nízkého Jeseníku. – Přírodovědný časopis slezský 21: 499–510. 
Opravil E. (1960): Některé adventivní rostliny z jižního podhůří Nízkého Jeseníku. – Přírodovědný časopis slezský 21: 414. 
Opravil E. (1960): Paleobotanický rozbor palhaneckých terasových štěrkopísků z Kateřinek u Opavy. – Přírodovědný časopis slezský 21: 385–391. 
Opravil E. (1960): Složení lesů mezi Opavou a Krnovem v mladším holocénu. – Přírodovědný časopis slezský 21: 535–540. 
Válek B. (1960): Příspěvek k poznání porostů pastevních oblastí ve Slezských Beskydách západně od Jablunkova ve vztahu k půdním vlastnostem. – Přírodovědný časopis slezský 21: 137–151. 
Vicherek J. (1960): Další nálezy vápnomilných rostlin v Hrubém Jeseníku. – Přírodovědný časopis slezský 21: 93–97. 
Vicherek J. (1960): Poznámky ke květeně Slezska II. – Přírodovědný časopis slezský 21: 443–446. 
Zavřel H. (1960): Příspěvek k rozšíření minujícího hmyzu ve Slezsku. – Přírodovědný časopis slezský 21: 25–47. 

Publikace Ministerstva zemědělství

Stach Z. (1938): Důležité naše i cizí jedovaté a léčivé rostliny se zřetelem k jejich významu, pěstování a sběru. – Publikace Ministerstva zemědělství 101: 3–300. 

R

RegioM zpravodaj Regionálního muzea v Mikulově

Knotek A. (2017): Herbář Regionálního muzea v Mikulově se představuje už potřetí. – RegioM zpravodaj Regionálního muzea v Mikulově 2017: 151–158. 

S

Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy

Lepší M., Lepší P. & Boublík K. [red.] (2020): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XXVI. – Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy 60: 29–64.  
Lepší M. & Lepší P. [red.] (2019): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XXV. – Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy 59: 5–43.  

Sborník Klubu přírodovědeckého v Brně

Podpěra J. (1948): Dr. Vladimír Krist. – Sborník Klubu přírodovědeckého v Brně 27: 22–25. 
Otruba J. (1927): Pátý příspěvek ku poznání květeny Moravy a Slezska. – Sborník Klubu přírodovědeckého v Brně 9: 99–104. 
Otruba J. (1925): Čtvrtý příspěvek ku poznání květeny moravské. – Sborník Klubu přírodovědeckého v Brně 7: 38–43. 

Sborník Musejní společnosti ve Valašském Meziříčí

Gogela F. (1903): Z květeny Smrku a Lysé hory. – Sborník Musejní společnosti ve Valašském Meziříčí 11: 13–20.
Gogela F. (1900): Z květeny Radhoště. – Sborník Musejní společnosti ve Valašském Meziříčí 7–8: 45–49.

Sborník Severočeského musea, Přírodní vědy

Čvančara A. (1976): Floristické poměry severovýchodní části Ralské pahorkatiny I. – Sborník Severočeského musea, Přírodní vědy 8: 3–50. 
Duda J. (1974): Játrovky pískovcových skal Českého ráje. – Sborník Severočeského musea, Přírodní vědy 6: 47–50. 
Kolbek J. & Petříček V. (1974): Vegetace Bobří soutěsky a její vztah k povodí Dolní Ploučnice. – Sborník Severočeského musea, Přírodní vědy 6: 3–45. 
Slavík B. (1973): Rozšíření violky dvoukvěté (Viola biflora L.) v povodí Jizery se zvláštním zřetelem na výskyt v nižších polohách. – Sborník Severočeského musea, Přírodní vědy 5: 3–11. 
Sofron J. (1972): Příspěvek k biologii plevelů v obilninách. – Sborník Severočeského musea, Přírodní vědy 4: 97–109. 
Sýkora T. (1972): Grafické hodnocení fytocenologických tabulek. – Sborník Severočeského musea, Přírodní vědy 4: 111–118. 
Sýkora T. (1972): Příspěvek k vegetaci skupiny Klíče v Lužických horách. – Sborník Severočeského musea, Přírodní vědy 4: 53–96. 
Tomandl M. (1972): Příspěvek k výskytu jedle (Abies alba Mill.) na Růžovském vrchu u Děčína. – Sborník Severočeského musea, Přírodní vědy 4: 119–121. 
Duda J. (1967): Játrovky Wünschovy sbírky v Severočeském museu. – Sborník Severočeského musea, Přírodní vědy 3: 29–35. 
Jehlík V. (1967): Příspěvek k poznání synantropní květeny Jablonecka. – Sborník Severočeského musea, Přírodní vědy 3: 77–117. 
Pilous Z. (1967): Mechy Wünschovy sbírky v Severočeském museu. – Sborník Severočeského musea, Přírodní vědy 3: 37–45.
Pokorný J. & Svoboda A. M. (1967): Arboretum Hrubá Skála. – Sborník Severočeského musea, Přírodní vědy 3: 119–126. 
Sýkora T. (1967): Vegetace Ještědského pohoří z hlediska rozšíření přirozených porostů a chráněných rostlin. – Sborník Severočeského musea, Přírodní vědy 3: 51–75. 
Sýkora T. (1967): Významnější cévnaté rostliny Wünschova herbáře v Severočeském muzeu. – Sborník Severočeského musea, Přírodní vědy 3: 47–50. 
Charvát F. (1962): Příspěvek ke květeně centrální části Lužických hor. – Sborník Severočeského musea, Přírodní vědy 2: 105–121. 
Jehlík V. (1962): Pěstované javory Frýdlantska. – Sborník Severočeského musea, Přírodní vědy 2: 123–129. 
Jehlík V. (1962): Rozšíření některých plavuní (Urostachys selago (L.) Hert., Lycopodium clavatum L., Lycopodium annotinum L.) v Jizerských horách. – Sborník Severočeského musea, Přírodní vědy 2: 131–139. 
Neuhäusl R. (1962): Fytocenologický materiál z navrhované státní přírodní reservace na Jezevčím vrchu v Lužických horách. – Sborník Severočeského musea, Přírodní vědy 2: 99–103. 
Nevrlý M. (1962): Topografie živých rašelinišť Jizerských hor. – Sborník Severočeského musea, Přírodní vědy 2: 33–84. 

Sborník SLUKO

Šula B. (1954): Zemřel Josef Otruba. – Sborník SLUKO 1: 99–101.

Severočeskou přírodou

Kubát K. & Skalický V. (1999): Dodatky k "Bibliografii k flóre ČSR do roku 1952". – Severočeskou přírodou, Příloha 10: 5–135. 
Klášterský I., Hrabětová-Uhrová A. & Duda J. (1982): Dějiny floristického výzkumu v Čechách, na Moravě a ve Slezsku I. – Severočeskou přírodou , Příloha 1982/1: 1–242.

Slezský sborník

Veselý J. (1937): Ohrožené přírodní památky na Hlučínsku. – Slezský sborník 2: 147–148. 
Veselý J. (1936): Druhý příspěvek k zeměpisnému rozšíření rzí ve Slezsku. – Slezský sborník 1: 170–177. 

Stapfia

Hohla M., Diewald W. & Király G. (2015): Limonium gmelini – eine Steppenpflanze an österreichischen Autobahnen sowie weitere Neuigkeiten zur Flora Österreichs. – Stapfia 103: 127–150.  
Speta F. (1980): Die Gattungen Chaenorhinum (DC.) Reichenb. und Microrrhinum (Endl.) Fourr. im östlichen Teil ihrer Areale (Balkan bis Indien). – Stapfia 7: 1–72.  

Studie ČSAV

Svoboda A. M. (1981): Introdukce okrasných listnatých dřevin. – Studie ČSAV 12: 1–175. 

T

Taxon

Jiménez-Mejías P., Míguez M., Spencer M. A., Jarvis C. E. & Martín-Bravo S. (2017): Typification of 18th Century names in Carex sect. Rhynchocystis (Cyperaceae): Carex pendula and allies. – Taxon 66: 973–975.  

Těšínsko

Skarka M. (2011): Mizející rostliny Těšínska. Konitrud lékařský (Gratiola officinalis L.). – Těšínsko 54/2: 20–21.
Byrtusová V. (2003): Kateřina Švendová (1949-2003). – Těšínsko 46/2: 30–31.
Prymusová Z. (2001): Botanická bádání Zdeňka Kiliána na Těšínsku. – Těšínsko 44/2: 28–30.
Hájková A. (2000): Dvě zajímavé přírodní památky v Podbeskydské pahorkatině. – Těšínsko 43/1: 31–33. 
Švendová K. (2000): Havířov – zelené město. – Těšínsko 43/4: 27–30. 
Švendová K. (2000): Chráněné a vzácné rostliny rybniční oblasti v Orlové-Porubě. – Těšínsko 43/3: 31–32. 
Hájková A. (1999): Přírodovědné zajímavosti Třinecka. – Těšínsko 42/3: 31–32. 
Švendová K. (1999): Floristický výzkum přírodní památky Věřňovice. – Těšínsko 42/4: 31–33. 
Kudělová J. (1998): Historie a současnost botanického výzkumu Slezských Beskyd. – Těšínsko 41/4: 30–31. 
Švendová K. (1998): Floristický výzkum mokřadních společenstev na katastru obce Petrovice u Karviné. – Těšínsko 41/2: 29–32. 
Švendová K. (1997): Chráněné rostliny okresu Karviná. – Těšínsko 40/1: 27–28. 
Švendová K. (1986): Emil Burša zemřel (21. 1. 1926 – 3. 4. 1986). – Těšínsko 29/3: 30. 
A. H. [= Hájková A.] (1978): Botanik Zdeněk Kilián 80letý. – Těšínsko 21/4: 5–7. 
Burša E. (1976): Zeleň města Havířova. – Těšínsko 19/3: 21–25. 
Jarnot O. (1976): Některá lidová pojmenování hub na Těšínsku. – Těšínsko 19/2: 15–16. 
Burša E. (1975): Nová lokalita česneku hadího (Allium victoriale L.) na Těšínsku. – Těšínsko 18/1: 23. 
Burša E. (1975): Příspěvek k poznání květeny Havířova. – Těšínsko 18/3: 26–29. 
Jarnot O. (1975): Neobvyklý lidový název plevele. – Těšínsko 18/2: 34. 

