MSP působnost

Hlisnikovský D. & Kocián P. (2024): Strastiplné vlastivědné putování za květenou Beskyd moravských k připomenutí stého výročí úmrtí pátera Františka Gogely. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 13: 32–39.
Horák D. (2024): Exkurze za pozdně jarní květenou lesa Ochozy u Bystřice pod Hostýnem. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 13: 22–25.
Hradílek Z. (2024): Bryologická exkurze do přírodní rezervace Suchá Dora u Jakubčovic nad Odrou (Nízký Jeseník). – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 13: 46–49.
Kalníková V. (2024): Výroční zpráva Moravskoslezské pobočky ČBS za rok 2023. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 13: 5–10.
Kocián P. (2024): Nová kniha. Spájajú nás Beskydy. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 13: 50.
Kocián P. (2024): Publikace členů Moravskoslezské pobočky ČBS v roce 2023. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 13: 51–53.
Lamla F. & Hroneš M. (2024): Exkurze z Hané až na Makču Pikču. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 13: 26–31.
Lederer J. (2024): Mykologické exkurze do údolí Černé Ostravice a lesa Rovňa. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 13: 40–45.
Taraška V. (2024): Třinácté číslo. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 13: 4.
Taraška V., Hédl R. & Chudomelová M. (2024): Exkurze do žulovských luhů a hájů. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 13: 11–16.
Taraška V., Hradílek Z., Duchoslav M. & Hroneš M. (2024): K 60. narozeninám Boba Trávníčka. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 13: 54–55.
Tkáčiková J., Kubešová S. & Plaček J. (2024): Bryologická exkurze na rašelinné louky Beskyd. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 13: 17–21.
Bábková Hrochová M., Juřička J. & Kubešová S. (2023): Podzimní setkání muzejních botaniků 2022. – Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 325: 147–149.
Dančák M. & Hroneš M. (2023): Krajinou sopek Nízkého Jeseníku – exkurze na Velký a Malý Roudný. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 12: 20–24.
Dvořák V. (2023): Poznámky k výskytu muchomůrky Vittadiniho (Amanita vittadinii) na střední a jihovýchodní Moravě. – Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 325: 44-50.
Dvořák V. (2023): Stoletý příběh ostřice Otrubovy (Carex otrubae Podp.). – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 12: 51–62.
Fajmon K. & Kalníková V. (2023): Aconitum variegatum. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XXI., Zprávy České botanické společnosti 58: 29.
Hédl R. (2023): Tundra i pastvina aneb jesenické hřebeny pohledem současné vědy. – Botanický ústav AV ČR, v. v. i., Brno.
Hlisnikovský D. (2023): Odešel Zdeněk Vrubel, environmentalista a botanik z Pazderny. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 12: 70–72.
Hlisnikovský D. & Kocián P. (2023): Čtyři úhly pohledu na flóru Moravskoslezského kraje. – In: Kaplan Z., Brabec J., Koutecký P., Lososová Z., Pyšek P. [eds], Konference České botanické společnosti. Dlouhodobé změny flóry České republiky, Praha, 25. – 26. listopadu 2023. Sborník abstraktů: 14, Česká botanická společnost, Praha.
Horák D., Trávníček B., Király G., Détraz-Méroz J., Vymyslický T., Kozoni M., Harpke D. & Hroneš M. (2023): Cytogeography of Gagea bohemica (Liliaceae) outside the Mediterranean: two ploidy levels, spatial differentiation of cytotypes, and occurrence of mixed‑ploidy populations. – Plant Systematics and Evolution 309: 37 (1–13). 
Hradílek Z. (2023): Equisetum ×meridionale. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XXI., Zprávy České botanické společnosti 58: 64–65.
Hradílek Z. (2023): Inventarizační průzkum PR Malý Javorník z oboru bryologie (mechorosty). – Ms. [Depon. in: Ústřední seznam ochrany přírody, Praha].
Hradílek Z. (2023): Inventarizační průzkum PR Uplaz z oboru bryologie (mechorosty). – Ms. [Depon. in: Ústřední seznam ochrany přírody, Praha].
Hradílek Z. & Tkáčiková J. (2023): Bryologická exkurze do okolí Štramberka. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 12: 11–14.
Jagnešáková M., Chmelík M., Juřák P., Removčíková O., Tkáčiková J. & Tomáň P. (2023): Spájajú nás Beskydy. – Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava, Oravský Podzámok.
Janeček J., Kočí M. & Popelářová M. (2023): Oměj tuhý moravský – endemit západních Karpat. – Živa 6/2023: 303–306.
Kalníková V. (2023): Montia fontana subsp. fontana. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XXI., Zprávy České botanické společnosti 58: 101.
Kalníková V. (2023): Moravskoslezská pobočka ČBS a její činnost v roce 2023. – Acta Carpathica Occidentalis 14: 143–147. 
Kalníková V. (2023): Výroční zpráva Moravskoslezské pobočky ČBS za rok 2022. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 12: 5–10.
Kalníková V. & Valasová A. (2023): Salix rosmarinifolia. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XXI., Zprávy České botanické společnosti 58: 124.
Kocián J. (2023): Dvanácté číslo. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 12: 4.
Kocián J. (2023): Floristický inventarizační průzkum PP Travertinová kaskáda. – Ms. [Depon. in: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava].
Kocián J. (2023): Inventarizace pérovníku pštrosího (Matteuccia struthiopteris) v PR Kunov v roce 2023. – Ms. [Depon. in: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava].
Kocián J. (2023): Inventarizační průzkum invazních rostlin v PP Niva Morávky. – Ms. [Depon. in: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava].
Kocián J. (2023): Rámcový floristický inventarizační průzkum ochranného pásma PR Svinec. – Ms. [Depon. in: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava].
Kocián J. & Šamaj M. (2023): Amanita ceciliae (muchomůrka stroupkatá). – In: Kocián J., Mlčoch P., Stużyński D., Šamaj M., Hlisnikovský D., Halasů V., Chytil P., Kocián P. & Zíbarová L., Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska III., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 72: 74–75.
Kocián P., Kocián J. & Šamaj M. (2023): Boletus fechtneri (hřib Fechtnerův). – In: Kocián J., Mlčoch P., Stużyński D., Šamaj M., Hlisnikovský D., Halasů V., Chytil P., Kocián P. & Zíbarová L., Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska III., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 72: 79–82.
Hlisnikovský D. & Chytil P. (2023): Gyrodon lividus (podloubník siný). – In: Kocián J., Mlčoch P., Stużyński D., Šamaj M., Hlisnikovský D., Halasů V., Chytil P., Kocián P. & Zíbarová L., Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska III., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 72: 84.
Kocián J. & Hlisnikovský D. (2023): Hemileccinum depilatum (hřib skvrnitý). – In: Kocián J., Mlčoch P., Stużyński D., Šamaj M., Hlisnikovský D., Halasů V., Chytil P., Kocián P. & Zíbarová L., Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska III., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 72: 86.
Kocián J. & Stużyński D. (2023): Hygrocybe flavipes (voskovka žlutonohá). – In: Kocián J., Mlčoch P., Stużyński D., Šamaj M., Hlisnikovský D., Halasů V., Chytil P., Kocián P. & Zíbarová L., Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska III., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 72: 86–87.
Kocián J. (2023): Hygrocybe laeta (voskovka veselá). – In: Kocián J., Mlčoch P., Stużyński D., Šamaj M., Hlisnikovský D., Halasů V., Chytil P., Kocián P. & Zíbarová L., Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska III., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 72: 87.
Kocián J. (2023): Hygrocybe russocoriacea (voskovka juchtová). – In: Kocián J., Mlčoch P., Stużyński D., Šamaj M., Hlisnikovský D., Halasů V., Chytil P., Kocián P. & Zíbarová L., Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska III., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 72: 88–89.
Kocián J., Mlčoch P., Stużyński D., Šamaj M., Hlisnikovský D., Halasů V., Chytil P., Kocián P. & Zíbarová L. (2023): Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska III. – Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 72: 70–95. 
Kocián P. (2023): Lžičník dánský (Cochlearia danica) konečně dorazil na severovýchod České republiky. – Acta Musei Beskidensis 13: 3–14.
Kocián P. (2023): Publikace členů Moravskoslezské pobočky ČBS v roce 2022. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 12: 65–69.
Kocián P. (2023): Viatická migrace na dálnicích Moravy a Slezska (Česká republika) na příkladu dálničních druhů rostlin. – Ms. – Diplomová práce. [Depon. in: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie].
Kubešová S. & Tkáčiková J. (2023): Bryologická exkurze do údolí potoka Mazák v Ostravici. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 12: 37–41.
Lamla F. (2023): Nová kniha. Fenomén Velká kotlina 1: Flóra, vegetace, fauna. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 12: 63–64.
Lederer J. (2023): Mykologická exkurze do okolí osady Jamník. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 12: 42–45.
Lederer J. (2023): Mykologická exkurze Palkovickými hůrkami. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 12: 46–50.
Lederer J. & Tkáčiková J. (2023): Zajímavé a vzácné druhy na výstavě živých hub ve Frýdku-Místku v roce 2023. – Acta Musei Beskidensis 13: 45–54.
Lukeš Z. (2023): Valerianella rimosa. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XXI., Zprávy České botanické společnosti 58: 139.
Lukeš Z. & Mruzíková Z. (2023): Vycházka (nejen) za prstnatci bezovými na Osoblažsko. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 12: 15–19.
Popelářová M. (2023): Diphasiastrum tristachyum. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XXI., Zprávy České botanické společnosti 58: 63–64.
Popelářová M. & Kalníková V. (2023): Exkurze za historickými lokalitami vstavače osmahlého (Neotinea ustulata). – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 12: 31–36.
Popelářová M. & Kalníková V. (2023): Soumrak Beskydských rostlin aneb Jak (ne)propadat depresi. – Živa 6/2023: 297–302.
Rozbrojová Z. (2023): Staré stromy v krajině. – Vlastivědné listy Slezska 1–2/2023: 60–61.
Řepka R. & Taraška V. (2023): Typification of three Carex nothospecies names dedicated to Czech botanists by J. Podpěra. – Phytotaxa 618: 172–180. 
Skarka M. & Hlisnikovský D. (2023): Pachysandra terminalis. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XXI., Zprávy České botanické společnosti 58: 110.
Ševčík J., Hippa H., Burdíková N., Sopuch K., Skuhravá M. & Bruun H. H. (2023): Integrative taxonomy of Central European Planetella (Diptera: Cecidomyiidae) indicates high species diversity, intraspecific variation and low host specificity. – Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 63: 413–450.
Štencl R. (2023): Listera cordata. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XXI., Zprávy České botanické společnosti 58: 94.
Štencl R. (2023): Monotropa hypophegea. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XXI., Zprávy České botanické společnosti 58: 99–100.
Štencl R. (2023): Thesium alpinum. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XXI., Zprávy České botanické společnosti 58: 136.
Taraška V. (2023): Exkurze Kytičky osady Hraničky. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 12: 25–30.
Taraška V. (2023): Spergularia marina. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XXI., Zprávy České botanické společnosti 58: 131.
Tkáčiková J. (2023): Mechorosty přírodní rezervace Makyta (Javorníky). – Acta Musei Beskidensis 13: 15–44.
Tkáčiková J. (2023): Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín mimo CHKO Beskydy v roce 2023. – Acta Carpathica Occidentalis 14: 157–159. 
Trávníček B. & Hlisnikovský D. (2023): Lactuca saligna. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XXI., Zprávy České botanické společnosti 58: 88–89.
Uhlířová J. (2023): Allium zebdanense. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XXI., Zprávy České botanické společnosti 58: 32–33.
Cimalová Š. (2022): Agrimonia procera. – In: Dančák M. & Kocián P. [eds], Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XVI., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 71: 257.
Cimalová Š. (2022): Trifolium ochroleucon. – In: Dančák M. & Kocián P. [eds], Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XVI., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 71: 260.
Černínová E. (2022): Althaea taurinensis. – In: Dančák M. & Kocián P. [eds], Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XVI., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 71: 257.
Dančák M. (2022): Calamagrostis pseudophragmites. – In: Dančák M. & Kocián P. [eds], Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XVI., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 71: 258.
Dančák M. & Kocián P. [eds] (2022): Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XVI. – Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 71: 255–262.
Dřevojan P. [ed.], Blahut P., Homolová Z., Hradílek Z., Hrivnák R., Kučera J., Mikulášková E., Palice Z., Peterka T., Plaček J., Slezák M., Štechová T. & Vicherová E. (2022): Zajímavé bryofloristické nálezy XXXVII. – Bryonora 69: 46–54. 
Dřevojan P. [ed.], Hájková P., Holá E., Hradílek Z., Hrivnák M., Hrivnák R., Kubešová S., Kučera J., Manukjanová A., Mazancová E., Mikulášková E., Peterka T., Široká A., Štechová T. & Tkáčiková J. (2022): Zajímavé bryofloristické nálezy XXXVIII. – Bryonora 70: 40–49. 
