84a Beskydské podhůří

Lederer J. (2023): Mykologická exkurze Palkovickými hůrkami. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 12: 46–50.
Dančák M. & Kocián P. [eds] (2022): Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XVI. – Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 71: 255–262.
Hlisnikovský D. (2022): Dvě exotické liány na Těšínsku. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 11: 63–72.
Hrabovský S. (2022): Kvetoucí (krytosemenné) rostliny. – In: Tkáčiková J. [ed.], Tajemství květeny hradu Hukvaldy: 46–63, Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava, Oravský Podzámok.
Kocián P. (2022): Turanka sumatránská (Conyza sumatrensis), nový nepůvodní druh na severovýchodě České republiky. – Acta Musei Beskidensis 12: 21–31.
Lederer J. (2022): Mykologická exkurze na Skalickou Strážnici, Vrchy a do údolí Morávky. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 11: 43–46.
Lukeš Z. (2022): Arctium nemorosum. – In: Dančák M. & Kocián P. [eds], Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XVI., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 71: 257.
Lukeš Z. (2022): Polystichum braunii. – In: Dančák M. & Kocián P. [eds], Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XVI., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 71: 259.
Lukeš Z. (2022): Trifolium ochroleucon. – In: Dančák M. & Kocián P. [eds], Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XVI., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 71: 260.
Tkáčiková J. (2022): Ptilium crista-castrensis. – In: Dančák M. & Kocián P. [eds], Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XVI., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 71: 256.
Tkáčiková J. (2022): Úvod, Charakteristika území a ochrana přírody, Historie botanického výzkumu, Mechorosty, Kapradiny, Verbascum. – In: Tkáčiková J. [ed.], Tajemství květeny hradu Hukvaldy: 5–43, 62, Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava, Oravský Podzámok.
Tkáčiková J. [ed.] (2022): Tajemství květeny hradu Hukvaldy. – Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava, Oravský Podzámok.
Dančák M. & Kocián P. [eds] (2021): Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XV. – Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 70: 243–259. 
Danihelka J. & Hlisnikovský D. (2021): Paběrky z moravskoslezských rudišť II: hrachor řídkokvětý (Lathyrus laxiflorus), silenka přímá (Silene stricta) a několik oprav. – Zprávy České botanické společnosti 56: 201–217.  
Hlisnikovský D. & Kocián P. (2021): Poznámky k adventivní flóře severní Moravy a Slezska 5. Microrrhinum litorale. – Acta Musei Beskidensis 11: 53–66.
Hlisnikovský D. & Trávníček B. (2021): Gypsophila perfoliata. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae – XIX, Zprávy České botanické společnosti 56: 96.
Kocián J. (2021): Floristický inventarizační průzkum PR Palkovické hůrky. – Ms. [Depon. in: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava]. 
Kocián J. (2021): Floristický inventarizační průzkum PR Skalka. – Ms. [Depon. in: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava]. 
Kocián J., Kocián P. & Lukeš Z. (2021): Hieracium bifidum. – In: Dančák M. & Kocián P. [eds], Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XV., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 70: 248–250. 
Kocián P. & Hlisnikovský D. (2021): Polycnemum majus. – In: Dančák M. & Kocián P. [eds], Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XV., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 70: 253–254. 
Koutecká V. & Koutecký T. (2021): Botanický inventarizační průzkum – flóra. Přírodní rezervace rybníky v Trnávce. – Ms. [Depon. in: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava]. 
Lukeš Z. (2021): Hieracium maculatum. – In: Dančák M. & Kocián P. [eds], Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XV., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 70: 250. 
Lukeš Z. (2021): Ribes petraeum. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae – XIX, Zprávy České botanické společnosti 56: 151.
Lukeš Z. & Mruzíková Z. (2021): Nicandra physalodes. – In: Dančák M. & Kocián P. [eds], Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XV., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 70: 251. 