Thaiszia – Journal of Botany

Dudáš M. [ed.], Ďurišová Ľ., Eliáš P. Jr., Eliášová M., Kobiv Y., Kšiňan S., Malovcová-Staníková M., Pliszko A. & Taraška V. (2022): New floristic records from Central Europe 10 (reports 134-148). – Thaiszia – Journal of Botany 32: 179-192.
Király G., Eliáš P. jun. & Dítě D. (2014): Two thermophilic alien species new to the flora of Slovakia. – Thaiszia – Journal of Botany 24: 125–134.  
Eliáš P. jun. (2009): First record of Euphorbia maculata L. (Euphorbiaceae) in Slovakia. – Thaiszia – Journal of Botany 19: 21–25. 
Mikoláš V. (1997): Microrrhinum litorale (BERNH. ex WILLD.) SPETA, a new species in the flora of Slovakia and Czech Republic. – Thaiszia – Journal of Botany 7: 41–50.  

Thayensia

Běťák J. (2015): Reliktní jedlové a smrkové porosty v údolí Dyje – významná refugia horských druhů hub. – Thayensia 12: 79–118.  
Běťák J. & Čapoun M. (2015): Špičatička stepní (Galeropsis desertorum) znovu objevena v České republice. – Thayensia 12: 119–127.  
Dřevojan P. (2015): Poznámky k nálezu zárazy síťnaté (Orobanche reticulata) na Znojemsku. – Thayensia 12: 169–172.  
Kučera J., Musil Z., Hradílek Z., Holá E., Košnar J., Kubešová S., Manukjanová A., Marková I., Mikulášková E., Uhereková Šmelková D. & Vicherová E. (2015): Mechorosty zaznamenané během exkurzí Bryologicko-lichenologických dnů v Podyjí (duben 2011). – Thayensia 12: 49–64.  
Novák P. & Roleček J. (2015): Lesní vegetace Krumlovského lesa a okolí. – Thayensia 12: 3–48.  
Šoun J. & Němec R. (2015): Lišejníky rodu Usnea na Znojemsku. – Thayensia 12: 65–78.  

Tuexenia

Jehlík V., Zaliberová M. & Májeková J. (2017): The influence of the Eastern migration route on the Slovak flora – a comparison after 40 years. – Tuexenia 37: 313–332. 

V

Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Brünn

Weeber G. (1935): Flora von Friedek und Umgebung. III. Teil. – Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Brünn 67: 51–71.  
Teuber F. (1933): Botanische Studien in Mähren-Schlesien. – Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Brünn 65: 109–138. 
Oborny A. (1912): Ueber einige Pflanzenfunde aus Mähren und Oest.-Schlesien. – Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Brünn 50: 1–55.  
Laus H. (1910): Die pannonische Vegetation der Gegend von Olmütz. – Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Brünn 48: 195–240.  
Matouschek F. (1904): Bryologisch-floristische Beiträge aus Mähren und Oest. Schlesien. III. – Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Brünn 42: 5–24.  
Gogela F. (1902): Pflanzen aus den mährischen Karpathen. – Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Brünn 40: 37. 
Matouschek F. (1902): Bryologisch-floristische Beiträge aus Mähren und Oest. Schlesien. II. – Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Brünn 40: 65–83. 
Gogela F. (1901): Cystopteris sudetica aus Mähren. – Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Brünn 39: 45. 
Gogela F. (1901): Flora von Rajnochowitz. – Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Brünn 39: 65–81.  
Matouschek F. (1901): Bryologisch-floristiche Beiträge aus Mähren und Oest. Schlesien. I. – Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Brünn 39: 19–64. 
Gogela F. (1898): Ein Beitrag zur Gefässkryptogamenflora im nordöstlichen Karpathengebiete von Mähren. – Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Brünn 36: 3–5.  
Gogela F. (1897): Struthiopteris germanica in Mähren. – Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Brünn 35: 45. 
Gogela F. (1896): Flora von Hochwald. – Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Brünn 34: 5–14.  
Gogela F. (1892): Einige Rosen aus der Umgebung von Friedek und Mistek. – Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Brünn 30: 35–43.  

Verhandlungen des zoologisch-botanischen Vereins in Wien

Sapetza J. (1860): Beitrag zur Flora von Mähren. – Verhandlungen des zoologisch-botanischen Vereins in Wien 10: 687–690.  
Sapetza J. (1856): Beitrag zur Flora von Mähren und Schlesien. – Verhandlungen des zoologisch-botanischen Vereins in Wien 6: 471–474.  

Věstník České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění

Němec B. (1905): Biologie (oekologie) rostlinná v létech 1899—1903. – Věstník České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění 14: 38–47.
Němec B. (1905): Biologie (oekologie) rostlinná v létech 1899—1903. – Věstník České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění 14: 119–135.

Věstník Klubu přírodovědeckého v Prostějově

Gogela F. (1912): Z květeny východní části hor Hříběcích (Chřibů). – Věstník Klubu přírodovědeckého v Prostějově 15: 61–83. 
Gogela F. (1910): Květena na dolním toku Rusavy. Část druhá: Okolí Záhlic. – Věstník Klubu přírodovědeckého v Prostějově 12: 129–143. 
Gogela F. (1909): Květena na dolním toku Rusavy v okolí Střebětic. – Věstník Klubu přírodovědeckého v Prostějově 11: 43–54. 
Podpěra J. (1909): Zeměpisné rozšíření mechovitých na Moravě. – Věstník Klubu přírodovědeckého v Prostějově 11: 21–42. 
Gogela F. (1908): Z květeny Javorníka u Rajnochovic. – Věstník Klubu přírodovědeckého v Prostějově 10: 43–54. 
Podpěra J. (1905): Výsledky bryologického výzkumu Moravy za rok 1903–4. – Věstník Klubu přírodovědeckého v Prostějově 7: 3–30. 
Gogela F. (1904): O rozšíření některých druhů rostlinných na severovýchodní Moravě. – Věstník Klubu přírodovědeckého v Prostějově 6: 88–106. 
Gogela F. (1903): Z květeny pahorkatiny podkarpatské na Moravě východní. – Věstník Klubu přírodovědeckého v Prostějově 5: 65–76. 
Gogela F. (1902): Z květeny moravských Karpat severovýchodních. – Věstník Klubu přírodovědeckého v Prostějově 4: 107–112. 

Vlastivědné listy

Duda J. (1989): Nejstarší botanické informace o Hrubém Jeseníku. – Vlastivědné listy 15/1: 14.
Opravil E. (1989): Zlatá lípa u Guntramovic. – Vlastivědné listy 15/2: 38.
Frank M. (1988): 30 let Arboreta Nový Dvůr 1958 - 1988. – Vlastivědné listy 14/2: 37–40.
Opravil E. (1988): Koukol polní kdysi a dnes. – Vlastivědné listy 14/1: 37–38.
Opravil E. (1987): Ochrana genofondu. – Vlastivědné listy 13/2: 43–44.
Opravil E. (1987): Středověké dřevo z Bruntálska. – Vlastivědné listy 13/2: 40–41.
Duda J. (1986): RNDr. František Krkavec in memoriam. – Vlastivědné listy 12/1: 42.
Opravil E. (1986): 6500 let rdesna ptačího u nás. – Vlastivědné listy 12/2: 36–37.
Opravil E. (1986): Pouva řepňolistá v našem kraji. – Vlastivědné listy 12/2: 37–38.
Purkyňová E. (1986): Vzácný nález fosilní cykasové rostliny od Rychaltic. – Vlastivědné listy 12/1: 41.
Opravil E. (1985): K šedesátinám dr. Josefa Dudy. – Vlastivědné listy 11/1: 38–39.
Opravil E. (1985): Nález fíkovníku z barokní Olomouce. – Vlastivědné listy 11/2: 42–43.
Duda J. (1984): K počátkům botanické práce na Opavsku. – Vlastivědné listy 10/1: 26–27.
Opravil E. (1984): Klíčení starých semen blínu černého v Opavě. – Vlastivědné listy 10/1: 41–42.
Opravil E. (1984): Nález plodů konopě z doby hradištní v Olomouci. – Vlastivědné listy 10/1: 28.
Opravil E. (1984): Netýkavka žláznatá příležitostný polní plevel. – Vlastivědné listy 10/2: 34–35.
Čulíková V. & Opravil E. (1983): Zaniklé plevelné společenství u Opavy. – Vlastivědné listy 9/2: 38–39.
Opravil E. (1983): Ke květeně hradních zřícenin. – Vlastivědné listy 9/2: 43–44.
Frank M. (1982): František Krkavec šedesátiletý. – Vlastivědné listy 8/2: 41–42.
Krkavec F. (1982): Evidence sbírek v botanických zahradách. Konference čs. botanických zahrad v Opavě. – Vlastivědné listy 8/2: 36.
Lednický V. (1982): Fenologie ovocných dřevin. – Vlastivědné listy 8/2: 30–34.
Opravil E. (1982): Vzácný výskyt štěničníku paprskujícího v Opavě. – Vlastivědné listy 8/1: 39.
Opravil E. (1982): Zemřela významná moravská botanička Anežka Hrabětová-Uhrová. – Vlastivědné listy 8/2: 43.
Opravil E. (1982): Zplanělá klejicha. – Vlastivědné listy 8/2: 38–39.
Opravil E. & Purkyňová E. (1982): O kulmu v Severomoravském kraji. – Vlastivědné listy 8/1: 39–31.
Šef (1982): Jubileum Emanuela Opravila. – Vlastivědné listy 8/2: 40.
Musil J. V. (1981): Význačné a staré stromy v Holčovicích. – Vlastivědné listy 7/1: 39–39.
Opravil E. (1981): Křoviny v naší krajině. – Vlastivědné listy 7/2: 30–31.
Opravil E. (1981): Lopuch. – Vlastivědné listy 7/1: 40–41.
Opravil E. (1981): Rozrazil niťovitý v Opavě. – Vlastivědné listy 7/2: 42.