Dřevojan P. & Kubešová S. (2022): Znovu o pozoruhodné bryologické lokalitě Ondrášova skála v Moravskoslezských Beskydech. – Acta Carpathica Occidentalis 13: 3–10.
Taraška V. (2022): 147. Arum maculatum L. – In: Dudáš M. [ed.], Ďurišová Ľ., Eliáš P. Jr., Eliášová M., Kobiv Y., Kšiňan S., Malovcová-Staníková M., Pliszko A. & Taraška V., New floristic records from Central Europe 10 (reports 134-148), Thaiszia – Journal of Botany 32: 186–187.
Dvořák V. (2022): Univerzitní botanická zahrada v Olomouci. – Nová Botanika 5: 44–46.
Dýma M. & Štencl R. (2022): Cystopteris sudetica. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XX., Zprávy České botanické společnosti 57: 101–102.
Hédl R. (2022): Příčiny vysoké biodiverzity sudetských karů: stará teorie v nových souvislostech. – Živa 6/2022: 285–287. 
Hédl R. (2022): Úpadek a obnova jesenických horských holí. – Jeseníky Rychlebské hory 9/2022: 16–17.
Hlisnikovský D. (2022): Dvě exotické liány na Těšínsku. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 11: 63–72.
Hlisnikovský D. (2022): Odešel nápadný samorost, jehož nikdo neznal…. – Acta Musei Beskidensis 12: 86–93.
Hlisnikovský D. & Chytil P. (2022): Entoloma sinuatum (závojenka olovová). – In: Kocián J. [ed.], Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska II., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 71: 121. 
Hradílek Z. (2022): Botanický inventarizační průzkum PP Lesy u Bezuchova – flóra. – Ms. [Depon. in: Krajský úřad Olomouckého kraje, Olomouc].
Hradílek Z. (2022): Bryologický inventarizační průzkum PR Hrubovodské sutě. – Ms. [Depon. in: Krajský úřad Olomouckého kraje, Olomouc].
Hradílek Z. (2022): Harpanthus scutatus. – In: Dřevojan P. [ed.], Hájková P., Holá E., Hradílek Z., Hrivnák M., Hrivnák R., Kubešová S., Kučera J., Manukjanová A., Mazancová E., Mikulášková E., Peterka T., Široká A., Štechová T. & Tkáčiková J., Zajímavé bryofloristické nálezy XXXVIII, Bryonora 70: 40–41. 
Hradílek Z. & Blahut P. (2022): Pohlia lutescens. – In: Dřevojan P. [ed.], Blahut P., Homolová Z., Hradílek Z., Hrivnák R., Kučera J., Mikulášková E., Palice Z., Peterka T., Plaček J., Slezák M., Štechová T. & Vicherová E., Zajímavé bryofloristické nálezy XXXVII, Bryonora 69: 50. 
Hradílek Z. & Mikulášková E. (2022): Neckera pennata. – In: Dřevojan P. [ed.], Blahut P., Homolová Z., Hradílek Z., Hrivnák R., Kučera J., Mikulášková E., Palice Z., Peterka T., Plaček J., Slezák M., Štechová T. & Vicherová E., Zajímavé bryofloristické nálezy XXXVII, Bryonora 69: 49. 
Hradílek Z., Dřevojan P. & Kubešová S. (2022): Anomodon rugelii. – In: Dřevojan P. [ed.], Hájková P., Holá E., Hradílek Z., Hrivnák M., Hrivnák R., Kubešová S., Kučera J., Manukjanová A., Mazancová E., Mikulášková E., Peterka T., Široká A., Štechová T. & Tkáčiková J., Zajímavé bryofloristické nálezy XXXVIII, Bryonora 70: 42. 
Hradílek Z., Plaček J., Tkáčiková J. & Kocián P. (2022): Bryologická exkurze do přírodní rezervace Smrdutá u Chvalčova v Hostýnských vrších. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 11: 39–42.
Hroneš M. & Dančák M. (2022): Exkurze mokřadními loukami Nízkého Jeseníku mezi Ondrášovem a Domašovem nad Bystřicí. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 11: 28–32.
Hroneš M. & Hradílek Z. (2022): Floristický kurz České botanické společnosti, Přerov 2022 (10.–16. 7. 2022). Informační materiály pro účastníky. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 11, Příloha 1: 3–28. 
Chytil P. & Hlisnikovský D. (2022): Boletus satanas (hřib satan). – In: Kocián J. [ed.], Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska II., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 71: 118. 
Kalníková V. (2022): Alloclavaria purpurea (kyjanka purpurová). – In: Kocián J. [ed.], Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska II., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 71: 117–118. 
Kalníková V. (2022): Výroční zpráva Moravskoslezské pobočky ČBS za rok 2021. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 11: 5–9.
Kalníková V., Šulgan F. & Valasová A. (2022): Exkurze na Hradisko. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 11: 22–27.
Kocián J. (2022): Cortinarius rubellus (pavučinec výjimečný). – In: Kocián J. [ed.], Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska II., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 71: 119. 
Kocián J. (2022): Floristický a fytocenologický inventarizační průzkum PP Kamenárka. – Ms. [Depon. in: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava].
Kocián J. (2022): Floristický a fytocenologický inventarizační průzkum PP Váňův kámen. – Ms. [Depon. in: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava].
Kocián J. (2022): Jedenácté číslo. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 11: 4.
Kocián J. [ed.] (2022): Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska II. – Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 71: 115–130. 
Kocián J., Kocián P., Šamaj M., Honc A. & Tkáčiková J. (2022): Příspěvek k rozšíření ryzce lososového (Lactarius salmonicolor) na severovýchodní Moravě. – Acta Musei Beskidensis 12: 3–20.
Kocián P. (2022): Publikace členů Moravskoslezské pobočky ČBS v roce 2021. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 11: 73–76.
Kocián P. (2022): Turanka sumatránská (Conyza sumatrensis), nový nepůvodní druh na severovýchodě České republiky. – Acta Musei Beskidensis 12: 21–31.
Kučera J., Hradílek Z. & Dřevojan P. (2022): Didymodon sinuosus. – In: Dřevojan P. [ed.], Blahut P., Homolová Z., Hradílek Z., Hrivnák R., Kučera J., Mikulášková E., Palice Z., Peterka T., Plaček J., Slezák M., Štechová T. & Vicherová E., Zajímavé bryofloristické nálezy XXXVII, Bryonora 69: 47–48. 
Lederer J. (2022): Mykologická exkurze do okolí osady Samčanka. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 11: 47–50.
Lederer J. (2022): Mykologická exkurze na Skalickou Strážnici, Vrchy a do údolí Morávky. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 11: 43–46.
Lenart J., Schuchová K., Kašing M., Falteisek L., Cimalová Š., Bílá J., Ličbinská M. & Kupka J. (2022): The abandoned underground mine as a semi-natural ecosystem: The story of Flaschar’s Mine (Czechia). – Catenia 213: 106178. 
Lukeš Z. (2022): Arctium nemorosum. – In: Dančák M. & Kocián P. [eds], Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XVI., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 71: 257.
Lukeš Z. (2022): Polystichum braunii. – In: Dančák M. & Kocián P. [eds], Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XVI., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 71: 259.
Lukeš Z. (2022): Trifolium ochroleucon. – In: Dančák M. & Kocián P. [eds], Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XVI., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 71: 260.
Hroneš M. (2022): Althaea taurinensis. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XX., Zprávy České botanické společnosti 57: 51–52.
Ekrt L. & Štencl R. (2022): Asplenium adiantum-nigrum var. silesiacum. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XX., Zprávy České botanické společnosti 57: 59–61.
Majesky Ľ., Hroneš M., Kitner M., Válová L., Mártonfiová L., Płachno B. J., Conti F. & Dančák M. (2022): Pinguicula vulgaris in central Europe: when does one species turn into another?. – Preslia 94: 275–304. 
Mičková P. (2022): Příspěvek k výskytu šalvěje luční (Salvia pratensis L.) na Novojičínsku. – Vlastivědný sborník Novojičínska 72: 104–110.
Mikulášková E., Tkáčiková J. & Kučera J. (2022): Heterocladium flaccidum (Schimp.) A.J.E. Sm. – In: Dřevojan P. [ed.], Hájková P., Holá E., Hradílek Z., Hrivnák M., Hrivnák R., Kubešová S., Kučera J., Manukjanová A., Mazancová E., Mikulášková E., Peterka T., Široká A., Štechová T. & Tkáčiková J., Zajímavé bryofloristické nálezy XXXVIII, Bryonora 70: 44. 
Mruzíková Z. & Lukeš Z. (2022): Isolepis setacea. – In: Dančák M. & Kocián P. [eds], Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XVI., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 71: 258–259.
Rozbrojová Z. (2022): Invazky a co s nimi. – Vlastivědné listy Slezska 1–2/2022: 44–45.
Rozbrojová Z. (2022): Paulownia tomentosa. – In: Dančák M. & Kocián P. [eds], Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XVI., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 71: 259.
Řepka R. & Taraška V. (2022): Carex ×gogelana Podp.: clarification of its identity and typification of the name. – Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae 107: 49–54. 
Segar J., Pereira H., Baeten L., Bernhardt-Römermann M., De Frenne P., Fernández N., Gilliam F., Lenoir J., Ortmann-Ajkai A., Verheyen K., Waller D., Teleki B., Berki I., Brunet J., Chudomelová M., Decocq G., Dirnböck T., Hédl R., Heinken T., Jaroszewicz B., Kopecký M., Macek M., Máliš F., Naaf T., Orczewska A., Reczyńska K., Schmidt W., Šebesta J., Stachurska-Swakoń A., Standovár T., Świerkosz K., Vild O., Wulf M. & Staude I. (2022): Divergent roles of herbivory in eutrophying forests. – Nature Communications 13: 7837. 
Staude I. R., Pereira H. M., Daskalova G., Bernhardt-Römermann M., Diekmann M., Pauli H., Van Calster H., Vellend M., Bjorkman A., Brunet J., De Frenne P., Hédl R., Jandt U., Lenoir J., Myers-Smith I., Verheyen K., Wipf S., Wulf M., Andrews C., Barančok P., Barni E., Benito-Alonso J.-L., Bennie J., Berki I., Blüml V., Chudomelová M., Decocq G., Dick J., Dirnböck T., Durak T., Eriksson O., Erschbamer B., Graae B. J., Heinken T., Schei F. H., Jaroszewicz B., Kopecký M., Kudernatsch T., Macek M., Malicki M., Máliš F., Michelsen O., Naaf T., Nagel T. A., Newton A. C., Nicklas L., Oddi L., Ortmann-Ajkai A., Palaj A., Petraglia A., Petřík P., Pielech R., Porro F., Pușcaș M., Reczyńska K., Rixen C., Schmidt W., Standovár T., Steinbauer K., Świerkosz K., Teleki B., Theurillat J.-P., Turtureanu P. D., Ursu T.-M., Vanneste T., Vergeer P. Vild O., Villar L., Vittoz P., Winkler M. & Baeten L. (2022): Directional temporal turnover toward plant species with larger ranges across habitats. – Ecology Letters 25: 466–482. 
Štencl R. (2022): Sleziník netíkovitý. I mezi rostlinami je pořád co nacházet. – Jeseníky Rychlebské hory 9/2022: 28–29.
Štencl R., Chrtek J., Rotreklová O. & Bräutigam S. (2022): Chlupáčky (rod Pilosella) chráněné krajinné oblasti Jeseníky. – Zprávy České botanické společnosti 57: 177–218.
Taraška V. (2022): Carex otrubae. – In: Dančák M. & Kocián P. [eds], Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XVI., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 71: 258.
Taraška V. (2022): Centaurium pulchellum. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XX., Zprávy České botanické společnosti 57: 79.
Taraška V. (2022): Hordeum jubatum. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XX., Zprávy České botanické společnosti 57: 119.
Taraška V. (2022): Poa bulbosa. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XX., Zprávy České botanické společnosti 57: 148.
Taraška V. (2022): Zajímavé druhy železniční květeny na Jesenicku – II. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 11: 51–62. 
Taraška V. & Štencl R. (2022): Sleziník nepravý (Asplenium adulterinum) a jeho významná severomoravská lokalita – přírodní památka Chrastický hadec. – Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 323: 31–42.
Taraška V. & Vojtěchová K. (2022): Květena a vegetace přírodní památky Poláchovy stráně – Výří skály v Hanušovicích (severní Morava). – Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 323: 5–30.
Tkáčiková J. (2022): Moravskoslezská pobočka ČBS ve fotografii za uplynulých 10 let (2011–2020) – taxony. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 11: 10–21.
Tkáčiková J. (2022): Ptilium crista-castrensis. – In: Dančák M. & Kocián P. [eds], Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XVI., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 71: 256.
Tkáčiková J. (2022): Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín mimo CHKO Beskydy v roce 2022. – Acta Carpathica Occidentalis 13: 101–103.
