Gogela František

Gogela F. (1932): Květena horstva hostýnského. – Zálhotský sborník Památkového spolku v Podhradní Lhotě 6: 29–31. 
Gogela F. (1931): Květena horstva hostýnského. – Zálhotský sborník Památkového spolku v Podhradní Lhotě 5: 9–10. 
Gogela F. (1930): Květena horstva hostýnského. – Zálhotský sborník Památkového spolku v Podhradní Lhotě 4: 17–21. 
Gogela F. (1928): Květena horstva hostýnského. – Zálhotský sborník Památkového spolku v Podhradní Lhotě 2: 4–11. 
Gogela F. (1927): Květena horstva hostýnského. – Zálhotský sborník Památkového spolku v Podhradní Lhotě 1: 4–9. 
Gogela F. (1912): Z květeny východní části hor Hříběcích (Chřibů). – Věstník Klubu přírodovědeckého v Prostějově 15: 61–83. 
Gogela F. (1910): Květena na dolním toku Rusavy. Část druhá: Okolí Záhlic. – Věstník Klubu přírodovědeckého v Prostějově 12: 129–143. 
Gogela F. (1909): Květena na dolním toku Rusavy v okolí Střebětic. – Věstník Klubu přírodovědeckého v Prostějově 11: 43–54. 
Gogela F. (1908): Z květeny Javorníka u Rajnochovic. – Věstník Klubu přírodovědeckého v Prostějově 10: 43–54. 
Gogela F. (1906): Květena Beskyd moravských. – Časopis Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci 23: 54–58.  
Gogela F. (1905): Naše vrby. – Vychovatelské listy 5: 51–54.
Gogela F. (1905): Z květeny na Místecku. – In: Schücker J., Prášek J. & Kadlčák J. M. [eds], Památník Matice místecké: 20–28, Matice Místecká, Místek.
Gogela F. (1904): Květena Beskyd moravských. – Časopis Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci 21: 109–114.  
Gogela F. (1904): O rozšíření některých druhů rostlinných na severovýchodní Moravě. – Věstník Klubu přírodovědeckého v Prostějově 6: 88–106. 
Gogela F. (1903): Květena Beskyd moravských. – Časopis Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci 20: 134–138.  
Gogela F. (1903): Z květeny pahorkatiny podkarpatské na Moravě východní. – Věstník Klubu přírodovědeckého v Prostějově 5: 65–76. 
Gogela F. (1903): Z květeny Smrku a Lysé hory. – Sborník Musejní společnosti ve Valašském Meziříčí 11: 13–20.
Gogela F. (1903): Z vyššího tajnosnubného rostlinstva domácího. – Vychovatelské listy 3: 337–342.
Gogela F. (1902): Pflanzen aus den mährischen Karpathen. – Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Brünn 40: 37. 
Gogela F. (1902): Z květeny moravských Karpat severovýchodních. – Věstník Klubu přírodovědeckého v Prostějově 4: 107–112. 
Gogela F. (1901): Cystopteris sudetica aus Mähren. – Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Brünn 39: 45. 
Gogela F. (1901): Flora von Rajnochowitz. – Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Brünn 39: 65–81.  
Gogela F. (1900): Z květeny Radhoště. – Sborník Musejní společnosti ve Valašském Meziříčí 7–8: 45–49.
Gogela F. (1899): Květena okolí Misteckého. – Časopis Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci 16: 27–29, 103–108.  
Gogela F. (1898): Ein Beitrag zur Gefässkryptogamenflora im nordöstlichen Karpathengebiete von Mähren. – Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Brünn 36: 3–5.  
Gogela F. (1898): Květena okolí Misteckého. – Časopis Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci 15: 132–134.  
Gogela F. (1898): Z květeny temen moravských Karpat severovýchodních. – Výroční zpráva Klubu přírodovědeckého v Prostějově za správní rok 1898: 11–17.
Gogela F. (1897): Struthiopteris germanica in Mähren. – Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Brünn 35: 45. 
Gogela F. (1896): Flora von Hochwald. – Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Brünn 34: 5–14.  
Gogela F. (1895): Květena okolí Misteckého. – Časopis Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci 12: 154–157.  
Gogela F. (1893): Květena okolí Misteckého. – Časopis Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci 10: 150–154.  
Gogela F. (1892): Einige Rosen aus der Umgebung von Friedek und Mistek. – Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Brünn 30: 35–43.  
Gogela F. (1892): Květena okolí Misteckého. – Časopis Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci 9: 93–96.  
Gogela F. (1891): Květena okolí Misteckého. – Časopis Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci 8: 109–112.  
Gogela F. (1890): Květena okolí Misteckého. – Časopis Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci 7: 107–110.