O projektu

Cíl

Botanická bibliografická databáze BIBLIODAT.cz má za cíl soustředit roztříštěné informace o botanických příspěvcích zejména v regionálních časopisech především severovýchodu České republiky a také základní biografická data (a další přidružené informace) již nežijících botaniků s nějakou vazbou na region severovýchodu České republiky či stopou v něm.

Bibliografie

V současnosti se nejen profesionální botanici potýkají s problémem sehnat některé příspěvky publikované v regionálních časopisech v různé době (zejména ty starší) a řádně je citovat. To by se mohlo s novou databází BIBLIODAT změnit.

U některých zdrojů je uveden odkaz na zdroj na internetu (červená ikona PDF). K některým takovým zdrojům je přístup omezen z důvodu autorských práv.

V databázi BIBLIODAT.cz najdete citaci podle vzoru, která se využívá ve Zprávách Moravskoslezské pobočky ČBS a také v seriálu Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska, a proto bude jednoduché při sestavování literatury zkopírovat citaci a odpadne pak složité vyhledávání a opravování chybných citací (pomůžete jak sobě tak i redaktorům).

Pořizovatel:
Pořizovatelem databáze je Petr Kocián.

Pouze Pořizovatel databáze má právo na vytěžování nebo na zužitkování celého obsahu databáze nebo její kvalitativně nebo kvantitativně podstatné části a právo udělit jinému oprávnění k výkonu tohoto práva. Opakované a systematické vytěžování nebo zužitkování nepodstatných částí obsahu databáze a jiné jednání, které není běžné, přiměřené a je na újmu oprávněným zájmům Pořizovatele databáze, není dovoleno.

Pořizovatel databáze vyvíjí veškeré úsilí k tomu, aby v databázi byly údaje správné, za jejich správnost však nenese odpovědnost.

Pakliže najdete chybu, nepřesnost, neúplné či scházející údaje, prosíme, ozvěte se nám na bibliodatcz@gmail.com.Osobnosti

Začátkem října 2022 byl spuštěn nový modul Botanické osobnosti, který má za cíl představit botanické osobnosti především se zaměřením na severovýchod České republiky. Tento modul bude průběžně aktualizován.

Copyright:
Materiály, které jsou umístěny na těchto stránkách, jsou chráněny autorským právem. Tyto materiály je možno využívat pouze pro osobní potřeby.

Fotografie a jiný obrazový materiál zobrazený na těchto webových stránkách je chráněn autorským právem a není jej možno bez písemného souhlasu Pořizovatele či jednotlivých autorů jakkoliv kopírovat a šířit.

Pořizovatel:
Pořizovateli databáze jsou Petr Kocián a David Hlisnikovský.

Pouze Pořizovatel databáze má právo na vytěžování nebo na zužitkování celého obsahu databáze nebo její kvalitativně nebo kvantitativně podstatné části a právo udělit jinému oprávnění k výkonu tohoto práva. Opakované a systematické vytěžování nebo zužitkování nepodstatných částí obsahu databáze a jiné jednání, které není běžné, přiměřené a je na újmu oprávněným zájmům Pořizovatele databáze, není dovoleno.

Pořizovatel databáze vyvíjí veškeré úsilí k tomu, aby v databázi byly údaje správné, za jejich správnost však nenese odpovědnost.

Pakliže najdete chybu, nepřesnost, neúplné či scházející údaje, prosíme, ozvěte se nám na bibliodatcz@gmail.com.

Metodika

V databázi BIBLIODAT.cz jsou uvedeni již nežijící botanikové s nějakou vazbou na region severovýchodu České republiky či stopou v něm.

Údaje obsažené v databázi BIBLIODAT.cz jsou mnohazdrojové.

Základem pro výběr osobností se stala databáze Pladias (Wild et al. 2019) a publikace Botanikové na českém a moravskoslezském území od nejstarších dob (Klášterský et al. 1970), další údaje jsou získávány z různých zdrojů, které jsou povětšinou citovány.

Informace o sběrech a jejich umístění v herbářích jsou převážně extrahovány z databáze Pladias, pořadí akronym herbářů je přibližné dle množství v nich uložených sběrů.

  • Wild J., Kaplan Z., Danihelka J., Petřík P., Chytrý M., Novotný P., Rohn M., Šulc V., Brůna J., Chobot K., Ekrt L., Holubová D., Knollová I., Kocián P., Štech M., Štěpánek J. & Zouhar V. (2019): Plant distribution data for the Czech Republic integrated in the Pladias database. – Preslia 91: 1–24.
  • Klášterský I., Hrabětová A. & Duda J. (1970): Botanikové na českém a moravskoslezském území od nejstarších dob. – Zprávy Československé společnosti pro dějiny věd a techniky při Československé akademii věd 14–15: 3–211.

Herbáře

V databázi jsou uváděny zkratky herbářových sbírek v České republice. Zkratky jsou stanoveny mezinárodně a jsou vedeny v tzv. Index Herbariorum, který spravuje The New York Botanical Garden.

Vybrané zkratky herbářových sbírek vztahující se ke sběrům ze severovýchodu České republiky:

BRNM
Moravské zemské muzeum, Brno

BRNU
Ústav botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Brno

CESK
Muzeum Těšínska, Český Těšín

FMM
Muzeum Beskyd, Frýdek-Místek

GM
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Zlín

NJM
Muzeum Novojičínska, Nový Jičín

OL
Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, Olomouc

OLM
Vlastivědné muzeum v Olomouci, Olomouc

OP
Slezské zemské muzeum, Opava

OSM
Ostravské muzeum, Ostrava

OSTR
Přírodovědecká fakulta Ostravské Univerzity

OVMB
Muzeum v Bruntále, Bruntál

PRC
Katedra botaniky přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Praha

PR
Botanické oddělení Přírodovědeckého muzea Národního muzea v Praze, Praha

SUM
Vlastivědné muzeum v Šumperku, Šumperk

VM
Muzeum regionu Valašsko, Valašské Meziříčí