Tkáčiková J. (2022): Úvod, Charakteristika území a ochrana přírody, Historie botanického výzkumu, Mechorosty, Kapradiny, Verbascum. – In: Tkáčiková J. [ed.], Tajemství květeny hradu Hukvaldy: 5–43, 62, Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava, Oravský Podzámok.
Tkáčiková J. [ed.] (2022): Tajemství květeny hradu Hukvaldy. – Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava, Oravský Podzámok.
Tkáčiková J., Kubešová S., Kocián J. & Švandová H. (2022): Bryologická exkurze za rašeliníky do osady Hutě ve Starých Hamrech. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 11: 33–38.
Trávníček B. & Hroneš M. (2022): Veronica anagalloides. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XX., Zprávy České botanické společnosti 57: 166.
Batoušek P. (2021): Alchemilla baltica. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae – XIX, Zprávy České botanické společnosti 56: 35–36.
Batoušek P. (2021): Exkurze na louky Filena u Záhlinických rybníků. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 10: 29–32.
Cimalová Š., Hlisnikovský D. & Mifková A. (2021): Floristický minikurz Jakartovice 2021. 18.–20. června 2021. Informační materiály. – Ms. [Depon. in: Knihovna Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti]. 
Dančák M. (2021): Botanický inventarizační průzkum PR a EVL Království – flóra. – Ms. [Depon. in: Krajský úřad Olomouckého kraje, Olomouc]. 
Dančák M. & Kocián P. [eds] (2021): Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XV. – Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 70: 243–259. 
Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffman A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zprávy České botanické společnosti 56: 249–300.
Danihelka J. & Hlisnikovský D. (2021): Paběrky z moravskoslezských rudišť I: lnice vonná (Linaria odora) a silenka východní (Silene csereii). – Zprávy České botanické společnosti 56: 1–16.  
Danihelka J. & Hlisnikovský D. (2021): Paběrky z moravskoslezských rudišť II: hrachor řídkokvětý (Lathyrus laxiflorus), silenka přímá (Silene stricta) a několik oprav. – Zprávy České botanické společnosti 56: 201–217.  
Fialová M. (2021): Botanický inventarizační průzkum PP Žďár – flóra. – Ms. [Depon. in: Krajský úřad Olomouckého kraje, Olomouc]. 
Fialová M. (2021): Botanický inventarizační průzkum PP Žďár – vegetace. – Ms. [Depon. in: Krajský úřad Olomouckého kraje, Olomouc]. 
Hédl R. & Chudomelová M. (2021): Echinops sphaerocephalus. – In: Dančák M. & Kocián P. [eds], Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XV., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 70: 246–247. 
Hédl R. & Chudomelová M. (2021): Mercurialis annua. – In: Dančák M. & Kocián P. [eds], Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XV., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 70: 251. 
Hédl R. & Taraška V. (2021): Geranium sibiricum. – In: Dančák M. & Kocián P. [eds], Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XV., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 70: 247. 
Hédl R. & Taraška V. (2021): Kukačka aneb Exkurze do lomu za léčebnou. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 10: 33–38.
Hédl R., Taraška V. & Chudomelová M. (2021): Solanum decipiens. – In: Dančák M. & Kocián P. [eds], Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XV., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 70: 255. 
Hlisnikovský D. (2021): Sagina apetala subsp. apetala. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae – XIX, Zprávy České botanické společnosti 56: 151–152.
Hlisnikovský D. & Kocián P. (2021): Poznámky k adventivní flóře severní Moravy a Slezska 5. Microrrhinum litorale. – Acta Musei Beskidensis 11: 53–66.
Hlisnikovský D. & Řeháček M. (2021): Gagea villosa. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae – XIX, Zprávy České botanické společnosti 56: 90.
Hlisnikovský D. & Trávníček B. (2021): Gypsophila perfoliata. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae – XIX, Zprávy České botanické společnosti 56: 96.
Hradílek Z. (2021): Botanický inventarizační průzkum EVL Dřevohostický les – flóra. – Ms. [Depon. in: Krajský úřad Olomouckého kraje, Olomouc]. 
Hradílek Z. (2021): Bryologický inventarizační průzkum PP Rašeliniště na Smrku. – Ms. [Depon. in: Krajský úřad Olomouckého kraje, Olomouc]. 
Hradílek Z. (2021): Bryologický inventarizační průzkum PR Račí údolí. – Ms. [Depon. in: Krajský úřad Olomouckého kraje, Olomouc]. 
Hradílek Z. (2021): Inventarizační průzkum PP Smradlavá z oboru bryologie (mechorosty). – Ms. [Depon. in: Ústřední seznam ochrany přírody, Praha].
Hradílek Z. (2021): Inventarizační průzkum PR Litovelské luhy (část Horní záseky) z oboru bryologie (mechorosty). – Ms. [Depon. in: Ústřední seznam ochrany přírody, Praha].
Hroneš M. (2021): Gagea villosa. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae – XIX, Zprávy České botanické společnosti 56: 90.
Hroneš M. & Dančák M. (2021): Exkurze do Tršické pahorkatiny v okolí Velkého Újezda. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 10: 24–28.
Hroneš M. & Dančák M. (2021): Potentilla lindackeri. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae – XIX, Zprávy České botanické společnosti 56: 146.
Kocián J. (2021): Floristický a fytocenologický inventarizační průzkum PR Svinec. – Ms. [Depon. in: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava]. 
Kocián J. (2021): Floristický inventarizační průzkum PR Palkovické hůrky. – Ms. [Depon. in: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava]. 
Kocián J. (2021): Floristický inventarizační průzkum PR Skalka. – Ms. [Depon. in: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava]. 
Kocián J. (2021): Floristický inventarizační průzkum PR Valach. – Ms. [Depon. in: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava]. 
Kocián J. (2021): Jubilejní desáté číslo. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 10: 4.
Kocián J. (2021): K 80. jubileu RNDr. Marie Sedláčkové. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 10: 70.
Kocián J. (2021): Mykologický inventarizační průzkum PR Svinec. – Ms. [Depon. in: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava]. 
Kocián J. (2021): Mykologický inventarizační průzkum PR Valach. – Ms. [Depon. in: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava]. 
Kocián J. (2021): Orchis ×loreziana. – In: Dančák M. & Kocián P. [eds], Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XV., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 70: 251–252.
Kocián J. (2021): Amanita ceciliae (muchomůrka stroupkatá). – In: Kocián J. [ed.], Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska I., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 70: 53. 
Kocián J., Halasů V. & Hlisnikovský D. (2021): Phleogena faginea (prachovečník bukový). – In: Kocián J. [ed.], Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska I., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 70: 59. 
Kocián J. (2021): Pycnoporellus fulgens (oranžovec vláknitý). – In: Kocián J. [ed.], Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska I., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 70: 60. 
Hlisnikovský D. (2021): Suillus lakei (klouzek douglaskový). – In: Kocián J. [ed.], Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska I., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 70: 60. 
Hlisnikovský D. (2021): Tricholoma matsutake (čirůvka větší). – In: Kocián J. [ed.], Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska I., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 70: 60–61. 
Kocián J. [ed.] (2021): Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska I. – Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 70: 51–63. 
Kocián J., Kocián P. & Lukeš Z. (2021): Hieracium bifidum. – In: Dančák M. & Kocián P. [eds], Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XV., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 70: 248–250. 
Kocián P. (2021): Publikace členů Moravskoslezské pobočky ČBS v roce 2020. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 10: 66–69.
Kocián P. & Hlisnikovský D. (2021): Polycnemum majus. – In: Dančák M. & Kocián P. [eds], Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XV., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 70: 253–254. 
Kubešová S. (2021): Opustila nás Magda Zmrhalová. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 10: 71–72.
Kubešová S. & Tkáčiková J. (2021): Bryologická exkurze do údolí potoka Trubiska. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 10: 39–42.
Lederer J. & Tkáčiková J. (2021): Zajímavé a vzácné druhy na výstavě živých hub ve Frýdku Místku v roce 2021. – Acta Musei Beskidensis 11: 110–123.
Lukeš Z. (2021): Hieracium maculatum. – In: Dančák M. & Kocián P. [eds], Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XV., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 70: 250. 
Lukeš Z. (2021): Ribes petraeum. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae – XIX, Zprávy České botanické společnosti 56: 151.
Lukeš Z. & Mruzíková Z. (2021): Carex cespitosa. – In: Dančák M. & Kocián P. [eds], Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XV., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 70: 245. 
Lukeš Z. & Mruzíková Z. (2021): Carex hartmanii. – In: Dančák M. & Kocián P. [eds], Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XV., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 70: 246. 
Lukeš Z. & Mruzíková Z. (2021): Gladiolus imbricatus. – In: Dančák M. & Kocián P. [eds], Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XV., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 70: 247–248. 
Lukeš Z. & Mruzíková Z. (2021): Nicandra physalodes. – In: Dančák M. & Kocián P. [eds], Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XV., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 70: 251. 
Lukeš Z. & Mruzíková Z. (2021): Polystichum braunii. – In: Dančák M. & Kocián P. [eds], Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XV., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 70: 254.
Lukeš Z. & Mruzíková Z. (2021): Vicia lathyroides. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae – XIX, Zprávy České botanické společnosti 56: 167. 
Mokrejš M., Hlisnikovský D., Petřík P., Janošík L. & Tkáčiková J. (2021): Botrychium matricariifolium. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae – XIX, Zprávy České botanické společnosti 56: 45–48.
Mruzíková Z. & Lukeš Z. (2021): Filago germanica. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae – XIX, Zprávy České botanické společnosti 56: 84–85.
Mruzíková Z. & Lukeš Z. (2021): Poznámky k rozšíření některých vzácnějších druhů na Osoblažsku II. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 10: 43–52.
Petřík P. & Hlisnikovský D. (2021): Výzva k aktivnějšímu zapojení ČBS do posuzování vlivů záměrů na životní prostředí. – Zprávy České botanické společnosti 56: 180–181.
Popelářová M. & Honcová K. (2021): Moneses uniflora. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae – XIX, Zprávy České botanické společnosti 56: 125.
Rozbrojová Z., Mertová E., Roháčová M. & Stanovský J. (2021): Bělský les v kontextu přírodních hodnot. – Vlastivědné listy Slezska 1–2/2021: 57–59.
Rožek D. (2021): Epipactis greuteri. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae – XIX, Zprávy České botanické společnosti 56: 81.
Szokala D. (2021): Kniphofia ×praecox. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae – XIX, Zprávy České botanické společnosti 56: 110–11.
Štencl R. (2021): Moneses uniflora. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae – XIX, Zprávy České botanické společnosti 56: 125–126.
Štencl R. & Dýma M. (2021): Asplenium adulterinum. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae – XIX, Zprávy České botanické společnosti 56: 43.
Štencl R. & Dýma M. (2021): Asplenium scolopendrium. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae – XIX, Zprávy České botanické společnosti 56: 43.
Taraška V. (2021): Botanický inventarizační průzkum PP Chrastický hadec – flóra. – Ms. [Depon. in: Krajský úřad Olomouckého kraje, Olomouc]. 
Taraška V. (2021): Botanický inventarizační průzkum PP Poláchovy stráně – Výří skály – flóra. – Ms. [Depon. in: Krajský úřad Olomouckého kraje, Olomouc]. 
Taraška V. (2021): Botanický inventarizační průzkum PP Poláchovy stráně – Výří skály – vegetace. – Ms. [Depon. in: Krajský úřad Olomouckého kraje, Olomouc]. 
Taraška V. (2021): Cerinthe minor. – In: Dančák M. & Kocián P. [eds], Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XV., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 70: 246. 
Taraška V. (2021): Gagea minima. – In: Dančák M. & Kocián P. [eds], Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XV., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 70: 247. 
Taraška V. (2021): Lomikámen trojprstý černý pasažér na červeném seznamu. – Jeseníky Rychlebské hory 7/2021: 26–27.
Taraška V. (2021): Mokřady na Jesenicku jako regionální centra biodiverzity. – KROK - Kulturní revue Olomouckého kraje 2/2021: 51–56. 
Taraška V. (2021): Veronica peregrina. – In: Dančák M. & Kocián P. [eds], Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XV., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 70: 255.
Taraška V. (2021): Zajímavé druhy železniční květeny na Jesenicku. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 10: 53–63.
Taraška V. (2021): Železniční květena na Jesenicku: překvapivé nálezy a nepozorované expanze. – Vlastivědný sborník Jesenicko 22: 55–68.
Taraška V. & Vojtěchová K. (2021): Asperugo procumbens. – In: Dančák M. & Kocián P. [eds], Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XV., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 70: 245. 
Taraška V. & Vojtěchová K. (2021): Lobularia maritima. – In: Dančák M. & Kocián P. [eds], Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XV., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 70: 250. 
Taraška V. & Vojtěchová K. (2021): Rhinanthus alectorolophus. – In: Dančák M. & Kocián P. [eds], Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XV., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 70: 254–255. 
