Pinus

Valachovič M. (2015): Lesné spoločenstvá s borovicou lesnou na Slovensku – koncept ich klasifikácie. – Acta Carpathica Occidentalis 6: 84–92. 
Turis P. & Valachovič M. (2014): Sekundárne lesné spoločenstvá s Pinus nigra na Slovensku. – Acta Carpathica Occidentalis 5: 33–45.