Vlastivědné listy Slezska

Rozbrojová Z. (2023): Staré stromy v krajině. – Vlastivědné listy Slezska 1–2/2023: 60–61.
Rozbrojová Z. (2022): Invazky a co s nimi. – Vlastivědné listy Slezska 1–2/2022: 44–45.
Rozbrojová Z., Mertová E., Roháčová M. & Stanovský J. (2021): Bělský les v kontextu přírodních hodnot. – Vlastivědné listy Slezska 1–2/2021: 57–59.
Barcuchová K. (2020): Ostravský přírodovědec, muzejník a pedagog Jindřich Vodička. – Vlastivědné listy Slezska 1–2/2020: 25.
Rozbrojová Z. & Závalský O. (2020): Lesní společenstva a biodiverzita v areálu ZOO Ostrava. – Vlastivědné listy Slezska 1–2/2020: 56–58.

Vlastivědný sborník Jesenicko

Taraška V. (2021): Železniční květena na Jesenicku: překvapivé nálezy a nepozorované expanze. – Vlastivědný sborník Jesenicko 22: 55–68. 

Vlastivědný sborník Novojičínska

Mičková P. (2022): Příspěvek k výskytu šalvěje luční (Salvia pratensis L.) na Novojičínsku. – Vlastivědný sborník Novojičínska 72: 104–110.
Pavlík P. (2017): Černý a červený seznam cévnatých rostlin Štramberka a okolí. – Vlastivědný sborník Novojičínska 67: 93–125. 
Hrčková A. (2015): Co možná nevíte o pohance. – Vlastivědný sborník Novojičínska 65: 109–113.
Sedláčková M. (2015): Hořec brvitý (Gentianopsis ciliata) na Novojičínsku. – Vlastivědný sborník Novojičínska 65: 115–124.
Sedláčková M. (2013): Les Roveň – zajímavá botanická lokalita Novojičínska. – Vlastivědný sborník Novojičínska 63: 165–182. 
Sedláčková M. (2012): K výskytu pomněnkovce velkolistého (Brunnera macrophylla) na Moravě. – Vlastivědný sborník Novojičínska 62: 213–216. 
Sedláčková M. (2011): Poznámky k výskytu orchideje vstavače bledého (Orchis pallens) na Novojičínsku. – Vlastivědný sborník Novojičínska 61: 128–136. 
Figarová A. (2010): Životní jubileum Marie Sedláčkové. – Vlastivědný sborník Novojičínska 60: 192–196. 
Sedláčková M. (2010): Poznámky k dokumentaci hořce křížatého (Gentiana cruciata) na Novojičínsku. – Vlastivědný sborník Novojičínska 60: 163–174. 
Kocián P. & Kocián J. (2009): Příspěvek ke květeně Novojičínska a okolí – I. – Vlastivědný sborník Novojičínska 59: 173–185. 
Mičková P. (2009): Studium vegetace obnažených den vybraných rybníků v Chráněné krajinné oblasti Poodří a blízkém okolí. – Vlastivědný sborník Novojičínska 59: 138–160. 
Sedláčková M. (2009): Tořič včelonosný (Ophrys apifera) - vzácná orchidej v Národní přírodní památce Šipka na Kotouči u Štramberka. – Vlastivědný sborník Novojičínska 59: 170–172. 
Sedláčková M. (2008): Černý a červený seznam cévnatých rostlin Novojičínska. – Vlastivědný sborník Novojičínska 58: 85–109. 
Sedláčková M. (2007): Příspěvek ke květeně a vegetaci obce Lubiny a okolí. – Vlastivědný sborník Novojičínska 56–57: 64–76. 

Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín

Duda J. (2004): Jubileum RNDr. Marie Sedláčkové. – Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 54–55: 168–170. 
Sedláčková M. (2004): Vegetace Poodří před vyhlášením CHKO. – Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 54–55: 42–45. 
Sedláčková M. (2000): Poznámky k vegetaci a květeně okolí Hodslavic. – Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 52–53: 77–81. 
Duda J. (1997): Sbírka mechorostů Rudolfa Leidolfa. – Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 51: 78–79. 
Sedláčková M. (1997): Z historie a současnosti květeny a vegetace Kotouče u Štramberka. – Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 51: 72–77. 
Sedláčková M. (1996): Poznámky k ohroženým rostlinám v okrese Nový Jičín. – Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 50: 45–54. 
Mlčochová O. (1992): Zajímavosti z květeny okolí Nového Jičína. – Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 49: 73–78. 
Drlík M. (1990): Staré stromy v obci Bernartice n. O. – Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 46: 42–44.
Sedláčková M. (1989): O návrhu chráněné oblasti Poodří. – Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 44: 62–70. 
Sedláčková M. (1988): Zajímavá lokalita na Domorazu. – Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 42: 62–63. 
Sedláčková M. (1987): Botanické sbírky Okresního vlastivědného muzea v Novém Jičíně. – Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 39: 70–71.
Sedláčková M. (1987): K výskytu vzácnějších rostlin v okolí Fulneku. – Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 40: 58–62. 
Sedláčková M. (1987): Zajímavé rostliny Frenštátské kotliny. – Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 39: 63–70. 
Sedláčková M. (1986): K výskytu vzácnějších polních plevelů na Novojičínsku. – Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 38: 61–69. 
Sedláčková M. (1985): Květena okolí obce Hůrky. – Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 36: 59–67. 
Sedláčková M. (1984): K výskytu hořečku brvitého na Novojičínsku (Gentianopsis ciliata /L./ Ma). – Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 33: 45–53. 
Sedláčková M. (1984): Vegetace lesa „Bažantnice“ u Studénky nad Odrou. – Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 34: 59–64.
Sedláčková M. (1983): Hrabětický les - zajímavá botanická lokalita na Novojičínsku. – Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 31: 64–67. 
Sedláčková M. (1983): Nutnost ochrany ohrožené květeny na Novojičínsku. – Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 31: 54–64. 
Kyselá M. (1982): Floristická charakteristika navrhované chráněné lokality na katastru obce Veřovice. – Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 29: 52–59. 
Lukášová E. (1982): Pionýrská rezervace v okrese Nový Jičín. – Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 30: 66–68.
Sedláčková M. (1982): Ohrožené rostliny okresu Nový Jičín. – Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 29: 43–52. 
Strnadel D. (1982): Vegetační pokryv mezí v Trojanovicích. – Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 30: 60–63. 
Lukášová E. (1981): Chráněné přírodní výtvory a chráněné přírodní památky v okrese Nový Jičín. – Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 27: 53–57. 
Duda J. (1980): Zajímavá botanická lokalita u Bernartic nad Odrou. – Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 25: 69–70. 
Opravil E. (1980): Ovocná školka zámeckého zahradnictví ve Fulneku a její katalog. – Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 26: 43–53. 
Duda J. (1979): Mech Schistostega pennata (Hedw.) Web. et Mohr v Oderských vrších. – Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 23: 62–63. 
Kyselá M. (1979): Floristická charakteristika návrhu chráněného přírodního výtvoru "Prameny Zrzávky". – Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 24: 59–65. 
Sedláčková M. (1978): Floristické poznámky k výskytu mečíku střechovitého (Gladiolus imbricatus L.) ve Frenštátské kotlině. – Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 22: 59–68. 
Lukášová E. (1977): Příspěvek k poznání rozšíření xerotermní vegetace v jihovýchodní části Moravské brány. – Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 20: 59–67. 
Sedláčková M. (1977): Dokumentace výskytu chráněných druhů rostlin v okrese Nový Jičín. – Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 19: 56–71. 
Sedláčková M. (1976): Výstava chráněných druhů rostlin. – Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 18: 73–74.
Sedláčková M. (1975): Květena Starojického kopce. – Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 15: 63–64. 
Sedláčková M. (1975): Vegetační poměry přírodní rezervace Trojačka. – Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 16: 61–65. 
Sedláčková M. (1974): K charakteristice bukových lesů chráněné krajinné oblasti Beskyd v okrese Nový Jičín. – Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 14: 65–69. 
Šula B. & Duda J. (1974): Květena při horním toku řeky Odry. – Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 14: 60–65. 
Sedláčková M. (1973): Chráněné druhy plavuní v Oderských vrších. – Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 13: 58–62. 
Sedláčková M. (1973): Příspěvek k poznání vegetačních poměrů v okolí Fulneka. – Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 12: 41–58. 
Sedláčková M. (1972): Přírodní rezervace okresu Nový Jičín. – Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 8–9: 46–52. 
Duda J. (1970): Míšenec kyčelnice devítilisté a kyčelnice žláznaté na Bílovecku. – Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 5: 39–40. 
Krkavec F. (1967): Květena Poodří. – Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 1: 24–28. 

Východočeský botanický zpravodaj

Anonymus (2022): Jubilea členů Východočeské pobočky ČBS v roce 2022. – Východočeský botanický zpravodaj 24: 33–35.
Blahník Z. (2022): Stromy a keře zámeckého parku Letohrad. – Východočeský botanický zpravodaj 24: 13–16.
Ducháček M. & Samková V. (2022): Botanická exkurze do okolí Kovače. – Východočeský botanický zpravodaj 24: 2–6.
Krahulec F. (2022): Zdenek Kaplan – 50 let. – Východočeský botanický zpravodaj 24: 28–31.
Kučera J. [ed.] (2022): Příspěvky ke květeně východních Čech. 13. – Východočeský botanický zpravodaj 24: 16–23.
Laburdová J. & Samková V. (2022): Botanická exkurze do lesa Vražba. – Východočeský botanický zpravodaj 24: 6–12.
Samková V. (2022): Hodnocení činnosti Východočeské pobočky ČBS za rok 2021. – Východočeský botanický zpravodaj 24: 23–26.
Samková V. (2022): Životní jubileum RNDr. Romany Prausové, Ph.D. – Východočeský botanický zpravodaj 24: 31–33.

Východočeský sborník přírodovědný – Práce a studie

Prausová R., Andres M. & Šimůnek J. (2021): Záchrana populace vstavače kukačky (Orchis morio) v PR Mazurovy chalupy. – Východočeský sborník přírodovědný – Práce a studie 27: 77–98. 
Faltysová H. & Faltys V. (2017): Rozšíření lomikamene trojprstého (Saxifraga tridactylites L.) na železnicích východních Čech v roce 2016. – Východočeský sborník přírodovědný – Práce a studie 24: 105–111.  