Taraška V., Batoušek P., Duchoslav M., Temsch E. M., Weiss-Schneeweiss H. & Trávníček B. (2021): Morphological variability, cytotype diversity, and cytogeography of populations traditionally called Dactylorhiza fuchsii in Central Europe. – Plant Systematics and Evolution 307: 51. 
Taraška V., Hradílek Z. & Vojtěchová K. (2021): Flóra a vegetace přírodní rezervace Vidnavské mokřiny. – Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 321: 4–49. 
Tkáčiková J. (2021): Abutilon theophrasti. – In: Dančák M. & Kocián P. [eds], Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XV., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 70: 244–245. 
Tkáčiková J. (2021): Bryum weigelii. – In: Dančák M. & Kocián P. [eds], Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XV., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 70: 244. 
Tkáčiková J. (2021): Květena v Zašové a Veselé. – In: Matyáš J. [ed.], Veselá v proměnách časů: 363–391, Obec Zašová, Zašová.
Tkáčiková J. (2021): Moravskoslezská pobočka ČBS ve fotografii za uplynulých 10 let (2011–2020). – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 10: 10–23.
Tkáčiková J. (2021): Nová kniha. Klenoty květeny Zlínského kraje. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 10: 64–65.
Tkáčiková J. (2021): Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín mimo CHKO Beskydy v roce 2021. – Acta Carpathica Occidentalis 12: 185–187.
Tkáčiková J. (2021): Výroční zpráva Moravskoslezské pobočky ČBS za rok 2020. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 10: 5–9.
Tkáčiková J. & Kubešová S. (2021): Bryologický herbář Muzea v Bruntále. – Acta Musei Beskidensis 11: 3–52.
Tkáčiková J., Ducháček M. & Sádlo J. (2021): Miscanthus ×giganteus. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae – XIX, Zprávy České botanické společnosti 56: 120–122.
Trávníček B. & Hroneš M. (2021): Stellaria neglecta. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae – XIX, Zprávy České botanické společnosti 56: 156–157.
Trávníček B. & Hroneš M. (2021): Stellaria ruderalis. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae – XIX, Zprávy České botanické společnosti 56: 158.
Uvírová A. (2021): Arum cylindraceum. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae – XIX, Zprávy České botanické společnosti 56: 41.
Uvírová A. & Hroneš M. (2021): Carex grayi. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae – XIX, Zprávy České botanické společnosti 56: 56.
Bábková Hrochová M., Dvořák V. & Lehotský T. (2020): Remešův rukopisný seznam rostlin pěstovaných v olomoucké botanické zahradě do roku 1953. – Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 319: 96–107.  
Černý M., Kocián J. & Ševčík J. (2020): First rearing record and DNA sequence of Chromatomyia aizoon (Hering, 1932) (Diptera: Agromyzidae) associated with Saxifraga paniculata Miller from the Czech Republic. – Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 69: 283–288.  
Dančák M. (2020): Euphorbia maculata. – In: Dančák M. & Kocián P. [eds], Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XIV., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 69: 237. 
Dančák M. & Hroneš M. (2020): Exkurze do údolí potoka Bělidlo u Domašova nad Bystřicí. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 9: 40–44. 
Dančák M. & Kocián P. [eds] (2020): Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XIII. – Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 69: 29–45. 
Doležal J., Lustyk P. & Lukavský J. (2020): Heracleum sosnowskyi. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XVIII., Zprávy České botanické společnosti 55: 74–76.
Dřevojan P. [ed.], Holá E., Janošík L., Kučera J., Kučerová A., Lukáč M., Manukjanová A., Marek M., Mikulášková E., Plaček J., Soldán Z., Szokala D., Štech M., Štechová T., Tkáčiková J. & Tenčík A. (2020): Zajímavé bryofloristické nálezy XXXIV. – Bryonora 66: 62–73.  
Dvořák V. (2020): Amaranthus blitum. – In: Dančák M. & Kocián P. [eds], Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XIV., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 69: 233. 
Dvořák V., Hradílek Z., Jeništa J., Křenková Z., Říhová V. & Duchoslav M. (2020): Mechy na uměleckých objektech ve veřejném prostoru vybraných středomoravských měst. – Bryonora 66: 8–24. 
Dýma M. & Štencl R. (2020): Pyrola chlorantha. – In: Dančák M. & Kocián P. [eds], Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XIII., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 69: 40. 
Hédl R. (2020): Galium rivale. – In: Dančák M. & Kocián P. [eds], Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XIII., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 69: 35. 
Hédl R. & Chudomelová M. (2020): Brachypodium pinnatum. – In: Dančák M. & Kocián P. [eds], Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XIV., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 69: 234–235. 
Hédl R. & Chudomelová M. (2020): Corydalis intermedia. – In: Dančák M. & Kocián P. [eds], Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XIV., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 69: 236. 
Hédl R. & Chudomelová M. (2020): Isopyrum thalictroides. – In: Dančák M. & Kocián P. [eds], Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XIV., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 69: 239. 
Hédl R., Taraška V. & Chudomelová M. (2020): Moneses uniflora. – In: Dančák M. & Kocián P. [eds], Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XIV., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 69: 240–241. 
Hédl R., Taraška V. & Vojtěchová K. (2020): Hyacinthoides hispanica. – In: Dančák M. & Kocián P. [eds], Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XIV., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 69: 238. 
Hlisnikovský D. (2020): Nová kniha. Klíč ke květeně České republiky. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 9: 77–82. 
Horák D. (2020): Orobanche elatior. – In: Dančák M. & Kocián P. [eds], Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XIV., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 69: 242. 
Hradílek Z. (2020): Botanický inventarizační průzkum Přírodní památky Přestavlcký les floristika. – Ms. [Depon. in: Ústřední seznam ochrany přírody, Praha].
Hradílek Z. (2020): Inventarizační průzkum NPR Špraněk z oboru bryologie (mechorosty). – Ms. [Depon. in: Ústřední seznam ochrany přírody, Praha]. 
Hradílek Z. (2020): Inventarizační průzkum PR Pod Trlinou z oboru bryologie (mechorosty). – Ms. [Depon. in: Krajský úřad Olomouckého kraje, Olomouc]. 
Hradílek Z. & Blahut Z. (2020): Zajímavá upolínová louka u Slavkova v Oderských vrších. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 9: 54–61. 
Hradílek Z. & Tkáčiková J. (2020): Bryologická exkurze do přírodní památky Bludný u Chvalčova v Hostýnských vrších. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 9: 11–13. 
Hroneš M. (2020): Geranium molle. – In: Dančák M. & Kocián P. [eds], Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XIV., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 69: 238. 
Hroneš M. (2020): Rhinanthus alectorolophus. – In: Dančák M. & Kocián P. [eds], Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XIV., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 69: 243. 
Hroneš M. & Uvírová A. (2020): Rozšíření rodu snědek (Ornithogalum L., Asparagaceae) v Olomouci. – Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 319: 5–15.  
Hroneš M. & Dančák M. (2020): Exkurze do nejvýchodnějšího výběžku Tršické pahorkatiny. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 9: 24–28. 
Hroneš M. & Jindra I. (2020): Hyacinthoides hispanica. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XVIII., Zprávy České botanické společnosti 55: 78–79.
Hroneš M. & Rendárová M. (2020): Corydalis intermedia. – In: Dančák M. & Kocián P. [eds], Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XIII., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 69: 32. 
Kalníková V. & Popelářová M. (2020): Exkurze po zajímavých bezlesých enklávách aneb Z bláta do louže kolem Smradlavé. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 9: 29–33. 
Kocián J. (2020): Deváté číslo. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 9: 4. 
Kocián J. (2020): Floristická inventarizace NPP Šipka. – Ms. [Depon. in: Ústřední seznam ochrany přírody, Praha].
Kocián J. (2020): Floristický inventarizační průzkum PP Pod Hukvaldskou oborou. – Ms. [Depon. in: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava].
Kocián J. (2020): Floristický inventarizační průzkum PP Stříbrné jezírko. – Ms. [Depon. in: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava].
Kocián J. (2020): Floristický inventarizační průzkum PR Suchá Dora. – Ms. [Depon. in: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava].
Kocián J. (2020): Fytocenologická inventarizace NPP Šipka. – Ms. [Depon. in: Ústřední seznam ochrany přírody, Praha].
Kocián J. (2020): Mykologická inventarizace PR Klíny. – Ms. [Depon. in: Ústřední seznam ochrany přírody, Praha].
Kocián J. (2020): Mykologická inventarizace PR Trojačka. – Ms. [Depon. in: Ústřední seznam ochrany přírody, Praha].  
Kocián J. (2020): Mykologická inventarizace PR V Podolánkách. – Ms. [Depon. in: Ústřední seznam ochrany přírody, Praha].  
Kocián P. (2020): Publikace členů Moravskoslezské pobočky ČBS v roce 2019. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 9: 83–84. 
Kubešová S. & Tkáčiková J. (2020): Bryologická exkurze na Starojický kopec. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 9: 50–53. 
Lederer J. (2020): Mykologická exkurze v Oderských vrších. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 9: 45–49. 
Lukeš Z. & Mruzíková M. (2020): Exkurze na Ondřejník. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 9: 34–39. 
Mruzíková Z. (2020): Poznámky k rozšíření některých vzácnějších druhů na Osoblažsku aneb běžné druhy ne tak běžnými. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 9: 73–76. 
Mruzíková Z. (2020): Příspěvek k poznání zajímavých polních plevelů Osoblažska – II. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 9: 62–72. 
Rozbrojová Z. & Závalský O. (2020): Lesní společenstva a biodiverzita v areálu ZOO Ostrava. – Vlastivědné listy Slezska 1–2/2020: 56–58.
Taraška V. (2020): Dvě historické orchidejové lokality v Nízkém Jeseníku. – Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 319: 92–95.  
Taraška V. (2020): Prstnatec Fuchsův chladnomilný. Malá orchidej z Velké kotliny. – Jeseníky Rychlebské hory 5/2020: 8–9.
Taraška V. & Popelka O. (2020): Květena dvou kamenolomů v Moravské bráně na úpatí Nízkého Jeseníku. – Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 319: 30–45.  
Tkáčiková J. (2020): Exkurze za orchidejemi do Kateřinic. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 9: 14–19. 
Tkáčiková J. (2020): Thamnobryum neckeroides. – In: Dřevojan P. [ed.], Holá E., Janošík L., Kučera J., Kučerová A., Lukáč M., Manukjanová A., Marek M., Mikulášková E., Plaček J., Soldán Z., Szokala D., Štech M., Štechová T., Tkáčiková J. & Tenčík A., Zajímavé bryofloristické nálezy XXXIV., Bryonora 66: 71. 
Tkáčiková J. (2020): Výroční zpráva Moravskoslezské pobočky ČBS za rok 2019. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 9: 5–10. 
Uvírová A. (2020): Morfologie, cenologická vazba a cytologická variabilita okruhu popence obecného (Glechoma hederacea agg.). – Ms. – Diplomová práce. [Depon. in: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky, Olomouc].  
Valová V. (2020): Cytogeografie lipnice alpské (Poa alpina L.) v Západních Karpatech a Sudetech. – Ms. – Bakalářská práce. [Depon. in: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky, Olomouc].  
Zeidler M. & Banaš M. (2020): Historie, přítomnost a management nepůvodní kleče ve vztahu k vegetaci v Hrubém Jeseníku. – Opera Corcontica 57: 19–34.  
Dančák M. & Hroneš M. (2019): Exkurze na Slunečnou, nejvyšší vrchol Nízkého Jeseníku. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 8: 29–33. 
Duchoslav M., Dančák M. & Kuras T. (2019): Mgr. Jan Mládek, Ph.D. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 8: 63–64.
Dvořák V. (2019): Exkurze po východních svazích Velkého Kosíře. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 8: 20–23. 
Hlisnikovský D. (2019): Botanická inventarizace PP Vysutý. – Ms. [Depon. in: Ústřední seznam ochrany přírody, Praha].
Hlisnikovský D. (2019): Botanická inventarizace PR Kršle. – Ms. [Depon. in: Ústřední seznam ochrany přírody, Praha].
Hroneš M. & Dančák M. (2019): Exkurze do nejsevernějšího výběžku Tršické pahorkatiny. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 8: 24–28. 
Kalníková V. (2019): Osmé číslo. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 8: 4. 
Kalníková V. & Tkáčiková J. (2019): Údolím řeky Mohelnice – floristicko-bryologická exkurze. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 8: 34–39. 
Kalníková V., Dřevojan P., Večeřa M. & Novák P. (2019): Srovnání vegetace říčních náplavů Labe s dalšími řekami napříč Českou republikou. – Příroda 39: 167–187. 
Kocián P. (2019): Invazní mech Campylopus introflexus na severovýchodě České republiky. – Ms. – Bakalářská práce. [Depon. in: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Katedra biologie, Olomouc].  
Kocián P. (2019): Nález šikouška bezlistého (Buxbaumia aphylla) ve Veřovických vrších. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 8: 58–60. 
