Orobanche

Horák D. (2020): Orobanche elatior. – In: Dančák M. & Kocián P. [eds], Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XIV., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 69: 242. 
Dřevojan P. (2015): Poznámky k nálezu zárazy síťnaté (Orobanche reticulata) na Znojemsku. – Thayensia 12: 169–172.  
Zázvorka J. (2010): Orobanche kochii and O. elatior (Orobanchaceae) in central Europe. – Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae 95/2: 77–119.