Vychovatelské listy

Gogela F. (1905): Naše vrby. – Vychovatelské listy 5: 51–54. 
Gogela F. (1903): Z vyššího tajnosnubného rostlinstva domácího. – Vychovatelské listy 3: 337–342. 

Výroční zpráva Klubu přírodovědeckého v Prostějově za správní rok 1898

Gogela F. (1898): Z květeny temen moravských Karpat severovýchodních. – Výroční zpráva Klubu přírodovědeckého v Prostějově za správní rok 1898: 11–17.

W

Water

Kúr P., Píšová S., Tremetsberger K., Dřevojan P., Kacki Z., Böckelmann J., Bernhardt K.-G., Hroudová Z., Mesterházy A. & Šumberová K. (2021): Ecology and Genetics of Cyperus fuscus in Central Europe—A Model for Ephemeral Wetland Plant Research and Conservation. – Water 13/9: 1277.  

Willdenowia

Verloove F. (2011): Verbena incompta (Verbenaceae), an overlooked xenophyte in Europe. – Willdenowia 41: 43–49. 

Z

Zálhotský sborník Památkového spolku v Podhradní Lhotě

Gogela F. (1932): Květena horstva hostýnského. – Zálhotský sborník Památkového spolku v Podhradní Lhotě 6: 29–31. 
Gogela F. (1931): Květena horstva hostýnského. – Zálhotský sborník Památkového spolku v Podhradní Lhotě 5: 9–10. 
Kratochvíl F. (1931): Sbírka pramenů. – Zálhotský sborník Památkového spolku v Podhradní Lhotě 5: 21–28. 
Gogela F. (1930): Květena horstva hostýnského. – Zálhotský sborník Památkového spolku v Podhradní Lhotě 4: 17–21. 
Gogela F. (1928): Květena horstva hostýnského. – Zálhotský sborník Památkového spolku v Podhradní Lhotě 2: 4–11. 
Gogela F. (1927): Květena horstva hostýnského. – Zálhotský sborník Památkového spolku v Podhradní Lhotě 1: 4–9. 
Podpěra J. (1927): František Gogela. – Zálhotský sborník Památkového spolku v Podhradní Lhotě 1: 1–2. 

Zeitschrift des Mährischen Landesmuseums

Laus H. (1913): Beitrag zur Flora von Mähren und Schlesien nebst Bemerkungen über die geographische Verbreitung einiger mährischer Pflanzenarten. – Zeitschrift des Mährischen Landesmuseums 13: 179–222.  
Matouschek F. (1910): Bryologische Miszellen aus Mähren. – Zeitschrift des Mährischen Landesmuseums 10: 272–280. 
Laus H. (1903): Die botanische Literatur Mährens und Österr.-Schlesiens bis 1903. – Zeitschrift des Mährischen Landesmuseums 3: 18–52.  
Matouschek F. (1903): Beiträge zur bryologischen Floristik von Rajnochowitz und dessen weiterer Umgebung. – Zeitschrift des Mährischen Landesmuseums 3: 113–122. 

Zpravodaj Okresního vlastivědného muzea ve Vsetíně

Kašparová M. (1997): Gustav Adolf Říčan 130 let od narození. – Zpravodaj Okresního vlastivědného muzea ve Vsetíně 1997: 67.
Dančák M. (1995): Teplomilné rostliny v povodí Ratibořky. – Zpravodaj Okresního vlastivědného muzea ve Vsetíně 1995: 28–29.
Hrnčiřík J. (1995): Houby v lesních rezervacích Vsetínska. – Zpravodaj Okresního vlastivědného muzea ve Vsetíně 1995: 20–23. 
Kašparová M. (1995): František Gogela - botanik, sběratel a badatel. – Zpravodaj Okresního vlastivědného muzea ve Vsetíně 1995: 41–42.
Kašparová M. (1995): Inventarizační průzkum mokřadu Podlízaná v KÚ Horní Bečva. – Zpravodaj Okresního vlastivědného muzea ve Vsetíně 1995: 14–16.
Kašparová M. (1995): Mechy rašeliníkové ve sbírkách Okresního vlastivědného muzea Vsetín. – Zpravodaj Okresního vlastivědného muzea ve Vsetíně 1995: 17–19.
Kyslingrová D. (1995): Šafrán bělokvětý (Crocus albiflorus Kit. ex Schult.) v Lačnově na Sucháčkových pasekách. – Zpravodaj Okresního vlastivědného muzea ve Vsetíně 1995: 24–25.
Pavelka J. (1995): Nové nálezy vzácných taxonů rostlin na Vsetínsku. – Zpravodaj Okresního vlastivědného muzea ve Vsetíně 1995: 26.
Pavelka J. (1995): Pcháč bezlodyžný (Cirsium acaule Scop.) na Vsetínsku. – Zpravodaj Okresního vlastivědného muzea ve Vsetíně 1995: 27–28.
Přikryl V. (1995): Věkovitý strom javor polní neboli babyka (Acer campestre L.) u Lačnova, okres Vsetín. – Zpravodaj Okresního vlastivědného muzea ve Vsetíně 1995: 40–41.

Zprávy České botanické společnosti

Hroneš M. & Tichý T. (2023): Hyacinthella leucophaea var. rumelica a Muscari azureum, dva nepůvodní druhy vysazené v Českém krasu. – Zprávy České botanické společnosti 58: 1–10.
Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2023): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XXI. – Zprávy České botanické společnosti 58: 25–152.
Boublík K. (2022): Červená kniha květeny Vysočiny. – Zprávy České botanické společnosti 57: 175–176.
Dřevojan P., Novák P. [eds], Doležal J., Hubatka P., Lustyk P. & Peterka T. (2022): Komentované fytocenologické snímky z České republiky 6. – Zprávy České botanické společnosti 57: 21–39.
Lepší M. & Lepší P. (2022): Rozšíření, stav populace a další poznatky o jeřábu manětínském (Sorbus rhodanthera). – Zprávy České botanické společnosti 57: 1–20.
Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2022): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XX. – Zprávy České botanické společnosti 57: 41–171.
Prach K. (2022): Jan Jeník (6. 1. 1929–13. 2. 2022). – Zprávy České botanické společnosti 57: 173–174.
Štencl R., Chrtek J., Rotreklová O. & Bräutigam S. (2022): Chlupáčky (rod Pilosella) chráněné krajinné oblasti Jeseníky. – Zprávy České botanické společnosti 57: 177–218.
Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffman A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zprávy České botanické společnosti 56: 249–300.
Danihelka J. & Hlisnikovský D. (2021): Paběrky z moravskoslezských rudišť I: lnice vonná (Linaria odora) a silenka východní (Silene csereii). – Zprávy České botanické společnosti 56: 1–16.  
Danihelka J. & Hlisnikovský D. (2021): Paběrky z moravskoslezských rudišť II: hrachor řídkokvětý (Lathyrus laxiflorus), silenka přímá (Silene stricta) a několik oprav. – Zprávy České botanické společnosti 56: 201–217.  
Dřevojan P., Novák P. [eds], Doležal J., Chytrý K., Prokešová H., Sedláček V. & Zukal D. (2021): Komentované fytocenologické snímky z České republiky 5. – Zprávy České botanické společnosti 56: 17–30.
Chytrá M. (2021): Nález dřeviny Toxicodendron radicans, jedovatec kořenující, v obci Chotěbuz v okrese Karviná. – Zprávy České botanické společnosti 56: 301–304.
Chytrý M. & Danihelka J. (2021): Obnova zaniklých slanisk u Šakvic na jižní Moravě. – Zprávy České botanické společnosti 56: 229–248.
Krahulec F. (2021): Chlupáčky (Pilosella): příčiny velké variability populací a jak je studovat. – Zprávy České botanické společnosti 56: 219–228.
Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2021): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae – XIX. – Zprávy České botanické společnosti 56: 31–176.
Petřík P. & Hlisnikovský D. (2021): Výzva k aktivnějšímu zapojení ČBS do posuzování vlivů záměrů na životní prostředí. – Zprávy České botanické společnosti 56: 180–181.
Danihelka J., Somlyay L. & Pyšek P. (2020): Nejstarší nálezy bolševníku velkolepého (Heracleum mantegazzianum) v Čechách. – Zprávy České botanické společnosti 55: 197–205.  
Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2020): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XVIII. – Zprávy České botanické společnosti 55: 27–138. 
Danihelka J. (2019): První nález včelníku drobnokvětého (Dracocephalum parviflorum) v České republice. – Zprávy České botanické společnosti 54: 1–7.  
Doležal J. & Zámečník J. (2019): Nové nálezy chlupáčků (rod Pilosella) ve východních Čechách. Část II. – Orlické podhůří a Orlické opuky. – Zprávy České botanické společnosti 54: 9–22.  
Kliment J. (2019): Rozšírenie vŕby bylinnej (Salix herbacea) na Slovensku. – Zprávy České botanické společnosti 54: 23–45.
Kovář P. (2019): Jarmila Kubíková – příběh osobnosti univerzitní biologie a spolutvůrkyně moderní ochrany přírody v praxi. – Zprávy České botanické společnosti 54: 149–154.
Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2019): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XVII. – Zprávy České botanické společnosti 54: 47–148. 
Kocián P., Ducháček M. & Kúr P. (2018): Bodloplev hroznatý (Tragus racemosus) na dálnicích České republiky. – Zprávy České botanické společnosti 53: 1–9. 
Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2018): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae – XVI. – Zprávy České botanické společnosti 53: 31–112. 
Ducháček M., Batoušek P., Brabec J., Kúr P. & Višňák R. (2017): Lžičník dánský (Cochlearia danica) – nový zavlečený druh pro Českou republiku. – Zprávy České botanické společnosti 52: 1–8.  
Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2017): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XV. – Zprávy České botanické společnosti 52: 37–133. 
Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2015): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIII. – Zprávy České botanické společnosti 50: 23–129. 
Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2014): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XII. – Zprávy České botanické společnosti 49: 73–206.  
Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2013): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XI. – Zprávy České botanické společnosti 48: 31–141. 
Mruzíková Z. (2013): Příspěvek k poznání zajímavých polních plevelů Osoblažska. – Zprávy České botanické společnosti 48: 17–29.  
Popelářová M., Hlisnikovský D., Koutecký P., Dančák M., Tkáčiková J., Vašut R.J., Vymazalová M., Dvorský M., Lustyk P. & Ohryzková L. (2011): Rozšíření vybraných taxonů cévnatých rostlin v CHKO Beskydy a blízkém okolí (Výsledky mapování flóry z let 2006-2009). – Zprávy České botanické společnosti 46: 277–359. 
Joza V. (2010): Výzva k zaznamenávání lokalit rozchodníku španělského (Sedum hispanicum) a rozchodníku bledého (Sedum pallidum) v České republice. – Zprávy České botanické společnosti 45: 131–132.  
Trávníček B. (2010): Ladoňky (rod Scilla s. lat.) v České republice. II. Taxony pěstované a zplaňující. – Zprávy České botanické společnosti 45: 137–153.  
Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkáčiková J. & Hlisnikovský D. [eds] (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). – Zprávy České botanické společnosti 44, Příloha 2009/1: 1–106. 
Růžička V. & Koblížek J. (2009): Kakost nachový (Geranium purpureum), nový druh pro květenu České republiky. – Zprávy České botanické společnosti 44: 23–27.  
Špryňar P. & Kubát K. (2009): Eragrostis albensis a E. pectinacea, dva nové cizí druhy trav pro květenu České republiky (Poaceae). – Zprávy České botanické společnosti 44: 1–24.  
Hradílek Z. & Kubešová S. (2004): Mechorosty nalezené během exkurzí na floristickém kurzu ČBS v Novém Jičíně (1999). – Zprávy České botanické společnosti 39: 459–462. 
Danihelka J. & Grulich V. (1996): Nástin floristické a geobotanické bibliografie nejjižnější Moravy. – Zprávy České botanické společnosti 31, Příloha 1996/1: 87–125.
Danihelka J. & Grulich V. [eds] (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). – Zprávy České botanické společnosti 31, Příloha 1996/1: 1–86.
Kovář P., Jirásek J. & Grundová H. [red.] (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11. - 17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2. - 10. 7. 1970). – Zprávy České botanické společnosti 31, Příloha 1996/2: 3–74.