Kocián P. (2019): Poznámky k výskytu plevelů na Novojičínsku 1. Xanthium strumarium a X. albinum. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 8: 48–53. 
Kocián P. (2019): Poznámky k výskytu plevelů na Novojičínsku 2. Datura stramonium. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 8: 54–57. 
Kocián P. (2019): Publikace členů Moravskoslezské pobočky ČBS v roce 2018. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 8: 61–62. 
Lederer J. (2019): Mykologická exkurze v Moravskoslezských Beskydech: Bílá – Staré Hamry. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 8: 43–47. 
Michalik J. (2019): Rozšíření kruštíků v Slezských Beskydech. – Ms. – Bakalářská práce. [Depon. in: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie a životního prostředí, Olomouc]. 
Švandová H. & Tkáčiková J. (2019): Bryologická exkurze na nejvyšší vrchol Vsetínských vrchů. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 8: 40–42. 
Tkáčiková J. (2019): Bryologická inventarizace lokality NPR Hůrka u Hranic. – Ms. [Depon. in: Ústřední seznam ochrany přírody, Praha]. 
Tkáčiková J. (2019): Exkurze za masožravou rosnatkou okrouhlolistou do přírodní památky Kamenec u Frýdku-Místku. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 8: 14–19. 
Tkáčiková J. (2019): Moravskoslezská pobočka České botanické společnosti v roce 2019. – Acta Carpathica Occidentalis 10: 98–103.  
Tkáčiková J. (2019): Nálezy ozdobnice obrovské (Miscanthus ×giganteus) na Vsetínsku (Česká republika). – Acta Carpathica Occidentalis 10: 27–31.  
Tkáčiková J. (2019): Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín mimo CHKO Beskydy v roce 2019. – Acta Carpathica Occidentalis 10: 96–98.  
Tkáčiková J. (2019): Výroční zpráva Moravskoslezské pobočky ČBS za rok 2018. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 8: 5–10. 
Wild J., Kaplan Z., Danihelka J., Petřík P., Chytrý M., Novotný P., Rohn M., Šulc V., Brůna J., Chobot K., Ekrt L., Holubová D., Knollová I., Kocián P., Štech M., Štěpánek J. & Zouhar V. (2019): Plant distribution data for the Czech Republic integrated in the Pladias database. – Preslia 91: 1–24. 
Batoušek P. (2018): Exkurze po historických lokalitách Spiranthes spiralis na Vsetínsku. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 7: 38–40. 
Dančák M. & Tkáčiková J. (2018): Exkurze za jarním aspektem na Skaličku. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 7: 11–14. 
Duchoslav M., Hradílek Z. & Trávníček B. (2018): Doc. RNDr. Vratislav Bednář, CSc. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 7: 79–80. 
Hlisnikovský D. (2018): Botanická inventarizace PR Gutské peklo. – Ms. [Depon. in: Ústřední seznam ochrany přírody, Praha]. 
Hlisnikovský D. (2018): Ferroviatická flóra Moravskoslezského kraje. – Ms. – Diplomová práce. [Depon. in: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie, Praha].  
Hradílek Z., Kučera J., Bradáčová J. & Tkáčiková J. (2018): Mechorosty okolí řeky Bečvy mezi obcemi Choryně a Špičky. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 7: 66–69. 
Hroneš M. (2018): Exkurze údolím Bystřice u Moravského Berouna. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 7: 20–24. 
Hroneš M. (2018): Exkurze z Přerova-Předmostí po stopách mamutů do Lhotky. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 7: 15–19. 
Hroneš M. (2018): Nová kniha. Ohrožené rostliny střední Moravy. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 7: 76. 
Kalníková V. (2018): Sedmička. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 7: 4. 
Kantorová N. (2018): Květena Vendryně a sousedních vsí (Slezsko, Česká republika). – Acta Musei Beskidensis 10: 13–109.
Kaplan Z., Danihelka J., Chrtek J. Jr., Prančl J., Ducháček M., Ekrt L., Kirschner J., Brabec J., Zázvorka J., Trávníček B., Dřevojan P., Šumberová K., Kocián P., Wild J. & Petřík P. (2018): Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 7. – Preslia 90: 425–531. 
Kocián J. (2018): Horské jestřábníky - znovuobjevené poklady jesenické flóry. – Jeseníky Rychlebské hory 2/2018: 10–12.
Kocián P. (2018): Publikace členů Moravskoslezské pobočky ČBS v roce 2017. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 7: 77–78. 
Kocián P. & Batoušek P. (2018): Poznámky k některým zástupcům rodu kruštík ve Štramberku a okolí. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 7: 61–65. 
Kocián P. & Trávníček B. (2018): Za ruderálními pampeliškami (Taraxacum sect. Taraxacum) na Novojičínsku. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 7: 55–60. 
Kocián P., Ducháček M. & Kúr P. (2018): Bodloplev hroznatý (Tragus racemosus) na dálnicích České republiky. – Zprávy České botanické společnosti 53: 1–9. 
Kubešová S., Hradílek Z. & Tkáčiková J. (2018): Bryologická exkurze na vápencové skály u Černotína. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 7: 41–44. 
Lukeš Z. (2018): Vzácnější druhy plevelů Metylovic a okolí. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 7: 45–54. 
Malíček J., Hradílek Z. & Tkáčiková J. (2018): Lichenologická a bryologická exkurze na Kelčský Javorník v Hostýnských vrších. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 7: 29–33. 
Ohryzek J. (2018): Smilkové pastviny na hřebeni Radhoště. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 7: 34–37. 
Plášek V. (2018): Inventarizační průzkum mechorostů v rámci PR Gutské peklo. – Ms. [Depon. in: Ústřední seznam ochrany přírody, Praha].
Tkáčiková J. (2018): Bryologický herbář Jana Vrány. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 7: 70–75. 
Tkáčiková J. (2018): Moravskoslezská pobočka České botanické společnosti v roce 2018. – Acta Carpathica Occidentalis 9: 112–118. 
Tkáčiková J. (2018): Přírodní památka Kotrlé Bryologický inventarizační průzkum. – Ms. [Depon. in: Ústřední seznam ochrany přírody, Praha]. 
Tkáčiková J. (2018): Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín mimo CHKO Beskydy v roce 2018. – Acta Carpathica Occidentalis 9: 119–121. 
Tkáčiková J. (2018): Výroční zpráva Moravskoslezské pobočky ČBS za rok 2017. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 7: 5–10. 
Tkáčiková J. & Popelářová M. (2018): Sjezdovky a sihly pod Lysou horou – floristicko-bryologická exkurze. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 7: 25–28. 
Uvírová A. (2018): Morfologická variabilita okruhu popence obecného na Moravě. – Ms. – Bakalářská práce. [Depon. in: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie a životního prostředí, Olomouc].  
Batoušek P. (2017): Nález kruštíku uherského (Epipactis tallosii) na Opavsku. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 6: 48–51. 
Dančák M. (2017): Válečka skalní (Brachypodium rupestre) – výzva ke sledování. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 6: 56–60. 
Dančák M. & Tkáčiková J. (2017): Moravskoslezská pobočka České botanické společnosti v roce 2017. – Acta Carpathica Occidentalis 8: 137–139. 
Dančák M. & Tkáčiková J. (2017): Výroční zpráva Moravskoslezské pobočky ČBS za rok 2016. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 6: 5–10. 
Ducháček M., Batoušek P., Brabec J., Kúr P. & Višňák R. (2017): Lžičník dánský (Cochlearia danica) – nový zavlečený druh pro Českou republiku. – Zprávy České botanické společnosti 52: 1–8.  
Duchoslav M. & Hradílek Z. (2017): Květena a vegetace vápencového vrchu Třesín u Litovle. – Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 313: 4–43.
Dvořák V. & Hlinická V. (2017): K nedožitým devadesátinám Čestmíra Deyla (1927–2003). – Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 313: 76–78.
Hédl R., Tkáčiková J. & Zmrhalová M. (2017): Floristická exkurze po vápencových ostrůvcích mezi Ostružnou a Brannou. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 6: 15–19. 
Horák D. & Hroneš M. (2017): Exkurze po železnici a jejím okolí mezi Olomoucí a Nezamyslicemi. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 6: 30–33. 
Hroneš M. (2017): Exkurze do okolí Hlinska pod Hostýnem a Holešova. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 6: 25–29. 
Hroneš M. & Dančák M. (2017): Exkurze do Grygovských kopců a Tršické pahorkatiny. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 6: 20–24. 
Hroneš M. & Dančák M. (2017): Exkurze na hadce v okolí Raškova a Rudy nad Moravou. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 6: 39–42. 
Kalníková V. (2017): O šestém ročníku. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 6: 4. 
Kocián J. (2017): Nová lokalita pavučince anýzového (Cortinarius odorifer) u Nového Jičína (Česká republika). – Acta Musei Beskidensis 9: 71–73.
Kocián P. (2017): Další výskyty velbloudníku tenkokřídlého (Corispermum pallasii) v prodejnách písku na severní Moravě. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 6: 52–55. 
Kocián P. (2017): Publikace členů Moravskoslezské pobočky ČBS v roce 2016. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 6: 63–64. 
Kubešová S. & Tkáčiková J. (2017): Bryologická exkurze do PP Lúčky-Roveňky a PP Růžděcký Vesník ve Vsetínských vrších. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 6: 43–47. 
Kyselá M. & Dančák M. (2017): Exkurze do lužního lesa u Olomouce. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 6: 11–14. 
Lederer J. (2017): Nález tří vzácných druhů hub u Brňova (část města Valašské Meziříčí). – Acta Carpathica Occidentalis 8: 3–7. 
Nytra Ł. (2017): Hodnocení biodiverzity vybraných skupin organismů v oblasti Petrovic u Karviné. – Ms. – Doktorská práce. [Depon. in: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta, Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství, Brno].  
Popelářová M. (2017): Exkurze za teplomilnou květenou Beskyd. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 6: 34–38. 
Popelářová M. (2017): Nová kniha. Rukopisy vsetínského botanika Jana Bubely. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 6: 61–62. 
Rozbrojová Z. (2017): Přírodní rezervace Rezavka – součást CHKO Poodří. – Poodří 1/2017: 22–27.
Tkáčiková J. (2017): Nálezy šalvěje hispánské (Salvia hispanica) v povodí Bečvy (Česká republika). – Acta Carpathica Occidentalis 8: 8–11. 
Tkáčiková J. (2017): Přírodní rezervace Trojačka. Bryologický inventarizační průzkum. – Ms. [Depon. in: Ústřední seznam ochrany přírody, Praha].
Tkáčiková J. (2017): Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín mimo CHKO Beskydy v roce 2017. – Acta Carpathica Occidentalis 8: 150–153. 
Zukal D. & Novák P. (2017): Příspěvek k lesní vegetaci Štramberského krasu. – Acta Carpathica Occidentalis 8: 22–33. 
Cimalová Š. & Gřundělová A. (2016): Revitalizační efekt řeky Bílovky z pohledu vegetace. – Acta Musei Beskidensis 8: 11–24.
Dančák M. & Tkáčiková J. (2016): Moravskoslezská pobočka České botanické společnosti v roce 2016. – Acta Carpathica Occidentalis 7: 101–103. 
Dančák M. & Tkáčiková J. (2016): Výroční zpráva Moravskoslezské pobočky ČBS za rok 2015. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 5: 5–10. 
Duchoslav M. & Dančák M. (2016): Flóra a vegetace štěrkopískových náplavů, nátrží a břehů dolního toku řeky Bečvy u Oseka nad Bečvou patnáct let od mimořádné povodně. – Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 311: 5–28.
Dvořák V. & Dančák M. (2016): Exkurze do PR Obřany v Hostýnských vrších. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 5: 15–17. 
Fialová M. & Kyselá M. (2016): Monitoring bylinného patra a jeho změn v závislosti na výšce hladiny podzemní vody v Evropsky významné lokalitě a Přírodní rezervaci Království. – Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 311: 92–99.
Hédl R. (2016): Mokřadní exkurze na Vidnavské mokřiny a Zábřežské louky. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 5: 20–26. 
Hertlová B., Zeidler M. & Banaš M. (2016): Rozlišení vybraných druhů alpínských hořců na základě morfometrických parametrů – příkladová studie z NPR Praděd (CHKO Jeseníky). – Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 311: 77–81.
Hlisnikovský D. (2016): K 75. jubileu RNDr. Marie Sedláčkové. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 5: 62–64. 
Hradílek Z. & Halda J. (2016): Mechorosty a lišejníky NPR Špraněk. – Acta musei richnoviensis, sect. natur. 23: 73–100. 
Hroneš M. (2016): Exkurze do Hranického krasu. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 5: 18–19. 
Kalníková V. (2016): Exkurze řekou Morávkou. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 5: 37–42. 
Kalníková V. (2016): Půlkulatý, pátý ročník. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 5: 4. 
Kocián P. (2016): Publikace členů Moravskoslezské pobočky ČBS v roce 2015. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 5: 60–61. 
