Beskydy

Vybral P. & Culek M. (2013): Rozšíření hořce tolitovitého (Gentiana asclepiadea L.) v geomorfologickém okrsku Radhošťský hřbet s ohledem na vybrané ekologické faktory. – Acta Carpathica Occidentalis 4: 32–50. 
Tkáčiková J. (2010): Flóra a vegetace Přírodní rezervace Čerňavina (Moravskoslezské Beskydy). – Acta Musei Beskidensis 2: 29–47.
Sedláčková M. (1974): K charakteristice bukových lesů chráněné krajinné oblasti Beskyd v okrese Nový Jičín. – Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 14: 65–69. 
Gogela F. (1906): Květena Beskyd moravských. – Časopis Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci 23: 54–58. 
Gogela F. (1904): Květena Beskyd moravských. – Časopis Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci 21: 109–114. 
Gogela F. (1903): Květena Beskyd moravských. – Časopis Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci 20: 134–138.