Zprávy Československé botanické společnosti

Kříž Z. (1981): Botanický seminář v Olomouci. – Zprávy Československé botanické společnosti 16: 80.
Deyl Č. (1973): Příspěvek ke květeně širšího okolí Olomouce. – Zprávy Československé botanické společnosti 8: 96–108.  
Slavík B. (1971): Metodika síťového mapování ve vztahu k připravovanému fytogeografickému atlasu ČSR. – Zprávy Československé botanické společnosti 6: 55–63.  
Deyl Č. (1968): Carex pediformis C. A. Mayer u Náměšti na Hané. – Zprávy Československé botanické společnosti 3: 144–147.  
Anonymus (1966): Úvodem k vydávání Zpráv Československé botanické společnosti. – Zprávy Československé botanické společnosti 1: 1–4. 
Čábera A. (1966): Čtvrtý příspěvek ke květeně Humpolecka. – Zprávy Československé botanické společnosti 1: 41–44. 
Gašpierik F. (1966): Floristický obraz súvtoku Kysuce a Váhu. – Zprávy Československé botanické společnosti 1: 44–46. 
Hadač E. (1966): Černýš český – Melampyrum bohemicum Kern. – Zprávy Československé botanické společnosti 1: 35–37. 
Hadač J. (1966): Dvouzubec listnatý (Bidens frondosus L.) v okolí Pardubic. – Zprávy Československé botanické společnosti 1: 40–41. 
Houfek J. (1966): Mapování rozšíření rostlin v Československu. – Zprávy Československé botanické společnosti 1: 17–32. 
Chrtek J. (1966): Určování druhů z okruhu rdesna ptačího (Polygonum aviculare L.). – Zprávy Československé botanické společnosti 1: 33–35. 
Křísa B. (1966): Herbáře cévnatých rostlin na Karlově univerzitě v Praze. – Zprávy Československé botanické společnosti 1: 38–40. 
Procházka F. (1966): Cirsium x ambiguum All. a Cirsium x affine Tausch v Orlických horách. – Zprávy Československé botanické společnosti 1: 32. 
Skalický V. (1966): Poznámky k určování a sběru československých druhů violek ze sekce Hypocarpae (Viola L. sect. Hypocarpae Godr.). – Zprávy Československé botanické společnosti 1: 4–17. 

Zprávy Československé společnosti pro dějiny věd a techniky

Klášterský I., Hrabětová A. & Duda J. (1970): Botanikové na českém a moravskoslezském území od nejstarších dob. – Zprávy Československé společnosti pro dějiny věd a techniky 14–15: 1–213.

Zprávy Geografického ústavu ČSAV

Krkavec F. & Kilián Z. (1964): Další nálezy rostlin na rudištích Ostravska. – Zprávy Geografického ústavu ČSAV 1964/8 (137-B): 12–13. 

Zprávy Krajského vlastivědného muzea v Olomouci

Hradílek Z. (1989): Bublinatka jižní (Utricularia australis R. Br.) u Přerova. – Zprávy Krajského vlastivědného muzea v Olomouci 259: 25–27. 
Tlusták V. (1989): Přehled neofyt Olomouce. – Zprávy Krajského vlastivědného muzea v Olomouci 259: 28–30. 
Tlusták V. (1989): Ruderální společenstva Olomouce I. Bidentetea tripartiti. – Zprávy Krajského vlastivědného muzea v Olomouci 259: 1–16. 
Bednář V. (1988): Ing. Čestmír Deyl – 60 let. – Zprávy Krajského vlastivědného muzea v Olomouci 253: 39.
Duda J. (1979): Rašelinné louky Kudlačena (Horní Bečva, okres Vsetín). – Zprávy Krajského vlastivědného muzea v Olomouci 201: 14–20.
Chaloupka F. (1979): K nedožitým devadesátinám Josefa Otruby. – Zprávy Krajského vlastivědného muzea v Olomouci 201: 26–30.

Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti

Anonymus (2024): RNDr. Marie Sedláčková. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 13: 56.
Hlisnikovský D. & Kocián P. (2024): Strastiplné vlastivědné putování za květenou Beskyd moravských k připomenutí stého výročí úmrtí pátera Františka Gogely. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 13: 32–39.
Horák D. (2024): Exkurze za pozdně jarní květenou lesa Ochozy u Bystřice pod Hostýnem. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 13: 22–25.
Hradílek Z. (2024): Bryologická exkurze do přírodní rezervace Suchá Dora u Jakubčovic nad Odrou (Nízký Jeseník). – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 13: 46–49.
Kalníková V. (2024): Výroční zpráva Moravskoslezské pobočky ČBS za rok 2023. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 13: 5–10.
Kocián P. (2024): Nová kniha. Spájajú nás Beskydy. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 13: 50.
Kocián P. (2024): Publikace členů Moravskoslezské pobočky ČBS v roce 2023. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 13: 51–53.
Lamla F. & Hroneš M. (2024): Exkurze z Hané až na Makču Pikču. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 13: 26–31.
Lederer J. (2024): Mykologické exkurze do údolí Černé Ostravice a lesa Rovňa. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 13: 40–45.
Taraška V. (2024): Třinácté číslo. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 13: 4.
Taraška V., Hédl R. & Chudomelová M. (2024): Exkurze do žulovských luhů a hájů. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 13: 11–16.
Taraška V., Hradílek Z., Duchoslav M. & Hroneš M. (2024): K 60. narozeninám Boba Trávníčka. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 13: 54–55.
Tkáčiková J., Kubešová S. & Plaček J. (2024): Bryologická exkurze na rašelinné louky Beskyd. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 13: 17–21.
Dančák M. & Hroneš M. (2023): Krajinou sopek Nízkého Jeseníku – exkurze na Velký a Malý Roudný. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 12: 20–24.
Dvořák V. (2023): Stoletý příběh ostřice Otrubovy (Carex otrubae Podp.). – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 12: 51–62.
Hlisnikovský D. (2023): Odešel Zdeněk Vrubel, environmentalista a botanik z Pazderny. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 12: 70–72.
Hradílek Z. & Tkáčiková J. (2023): Bryologická exkurze do okolí Štramberka. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 12: 11–14.
Kalníková V. (2023): Výroční zpráva Moravskoslezské pobočky ČBS za rok 2022. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 12: 5–10.
Kocián J. (2023): Dvanácté číslo. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 12: 4.
Kocián P. (2023): Publikace členů Moravskoslezské pobočky ČBS v roce 2022. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 12: 65–69.
Kubešová S. & Tkáčiková J. (2023): Bryologická exkurze do údolí potoka Mazák v Ostravici. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 12: 37–41.
Lamla F. (2023): Nová kniha. Fenomén Velká kotlina 1: Flóra, vegetace, fauna. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 12: 63–64.
Lederer J. (2023): Mykologická exkurze do okolí osady Jamník. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 12: 42–45.
Lederer J. (2023): Mykologická exkurze Palkovickými hůrkami. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 12: 46–50.
Lukeš Z. & Mruzíková Z. (2023): Vycházka (nejen) za prstnatci bezovými na Osoblažsko. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 12: 15–19.
Popelářová M. & Kalníková V. (2023): Exkurze za historickými lokalitami vstavače osmahlého (Neotinea ustulata). – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 12: 31–36.
Taraška V. (2023): Exkurze Kytičky osady Hraničky. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 12: 25–30.
Číhal L. (2022): Tomáš Svěrák. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 11: 77–80.
Hlisnikovský D. (2022): Dvě exotické liány na Těšínsku. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 11: 63–72.
Hradílek Z., Plaček J., Tkáčiková J. & Kocián P. (2022): Bryologická exkurze do přírodní rezervace Smrdutá u Chvalčova v Hostýnských vrších. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 11: 39–42.
Hroneš M. & Dančák M. (2022): Exkurze mokřadními loukami Nízkého Jeseníku mezi Ondrášovem a Domašovem nad Bystřicí. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 11: 28–32.
Hroneš M. & Hradílek Z. (2022): Floristický kurz České botanické společnosti, Přerov 2022 (10.–16. 7. 2022). Informační materiály pro účastníky. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 11, Příloha 1: 3–28. 
Kalníková V. (2022): Výroční zpráva Moravskoslezské pobočky ČBS za rok 2021. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 11: 5–9.
Kalníková V., Šulgan F. & Valasová A. (2022): Exkurze na Hradisko. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 11: 22–27.
Kocián J. (2022): Jedenácté číslo. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 11: 4.
Kocián P. (2022): Publikace členů Moravskoslezské pobočky ČBS v roce 2021. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 11: 73–76.
Lederer J. (2022): Mykologická exkurze do okolí osady Samčanka. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 11: 47–50.
Lederer J. (2022): Mykologická exkurze na Skalickou Strážnici, Vrchy a do údolí Morávky. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 11: 43–46.
Taraška V. (2022): Zajímavé druhy železniční květeny na Jesenicku – II. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 11: 51–62. 
Tkáčiková J. (2022): Moravskoslezská pobočka ČBS ve fotografii za uplynulých 10 let (2011–2020) – taxony. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 11: 10–21.
Tkáčiková J., Kubešová S., Kocián J. & Švandová H. (2022): Bryologická exkurze za rašeliníky do osady Hutě ve Starých Hamrech. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 11: 33–38.
Batoušek P. (2021): Exkurze na louky Filena u Záhlinických rybníků. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 10: 29–32.
Hédl R. & Taraška V. (2021): Kukačka aneb Exkurze do lomu za léčebnou. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 10: 33–38.
Hroneš M. & Dančák M. (2021): Exkurze do Tršické pahorkatiny v okolí Velkého Újezda. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 10: 24–28.
Kocián J. (2021): Jubilejní desáté číslo. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 10: 4.
Kocián J. (2021): K 80. jubileu RNDr. Marie Sedláčkové. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 10: 70.
Kocián P. (2021): Publikace členů Moravskoslezské pobočky ČBS v roce 2020. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 10: 66–69.
Kubešová S. (2021): Opustila nás Magda Zmrhalová. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 10: 71–72.
Kubešová S. & Tkáčiková J. (2021): Bryologická exkurze do údolí potoka Trubiska. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 10: 39–42.
Mruzíková Z. & Lukeš Z. (2021): Poznámky k rozšíření některých vzácnějších druhů na Osoblažsku II. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 10: 43–52.
Taraška V. (2021): Zajímavé druhy železniční květeny na Jesenicku. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 10: 53–63.
Tkáčiková J. (2021): Moravskoslezská pobočka ČBS ve fotografii za uplynulých 10 let (2011–2020). – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 10: 10–23.
Tkáčiková J. (2021): Nová kniha. Klenoty květeny Zlínského kraje. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 10: 64–65.
Tkáčiková J. (2021): Výroční zpráva Moravskoslezské pobočky ČBS za rok 2020. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 10: 5–9.
Dančák M. & Hroneš M. (2020): Exkurze do údolí potoka Bělidlo u Domašova nad Bystřicí. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 9: 40–44. 
Hlisnikovský D. (2020): Nová kniha. Klíč ke květeně České republiky. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 9: 77–82. 
Hradílek Z. & Blahut Z. (2020): Zajímavá upolínová louka u Slavkova v Oderských vrších. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 9: 54–61. 
Hradílek Z. & Tkáčiková J. (2020): Bryologická exkurze do přírodní památky Bludný u Chvalčova v Hostýnských vrších. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 9: 11–13. 
Hroneš M. & Dančák M. (2020): Exkurze do nejvýchodnějšího výběžku Tršické pahorkatiny. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 9: 24–28. 
Kalníková V. & Popelářová M. (2020): Exkurze po zajímavých bezlesých enklávách aneb Z bláta do louže kolem Smradlavé. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 9: 29–33. 
Kocián J. (2020): Deváté číslo. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 9: 4. 
Kocián P. (2020): Publikace členů Moravskoslezské pobočky ČBS v roce 2019. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 9: 83–84. 
Kubešová S. & Tkáčiková J. (2020): Bryologická exkurze na Starojický kopec. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 9: 50–53. 
Lederer J. (2020): Mykologická exkurze v Oderských vrších. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 9: 45–49. 
Lukeš Z. & Mruzíková Z. (2020): Exkurze na Ondřejník. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 9: 34–39. 
Mruzíková Z. (2020): Poznámky k rozšíření některých vzácnějších druhů na Osoblažsku aneb běžné druhy ne tak běžnými. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 9: 73–76. 
Mruzíková Z. (2020): Příspěvek k poznání zajímavých polních plevelů Osoblažska – II. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 9: 62–72. 
Tkáčiková J. (2020): Exkurze za orchidejemi do Kateřinic. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 9: 14–19. 
Tkáčiková J. (2020): Výroční zpráva Moravskoslezské pobočky ČBS za rok 2019. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 9: 5–10. 
Zmrhalová M. & Halda J. P. (2020): Vycházka za lišejníky a mechorosty do pohoří Králického Sněžníku. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 9: 20–23. 
Dančák M. & Hroneš M. (2019): Exkurze na Slunečnou, nejvyšší vrchol Nízkého Jeseníku. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 8: 29–33. 
Duchoslav M., Dančák M. & Kuras T. (2019): Mgr. Jan Mládek, Ph.D. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 8: 63–64.
Dvořák V. (2019): Exkurze po východních svazích Velkého Kosíře. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 8: 20–23. 
Halda J. P. (2019): Lichenologická exkurze po vápencových ostrůvcích mezi Ostružnou a Brannou. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 8: 11–13. 
Hroneš M. & Dančák M. (2019): Exkurze do nejsevernějšího výběžku Tršické pahorkatiny. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 8: 24–28. 
Kalníková V. (2019): Osmé číslo. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 8: 4. 
Kalníková V. & Tkáčiková J. (2019): Údolím řeky Mohelnice – floristicko-bryologická exkurze. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 8: 34–39. 
Kocián P. (2019): Nález šikouška bezlistého (Buxbaumia aphylla) ve Veřovických vrších. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 8: 58–60. 
Kocián P. (2019): Poznámky k výskytu plevelů na Novojičínsku 1. Xanthium strumarium a X. albinum. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 8: 48–53. 
Kocián P. (2019): Poznámky k výskytu plevelů na Novojičínsku 2. Datura stramonium. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 8: 54–57. 
Kocián P. (2019): Publikace členů Moravskoslezské pobočky ČBS v roce 2018. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 8: 61–62. 
Lederer J. (2019): Mykologická exkurze v Moravskoslezských Beskydech: Bílá – Staré Hamry. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 8: 43–47. 
Švandová H. & Tkáčiková J. (2019): Bryologická exkurze na nejvyšší vrchol Vsetínských vrchů. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 8: 40–42. 
Tkáčiková J. (2019): Exkurze za masožravou rosnatkou okrouhlolistou do přírodní památky Kamenec u Frýdku-Místku. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 8: 14–19. 
Tkáčiková J. (2019): Výroční zpráva Moravskoslezské pobočky ČBS za rok 2018. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 8: 5–10. 
Batoušek P. (2018): Exkurze po historických lokalitách Spiranthes spiralis na Vsetínsku. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 7: 38–40. 
Dančák M. & Tkáčiková J. (2018): Exkurze za jarním aspektem na Skaličku. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 7: 11–14. 
Duchoslav M., Hradílek Z. & Trávníček B. (2018): Doc. RNDr. Vratislav Bednář, CSc. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 7: 79–80. 
Hradílek Z., Kučera J., Bradáčová J. & Tkáčiková J. (2018): Mechorosty okolí řeky Bečvy mezi obcemi Choryně a Špičky. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 7: 66–69. 
Hroneš M. (2018): Exkurze údolím Bystřice u Moravského Berouna. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 7: 20–24. 
Hroneš M. (2018): Exkurze z Přerova-Předmostí po stopách mamutů do Lhotky. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 7: 15–19. 
Hroneš M. (2018): Nová kniha. Ohrožené rostliny střední Moravy. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 7: 76. 
Kalníková V. (2018): Sedmička. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 7: 4. 
Kocián P. (2018): Publikace členů Moravskoslezské pobočky ČBS v roce 2017. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 7: 77–78. 
Kocián P. & Batoušek P. (2018): Poznámky k některým zástupcům rodu kruštík ve Štramberku a okolí. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 7: 61–65. 
Kocián P. & Trávníček B. (2018): Za ruderálními pampeliškami (Taraxacum sect. Taraxacum) na Novojičínsku. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 7: 55–60. 
Kubešová S., Hradílek Z. & Tkáčiková J. (2018): Bryologická exkurze na vápencové skály u Černotína. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 7: 41–44. 
Lukeš Z. (2018): Vzácnější druhy plevelů Metylovic a okolí. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 7: 45–54. 
Malíček J., Hradílek Z. & Tkáčiková J. (2018): Lichenologická a bryologická exkurze na Kelčský Javorník v Hostýnských vrších. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 7: 29–33. 
Ohryzek J. (2018): Smilkové pastviny na hřebeni Radhoště. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 7: 34–37. 
Tkáčiková J. (2018): Bryologický herbář Jana Vrány. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 7: 70–75. 
Tkáčiková J. (2018): Výroční zpráva Moravskoslezské pobočky ČBS za rok 2017. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 7: 5–10. 
Tkáčiková J. & Popelářová M. (2018): Sjezdovky a sihly pod Lysou horou – floristicko-bryologická exkurze. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 7: 25–28. 
Batoušek P. (2017): Nález kruštíku uherského (Epipactis tallosii) na Opavsku. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 6: 48–51. 