Koutecká V. & Koutecký T. (2016): Navržené ZCHÚ Libotín botanický inventarizační průzkum. – Ms. [Depon. in: Ústřední seznam ochrany přírody, Praha]. 
Koutecký T. & Koutecká V. (2016): Navržené ZCHÚ Kojetínské vrchy botanický inventarizační průzkum. – Ms. [Depon. in: Ústřední seznam ochrany přírody, Praha]. 
Kubešová S. & Tkáčiková J. (2016): Bryologická exkurze do PR Klenov ve Vsetínských vrších. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 5: 11–14. 
Lederer J. (2016): Mykologická exkurze v obci Bílá. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 5: 43–46. 
Mičková P. (2016): Invazní druhy rostlin u nás. – Hlasy Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm 33: 53–58.
Popelářová M. (2016): Exkurze na rašelinné biotopy Moravskoslovenského pomezí. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 5: 27–32. 
Sedláčková M. & Mičková P. (2016): Herbář Vladimíra Kajdoše v Muzeu Novojičínska. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 5: 55–59. 
Tkáčiková J. (2016): Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín mimo CHKO Beskydy v roce 2016. – Acta Carpathica Occidentalis 7: 103–105. 
Tkáčiková J. & Hlisnikovský D. (2016): Ve stopách Kiliánových – potoky Slezských Beskyd. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 5: 33–36. 
Tkáčiková J. & Kubešová S. (2016): Mechorosty, cévnaté rostliny a vegetace přírodních rezervací Halvovský potok a Kutaný (Vsetínské vrchy). – Acta Carpathica Occidentalis 7: 26–46. 
Banaš M., Stanovský J., Dvořák V. & Zeidler M. (2015): Příspěvek k poznání vegetace a fauny brouků 10 let po provedené revitalizaci části potoka Kněhyně (k. ú. Prostřední Bečva) v CHKO Beskydy. – Acta Carpathica Occidentalis 6: 93–107. 
Cimalová Š. (2015): Botanický inventarizační průzkum Přírodní památky Žermanický lom. – Ms. [Depon. in: Ústřední seznam ochrany přírody, Praha].
Dančák M. & Tkáčiková J. (2015): Moravskoslezská pobočka České botanické společnosti v roce 2015. – Acta Carpathica Occidentalis 6: 158–160. 
Dančák M. & Tkáčiková J. (2015): Výroční zpráva Moravskoslezské pobočky ČBS za rok 2014. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 4: 5–6. 
Dančák M., Dvořák V. & Hroneš M. (2015): Floristický kurz České botanické společnosti, Litovel 2015 (12.–18. 7. 2015). Informační materiály pro účastníky. – Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 4, Příloha 1: 3–29. 
Hlisnikovský D. (2015): Ferroviatická flóra okresu Ostrava-město. – Ms. – Bakalářská práce. [Depon. in: Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie a ekologie, Ostrava].  
Hlisnikovský D. (2015): Geranium aequale (Bab.) Aedo. – In: Hadinec J. & Lustyk P. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIII., Zprávy České botanické společnosti 50: 61–62. 
Hlisnikovský D. (2015): Za zbožnou kostelní flórou a hřbitovním kvítím Oderských vrchů. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 4: 19–21. 
Hroneš M. (2015): Okruh kamejky rolní (Buglossoides arvensis agg.) – výzva ke sledování. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 4: 39–42. 
Hroneš M. (2015): Poznámky k adventivní flóře severní Moravy a Slezska 4. Buglossoides arvensis a B. incrassata subsp. splitgerberi. – Acta Musei Beskidensis 7: 23–37.  
Kocián J. (2015): Je dymnivka nízká (Corydalis pumila) součástí květeny Severomoravského kraje?. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 4: 28–32. 
Kocián P. (2015): Čtvrtý ročník. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 4: 4. 
Kocián P. (2015): Lilík mochyňovitý (Nicandra physalodes) – zajímavý plevel na Novojičínsku. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 4: 37–38. 
Kocián P. (2015): Publikace členů Moravskoslezské pobočky ČBS v roce 2014. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 4: 50–52. 
Kocián P. (2015): Troskut prstnatý (Cynodon dactylon) v Ostravě. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 4: 33–36. 
Kubešová S. & Tkáčiková J. (2015): Bryologická exkurze do PR Kutaný a PR Halvovský potok ve Vsetínských vrších. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 4: 7–10. 
Lederer J. & Dančák M. (2015): Exkurze zaměřená na trávy. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 4: 11–13. 
Lederer J. & Tkáčiková J. (2015): Zajímavé a vzácné druhy na výstavě živých hub ve Valašském Meziříčí. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 4: 25–27. 
Popelářová M. (2015): Botanika na sjezdovkách. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 4: 14–18. 
Sedláčková M. (2015): Hořec brvitý (Gentianopsis ciliata) na Novojičínsku. – Vlastivědný sborník Novojičínska 65: 115–124.
Sedláčková M. (2015): Poznámky ke květeně a vegetaci vrchu Strážnice u Kozlovic. – Hlasy Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm 32: 54–58.
Tkáčiková J. (2015): Herbář Viktora Navrátila v Muzeu regionu Valašsko. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 4: 43–49. 
Tkáčiková J. (2015): Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín mimo CHKO Beskydy v roce 2015. – Acta Carpathica Occidentalis 6: 161–162. 
Tkáčiková J., Dančák M. & Fajmon K. [eds] (2015): Výsledky floristického minikurzu Moravskoslezské pobočky ČBS Horní Lideč (13.–15. června 2014). – Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 4, Příloha 2: 3–48. 
Vašut R. J. (2015): Exkurze „Za vrbami ve středním Pobečví a v Moravskoslezských Beskydech“. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 4: 22–24. 
Batoušek P. (2014): Exkurze za kruštíky do Ždánického lesa. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 3: 21–22. 
Brandová B. & Vašut R. J. (2014): Určování vrb v NPR Praděd (Salix hastata subsp. vegeta, S. silesiaca, S. ×chlorophana). – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 3: 57–60. 
Dančák M. & Tkáčiková J. (2014): Moravskoslezská pobočka České botanické společnosti v roce 2014. – Acta Carpathica Occidentalis 5: 231–233. 
Dančák M. & Tkáčiková J. (2014): Výroční zpráva Moravskoslezské pobočky ČBS za rok 2013. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 3: 6–7. 
Dvořák V. (2014): Severní svahy vrchu Staškov – floristicky pestrá lokalita Moravskoslezských Beskyd. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 3: 34–38. 
Hlisnikovský D. (2014): Euphorbia maculata L. – In: Hadinec J. & Lustyk P. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XII., Zprávy České botanické společnosti 49: 125. 
Hlisnikovský D. (2014): Euphorbia prostrata Aiton. – In: Hadinec J. & Lustyk P. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XII., Zprávy České botanické společnosti 49: 125–126. 
Hlisnikovský D. (2014): Hledíček pobřežní (Microrrhinum litorale) – výzva ke sledování. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 3: 61–63. 
Hlisnikovský D. (2014): Za flórou přehradních litorálů – Slezská Harta. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 3: 27–30. 
Hlisnikovský D. & Kocián P. (2014): Poznámky k adventivní flóře severní Moravy a Slezska 1. Euphorbia taurinensis. – Acta Musei Beskidensis 6: 49–59.  
Hlisnikovský D. & Kocián P. (2014): Poznámky k adventivní flóře severní Moravy a Slezska 3. Geranium rotundifolium. – Acta Musei Beskidensis 6: 69–76.  
Hradílek Z. (2014): RTDr. Ing. Ladislav David – vzpomínka. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 3: 71. 
Kocián J. (2014): Nová kniha. Kolektiv autorů: Příroda Pobečví. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 3: 67. 
Kocián J. (2014): Nová kniha. Leo Bureš: Chráněné a ohrožené rostliny Chráněné krajinné oblasti Jeseníky. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 3: 66. 
Kocián P. (2014): Do třetice všeho ....?. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 3: 5. 
Kocián P. (2014): Nezpozorované a rychlé šíření lebedy různosemenné (Atriplex micrantha) a omanu smradlavého (Dittrichia graveolens) na dálnicích Moravy a Slezska (Česká republika). – Acta Musei Beskidensis 6: 27–47.  
Kocián P. (2014): Pelyněk Tournefortův (Artemisia tournefortiana) – dálniční druh na území České republiky?. – Acta Carpathica Occidentalis 5: 56–60. 
Kocián P. (2014): První nálezy invazního starčku úzkolistého (Senecio inaequidens) na dálnicích a rychlostních silnicích Moravy a Slezska (Česká republika). – Acta Carpathica Occidentalis 5: 46–55. 
Kocián P. (2014): Publikace členů Moravskoslezské pobočky ČBS v roce 2013. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 3: 64–65. 
Kocián P. (2014): Vladimír „Jim“ Petr – vzpomínka. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 3: 72. 
Kocián P. (2014): Výskyt tromínu prorostlého (Smyrnium perfoliatum) v Novém Jičíně. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 3: 50–53. 
Kocián P. & Hlisnikovský D. (2014): Poznámky k adventivní flóře severní Moravy a Slezska 2. Geranium purpureum. – Acta Musei Beskidensis 6: 61–68.  
Kocián P. & Hlisnikovský D. [eds] (2014): Nálezová databáze Moravskoslezské pobočky ČBS a záznamy rostlin během pilotního projektu. – Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 3, Příloha 2: 3–12. 
Kocián P. & Kubešová S. (2014): Mech Plagiopus oederianus stále roste ve Štramberském krasu. – Acta Carpathica Occidentalis 5: 20–23.  
Kocián P., Hlisnikovský D. & Tkáčiková J. (2014): Několik nálezů rozchodníku španělského (Sedum hispanicum) na severovýchodě ČR. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 3: 47–49. 
Koutecká V. (2014): Exkurze „Za skrytými poklady hornického Karvinska“. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 3: 18–20. 
Kubešová S. & Tkáčiková J. (2014): Bryologická exkurze na vápence do okolí Teplic nad Bečvou. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 3: 8–9. 
Lederer J. (2014): Exkurze do Jeseníků. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 3: 23–26. 
Mičková P. (2014): Exkurze do botanické zahrady ve Štramberku a okolí. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 3: 10–12. 
Mruzíková Z. (2014): Poznámky k rozšíření orchidejí na Osoblažsku. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 3: 39–46. 
Mruzíková Z. & Hlisnikovský D. (2014): Ohlédnutí se za floristickým minikurzem – Osoblažsko 2013. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 3: 16–17. 
Mruzíková Z. & Hlisnikovský D. [eds] (2014): Výsledky floristického minikurzu Moravskoslezské pobočky ČBS po Osoblažsku (7.–9. června 2013). – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 3, Příloha 1: 3–48.  
Popelářová M. (2014): Determinační setkání – rod Salix. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 3: 33. 
Popelářová M. (2014): Exkurze na javornické louky. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 3: 13–15. 
Popelářová M. [ed.] (2014): Přednášky na výročním setkání Moravskoslezské pobočky ČBS (2013). – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 3: 31–32. 
Rozbrojová Z. (2014): Prof. Jindřich Vodička (*8. 7. 1886 – †12. 1. 1961). – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 3: 68–70.
Rozbrojová Z. & Táborská M. (2014): Botanický průzkum Hrabětického lesa. – Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 307: 49–64.
Sedláčková M. (2014): Poznámky k ověření kříženců kyčelnice Paxovy (Dentaria x paxiana) na Frenštátsku. – Hlasy Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm 31: 49–52.
Taraška V. (2014): Karyologická a morfologická variabilita okruhu Dactylorhiza maculata v České republice a na západním Slovensku. – Ms. – Diplomová práce. [Depon. in: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky, Olomouc].  
Tkáčiková J. (2014): Invazní mech křivonožka vehnutá (Campylopus introflexus) v Havířově-Prostřední Suché. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 3: 54–56. 
Tkáčiková J. (2014): Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín mimo CHKO Beskydy v roce 2014. – Acta Carpathica Occidentalis 5: 234–235. 
Tkáčiková J., Dančák M., Hlisnikovský D. & Hlavatá J. (2014): Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín mimo CHKO Beskydy v roce 2014. – Ms. [Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje, Zlín].
Dančák M. & Tkáčiková J. (2013): Moravskoslezská pobočka České botanické společnosti v roce 2013. – Acta Carpathica Occidentalis 4: 106–108. 
Dančák M. & Tkáčiková J. (2013): Výroční zpráva Moravskoslezské pobočky ČBS za rok 2012. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 2: 4–6.
Duchoslav M. (2013): RNDr. Lubomír Kincl, CSc. – vzpomínka. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 2: 66. 
Dvořák V. & Dančák M. (2013): Historie a současnost výskytu lněnky pyrenejské (Thesium pyrenaicum Pourr.) v Moravskoslezských Beskydech a Beskydském podhůří. – Acta Carpathica Occidentalis 4: 15–19. 
Hlisnikovský D. (2013): Exkurze za termofilní flórou heřmanické sopky (jedné ze dvou posledních termoaktivních hald na Ostravsku). – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 2: 43–47. 