Lukeš Z. & Mruzíková Z. (2021): Polystichum braunii. – In: Dančák M. & Kocián P. [eds], Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XV., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 70: 254.
Kalníková V. (2016): Exkurze řekou Morávkou. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 5: 37–42. 
Hroneš M. (2015): Poznámky k adventivní flóře severní Moravy a Slezska 4. Buglossoides arvensis a B. incrassata subsp. splitgerberi. – Acta Musei Beskidensis 7: 23–37.  
Sedláčková M. (2015): Poznámky ke květeně a vegetaci vrchu Strážnice u Kozlovic. – Hlasy Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm 32: 54–58.
Vašut R. J. (2015): Exkurze „Za vrbami ve středním Pobečví a v Moravskoslezských Beskydech“. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 4: 22–24. 
Kocián P., Hlisnikovský D. & Tkáčiková J. (2014): Několik nálezů rozchodníku španělského (Sedum hispanicum) na severovýchodě ČR. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 3: 47–49. 
Sedláčková M. (2014): Poznámky k ověření kříženců kyčelnice Paxovy (Dentaria x paxiana) na Frenštátsku. – Hlasy Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm 31: 49–52.
Dvořák V. & Dančák M. (2013): Historie a současnost výskytu lněnky pyrenejské (Thesium pyrenaicum Pourr.) v Moravskoslezských Beskydech a Beskydském podhůří. – Acta Carpathica Occidentalis 4: 15–19. 
Kalníková V. & Eremiášová R. (2013): Rozšíření třtiny pobřežní (Calamagrostis pseudophragmites /Haller f./ Koeler) na řece Ostravici. – Acta Carpathica Occidentalis 4: 3–14. 
Kocián P. (2013): Velbloudník tenkokřídlý (Corispermum pallasii, Chenopodiaceae) na severní Moravě (Česká republika). – Acta Musei Beskidensis 5: 67–71. 
Sedláčková M. (2013): K výskytu vzácnějších ohrožených cévnatých rostlin Frenštátska. – Hlasy Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm 30: 52–59.
Hlisnikovský D. (2012): Mechorosty údolí Hluchové. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 1: 25–26.
Mičková P. (2012): Teplomilná květena Moravské brány na Novojičínsku. – Acta Musei Beskidensis 4: 59–136.  
Hájková A. & Prymusová Z. (2011): Příspěvek k rozšíření karpatského druhu kozlíku celolistého (Valeriana simplicifolia) na území severovýchodní Moravy a Slezska. – Acta Musei Beskidensis 3: 31–48. 
Sedláčková M. (2011): Poznámky k výskytu teplomilných cévnatých rostlin v Beskydském podhůří na Frenštátsku. – Hlasy Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm 28: 45–49.  
Kocián P. (2010): Nálezy zajímavějších neofytů na severní Moravě a ve Slezsku (Česká republika). – Acta Musei Beskidensis 2: 15–28. 
Kocián P. (2010): Poznámky k rozšíření Digitaria sanguinalis subsp. pectiniformis na železnici severní Moravy a Slezska (Česká republika). – Acta Musei Beskidensis 2: 7–14. 
Sedláčková M. (2010): Přírodní rezervace „Les Na Rozdílné“. – Hlasy Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm 27: 38–41.  
Kocián P. & Kocián J. (2009): Příspěvek ke květeně Novojičínska a okolí – I. – Vlastivědný sborník Novojičínska 59: 173–185. 
Rychtecká P. (2009): Produkce vrby šedé (Salix elaeagnos) na přirozeném stanovišti v aluviu řeky Morávky v Podbeskydském bioregionu (Česká republika). – Acta Musei Beskidensis 1: 31–38.
Sedláčková M. (2009): Výskyt zajímavého křížence kyčelnic na Frenštátsku. – Hlasy Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm 26: 65–68. 
