dendrologie

Hronová Šafářová L. (2020): Jánské stromořadí v krajině u Olomouce a jeho vývoj do městského parku. – Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 319: 46–74.  
Zeidler M. & Banaš M. (2020): Historie, přítomnost a management nepůvodní kleče ve vztahu k vegetaci v Hrubém Jeseníku. – Opera Corcontica 57: 19–34.  
Mazáč D., Holuša O. & Zouhar V. (2017): Biometrické hodnocení edifikátorů společenstev „dubových bučin a jedlí“ v oblasti Hostýnských vrchů a Bílých Karpat. – Acta Musei Beskidensis 9: 61–69.
Dužíková B. (2013): Zdravotní stav dřevin s ohledem na míru napadení dřevokaznými houbami na území Přírodní památky Vodopády Satiny (Moravskoslezské Beskydy). – Acta Musei Beskidensis 5: 27–31.
Krchňáková T. (2013): Evidence výskytu dříve pěstovaných ovocných druhů a odrůd na Frýdeckomístecku. – Acta Musei Beskidensis 5: 33–43.
Drlík M. (1990): Staré stromy v obci Bernartice n. O. – Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 46: 42–44.
Černý A. (1989): Parazitické dřevokazné houby. – Státní zemědělské nakladatelství, Praha. 
Simančík F. (1988): Indukcia krátkodobej dormancie u semien Prunus laurocerasus L. striedavými teplotami stratifikácie a giberelínom. – Časopis Slezského muzea, série A, Vědy přírodní 37: 183–189. 
Duda J. (1983): Ing. Zdeněk Kříž, CSc. 6. 3. 1933 – 20. 12. 1982. – Preslia 55: 375–376. 
Balhar R. (1982): Soupis dřevin v ohrožené státní přírodní rezervaci Loucké rybníky. – Přírodovědecký sborník 26: 85–90.
Lukášová E. (1981): Chráněné přírodní výtvory a chráněné přírodní památky v okrese Nový Jičín. – Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 27: 53–57. 
Svoboda A. M. (1981): Introdukce okrasných listnatých dřevin. – Studie ČSAV 12: 1–175. 
Opravil E. (1980): Ovocná školka zámeckého zahradnictví ve Fulneku a její katalog. – Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 26: 43–53. 
Kříž Z. (1971): Zámecké parky okresu Šumperk. – Vlastivědný ústav v Šumperku, Šumperk. 
Tichý J. (1968): Původní lesy na Ostravsku a možnosti pěstování dřevin. – Přírodovědecký sborník 24: 103–120.
Pokorný J. & Svoboda A. M. (1967): Arboretum Hrubá Skála. – Sborník Severočeského musea, Přírodní vědy 3: 119–126.
Jehlík V. (1962): Pěstované javory Frýdlantska. – Sborník Severočeského musea, Přírodní vědy 2: 123–129. 
Kříž Z. (1961): Krajské arboretum v Novém Dvoře u Opavy. – Krajské nakladatelství v Ostravě, Ostrava.