Hradílek Z. (2013): Bryologická vycházka aneb za mechorosty do Hostýnských vrchů. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 2: 25–28. 
Hradílek Z. (2013): Inventarizační průzkum NPR Kaluža z oboru bryologie (mechorosty). – Ms. [Depon. in: Ústřední seznam ochrany přírody, Praha].
Hradílek Z. (2013): RNDr. Josef Duda, CSc. – vzpomínka. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 2: 64–65.
Hroneš M. (2013): Exkurze do PR Rohová u Moravské Třebové. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 2: 31–32.
Kalníková V. & Eremiášová R. (2013): Rozšíření třtiny pobřežní (Calamagrostis pseudophragmites /Haller f./ Koeler) na řece Ostravici. – Acta Carpathica Occidentalis 4: 3–14. 
Kocián J. (2013): Dvě nové lokality jestřábníku dvouklaného (Hieracium bifidum) ve Štramberském krasu. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 2: 52–53. 
Kocián P. (2013): Praktické poznámky k určení: kakost nachový (Geranium purpureum). – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 2: 54–55+VI. 
Kocián P. (2013): Publikace členů Moravskoslezské pobočky ČBS v roce 2012. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 2: 61–63. 
Kocián P. (2013): Quo vadis, pobočkový časopise?. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 2: 3. 
Kocián P. (2013): Velbloudník tenkokřídlý (Corispermum pallasii, Chenopodiaceae) na severní Moravě (Česká republika). – Acta Musei Beskidensis 5: 67–71. 
Kocián P. & Kocián J. (2013): Hledíček dobromyslolistý (Chaenorhinum origanifolium /L./ Kostel.) – nový nepůvodní druh v České republice. – Acta Carpathica Occidentalis 4: 20–24. 
Kubešová S. & Tkáčiková J. (2013): Bryologická exkurze do údolí Černé Ostravice. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 2: 21–24. 
Lederer J. (2013): Přednáška „Houby a houbaření“. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 2: 50–51.
Mládek J. (2013): Kdo chce vidět, že ještě jsou druhově bohaté louky, jede s námi na Závrší (CHKO Bílé Karpaty). – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 2: 39–41.
Mruzíková Z. (2013): Příspěvek k poznání zajímavých polních plevelů Osoblažska. – Zprávy České botanické společnosti 48: 17–29.  
Popelářová M. (2013): Exkurze za mokřady Radhošťských Beskyd. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 2: 33–38.
Popelářová M. (2013): Exkurze za poznáním pozdě kvetoucích kruštíků Bílých Karpat a Hlucké pahorkatiny. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 2: 42. 
Popelářová M. (2013): Floristický minikurz na Plumlovsku. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 2: 7–15. 
Sedláčková M. (2013): K výskytu vzácnějších ohrožených cévnatých rostlin Frenštátska. – Hlasy Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm 30: 52–59.
Sedláčková M. (2013): Les Roveň – zajímavá botanická lokalita Novojičínska. – Vlastivědný sborník Novojičínska 63: 165–182.
Tkáčiková J. (2013): Bryologická exkurze do údolí Šumného a Hraničního potoka v Hrubém Jeseníku. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 2: 48–49. 
Tkáčiková J. (2013): Gogelova květena okresu Valašskomeziříčského – poznámky k rukopisu. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 2: 56–60. 
Tkáčiková J. (2013): Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín – pilotní projekt. – Acta Carpathica Occidentalis 4: 109–110. 
Tkáčiková J. & Dančák M. (2013): Jarní aspekt suchomilných trávníků na Plumlovsku (po zavátých stopách Václava Spitznera). – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 2: 16–20. 
Tkáčiková J. & Kubešová S. (2013): Přírodní památka Domorazské louky (Moravská brána, Česká republika) – mechorosty, cévnaté rostliny a vegetace. – Acta Musei Beskidensis 5: 45–65. 
Tkáčiková J., Dančák M., Kocián P. & Hlisnikovský D. (2013): Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín. – Ms. [Depon. in: Muzeum regionu Valašsko, Valašské Meziříčí].
Batoušek P. & Kežlínek Z. (2012): Kruštíky České republiky. – Český svaz ochránců přírody ZO Hořepník, Prostějov.  
Dančák M. & Tkáčiková J. (2012): Moravskoslezská pobočka České botanické společnosti v roce 2012. – Acta Carpathica Occidentalis 3: 135–136. 
Hlisnikovský D. (2012): Mechorosty údolí Hluchové. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 1: 25–26.
Hlisnikovský D. (2012): PR Plané loučky u Olomouce. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 1: 19–21.
Hradílek Z. (2012): Předběžný seznam mechorostů Štramberka a okolí na základě dosud publikovaných nálezů – stav k roku 2012. – Ms. [Depon. in: Botanická zahrada Štramberk, Štramberk]. 
Kocián P. (2012): Nález starčku úzkolistého (Senecio inaequidens DC.) v Novém Jičíně (severní Morava, Česká republika). – Acta Carpathica Occidentalis 3: 111–113. 
Lederer J. (2012): Nález holubinky černobílé (Russula albonigra /Krombh./ Fr.) v Javorníkách (Česká republika). – Acta Carpathica Occidentalis 3: 109–110. 
Mičková P. (2012): Teplomilná květena Moravské brány na Novojičínsku. – Acta Musei Beskidensis 4: 59–136.  
Plášek V. & Popelářová M. (2012): Historie pobočky. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 1: 2–4.
Popelářová M. (2012): Za květnatými loukami Javorníků – PR Galovské lúky. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 1: 21–25.
Sedláčková M. (2012): K výskytu pomněnkovce velkolistého (Brunnera macrophylla) na Moravě. – Vlastivědný sborník Novojičínska 62: 213–216.
Sedláčková M. (2012): Poznámky k historii květeny a vegetace Národní přírodní rezervace Radhošť. – Hlasy Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm 29: 59–64.  
Sedláčková M. (2012): PR Svinec u Nového Jičína. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 1: 12–16.
Taraška V. (2012): Karyologická a morfologická studie vybraných populací okruhu Dactylorhiza maculata. – Ms. – Bakalářská práce. [Depon. in: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky, Olomouc].  
Tkáčiková J. (2012): PR Pod Trlinou a vitošovské vápence u Zábřehu na Moravě. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 1: 16–19.
Tkáčiková J. (2012): Za ladoňkami do PR Doubek u Zámrsk. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 1: 6–8.
Tkáčiková J. (2012): Zpráva o hospodaření pobočky. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 1: 27.
Tkáčiková J. & Dančák M. (2012): Rukopis G. A. Říčana „Květena Vsatských hor“ – zapomenutý pramen ke květeně severovýchodní Moravy. – Acta Carpathica Occidentalis 3: 44–85. 
Bártová E. & Vašut R. J. (2011): Rozšíření vrby lýkovcové (Salix daphnoides Vill.) na Moravě a ve Slezsku. – Acta Carpathica Occidentalis 2: 3–10. 
Dančák M. & Tkáčiková J. (2011): Moravskoslezská pobočka České botanické společnosti v roce 2011. – Acta Carpathica Occidentalis 2: 88–89.
Hájková A. & Prymusová Z. (2011): Příspěvek k rozšíření karpatského druhu kozlíku celolistého (Valeriana simplicifolia) na území severovýchodní Moravy a Slezska. – Acta Musei Beskidensis 3: 31–48. 
Hlisnikovský D. (2011): PP Podrgúň botanický inventarizační průzkum. – Ms. [Depon. in: Ústřední seznam ochrany přírody, Praha].
Orlová B. & Tkáčiková J. (2011): Flóra na vybraných lokalitách západně od Valašského Meziřičí. – Acta Carpathica Occidentalis 2: 23–40. 
Popelářová M., Hlisnikovský D., Koutecký P., Dančák M., Tkáčiková J., Vašut R.J., Vymazalová M., Dvorský M., Lustyk P. & Ohryzková L. (2011): Rozšíření vybraných taxonů cévnatých rostlin v CHKO Beskydy a blízkém okolí (Výsledky mapování flóry z let 2006-2009). – Zprávy České botanické společnosti 46: 277–359. 
Popelářová M., Koutecký P. & Krupa M. (2011): Šafrán karpatský (Crocus heuffelianus Herbert) na východní Moravě. – Acta Carpathica Occidentalis 2: 41–50. 
Sedláčková M. (2011): Poznámky k výskytu orchideje vstavače bledého (Orchis pallens) na Novojičínsku. – Vlastivědný sborník Novojičínska 61: 128–136.
Sedláčková M. (2011): Poznámky k výskytu teplomilných cévnatých rostlin v Beskydském podhůří na Frenštátsku. – Hlasy Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm 28: 45–49.  
Tkáčiková J., Dančák M. & Kašpar T. (2011): Divizna brunátná Verbascum phoeniceum L. (Scrophulariaceae) na Vsetínsku (Česká republika). – Acta Carpathica Occidentalis 2: 79–80. 
Trávníček B. & Dančák M. (2011): Zajímavé rostliny na usazovacích polích cukrovarů na Hané. – Listy cukrovarnické a řepařské 127/1: 21–25. 
Kocián P. (2010): Nálezy zajímavějších neofytů na severní Moravě a ve Slezsku (Česká republika). – Acta Musei Beskidensis 2: 15–28. 
Kocián P. (2010): Poznámky k rozšíření Digitaria sanguinalis subsp. pectiniformis na železnici severní Moravy a Slezska (Česká republika). – Acta Musei Beskidensis 2: 7–14. 
Sedláčková M. (2010): Poznámky k dokumentaci hořce křížatého (Gentiana cruciata) na Novojičínsku. – Vlastivědný sborník Novojičínska 60: 163–174.
Sedláčková M. (2010): Přírodní rezervace „Les Na Rozdílné“. – Hlasy Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm 27: 38–41.  
Tkáčiková J. (2010): Flóra a vegetace přírodní památky Prlov I., II. a III. (okres Vsetín). – Acta Carpathica Occidentalis 1: 74–96. 
Tkáčiková J. (2010): Flóra a vegetace Přírodní rezervace Čerňavina (Moravskoslezské Beskydy). – Acta Musei Beskidensis 2: 29–47.
Tkáčiková J. (2010): Nález průtržníku lysého Herniaria glabra L. (Caryophyllaceae) ve Vsetínské kotlině (Česká republika). – Acta Carpathica Occidentalis 1: 102–103. 
Cimalová Š. (2009): Segetální vegetace severní a střední Moravy. – Ms. – Doktorská práce. [Depon. in: Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, Brno]. 
Hradílek Z. (2009): NPR Hůrka u Hranic Botanický inventarizační průzkum. Cévnaté rostliny a mechorosty. – Ms. [Depon. in: Ústřední seznam ochrany přírody, Praha]. 
Kocián P. (2009): Invazní starček úzkolistý (Senecio inaequidens) také na severní Moravě a ve Slezsku. – Acta Musei Beskidensis 1: 23–29. 
Kocián P. & Kocián J. (2009): Příspěvek ke květeně Novojičínska a okolí – I. – Vlastivědný sborník Novojičínska 59: 173–185. 
Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkáčiková J. & Hlisnikovský D. [eds] (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). – Zprávy České botanické společnosti 44, Příloha 2009/1: 1–106. 
Kubešová S., Tkačíková J. & Dančák M. (2009): Bryoflóra vybraných pískovcových výchozů na Vsetínsku. – Bryonora 44: 13–20.  
Mičková P. (2009): Studium vegetace obnažených den vybraných rybníků v Chráněné krajinné oblasti Poodří a blízkém okolí. – Vlastivědný sborník Novojičínska 59: 138–160.
Plášek V. (2009): PR Hněvošický háj Inventarizační průzkum mechorostů. – Ms. [Depon. in: Ústřední seznam ochrany přírody, Praha].
Sedláčková M. (2009): Tořič včelonosný (Ophrys apifera) - vzácná orchidej v Národní přírodní památce Šipka na Kotouči u Štramberka. – Vlastivědný sborník Novojičínska 59: 170–172.
Sedláčková M. (2009): Výskyt zajímavého křížence kyčelnic na Frenštátsku. – Hlasy Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm 26: 65–68. 
Batoušek P. (2008): Inventarizační průzkum rostlin PR Smrdutá. – Ms. [Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje, Zlín]. 
Hradílek Z. & Kincl L. (2008): Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Hůrka u Hranic. – Časopis Slezského zemského muzea, série A, Vědy přírodní 57: 237–258.
Lederer J. (2008): Inventarizační mykofloristický průzkum přírodní památky Na Čermence (Česká republika, Nízký Jeseník). – Ms. [Depon. in: Ústřední seznam ochrany přírody, Praha].
Sedláčková M. (2008): Černý a červený seznam cévnatých rostlin Novojičínska. – Vlastivědný sborník Novojičínska 58: 85–109.
Sedláčková M. (2007): Příspěvek ke květeně a vegetaci obce Lubiny a okolí. – Vlastivědný sborník Novojičínska 56–57: 64–76.