Sedláčková M. (2008): Černý a červený seznam cévnatých rostlin Novojičínska. – Vlastivědný sborník Novojičínska 58: 85–109.
Sedláčková M. (2007): Příspěvek ke květeně a vegetaci obce Lubiny a okolí. – Vlastivědný sborník Novojičínska 56–57: 64–76.
Vrubel Z. & Hlisnikovský D. (2005): Přehled kapraďorostů (Pteridophyta) volně rostoucích v devíti kvadrantech a přilehlém území na východě Moravskoslezského kraje za období let 1995-2004. – Práce a studie Muzea Beskyd, Přírodní vědy 15: 141–156.
Hrabovský S. (1999): Příspěvek k flóře severovýchodní Moravy a Slezska - I. – Časopis Slezského zemského muzea, série A, Vědy přírodní 48: 86–90.
Mikoláš V. (1997): Microrrhinum litorale (BERNH. ex WILLD.) SPETA, a new species in the flora of Slovakia and Czech Republic. – Thaiszia – Journal of Botany 7: 41–50.  
Sedláčková M. (1996): Poznámky k ohroženým rostlinám v okrese Nový Jičín. – Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 50: 45–54. 
Sobotková V. (1995): Floristický a fytocenologický výzkum rudiště v Třinci. – Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitas Ostraviensis. Biologica-Ecologica 3: 7–16. 
Páleníková I. (1990): Chráněný přírodní výtvor Pod Hukvaldskou oborou. Inventarizační průzkum botanický dle metodiky SÚPPOP z r. 1973. – Ms. [Depon. in: Ústřední seznam ochrany přírody, Praha].
Sedláčková M. (1987): Botanické sbírky Okresního vlastivědného muzea v Novém Jičíně. – Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 39: 70–71.
Sedláčková M. (1986): K výskytu vzácnějších polních plevelů na Novojičínsku. – Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 38: 61–69. 
Sedláčková M. (1983): Nutnost ochrany ohrožené květeny na Novojičínsku. – Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 31: 54–64. 
Sedláčková M. (1982): Ohrožené rostliny okresu Nový Jičín. – Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 29: 43–52. 
Sedláčková M. (1978): Floristické poznámky k výskytu mečíku střechovitého (Gladiolus imbricatus L.) ve Frenštátské kotlině. – Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 22: 59–68. 
Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. [red.] (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.–13.7.1975. – Práce a studie Okresního vlastivědného muzea ve Frýdku-Místku 3: 1–246.
Sedláčková M. (1977): Dokumentace výskytu chráněných druhů rostlin v okrese Nový Jičín. – Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 19: 56–71. 
Kilián Z. & Krkavec F. (1961): Floristický obraz rudišť na Ostravsku. – Přírodovědný časopis slezský 22: 255–264.
Kilián Z. & Kilián O. (1956): Zpráva o floristickém průzkumu Těšínska. – Přírodovědecký sborník Ostravského kraje 17: 289–290. 
Weeber G. (1935): Flora von Friedek und Umgebung. III. Teil. – Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Brünn 67: 51–71.  
Gogela F. (1905): Z květeny na Místecku. – In: Schücker J., Prášek J. & Kadlčák J. M. [eds], Památník Matice místecké: 20–28, Matice Místecká, Místek.
Gogela F. (1899): Květena okolí Misteckého. – Časopis Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci 16: 27–29, 103–108.  
Gogela F. (1898): Květena okolí Misteckého. – Časopis Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci 15: 132–134.  
Gogela F. (1897): Struthiopteris germanica in Mähren. – Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Brünn 35: 45. 
Gogela F. (1895): Květena okolí Misteckého. – Časopis Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci 12: 154–157.  
Gogela F. (1893): Květena okolí Misteckého. – Časopis Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci 10: 150–154.  
Gogela F. (1892): Květena okolí Misteckého. – Časopis Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci 9: 93–96.  
Gogela F. (1890): Květena okolí Misteckého. – Časopis Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci 7: 107–110.