O projektu

Botanická bibliografická databáze BIBLIODAT má za cíl soustředit roztříštěné informace o botanických příspěvcích zejména v regionálních časopisech především severovýchodu České republiky.

V současnosti se nejen profesionální botanici potýkají s problémem sehnat některé příspěvky publikované v regionálních časopisech v různé době (zejména ty starší) a řádně je citovat. To by se mohlo s novou databází BIBLIODAT změnit.

V databázi BIBLIODAT najdete citaci podle vzoru, která se využívá ve Zprávách Moravskoslezské pobočky ČBS a také v seriálu Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska, a proto bude jednoduché při sestavování literatury zkopírovat citaci a odpadne pak složité vyhledávání a opravování chybných citací (pomůžete jak sobě tak i redaktorům).

Pořizovatelem databáze BIBLIODAT je Petr Kocián.