Dančák M. (2017): Válečka skalní (Brachypodium rupestre) – výzva ke sledování. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 6: 56–60. 
Dančák M. & Tkáčiková J. (2017): Výroční zpráva Moravskoslezské pobočky ČBS za rok 2016. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 6: 5–10. 
Hédl R., Tkáčiková J. & Zmrhalová M. (2017): Floristická exkurze po vápencových ostrůvcích mezi Ostružnou a Brannou. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 6: 15–19. 
Horák D. & Hroneš M. (2017): Exkurze po železnici a jejím okolí mezi Olomoucí a Nezamyslicemi. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 6: 30–33. 
Hroneš M. (2017): Exkurze do okolí Hlinska pod Hostýnem a Holešova. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 6: 25–29. 
Hroneš M. & Dančák M. (2017): Exkurze do Grygovských kopců a Tršické pahorkatiny. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 6: 20–24. 
Hroneš M. & Dančák M. (2017): Exkurze na hadce v okolí Raškova a Rudy nad Moravou. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 6: 39–42. 
Kalníková V. (2017): O šestém ročníku. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 6: 4. 
Kocián P. (2017): Další výskyty velbloudníku tenkokřídlého (Corispermum pallasii) v prodejnách písku na severní Moravě. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 6: 52–55. 
Kocián P. (2017): Publikace členů Moravskoslezské pobočky ČBS v roce 2016. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 6: 63–64. 
Kubešová S. & Tkáčiková J. (2017): Bryologická exkurze do PP Lúčky-Roveňky a PP Růžděcký Vesník ve Vsetínských vrších. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 6: 43–47. 
Kyselá M. & Dančák M. (2017): Exkurze do lužního lesa u Olomouce. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 6: 11–14. 
Popelářová M. (2017): Exkurze za teplomilnou květenou Beskyd. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 6: 34–38. 
Popelářová M. (2017): Nová kniha. Rukopisy vsetínského botanika Jana Bubely. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 6: 61–62. 
Dančák M. & Tkáčiková J. (2016): Výroční zpráva Moravskoslezské pobočky ČBS za rok 2015. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 5: 5–10. 
Dvořák V. & Dančák M. (2016): Exkurze do PR Obřany v Hostýnských vrších. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 5: 15–17. 
Hédl R. (2016): Mokřadní exkurze na Vidnavské mokřiny a Zábřežské louky. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 5: 20–26. 
Hlisnikovský D. (2016): K 75. jubileu RNDr. Marie Sedláčkové. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 5: 62–64. 
Hroneš M. (2016): Exkurze do Hranického krasu. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 5: 18–19. 
Kalníková V. (2016): Exkurze řekou Morávkou. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 5: 37–42. 
Kalníková V. (2016): Půlkulatý, pátý ročník. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 5: 4. 
Kocián P. (2016): Publikace členů Moravskoslezské pobočky ČBS v roce 2015. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 5: 60–61. 
Kubešová S. & Tkáčiková J. (2016): Bryologická exkurze do PR Klenov ve Vsetínských vrších. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 5: 11–14. 
Kúr P. & Ducháček M. (2016): Rod kuřinka (Spergularia) – výzva ke sledování. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 5: 47–54. 
Lederer J. (2016): Mykologická exkurze v obci Bílá. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 5: 43–46. 
Popelářová M. (2016): Exkurze na rašelinné biotopy Moravskoslovenského pomezí. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 5: 27–32. 
Sedláčková M. & Mičková P. (2016): Herbář Vladimíra Kajdoše v Muzeu Novojičínska. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 5: 55–59. 
Tkáčiková J. & Hlisnikovský D. (2016): Ve stopách Kiliánových – potoky Slezských Beskyd. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 5: 33–36. 
Dančák M. & Tkáčiková J. (2015): Výroční zpráva Moravskoslezské pobočky ČBS za rok 2014. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 4: 5–6. 
Dančák M., Dvořák V. & Hroneš M. (2015): Floristický kurz České botanické společnosti, Litovel 2015 (12.–18. 7. 2015). Informační materiály pro účastníky. – Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 4, Příloha 1: 3–29. 
Hlisnikovský D. (2015): Za zbožnou kostelní flórou a hřbitovním kvítím Oderských vrchů. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 4: 19–21. 
Hroneš M. (2015): Okruh kamejky rolní (Buglossoides arvensis agg.) – výzva ke sledování. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 4: 39–42. 
Kocián J. (2015): Je dymnivka nízká (Corydalis pumila) součástí květeny Severomoravského kraje?. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 4: 28–32. 
Kocián P. (2015): Čtvrtý ročník. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 4: 4. 
Kocián P. (2015): Lilík mochyňovitý (Nicandra physalodes) – zajímavý plevel na Novojičínsku. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 4: 37–38. 
Kocián P. (2015): Publikace členů Moravskoslezské pobočky ČBS v roce 2014. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 4: 50–52. 
Kocián P. (2015): Troskut prstnatý (Cynodon dactylon) v Ostravě. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 4: 33–36. 
Kubešová S. & Tkáčiková J. (2015): Bryologická exkurze do PR Kutaný a PR Halvovský potok ve Vsetínských vrších. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 4: 7–10. 
Lederer J. & Dančák M. (2015): Exkurze zaměřená na trávy. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 4: 11–13. 
Lederer J. & Tkáčiková J. (2015): Zajímavé a vzácné druhy na výstavě živých hub ve Valašském Meziříčí. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 4: 25–27. 
Popelářová M. (2015): Botanika na sjezdovkách. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 4: 14–18. 
Tkáčiková J. (2015): Herbář Viktora Navrátila v Muzeu regionu Valašsko. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 4: 43–49. 
Tkáčiková J., Dančák M. & Fajmon K. [eds] (2015): Výsledky floristického minikurzu Moravskoslezské pobočky ČBS Horní Lideč (13.–15. června 2014). – Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 4, Příloha 2: 3–48. 
Vašut R. J. (2015): Exkurze „Za vrbami ve středním Pobečví a v Moravskoslezských Beskydech“. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 4: 22–24. 
Anonymus (2014): Nová kniha. Roháček et al. [eds]: Příroda Slezska. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 3: 67. 
Batoušek P. (2014): Exkurze za kruštíky do Ždánického lesa. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 3: 21–22. 
Brandová B. & Vašut R. J. (2014): Určování vrb v NPR Praděd (Salix hastata subsp. vegeta, S. silesiaca, S. ×chlorophana). – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 3: 57–60. 
Dančák M. & Tkáčiková J. (2014): Výroční zpráva Moravskoslezské pobočky ČBS za rok 2013. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 3: 6–7. 
Dvořák V. (2014): Severní svahy vrchu Staškov – floristicky pestrá lokalita Moravskoslezských Beskyd. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 3: 34–38. 
Hlisnikovský D. (2014): Hledíček pobřežní (Microrrhinum litorale) – výzva ke sledování. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 3: 61–63. 
Hlisnikovský D. (2014): Za flórou přehradních litorálů – Slezská Harta. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 3: 27–30. 
Hradílek Z. (2014): RTDr. Ing. Ladislav David – vzpomínka. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 3: 71. 
Kocián J. (2014): Nová kniha. Kolektiv autorů: Příroda Pobečví. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 3: 67. 
Kocián J. (2014): Nová kniha. Leo Bureš: Chráněné a ohrožené rostliny Chráněné krajinné oblasti Jeseníky. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 3: 66. 
Kocián P. (2014): Do třetice všeho ....?. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 3: 5. 
Kocián P. (2014): Publikace členů Moravskoslezské pobočky ČBS v roce 2013. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 3: 64–65. 
Kocián P. (2014): Vladimír „Jim“ Petr – vzpomínka. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 3: 72. 
Kocián P. (2014): Výskyt tromínu prorostlého (Smyrnium perfoliatum) v Novém Jičíně. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 3: 50–53. 
Kocián P. & Hlisnikovský D. [eds] (2014): Nálezová databáze Moravskoslezské pobočky ČBS a záznamy rostlin během pilotního projektu. – Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 3, Příloha 2: 3–12.  
Kocián P., Hlisnikovský D. & Tkáčiková J. (2014): Několik nálezů rozchodníku španělského (Sedum hispanicum) na severovýchodě ČR. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 3: 47–49. 
Koutecká V. (2014): Exkurze „Za skrytými poklady hornického Karvinska“. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 3: 18–20. 
Kubešová S. & Tkáčiková J. (2014): Bryologická exkurze na vápence do okolí Teplic nad Bečvou. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 3: 8–9. 
Lederer J. (2014): Exkurze do Jeseníků. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 3: 23–26. 
Mičková P. (2014): Exkurze do botanické zahrady ve Štramberku a okolí. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 3: 10–12. 
Mruzíková Z. (2014): Poznámky k rozšíření orchidejí na Osoblažsku. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 3: 39–46. 
Mruzíková Z. & Hlisnikovský D. (2014): Ohlédnutí se za floristickým minikurzem – Osoblažsko 2013. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 3: 16–17. 
Mruzíková Z. & Hlisnikovský D. [eds] (2014): Výsledky floristického minikurzu Moravskoslezské pobočky ČBS po Osoblažsku (7.–9. června 2013). – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 3, Příloha 1: 3–48.  
Popelářová M. (2014): Determinační setkání – rod Salix. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 3: 33. 
Popelářová M. (2014): Exkurze na javornické louky. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 3: 13–15. 
Popelářová M. [ed.] (2014): Přednášky na výročním setkání Moravskoslezské pobočky ČBS (2013). – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 3: 31–32. 
Rozbrojová Z. (2014): Prof. Jindřich Vodička (*8. 7. 1886 – †12. 1. 1961). – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 3: 68–70.
Tkáčiková J. (2014): Invazní mech křivonožka vehnutá (Campylopus introflexus) v Havířově-Prostřední Suché. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 3: 54–56. 
Dančák M. & Tkáčiková J. (2013): Výroční zpráva Moravskoslezské pobočky ČBS za rok 2012. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 2: 4–6.
Duchoslav M. (2013): Exkurze za poznáním mokřadní vegetace Hané (PR Plané loučky u Olomouce): poslední exkurze dr. Lubomíra Kincla. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 2: 29–30.
Duchoslav M. (2013): RNDr. Lubomír Kincl, CSc. – vzpomínka. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 2: 66. 
Hlisnikovský D. (2013): Exkurze za termofilní flórou heřmanické sopky (jedné ze dvou posledních termoaktivních hald na Ostravsku). – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 2: 43–47. 
Hradílek Z. (2013): Bryologická vycházka aneb za mechorosty do Hostýnských vrchů. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 2: 25–28. 
Hradílek Z. (2013): RNDr. Josef Duda, CSc. – vzpomínka. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 2: 64–65.
Hroneš M. (2013): Exkurze do PR Rohová u Moravské Třebové. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 2: 31–32.
Kocián J. (2013): Dvě nové lokality jestřábníku dvouklaného (Hieracium bifidum) ve Štramberském krasu. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 2: 52–53. 
Kocián P. (2013): Praktické poznámky k určení: kakost nachový (Geranium purpureum). – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 2: 54–55+VI. 
Kocián P. (2013): Publikace členů Moravskoslezské pobočky ČBS v roce 2012. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 2: 61–63. 
Kocián P. (2013): Quo vadis, pobočkový časopise?. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 2: 3. 
Kubešová S. & Tkáčiková J. (2013): Bryologická exkurze do údolí Černé Ostravice. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 2: 21–24. 
Lederer J. (2013): Přednáška „Houby a houbaření“. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 2: 50–51.
Mládek J. (2013): Kdo chce vidět, že ještě jsou druhově bohaté louky, jede s námi na Závrší (CHKO Bílé Karpaty). – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 2: 39–41.
Popelářová M. (2013): Exkurze za mokřady Radhošťských Beskyd. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 2: 33–38.
Popelářová M. (2013): Exkurze za poznáním pozdě kvetoucích kruštíků Bílých Karpat a Hlucké pahorkatiny. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 2: 42. 
Popelářová M. (2013): Floristický minikurz na Plumlovsku. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 2: 7–15. 
Tkáčiková J. (2013): Bryologická exkurze do údolí Šumného a Hraničního potoka v Hrubém Jeseníku. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 2: 48–49. 
Tkáčiková J. (2013): Gogelova květena okresu Valašskomeziříčského – poznámky k rukopisu. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 2: 56–60. 
Tkáčiková J. & Dančák M. (2013): Jarní aspekt suchomilných trávníků na Plumlovsku (po zavátých stopách Václava Spitznera). – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 2: 16–20. 
Anonymus (2012): Determinační setkání. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 1: 27.
Anonymus (2012): PR Škrabalka a hrad Helfštýn u Lipníka nad Bečvou. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 1: 11–12.
Anonymus (2012): Přednáškové odpoledne. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 1: 5–6.
Anonymus (2012): Výroční schůze pobočky. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 1: 4–5.
Bohuš M. (2012): Údolí Bystřice mezi Domašovem n. B. a Jívovou u Olomouce. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 1: 9–11.
Hlisnikovský D. (2012): Mechorosty údolí Hluchové. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 1: 25–26.
Hlisnikovský D. (2012): PR Plané loučky u Olomouce. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 1: 19–21.
Plášek V. & Popelářová M. (2012): Historie pobočky. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 1: 2–4.
Popelářová M. (2012): Za květnatými loukami Javorníků – PR Galovské lúky. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 1: 21–25.
Sedláčková M. (2012): PR Svinec u Nového Jičína. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 1: 12–16.
Tkáčiková J. (2012): PR Pod Trlinou a vitošovské vápence u Zábřehu na Moravě. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 1: 16–19.
Tkáčiková J. (2012): Za ladoňkami do PR Doubek u Zámrsk. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 1: 6–8.
Tkáčiková J. (2012): Zpráva o hospodaření pobočky. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 1: 27.

