Kocián Jiří

Kocián J. & Šamaj M. (2023): Amanita ceciliae (muchomůrka stroupkatá). – In: Kocián J., Mlčoch P., Stużyński D., Šamaj M., Hlisnikovský D., Halasů V., Chytil P., Kocián P. & Zíbarová L., Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska III., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 72: 74–75.
Kocián P., Kocián J. & Šamaj M. (2023): Boletus fechtneri (hřib Fechtnerův). – In: Kocián J., Mlčoch P., Stużyński D., Šamaj M., Hlisnikovský D., Halasů V., Chytil P., Kocián P. & Zíbarová L., Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska III., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 72: 79–82.
Kocián J. (2023): Dvanácté číslo. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 12: 4.
Kocián J. (2023): Floristický inventarizační průzkum PP Travertinová kaskáda. – Ms. [Depon. in: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava].
Kocián J. & Hlisnikovský D. (2023): Hemileccinum depilatum (hřib skvrnitý). – In: Kocián J., Mlčoch P., Stużyński D., Šamaj M., Hlisnikovský D., Halasů V., Chytil P., Kocián P. & Zíbarová L., Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska III., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 72: 86.
Kocián J. & Stużyński D. (2023): Hygrocybe flavipes (voskovka žlutonohá). – In: Kocián J., Mlčoch P., Stużyński D., Šamaj M., Hlisnikovský D., Halasů V., Chytil P., Kocián P. & Zíbarová L., Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska III., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 72: 86–87.
Kocián J. (2023): Hygrocybe laeta (voskovka veselá). – In: Kocián J., Mlčoch P., Stużyński D., Šamaj M., Hlisnikovský D., Halasů V., Chytil P., Kocián P. & Zíbarová L., Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska III., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 72: 87.
Kocián J. (2023): Hygrocybe russocoriacea (voskovka juchtová). – In: Kocián J., Mlčoch P., Stużyński D., Šamaj M., Hlisnikovský D., Halasů V., Chytil P., Kocián P. & Zíbarová L., Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska III., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 72: 88–89.
Kocián J. (2023): Inventarizace pérovníku pštrosího (Matteuccia struthiopteris) v PR Kunov v roce 2023. – Ms. [Depon. in: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava].
Kocián J. (2023): Inventarizační průzkum invazních rostlin v PP Niva Morávky. – Ms. [Depon. in: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava].
Kocián J. (2023): Rámcový floristický inventarizační průzkum ochranného pásma PR Svinec. – Ms. [Depon. in: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava].
Kocián J., Mlčoch P., Stużyński D., Šamaj M., Hlisnikovský D., Halasů V., Chytil P., Kocián P. & Zíbarová L. (2023): Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska III. – Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 72: 70–95. 
Tkáčiková J., Kubešová S., Kocián J. & Švandová H. (2022): Bryologická exkurze za rašeliníky do osady Hutě ve Starých Hamrech. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 11: 33–38.
Kocián J. (2022): Cortinarius rubellus (pavučinec výjimečný). – In: Kocián J. [ed.], Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska II., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 71: 119. 
Kocián J. (2022): Floristický a fytocenologický inventarizační průzkum PP Kamenárka. – Ms. [Depon. in: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava].
Kocián J. (2022): Floristický a fytocenologický inventarizační průzkum PP Váňův kámen. – Ms. [Depon. in: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava].
Kocián J. (2022): Jedenácté číslo. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 11: 4.
Kocián J., Kocián P., Šamaj M., Honc A. & Tkáčiková J. (2022): Příspěvek k rozšíření ryzce lososového (Lactarius salmonicolor) na severovýchodní Moravě. – Acta Musei Beskidensis 12: 3–20.
Kocián J. [ed.] (2022): Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska II. – Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 71: 115–130. 
Kocián J. (2021): Amanita ceciliae (muchomůrka stroupkatá). – In: Kocián J. [ed.], Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska I., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 70: 53. 
Kocián J. (2021): Floristický a fytocenologický inventarizační průzkum PR Svinec. – Ms. [Depon. in: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava]. 
Kocián J. (2021): Floristický inventarizační průzkum PR Palkovické hůrky. – Ms. [Depon. in: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava]. 
Kocián J. (2021): Floristický inventarizační průzkum PR Skalka. – Ms. [Depon. in: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava]. 
