cenologie

Uvírová A. (2020): Morfologie, cenologická vazba a cytologická variabilita okruhu popence obecného (Glechoma hederacea agg.). – Ms. – Diplomová práce. [Depon. in: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky, Olomouc].