okres Frýdek-Místek

Hlisnikovský D. (2021): Suillus lakei (klouzek douglaskový). – In: Kocián J. [ed.], Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska I., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 70: 60. 
Hlisnikovský D. (2021): Tricholoma matsutake (čirůvka větší). – In: Kocián J. [ed.], Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska I., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 70: 60–61. 
Kocián J. (2021): Pycnoporellus fulgens (oranžovec vláknitý). – In: Kocián J. [ed.], Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska I., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 70: 60. 
Kocián J. [ed.] (2021): Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska I. – Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 70: 51–63. 
Kalníková V. (2016): Exkurze řekou Morávkou. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 5: 37–42. 
Lederer J. (2016): Mykologická exkurze v obci Bílá. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 5: 43–46. 
Popelářová M. (2016): Exkurze na rašelinné biotopy Moravskoslovenského pomezí. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 5: 27–32. 
Tkáčiková J. & Hlisnikovský D. (2016): Ve stopách Kiliánových – potoky Slezských Beskyd. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 5: 33–36. 
Krchňáková T. (2013): Evidence výskytu dříve pěstovaných ovocných druhů a odrůd na Frýdeckomístecku. – Acta Musei Beskidensis 5: 33–43.
Hájková A. (1977): Fytogeografická studie komplexu Lysé hory. – Práce a studie 1: 1–98. 
Kilián Z. & Kilián O. (1956): Zpráva o floristickém průzkumu Těšínska. – Přírodovědecký sborník Ostravského kraje 17: 289–290. 
Gogela F. (1899): Květena okolí Misteckého. – Časopis Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci 16: 27–29, 103–108. 
Gogela F. (1898): Květena okolí Misteckého. – Časopis Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci 15: 132–134. 
Gogela F. (1895): Květena okolí Misteckého. – Časopis Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci 12: 154–157. 
Gogela F. (1893): Květena okolí Misteckého. – Časopis Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci 10: 150–154. 
Gogela F. (1892): Květena okolí Misteckého. – Časopis Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci 9: 93–96. 
Gogela F. (1891): Květena okolí Misteckého. – Časopis Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci 8: 109–112. 
Gogela F. (1890): Květena okolí Misteckého. – Časopis Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci 7: 107–110.