Vrubel Z. & Hlisnikovský D. (2007): Doplňky k výskytu kapraďorostů (Pteridophyta) na východě Moravskoslezského kraje a v přilehlých území. – Práce a studie Muzea Beskyd, Přírodní vědy 19: 193–200.
Dančák M. & Duchoslav M. (2006): Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Špraněk (Javoříčský kras). – Časopis Slezského zemského muzea, série A, Vědy přírodní 55: 201–227.
Duda J. & Duda J. (2006): Mechorosty území mezi Příborem a Brušperkem (severní Morava). – Časopis Slezského zemského muzea, série A, Vědy přírodní 55: 83–86. 
Hradílek Z. (2006): Návrh metodiky monitoringu pro mech Timmia bavarica Hessl. [Bryophyta, Timmiales]. – Ms. [Depon. in: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha].
Sedláčková M. & Plášek V. [eds] (2005): Červený seznam cévnatých rostlin Moravskoslezského kraje (2005). – Časopis Slezského zemského muzea, série A, Vědy přírodní 54: 97–120.  
Vrubel Z. & Hlisnikovský D. (2005): Přehled kapraďorostů (Pteridophyta) volně rostoucích v devíti kvadrantech a přilehlém území na východě Moravskoslezského kraje za období let 1995-2004. – Práce a studie Muzea Beskyd, Přírodní vědy 15: 141–156.
Duda J. (2004): Jubileum RNDr. Marie Sedláčkové. – Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 54–55: 168–170.
Hradílek Z. & Kubešová S. (2004): Mechorosty nalezené během exkurzí na floristickém kurzu ČBS v Novém Jičíně (1999). – Zprávy České botanické společnosti 39: 459–462. 
Sedláčková M. (2004): PR Svinec. Inventarizační průzkum botanický. – Ms. [Depon. in: Ústřední seznam ochrany přírody, Praha].
Sedláčková M. (2004): Vegetace Poodří před vyhlášením CHKO. – Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 54–55: 42–45.
Prymusová Z. (2001): Botanická bádání Zdeňka Kiliána na Těšínsku. – Těšínsko 44/2: 28–30.
Sedláčková M. (2000): Poznámky k vegetaci a květeně okolí Hodslavic. – Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 52–53: 77–81.
Duda J. (1999): Mechorosty obce Sedlnice a okolí (okr. Nový Jičín). – Časopis Slezského zemského muzea, série A, Vědy přírodní 48: 83–85.
Duda J., Opravil E. & Šula B. (1999): Zajímavé druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 9. – Časopis Slezského zemského muzea, série A, Vědy přírodní 48: 153–164.
Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989). – Sagittaria - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc.
Plášek V. & Zmrhalová M. (1999): Příspěvek k bryoflóře Rychlebských hor a Vidnavska (SZ Slezsko). – Časopis Slezského zemského muzea, série A, Vědy přírodní 48: 205–208.
Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). – Časopis Slezského zemského muzea, série A, Vědy přírodní 48: 209–222.
Duda J. (1997): Pozor na omyl při určování Leucobryum glaucum a L. juniperoideum!. – Bryonora 19: 22. 
Duda J., Opravil E. & Šula B. (1997): Zajímavé druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 6. – Časopis Slezského zemského muzea, série A, Vědy přírodní 46: 159–168.
Duda J., Opravil E. & Šula B. (1997): Zajímavé druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 7. – Časopis Slezského zemského muzea, série A, Vědy přírodní 46: 225–234.
Plášek V. (1997): The occurrence of the gemmae in liverwort Cephalozia bicuspidata (L.) Dum. – Časopis Slezského zemského muzea, série A, Vědy přírodní 46: 197–199.
Sedláčková M. (1997): Z historie a současnosti květeny a vegetace Kotouče u Štramberka. – Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 51: 72–77. 
Duda J. (1996): Poznámky k respektování bryologické literatury. – Bryonora 18: 19–20. 
Sedláčková M. (1996): Poznámky k ohroženým rostlinám v okrese Nový Jičín. – Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 50: 45–54. 
Dančák M. (1995): Teplomilné rostliny v povodí Ratibořky. – Zpravodaj Okresního vlastivědného muzea ve Vsetíně 1995: 28–29.
Duda J., Opravil E. & Šula B. (1995): Chráněné a ohrožené druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 6. – Časopis Slezského zemského muzea, série A, Vědy přírodní 44: 63–74.
Duda J., Opravil E. & Šula B. (1995): Chráněné a ohrožené druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 7. – Časopis Slezského zemského muzea, série A, Vědy přírodní 44: 111–122.
Duda J., Opravil E. & Šula B. (1994): Chráněné a ohrožené druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 3. – Časopis Slezského zemského muzea, série A, Vědy přírodní 43: 45–56.
Duda J., Opravil E. & Šula B. (1994): Chráněné a ohrožené druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 4. – Časopis Slezského zemského muzea, série A, Vědy přírodní 43: 113–127.
Duda J., Opravil E. & Šula B. (1994): Chráněné a ohrožené druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 5. – Časopis Slezského zemského muzea, série A, Vědy přírodní 43: 263–275.
Duda J., Opravil E. & Šula B. (1993): Chráněné a ohrožené druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 1. – Časopis Slezského zemského muzea, série A, Vědy přírodní 42: 31–42.
Duda J., Opravil E. & Šula B. (1993): Chráněné a ohrožené druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 2. – Časopis Slezského zemského muzea, série A, Vědy přírodní 42: 137–152.
Hradílek Z. (1989): Bublinatka jižní (Utricularia australis R. Br.) u Přerova. – Zprávy Krajského vlastivědného muzea v Olomouci 259: 25–27. 
Sedláčková M. (1989): O návrhu chráněné oblasti Poodří. – Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 44: 62–70. 
Sedláčková M. (1988): Zajímavá lokalita na Domorazu. – Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 42: 62–63. 
Sedláčková M. (1987): Botanické sbírky Okresního vlastivědného muzea v Novém Jičíně. – Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 39: 70–71.
Sedláčková M. (1987): K výskytu vzácnějších rostlin v okolí Fulneku. – Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 40: 58–62. 
Sedláčková M. (1987): Zajímavé rostliny Frenštátské kotliny. – Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 39: 63–70. 
Sedláčková M. (1986): K výskytu vzácnějších polních plevelů na Novojičínsku. – Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 38: 61–69. 
Sedláčková M. (1985): Květena okolí obce Hůrky. – Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 36: 59–67. 
Sedláčková M. (1984): K výskytu hořečku brvitého na Novojičínsku (Gentianopsis ciliata /L./ Ma). – Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 33: 45–53. 
Sedláčková M. (1984): Vegetace lesa „Bažantnice“ u Studénky nad Odrou. – Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 34: 59–64.
Duda J. (1983): Játrovky Nízkého Jeseníku a přilehlých území. – Časopis Slezského muzea, série A, Vědy přírodní 32: 257–269.
Duda J. & Váňa J. (1983): Rozšíření játrovek v Československu – XXXVI. – Časopis Slezského muzea, série A, Vědy přírodní 32: 23–35.
Duda J. & Váňa J. (1983): Rozšíření játrovek v Československu – XXXVII. – Časopis Slezského muzea, série A, Vědy přírodní 32: 97–110.
Duda J. & Váňa J. (1983): Rozšíření játrovek v Československu – XXXVIII. – Časopis Slezského muzea, série A, Vědy přírodní 32: 215–231.
Opravil E. (1983): Habr obecný (Carpinus betulus L.) v československém kvartéru. – Časopis Slezského muzea, série A, Vědy přírodní 32: 67–82.
Sedláčková M. (1983): Hrabětický les - zajímavá botanická lokalita na Novojičínsku. – Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 31: 64–67. 
Sedláčková M. (1983): Nutnost ochrany ohrožené květeny na Novojičínsku. – Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 31: 54–64. 
Klášterský I., Hrabětová-Uhrová A. & Duda J. (1982): Dějiny floristického výzkumu v Čechách, na Moravě a ve Slezsku I. – Severočeskou přírodou , Příloha 1982/1: 1–242.
Opravil E. (1982): RNDr. František Krkavec – 60 let. – Preslia 54: 283–284. 
Sedláčková M. (1982): Ohrožené rostliny okresu Nový Jičín. – Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 29: 43–52. 
Sedláčková M. (1982): Příspěvek ke květeně okolí Frenštátu p. R. a Trojanovic. – Přírodovědecký sborník 26: 137–151.
Duda J. (1979): Rašelinné louky Kudlačena (Horní Bečva, okres Vsetín). – Zprávy Krajského vlastivědného muzea v Olomouci 201: 14–20.
Sedláčková M. (1978): Floristické poznámky k výskytu mečíku střechovitého (Gladiolus imbricatus L.) ve Frenštátské kotlině. – Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 22: 59–68. 
Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. [red.] (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.–13.7.1975. – Práce a studie Okresního vlastivědného muzea ve Frýdku-Místku 3: 1–246.
Sedláčková M. (1977): Dokumentace výskytu chráněných druhů rostlin v okrese Nový Jičín. – Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 19: 56–71. 
Duda J. & Váňa J. (1976): Die Verbreitung der Lebermoose in der Tschechoslowakei – XIX. – Časopis Slezského muzea, série A, Vědy přírodní 25: 27–50.
Sedláčková M. (1976): Výstava chráněných druhů rostlin. – Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 18: 73–74.
Sedláčková M. (1975): Květena Starojického kopce. – Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 15: 63–64. 
Sedláčková M. (1975): Vegetační poměry přírodní rezervace Trojačka. – Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 16: 61–65. 
Duda J. (1974): Poznámky k fytogeografickému členění severní Moravy a Slezska. – Zprávy Vlastivědného ústavu v Olomouci 169: 25–27. 
Sedláčková M. (1974): K charakteristice bukových lesů chráněné krajinné oblasti Beskyd v okrese Nový Jičín. – Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 14: 65–69. 
Sedláčková M. (1973): Chráněné druhy plavuní v Oderských vrších. – Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 13: 58–62. 
Sedláčková M. (1973): Příspěvek k poznání vegetačních poměrů v okolí Fulneka. – Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 12: 41–58. 
Sedláčková M. (1972): Přírodní rezervace okresu Nový Jičín. – Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 8–9: 46–52. 
Duda J. (1970): Botanická exkurze na Králický Sněžník. – Informace Slezského muzea v Opavě 6: 12–13.
Duda J. & Váňa J. (1970): Die Verbreitung der Lebermoose in der Tschechoslowakei – VII. – Časopis Vlastivědné společnosti muzejní v Olomouci 60: 17–30. 
Klášterský I., Hrabětová A. & Duda J. (1970): Botanikové na českém a moravskoslezském území od nejstarších dob. – Zprávy Československé společnosti pro dějiny věd a techniky 14–15: 1–213.
Duda J. (1964): Poznámky k některým botanikům slezské oblasti. – In: Duda J. [red.], 150 let Slezského muzea: 87–99, Krajské nakladatelství v Ostravě, Ostrava.
Duda J. [red.] (1964): 150 let Slezského muzea. – Krajské nakladatelství v Ostravě, Ostrava.
Duda J. (1963): Cephaloziella arctica Bryhn et Douin v Československu. – Časopis Slezského muzea, série A, Vědy přírodní 12: 9–10.
Duda J. (1963): Játrovky ve sbárkách československých muzeí. – Časopis Slezského muzea, série A, Vědy přírodní 12: 69–84.
Duda J. (1962): Játrovky vrchoviště Hutě pod Smrkem v Beskydách na Moravě. – Časopis Slezského muzea, série A, Vědy přírodní 11: 21–28.
Duda J. (1962): K rozšíření játrovek v Československu II. – Časopis Slezského muzea, série A, Vědy přírodní 11: 65–90.
Duda J. & Kříž Z. (1962): Dřeviny opavských parků a zahrad – I. – Časopis Slezského muzea, série A, Vědy přírodní 11: 15–19.
Duda J. & Kříž Z. (1962): Dřeviny parkových ploch okresů Přerov a Vsetín. – Časopis Slezského muzea, série C, Dendrologie 1: 13–38.
Opravil E. (1962): Tis červený (Taxus baccata L.) v minulosti Slezska. – Časopis Slezského muzea, série C, Dendrologie 1: 1–11.
Duda J. & Krkavec F. (1959): Rašelinné louky v okolí Březové na Vítkovsku. – Časopis Slezského muzea, série A, Vědy přírodní 8: 11–36. 
Duda J. (1950): Beskydská vrchoviště a rašelinné louky. – Přírodovědecký sborník Ostravského kraje 11: 66–92.
Duda J. (1950): Bryologický příspěvek. – Přírodovědecký sborník Ostravského kraje 11: 185–187.
Duda J. (1949): Asarum europaeum L. var. intermedium C. A. MEYER v Beskydách na Moravě. – Přírodovědecký sborník Ostravského kraje 10: 364–367.
Duda J. (1949): Příspěvek ke květeně Slezska. – Přírodovědecký sborník Ostravského kraje 10: 27–51.