Zprávy Slezského ústavu ČSAV v Opavě, Přírodní vědy

Kilián Z. & Krkavec F. (1963): Několik dalších rostlin z rudišť na Ostravsku. – Zprávy Slezského ústavu ČSAV v Opavě, Přírodní vědy 126-B: 7–10. 

Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci

Bábková Hrochová M., Juřička J. & Kubešová S. (2023): Podzimní setkání muzejních botaniků 2022. – Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 325: 147–149.
Bábková Hrochová M., Kaffková K. & Kočendová J. (2023): Olomoucké barokní herbárium a jeho materia medica na přelomu 18. a 19. století. – Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 325: 79–121.
Dvořák V. (2023): Poznámky k výskytu muchomůrky Vittadiniho (Amanita vittadinii) na střední a jihovýchodní Moravě. – Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 325: 44-50.
Halasů V. (2023): Recentní nálezy rážovek rodu Thyronectria (Ascomycetes, Hypocreales) v Olomouci a okolí. – Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 325: 51–68.
Sedlářová M. & Ondryáš S. (2023): Původci mykóz rostlin na území přírodní rezervace Plané loučky. – Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 325: 69–78.
Taraška V. & Štencl R. (2022): Sleziník nepravý (Asplenium adulterinum) a jeho významná severomoravská lokalita – přírodní památka Chrastický hadec. – Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 323: 31–42.
Taraška V. & Vojtěchová K. (2022): Květena a vegetace přírodní památky Poláchovy stráně – Výří skály v Hanušovicích (severní Morava). – Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 323: 5–30.
Bábková Hrochová M. (2021): Zajímavý nález bračky rolní (Sherardia arvensis) mezi Jívovou a Hraničnými Petrovicemi. – Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 321: 79–80.  
Novák K. (2021): Zhodnocení biologického potenciálu dřevin na lokalitě Třešňový sad Kosíř lomy. – Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 321: 50–78. 
Taraška V., Hradílek Z. & Vojtěchová K. (2021): Flóra a vegetace přírodní rezervace Vidnavské mokřiny. – Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 321: 4–49.  
Bábková Hrochová M., Dvořák V. & Lehotský T. (2020): Remešův rukopisný seznam rostlin pěstovaných v olomoucké botanické zahradě do roku 1953. – Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 319: 96–107.  
Hroneš M. & Uvírová A. (2020): Rozšíření rodu snědek (Ornithogalum L., Asparagaceae) v Olomouci. – Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 319: 5–15.  
Hronová Šafářová L. (2020): Jánské stromořadí v krajině u Olomouce a jeho vývoj do městského parku. – Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 319: 46–74.  
Roleček J., Klinkovská K. & Dřevojan P. (2020): Liliová hora u Lulče na Vyškovsku – významná lokalita teplomilné flóry a vegetace. – Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 319: 16–29.  
Taraška V. (2020): Dvě historické orchidejové lokality v Nízkém Jeseníku. – Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 319: 92–95.  
Taraška V. & Popelka O. (2020): Květena dvou kamenolomů v Moravské bráně na úpatí Nízkého Jeseníku. – Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 319: 30–45.  
Duchoslav M. & Hradílek Z. (2017): Květena a vegetace vápencového vrchu Třesín u Litovle. – Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 313: 4–43.
Dvořák V. & Hlinická V. (2017): K nedožitým devadesátinám Čestmíra Deyla (1927–2003). – Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 313: 76–78.
Duchoslav M. & Dančák M. (2016): Flóra a vegetace štěrkopískových náplavů, nátrží a břehů dolního toku řeky Bečvy u Oseka nad Bečvou patnáct let od mimořádné povodně. – Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 311: 5–28.
Fialová M. & Kyselá M. (2016): Monitoring bylinného patra a jeho změn v závislosti na výšce hladiny podzemní vody v Evropsky významné lokalitě a Přírodní rezervaci Království. – Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 311: 92–99.
Hertlová B., Zeidler M. & Banaš M. (2016): Rozlišení vybraných druhů alpínských hořců na základě morfometrických parametrů – příkladová studie z NPR Praděd (CHKO Jeseníky). – Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 311: 77–81.
Novák P. (2016): Vegetace Babí skály v údolí Třebůvky u Loštic. – Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 311: 66–76.
Oulehlová M. (2016): Herbář katedry botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého slaví 60. výročí od založení. – Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 311: 86–91.
Rozbrojová Z. & Táborská M. (2014): Botanický průzkum Hrabětického lesa. – Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 307: 49–64.
Tlusták V. & Hlůza B. (2009): Význačný botanik a muzejní pracovník RNDr. Bohumil Šula (3. 1. 1920–2. 11. 2001). – Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 297: 72–85.
Homola T. (1992): Flóra železničního uzlu Olomouc. – Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 269: 11–23.
Šula B. (1992): Josef Otruba a Heinrich Laus olomoučtí botanikové první poloviny 20. století. – Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 269: 50–51.
Tlusták V. (1992): Floristické nálezy z Olomouce. – Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 269: 51–52.

Zprávy Vlastivědného ústavu v Olomouci

Hubáček J. (1979): Příspěvek k zoocecidiologickému výzkumu na Uhersko-hradišťsku. – Zprávy Vlastivědného ústavu v Olomouci 197: 1–19.
Opravil E. (1979): Etnografické poznámky v Kolenatiho květeně Hrubého Jeseníku. – Zprávy Vlastivědného ústavu v Olomouci 197: 25–29.
Pospíšil V. & Šula B. (1979): Památce moravského botanika F. Webra. – Zprávy Vlastivědného ústavu v Olomouci 197: 29–31.
Kupka J. (1977): Mykologické poznámky – 1976. – Zprávy Vlastivědného ústavu v Olomouci 185: 1–3. 
Zemánková J. & Pospíšil V. (1977): Mechorosty přírodní rezervace Smrdutá v Hostýnských horách. – Zprávy Vlastivědného ústavu v Olomouci 185: 3–6.  
Duda J. (1974): Poznámky k fytogeografickému členění severní Moravy a Slezska. – Zprávy Vlastivědného ústavu v Olomouci 169: 25–27. 
Kupka J. (1974): Mykologické poznámky z r. 1974. – Zprávy Vlastivědného ústavu v Olomouci 169: 27. 
Pokluda L. (1974): Bryoflora krasového území Drahanské vrchoviny mezi Mladčí a Konicí. – Zprávy Vlastivědného ústavu v Olomouci 169: 10–25. 

Ž

Živa

Janeček J., Kočí M. & Popelářová M. (2023): Oměj tuhý moravský – endemit západních Karpat. – Živa 6/2023: 303–306.
Popelářová M. & Kalníková V. (2023): Soumrak Beskydských rostlin aneb Jak (ne)propadat depresi. – Živa 6/2023: 297–302.
Hédl R. (2022): Příčiny vysoké biodiverzity sudetských karů: stará teorie v nových souvislostech. – Živa 6/2022: 285–287. 
Chytrý M. & Rotreklová O. (2022): Vít Grulich (1956–2022) – botanik, učitel, ochranář, cestovatel a popularizátor. – Živa 6/2022: CLIII–CLV. 
Chytrý M. (2021): Vladimír Řehořek (1933–2021). Botanický polyhistor a životní optimista. – Živa 4/2021: CXVII–CXIX.  
Danihelka J. (2019): Josef Podpěra (1878–1954): osudy přírodovědce v neklidných dobách. – Živa 4/2019: LXXXV–XCI.