inventarizační průzkum

Kocián J. (2020): Floristický inventarizační průzkum PP Stříbrné jezírko. – Ms. [Depon. in: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava].
Kocián J. (2020): Floristický inventarizační průzkum PR Suchá Dora. – Ms. [Depon. in: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava].
Kocián J. (2020): Fytocenologická inventarizace NPP Šipka. – Ms. [Depon. in: Ústřední seznam ochrany přírody, Praha].
Kocián J. (2020): Mykologická inventarizace PR Klíny. – Ms. [Depon. in: Ústřední seznam ochrany přírody, Praha].
Kocián J. (2020): Mykologická inventarizace PR Trojačka. – Ms. [Depon. in: Ústřední seznam ochrany přírody, Praha].
Kocián J. (2020): Mykologická inventarizace PR V Podolánkách. – Ms. [Depon. in: Ústřední seznam ochrany přírody, Praha].
Hradílek Z. (2019): Bryologický inventarizační průzkum NPP Borový. – Ms. [Depon. in: Ústřední seznam ochrany přírody, Praha]. 
Hradílek Z. (2019): Bryologický inventarizační průzkum NPP Venušiny misky. – Ms. [Depon. in: Ústřední seznam ochrany přírody, Praha]. 
Hradílek Z. (2019): Inventarizační průzkum NPP Jeskyně Na Pomezí z oboru bryologie (mechorosty). – Ms. [Depon. in: Ústřední seznam ochrany přírody, Praha]. 
Hradílek Z. (2019): Inventarizační průzkum NPP Šipka z oboru bryologie (mechorosty). – Ms. [Depon. in: Ústřední seznam ochrany přírody, Praha]. 
Hradílek Z. (2018): Inventarizační průzkum NPP Na Špičáku z oboru bryologie (mechorosty). – Ms. [Depon. in: Ústřední seznam ochrany přírody, Praha]. 
Hradílek Z. (2018): Inventarizační průzkum PR Doubrava z oboru bryologie (mechorosty). – Ms. [Depon. in: Ústřední seznam ochrany přírody, Praha]. 
Hradílek Z. (2018): Inventarizační průzkum PR Kačení louka z oboru bryologie (mechorosty). – Ms. [Depon. in: Ústřední seznam ochrany přírody, Praha]. 
Hradílek Z. (2018): Inventarizační průzkum PR U Spálené z oboru bryologie (mechorosty). – Ms. [Depon. in: Ústřední seznam ochrany přírody, Praha]. 
Polčák J. (2018): Mykologická inventarizace PR Kutaný. – Ms. [Depon. in: Ústřední seznam ochrany přírody, Praha]. 
Lazebníček J. & Frélich Z. (2010): Mykologický inventarizační průzkum v PR Skalka (průzkum č. 2.16) – závěrečná zpráva. – Ms. [Depon. in: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava]. 
Batoušek P. (2008): Inventarizační průzkum rostlin PR Smrdutá. – Ms. [Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje, Zlín].