Kocián J. (2021): Floristický inventarizační průzkum PR Valach. – Ms. [Depon. in: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava]. 
Kocián J., Kocián P. & Lukeš Z. (2021): Hieracium bifidum. – In: Dančák M. & Kocián P. [eds], Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XV., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 70: 248–250. 
Kocián J. (2021): Jubilejní desáté číslo. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 10: 4.
Kocián J. (2021): K 80. jubileu RNDr. Marie Sedláčkové. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 10: 70.
Kocián J. (2021): Mykologický inventarizační průzkum PR Svinec. – Ms. [Depon. in: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava]. 
Kocián J. (2021): Mykologický inventarizační průzkum PR Valach. – Ms. [Depon. in: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava]. 
Kocián J. (2021): Orchis ×loreziana. – In: Dančák M. & Kocián P. [eds], Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XV., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 70: 251–252.
Kocián J., Halasů V. & Hlisnikovský D. (2021): Phleogena faginea (prachovečník bukový). – In: Kocián J. [ed.], Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska I., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 70: 59. 
Kocián J. (2021): Pycnoporellus fulgens (oranžovec vláknitý). – In: Kocián J. [ed.], Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska I., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 70: 60. 
Kocián J. [ed.] (2021): Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska I. – Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 70: 51–63. 
Kocián J. (2020): Deváté číslo. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 9: 4. 
Černý M., Kocián J. & Ševčík J. (2020): First rearing record and DNA sequence of Chromatomyia aizoon (Hering, 1932) (Diptera: Agromyzidae) associated with Saxifraga paniculata Miller from the Czech Republic. – Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 69: 283–288.  
Kocián J. (2020): Floristická inventarizace NPP Šipka. – Ms. [Depon. in: Ústřední seznam ochrany přírody, Praha].
Kocián J. (2020): Floristický inventarizační průzkum PP Pod Hukvaldskou oborou. – Ms. [Depon. in: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava].
Kocián J. (2020): Floristický inventarizační průzkum PP Stříbrné jezírko. – Ms. [Depon. in: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava].
Kocián J. (2020): Floristický inventarizační průzkum PR Suchá Dora. – Ms. [Depon. in: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava].
Kocián J. (2020): Fytocenologická inventarizace NPP Šipka. – Ms. [Depon. in: Ústřední seznam ochrany přírody, Praha].
Kocián J. (2020): Mykologická inventarizace PR Klíny. – Ms. [Depon. in: Ústřední seznam ochrany přírody, Praha].
Kocián J. (2020): Mykologická inventarizace PR Trojačka. – Ms. [Depon. in: Ústřední seznam ochrany přírody, Praha].  
Kocián J. (2020): Mykologická inventarizace PR V Podolánkách. – Ms. [Depon. in: Ústřední seznam ochrany přírody, Praha].  
Kocián J. (2018): Horské jestřábníky - znovuobjevené poklady jesenické flóry. – Jeseníky Rychlebské hory 2/2018: 10–12.
Kocián J. (2017): Nová lokalita pavučince anýzového (Cortinarius odorifer) u Nového Jičína (Česká republika). – Acta Musei Beskidensis 9: 71–73.
Kocián J. (2015): Je dymnivka nízká (Corydalis pumila) součástí květeny Severomoravského kraje?. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 4: 28–32. 
Kocián J. (2014): Nová kniha. Kolektiv autorů: Příroda Pobečví. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 3: 67. 
Kocián J. (2014): Nová kniha. Leo Bureš: Chráněné a ohrožené rostliny Chráněné krajinné oblasti Jeseníky. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 3: 66. 
Kocián J. (2013): Dvě nové lokality jestřábníku dvouklaného (Hieracium bifidum) ve Štramberském krasu. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 2: 52–53. 
Kocián P. & Kocián J. (2013): Hledíček dobromyslolistý (Chaenorhinum origanifolium /L./ Kostel.) – nový nepůvodní druh v České republice. – Acta Carpathica Occidentalis 4: 20–24. 
Kocián J. & Dančák M. (2012): Rozšíření jestřábníku věsenkovitého (Hieracium prenanthoides Vill.) v Západních Karpatech. – Acta Carpathica Occidentalis 3: 9–20. 
Kocián P. & Kocián J. (2009): Příspěvek ke květeně Novojičínska a okolí – I. – Vlastivědný sborník Novojičínska 59: 173–185.